Anpassa navigeringsfönstret i Outlook

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Navigeringsfönstret i Outlook 2010

Navigeringsfönstret visas på vänster sida av fönstret Outlook i alla vyer som standard och växlar mellan de olika områdena i Outlook, till exempel e-post, Kalender, kontakter, uppgifter och Anteckningar.

Outlook 2010 och 2007 navigeringsfönstret kan ändras, minimerat, eller döljas. Innehållet visas i navigeringsfönstret varierar beroende på vy du arbetar med, till exempel e-postvyn eller kalendervyn.

Obs!: De här instruktionerna gäller för Outlook 2010 och 2007 endast. Om du vill ändra navigeringspanelen i Outlook 2016 och 2013 finns i Ändra vad som visas i navigeringsfältet.

Ändra storlek på navigeringsfönstret i Outlook 2010

 • Peka på den högra kanten av Navigeringsfönstret och när pekaren ändras till en dubbelriktad pil Bild på lodrät dubbelriktad pil , drar du kantlinjen till vänster eller till höger.

Ändra teckensnittet i navigeringsfönstret i Outlook 2010

Du kan ändra teckensnitt och teckenstorlek för texten i navigeringsfönstret i valfri vy i Outlook.

 1. På fliken Visa i gruppen Layout klickar du på Navigeringsfönster, klicka på Alternativ och klicka sedan på teckensnitt.

 2. Ange de inställningar som du vill använda i rutorna teckensnitt, stil och storlek.

 3. Klicka på OK två gånger för att stänga de öppna dialogrutorna.

Ändra knappar i Outlook 2010

Du kan ändra antalet och ordningen på den stora navigeringsknappar som visas längst ned i navigeringsfönstret.

Om du vill ändra ordningen på knapparna gör du följande:

 1. Klicka på Konfigurera knappar ikonen Konfigurera knappar längst ned i Navigeringsfönstret och klicka sedan på Alternativ för navigeringsfönstret.

 2. Klicka på knappen som du vill ändra i listan Visa knappar i den här ordningen och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

Obs!: Om du vill återställa standard knappen ordning klickar du på Återställ.

Om du vill ändra hur många knappar, gör du följande:

 • Klicka på Konfigurera knappar ikonen Konfigurera knappar längst ned i Navigeringsfönstret och klicka sedan på Visa fler knappar eller Visa färre knappar.

Om du vill lägga till eller ta bort knappar, gör du följande:

 • Klicka på Konfigurera knappar ikonen Konfigurera knappar längst ned i Navigeringsfönstret klickar du på Lägg till eller ta bort knappar och klicka sedan på knappen som du vill använda.

  Meddelanden: 

  • Peka på den vågräta delningslisten mellan mapparna och knapparna för att snabbt se fler eller färre knappar eller mappar, och dra fältet uppåt eller nedåt när pekaren förvandlas till en dubbelriktad pil Korspil . Om du drar delningslisten längst ned i navigeringsfönstret på stora knapparna blir små knappar och visas som en enda rad med ikoner längst ned i navigeringsfönstret.

  • Dra delningslisten längst ned i navigeringsfönstret om du vill maximera utrymmet för mapp-fönstret, och använda små knappar för att växla mappfönster.

  • Om du vill se alla dina mappar och inte bara e-postmapparna, ändra knappen Mapplistan till en stor knapp och sedan antingen flytta den ovanför knappen e-post eller ta bort knappen e-post i navigeringsfönstret.

Minimera navigeringsfönstret i Outlook 2010

Du kan öka mängden arbetsutrymme i Outlook-fönstret med hjälp av det minimerade navigeringsfönstret. Det minimerade navigeringsfönstret döljer som en lodrät stapel av knappar som fortfarande ger tillgång till dina mappar och vyer som används mest.

Om du vill visa eller dölja det minimerade navigeringsfönstret, gör du följande:

 • Klicka på Minimera navigeringsfönstret knappen Minimera navigeringsfönstret eller expandera navigeringsfönstret knappen Visa navigeringsfönstret i det övre hörnet i Navigeringsfönstret eller minimerade Navigeringsfönstret sidhuvud.

Klicka på knappen mappar om du vill visa dina mappar från det minimerade Navigeringsfönstret.

Obs!: När du expanderar det minimerade navigeringsfönstret Återställ navigeringsfönstret till samma bredd som den såg ut tidigare. Om du avslutar Outlook med navigeringsfönstret är minimerat visas det minimerade när du startar om Outlook.

Använda vyn Mapplista i navigeringsfönstret i Outlook 2010

I den här vyn alla mappar, inklusive mapparna Inkorgen är emellertid synliga i navigeringsfönstret när du byter till andra vyer, till exempel Kalender eller kontakter. Klicka på Mapplista Bild av knapp längst ned i navigeringsfönstret.

Om du klickar på någon av knappar i navigeringsfönstret, som till exempel e-post, Kalender eller kontakter, navigeringsfönstret ändras tillbaka till fönstret visningsläge.

Om du vill behålla mapplistan som din huvudsakliga vy Använd inte knapparna längst ned i fönstret åt andra vyer. Klicka på lämplig mapp, ikon eller namn i mapplistan själva.

Om du använder vyn Mapplista när du avslutar Outlook öppnas mapplistan när du startar Outlook.

Ändra listan Favoriter i Outlook 2010

Listan Favoriter är ett enkelt sätt att hålla dina vanligaste mappar visas högst upp i navigeringsfönstret. Du kan välja vilka mappar som ska ingå.

Tips: I det minimerade navigeringsfönstret visas mapparna i Favoriter som lodräta knappar, att göra dem tillgängliga det också. Lodrät knapparna som visas beror på lodrätt avstånd i fönstret Outlook och placeringen av mappar i listan Favoriter.

Aktivera eller inaktivera Favoriter ändras inte mapparna i listan. En mapp som listas i Favoriter när funktionen är inaktiverad visas igen när Favoriter är aktiverat igen.

 • Klicka på Favoriter i gruppen Layout på fliken VisaI navigeringsfönstret.

  En bockmarkering anger om Favoriter är aktiverat.

 • Dra mappen till i listan Favoriter om du vill lägga till en mapp i Favoriter. Mappen och dess innehåll flyttas inte, men skapas en genväg till mappen i Favoriter.

 • Om du vill ta bort mappar från Favoriter högerklickar du på mappen som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort från Favoriter.

  Meddelanden: 

  • Mappar i Favoriter måste tas bort individuellt.

  • Ta bort mappar i Favoriter tas inte dem eller dess innehåll bort från listan Alla e-postmappar.

 • Om du vill minimera Favoriter klickar du på Visa-ikonen bredvid rubriken Favoriter.

 • Klicka på ikonen Dold bredvid rubriken FavoriterFavoriter.

Ändra ordningen för mappen i navigeringsfönstret i Outlook 2010

E-postundermappar som du skapar visas i alfabetisk ordning inom varje mapp i navigeringsfönstret. Mapparna kan inte ordnas om manuellt.

Standardmappar visas i slutet av mapplistan inklusive utkast, Skickat, Borttaget, Tidigare konversationer, InfoPath-formulär, Skräppost, Utkorgen, RSS-Feeds och Sökmappar. Dessa mappar kan inte byta namn på eller ordnas om.

Du kan lägga till en vanliga mapp i listan Favoriter högst upp i navigeringsfönstret som en tillfällig lösning. Mappar i det här avsnittet kan arrangeras i vilken ordning.

En annan lösning är att byta namn på mappar. Ange ett tal eller specialtecken, till exempel ett understreck (_) eller ett utropstecken (!) flyttar en mapp innan du mappar som börjar med tecken A till Ö. Om du vill byta namn på en mapp, klicka på mappen och klicka sedan på Byt namn på mapp på fliken mapp i gruppen åtgärder.

Obs!: Du kan inte ändra teckenstorlek, färg eller typ i navigeringsfönstret. Windows förstoringsglas är ett alternativ som ökar teckenstorleken på skärmen. Mer information finns i Använd förstoringsglaset för att se objekt på skärmen.

Lägga till eller ta bort knappar i navigeringsfönstret i Outlook 2007

 • Klicka på Konfigurera knappar Knappbild längst ned i Navigeringsfönstret klickar du på Lägg till eller ta bort knappar och klicka sedan på knappen som du vill använda.

Obs!: Även om du kan ta bort alla knappar i navigeringsfönstret och maximera utrymmet för mapp-fönstret genom att dra delningslisten längst ned i navigeringsfönstret, går det inte att ta bort rad små knapparna längst ned.

Ändra storlek på navigeringsfönstret i Outlook 2007

 • Peka på den högra kanten av Navigeringsfönstret och när pekaren ändras till en dubbelriktad pil Bild på lodrät dubbelriktad pil , drar du kantlinjen till vänster eller till höger.

Ändra ordningen på knapparna i Outlook 2007

 1. Klicka på Konfigurera knappar Knappbild längst ned i Navigeringsfönstret och klicka sedan på Alternativ för navigeringsfönstret.

 2. Om du vill ändra Knappordning i listan Visa knappar i följande ordning klickar du på knappen som du vill ändra och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

Obs!: Om du vill återställa standard knappen ordning klickar du på Återställ.

Ändra antalet stora och små knappar i navigeringsfönstret i Outlook 2007

 • Klicka på Konfigurera knappar Knappbild längst ned i Navigeringsfönstret och klicka sedan på Visa fler knappar eller Visa färre knappar.

Obs!: 

 • Peka på den vågräta delningslisten mellan mapparna och knapparna för att snabbt se fler knappar eller mappar, och dra fältet uppåt eller nedåt när pekaren förvandlas till en dubbelriktad pil Korspil . Om du drar delningslisten längst ned i navigeringsfönstret, alla stora knappar konverteras till små knappar och visas som en enda rad med ikoner längst ned i navigeringsfönstret.

 • Dra delningslisten längst ned i navigeringsfönstret om du vill maximera utrymmet för mapp-fönstret, och använda små knappar för att växla mappfönster.

 • Om du vill se alla dina mappar och inte bara e-postmapparna, ändra knappen Mapplistan till en stor knapp och sedan antingen flytta den ovanför knappen e-post eller ta bort knappen e-post i navigeringsfönstret.

Visa eller dölja det minimerade navigeringsfönstret i Outlook 2007

Du kan spara utrymme i Outlook-fönstret med hjälp av det minimerade navigeringsfönstret. I den här rutan är en version av navigeringsfönstret döljer som en lodrät stapel av knappar som fortfarande ger tillgång till dina mappar och vyer som används mest. Det finns flera sätt att visa eller dölja det minimerade navigeringsfönstret för din bekvämlighet.

Tips: Om du har mappar i Favoritmappar har ett enkelt klick tillgång till dem när du använder det minimerade navigeringsfönstret. Hur många mappar som visar som knappar i det minimerade navigeringsfönstret beror på hur mycket lodrätt avstånd du har för din navigeringsfönstret. Knapparna mappen visas i den ordning som de visas, uppifrån och ned i Favoritmappar.

 • Klicka på pilen Bild av knapp längst upp till höger i Navigeringsfönstret eller minimerade Navigeringsfönstret sidhuvud.

Klicka på knappen Navigeringsfönstret om du vill visa dina mappar i Navigeringsfönstret från det minimerade Navigeringsfönstret.

Obs!: När du expanderar det minimerade navigeringsfönstret till navigeringsfönstret Återställ navigeringsfönstret till samma bredd som den såg ut tidigare. Om du avslutar Outlook med navigeringsfönstret till det minimerade navigeringsfönstret visas på så sätt när du startar om Outlook.

Lägga till eller ta bort knappar i vyn i det minimerade navigeringsfönstret i Outlook 2007

Visa knapparna som visas i det minimerade navigeringsfönstret, till exempel e-post, kalender och kontakter, är samma visningsknapparna som visas i vyn Fullständig navigeringsfönstret.

Bild av knapp
En stort knapp visas som en liten visningsknapp i det minimerade navigeringsfönstret.
E-postknappen i navigeringsfönstret.

Obs!: Visningsknapparna skiljer sig från knapparna lodrät mapp i Favoritmappar visas också i det minimerade navigeringsfönstret. Knapparna mapp avgörs av mängden lodrätt avstånd som är tillgängliga i fönstret Outlook och deras ordning som mapparna i Favoritmappar. Dessa knappar kan tas bort genom att Ta bort mappar från Favoritmappar.

 • Klicka på Konfigurera knappar Knappbild längst ned i det minimerade navigeringsfönstret klickar du på Lägg till eller ta bort knappar och klicka sedan på knappen som du vill använda.

Visa eller dölja mapplistan i Outlook 2007

Prova att använda vyn Mapplista för en enklare vy av e-postfönstret.

 • Klicka på Mapplista Bild av knapp längst ned i Navigeringsfönstret.

 • Klicka på e-post knappen Bild av knapp eller e-post E-postknappen i navigeringsfönstret. längst ned i Navigeringsfönstret.

Använda vyn Mapplista i navigeringsfönstret i Outlook 2007

I den här vyn alla mappar, inklusive mapparna Inkorgen är emellertid synliga i navigeringsfönstret när du byter till andra vyer, till exempel Kalender eller kontakter. Klicka på Mapplista Bild av knapp längst ned i navigeringsfönstret. Om du vill återgå till vyn e-fönstret klickar du på e-post knappen Bild av knapp eller e-post E-postknappen i navigeringsfönstret. längst ned i Navigeringsfönstret.

Om du växlar till vyn Mapplista och sedan avsluta Outlook visas mapplistan när du startar Outlook.

Viktigt!: Om du vill behålla mapplistan som din huvudsakliga vy i navigeringsfönstret medan du arbetar, Använd inte knapparna längst ned i fönstret för att navigera till andra vyer. Om du vill behålla vyn Mapplista medan du flytta runt i Outlook, klicka på lämplig mapp, ikon eller namn i mapplistan själva.

Om du klickar på knappen Kalender kalendervyn visas i din huvudsakliga Outlook fönster, men navigeringsfönstret ändras tillbaka till fönstret visningsläge. Det här återställer navigeringsfönstret om du vill visa de olika vyerna i fönstret.

Ta bort eller minimera Favoritmappar i Outlook 2007

Favoritmappar är ett enkelt sätt att hålla dina vanligaste mappar visas högst upp i navigeringsfönstret. Du kan bestämma innehållet i listan Favoritmappar genom att välja vilka mappar som ska ingå. Om du inte vill använda fönstret Favoritmappar eller vill lägga till mer utrymme i huvudsakliga navigeringsfönstret kan använda du något av följande alternativ.

 • Minska storleken på listan Favoritmappar genom att ta bort enskilda mappar i listan.

 • Minimera fönstret Favoritmappar under rubriken.

 • Inaktivera Favoritmappar

Tips: Mapparna i Favoritmappar visas som lodräta knappar, att göra dem tillgängliga det också i det minimerade navigeringsfönstret. Lodrät knapparna som visas beror på lodrätt avstånd i fönstret Outlook och placeringen av mapparna i Favoritmappar listan.

Du kan ta bort ett eller flera av de enskilda mapparna i Favoritmappar listan att minska både listans längd och storleken på fönstret.

 1. Högerklicka på mappen som du vill ta bort i Favoritmappar, och klicka sedan på Ta bort från Favoritmappar på snabbmenyn.

 2. Upprepa steg 1 för varje mapp som du vill ta bort.

 • Mapparna i Favoritmappar måste tas bort individuellt.

 • Ta bort mappar i Favoritmappar tas inte bort dem från listan alla e-postmappar.

 • Klicka på pilen Bild av knapp i sidhuvudet Favoritmappar.

  Använd pilarna för att öppna och stänga Favoritmappar

  Om du vill expandera fönstret klickar du på pilen Bild av knapp igen.

Du kan minimera och expandera Favoritmappar efter behov, att göra mapparna tillgängliga när du vill ha dem och hålla dem ur vägen när du inte.

Aktivera eller inaktivera Favoritmappar påverkas inte mapparna i listan. Om du har mapparna i Favoritmappar när du inaktiverar funktionen finns mapparna på plats när du aktivera det igen igen.

 • På menyn Visa pekar du på Navigeringsfönstret och på Favoritmappar så att den avmarkeras.

  Klicka på Favoritmappar igen om du vill aktivera funktionen igen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×