Anpassa navigeringen på din SharePoint-webbplats

Anpassa navigeringen på din SharePoint-webbplats

Om du är webbplats ägare eller har behörighet att redigera på en SharePoint webbplats kan du anpassa navigeringen för webbplatsen och ge användarna snabb åtkomst till webbplatser och sidor. Du kan lägga till, redigera eller ta bort länkar på den vänstra menyn på en grupp webbplats (kallas snabb starts menyn), den översta menyn på en kommunikations webbplats eller på en nav webbplats eller navigerings fältet för Hub-webbplatser som visas på alla webbplatser som är associerade med en nav webbplats. Information om hur du ändrar navigerings format finns i ändra utseendet på din SharePoint-webbplats.

Meddelanden: 

 • Om din webbplats har anpassats av ägaren kanske den vänstra eller övre menyn inte tillgängliga.

 • I SharePoint kan du bara anpassa den vänstra menyn på en grupp webbplats just nu om du inte är i klassiskt läge.

 • Du behöver ägare eller redigera behörigheter för att ändra navigeringen på en webbplats.

Välj din version av SharePoint nedan för anvisningar om hur du anpassar navigeringen på din SharePoint webbplats.

Obs!: En del funktioner införs stegvis för organisationer som har konfigurerat alternativen för riktad version i Office 365. Det innebär att du kanske inte ser den här funktionen än eller att den ser annorlunda ut jämfört med beskrivningen i hjälpartiklarna.

 1. Klicka på Redigera längst ned i den vänstra menyn.

  SharePoint vänster nav

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Hovra över platsen i menyn där du vill lägga till en länk och klicka på +.

 3. Välj ett av följande länkalternativ i dialogrutan Lägg till en länk:

  • URL om du vill lägga till en länk till ett objekt, internt eller externt i företaget. Ange adressen och ett visningsnamn för länken.

   Lägga till en URL-länk i det vänstra navigeringsfältet på en SharePoint-gruppwebbplats

  • Konversationer om du vill lägga till en länk till de Office 365-gruppkonversationer som är kopplade till gruppwebbplatsen. Ange bara ett visningsnamn för länken. Adressen läggs till automatiskt och kan inte redigeras.

  • Kalender om du vill lägga till en länk till den Office 365-gruppkalender som är kopplad till gruppwebbplatsen. Ange bara ett visningsnamn för länken. Adressen läggs till automatiskt och kan inte redigeras.

  • Anteckningsbok om du vill lägga till en länk till den OneNote-anteckningsbok som är kopplad till gruppwebbplatsen. Ange bara ett visningsnamn för länken. Adressen läggs till automatiskt och kan inte redigeras.

  • Planner om du vill lägga till en länk till den Microsoft Planner-instans som är kopplad till gruppwebbplatsen. Ange bara ett visningsnamn för länken. Adressen läggs till automatiskt och kan inte redigeras.

  Klicka sedan på OK.

 4. Du kan också lägga till en sida på menyn från listan Webbplatssidor. Välj sidor på den vänstra menyn, Välj den sida du vill lägga till och klicka sedan på .. . bredvid sidan i listan eller i det övre navigerings fältet.

  Lägga till en länk till i den vänstra menyn

  Klicka på Lägg till i navigering.

  Lägg till i navigerings alternativ från en sid listning

 5. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Obs!: Senaste objekt hanteras automatiskt av SharePoint. Du kan inte lägga till länkar på Senaste-menyn.

 1. Klicka på Redigera till höger om den översta menyn.

  Huvud meny för kommunikations webbplatsen

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Hovra över platsen i menyn där du vill lägga till en länk och klicka på + .

 3. Välj ett av följande länkalternativ i dialogrutan Lägg till en länk:

  • URL om du vill lägga till en länk till ett objekt, internt eller externt i företaget. Ange adressen och ett visningsnamn för länken.

   Lägga till en URL-länk i det vänstra navigeringsfältet på en SharePoint-gruppwebbplats

  • Rubrik för att lägga till en etikett som inte är hyperlänkad.

 4. I dialog rutan Lägg till en länk i rutan adress anger du URL-adressen för den länk som du vill lägga till om du lägger till en länk.

  Följ de här stegen om du vill lägga till en länk till en sida på den vänstra menyn:

  1. Navigera till den sida du vill länka till.

  2. Kopiera webbadressen från adressfältet.

  3. Klistra in webbadressen i rutan Adress.

 5. Ange visnings texten för länken eller etiketten i rutan visnings namn . Det här är den text som visas på menyn.

  Klicka sedan på OK.

 6. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

 7. Du kan ändra layouten för navigeringen till antingen kaskad eller på en meny genom att ändra utseendet och välja navigering från något av alternativen. 

Obs!: Det kan ta upp till två timmar innan ändringar i navigerings fältet för navet visas på associerade webbplatser.

 1. Klicka på Redigera till höger om navigerings fältet för Hub-webbplatsen.

  Navigering i SharePoint-hubb

  Obs!: Om du inte ser Redigerakanske du inte har behörighet att anpassa navigerings fältet för hubben. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplats ägaren för att få behörighet att göra ändringarna själv eller att få ändringarna gjorda för dig.

 2. Hovra över platsen på menyn där du vill lägga till en länk och klicka på + och sedan på nedåtpilen.

  Redigera SharePoint Hub navigering

 3. I dialogrutan Lägg till en länk anger du URL för den länk du vill lägga till i rutan Adress.

  Följ de här stegen om du vill lägga till en länk till en sida:

  1. Navigera till den sida du vill länka till.

  2. Kopiera webbadressen från adressfältet.

  3. Klistra in webbadressen i rutan Adress.

 4. Ange visningstext för länken i rutan Visningsnamn. Det här är den text som visas på menyn.

  Klicka sedan på OK.

  Obs!: Du kan lägga till upp till två nivåer med under länkar i navigerings fältet för NAV webbplatsen.

 5. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

 6. Du kan ändra layouten för navigeringen till antingen kaskad eller på en meny genom att ändra utseendet och välja navigering från något av alternativen. Obs! navigerings-layout för NAV navigering använder samma inställning som webbplats navigeringen. 

På följande kommunikations plats visas en sidfot som har lagts till. Sidfoten har namnet och logo typen på vänster sida. Länken Redigera visas till höger i sidfoten när du har aktiverat sid fots kontrollen. När du lägger till länkar och etiketter i sidfoten följer de länken Redigera och visas till höger.

Lägga till eller redigera länkar och etiketter i en webbplats sidfot i SharePoint-kommunikationen.

 1. Klicka på Redigera till höger om sidfoten på webbplatsen. Länken Redigera visas i sidfoten när du har aktiverat sid fots kontrollen. Du kan lägga till en nivå på upp till åtta länkar eller etiketter.

  Obs!: Funktionen för sid foten är bara tillgänglig på webbplats sidornaför kommunikation. De är inte tillgängliga för List sidor, biblioteks sidor eller andra sidor på webbplatsen.

 2. Klicka på + strax ovanför knapparna i det vänstra navigerings fönstret.

  Lägg till länk eller etikett i en sidfot på en SharePoint-kommunikations webbplats.
 3. Välj något av följande alternativ i dialog rutan Lägg till en länk :

  • URL om du vill lägga till en länk till ett objekt, internt eller externt i företaget. Ange adressen och ett visningsnamn för länken.

   Lägga till en URL-länk i det vänstra navigeringsfältet på en SharePoint-gruppwebbplats

  • Rubrik för att lägga till en etikett som inte är hyperlänkad.

 4. I dialog rutan Lägg till en länk anger du URL-adressen för den länk som du vill lägga till i rutan adress och klickar sedan på OK.

 5. Om du vill redigera en befintlig länk eller etikett när du har klickat på Redigera till höger om sidfoten klickar du på ellipsen (...) bredvid den länk som du vill redigera.

  Redigera befintlig länk eller etikett i en sidfot på en SharePoint-kommunikations webbplats.

 6. Välj något av följande alternativ på menyn:

  • Redigera för att ändra länken eller etiketten

  • Flytta uppåt eller nedåt för att ändra i vilken ordning länken eller etiketten visas i sidfoten

  • Ta bort för att ta bort länken eller etiketten från sidfoten

 7. När du är klar med ändringarna klickar du på Spara

 1. Klicka på Redigera längst ned på den vänstra menyn på en grupp webbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikations webbplats, hubb webbplats eller hubb.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Klicka på ellipsen (...) bredvid länken som du vill redigera.

 3. Klicka på Redigera.

  Redigera en länk i den vänstra menyn

 4. Klicka på OK när du är klar med att redigera länken.

 5. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

 1. Klicka på Redigera längst ned på den vänstra menyn på en grupp webbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikations webbplats, hubb webbplats eller hubb.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Du kan dra och släppa meny objekt för att ändra ordning på dem.

 3. Klicka på det meny objekt som du vill flytta och dra det till den nya platsen och släpp upp mus knappen.

 4. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Så här skapar du en indragna länk under en annan länk. Du kan lägga till upp till två nivåer med under länkar till den vänstra menyn på en grupp webbplats, till den översta menyn på en kommunikations webbplats eller i navigerings fältet för hubben. När du lägger till en under länk kan du skapa länken där du vill att den ska visas och sedan skapa en under länk till den ovanför.

Vänstra menyn

Vänster navigerings nivåer

Meny i överkant

Övre navigerings nivåer
 1. Klicka på Redigera längst ned i den vänstra menyn på en grupp webbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikations webbplats, hubb webbplats eller nav webbplats.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Klicka på ellipsen (...) bredvid länken som du vill skapa en under länk till.

 3. Klicka på Skapa underlänk.

  Göra en länk till underlänk i den vänstra menyn

 4. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Så här flyttar du ut en indragen länk som ligger under en annan länk.

 1. Klicka på Redigera längst ned i den vänstra menyn på en grupp webbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikations webbplats, hubb webbplats eller nav webbplats.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Klicka på ellipsen (...) bredvid den under länk som du vill göra till en primär länk.

 3. Klicka på Uppgradera underlänk.

  Göra om en underlänk till en primär länk

 4. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Vissa länkar, till exempel pappers korgen , är system länkar och kan inte tas bort.

 1. Klicka på Redigera längst ned i den vänstra menyn på en grupp webbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikations webbplats, hubb webbplats eller nav webbplats.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Klicka på ellipsen (...) bredvid länken som du vill ta bort.

 3. Klicka på Ta bort.

  Obs!: Du kan inte ta bort länken Papperskorgen nu.

  Ta bort en länk från den vänstra menyn

 4. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Om du har ägar- eller administratörsbehörighet kan du inaktivera den vänstra menyn för gruppwebbplatsen.

 1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser webbplats inställningarklickar du på webbplats information och sedan på Visa alla webbplats inställningar. På vissa sidor kanske du måste klicka på webbplats innehåll och sedan på webbplats inställningar på menyn längst upp till höger.

 2. Under Utseende på sidan Webbplatsinställningar klickar du på Navigeringselement.

  Navigeringselement i Webbplatsinställning-menyn
 3. Markera eller avmarkera alternativet aktivera snabb start för att stänga av den och klicka sedan på OK.

  Avmarkera Snabbstart-menyn

Obs!: När du inaktiverar snabb starts panelen kanske du fortfarande ser pappers korgen och knappen Redigera.

Om du har aktiverat publiceringsfunktionen på en klassisk SharePoint-webbplats visar den vänstra menyn länkar till moderna listor eller bibliotek om du har lagt till dem på din klassiska webbplats, förutom att objekt från termlagringsplatsen visas. Mer information finns i Aktivera hanterad navigering för en webbplats i SharePoint och Aktivera publiceringsfunktioner.

 1. Klicka på Redigera längst ned i den vänstra menyn.

  SharePoint vänster nav

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Hovra över platsen i menyn där du vill lägga till en länk och klicka på +.

 3. Välj ett av följande länkalternativ i dialogrutan Lägg till en länk:

  • URL om du vill lägga till en länk till ett objekt, internt eller externt i företaget. Ange adressen och ett visningsnamn för länken.

   Lägga till en URL-länk i det vänstra navigeringsfältet på en SharePoint-gruppwebbplats

  • Konversationer om du vill lägga till en länk till de Office 365-gruppkonversationer som är kopplade till gruppwebbplatsen. Ange bara ett visningsnamn för länken. Adressen läggs till automatiskt och kan inte redigeras.

  • Kalender om du vill lägga till en länk till den Office 365-gruppkalender som är kopplad till gruppwebbplatsen. Ange bara ett visningsnamn för länken. Adressen läggs till automatiskt och kan inte redigeras.

  • Anteckningsbok om du vill lägga till en länk till den OneNote-anteckningsbok som är kopplad till gruppwebbplatsen. Ange bara ett visningsnamn för länken. Adressen läggs till automatiskt och kan inte redigeras.

  • Planner om du vill lägga till en länk till den Microsoft Planner-instans som är kopplad till gruppwebbplatsen. Ange bara ett visningsnamn för länken. Adressen läggs till automatiskt och kan inte redigeras.

  Klicka sedan på OK.

 4. Du kan också lägga till en sida på menyn från listan Webbplatssidor. Välj sidor på den vänstra menyn, Välj den sida du vill lägga till och klicka sedan på .. . bredvid sidan i listan eller i det övre navigerings fältet.

  Lägga till en länk till i den vänstra menyn

  Klicka på Lägg till i navigering.

  Lägg till i navigerings alternativ från en sid listning

 5. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Obs!: Senaste objekt hanteras automatiskt av SharePoint. Du kan inte lägga till länkar på Senaste-menyn.

 1. Klicka på Redigera till höger om den översta menyn.

  Huvud meny för kommunikations webbplatsen

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Hovra över platsen i menyn där du vill lägga till en länk och klicka på + .

 3. I dialog rutan Lägg till en länk i rutan adress anger du URL-adressen för den länk som du vill lägga till om du lägger till en länk.

  Följ de här stegen om du vill lägga till en länk till en sida på den vänstra menyn:

  1. Navigera till den sida där du vill lägga till en länk.

  2. Kopiera webbadressen från adressfältet.

  3. Klistra in webbadressen i rutan Adress.

 4. Ange visningstext för länken i rutan Visningsnamn. Det här är den text som visas på menyn. Klicka sedan på OK.

 5. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Obs!: Det kan ta upp till två timmar innan ändringar i navigerings fältet för navet visas på associerade webbplatser.

 1. Klicka på Redigera till höger om navigerings fältet för Hub-webbplatsen.

  Navigering i SharePoint-hubb

  Obs!: Om du inte ser Redigerakanske du inte har behörighet att anpassa navigerings fältet för hubben. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplats ägaren för att få behörighet att göra ändringarna själv eller att få ändringarna gjorda för dig.

 2. Hovra över platsen på menyn där du vill lägga till en länk och klicka på + och sedan på nedåtpilen.

  Redigera SharePoint Hub navigering

 3. I dialogrutan Lägg till en länk anger du URL för den länk du vill lägga till i rutan Adress.

  Följ de här stegen om du vill lägga till en länk till en sida:

  1. Navigera till den sida du vill länka till.

  2. Kopiera webbadressen från adressfältet.

  3. Klistra in webbadressen i rutan Adress.

 4. Ange visningstext för länken i rutan Visningsnamn. Det här är den text som visas på menyn.

  Klicka sedan på OK.

  Obs!: Du kan lägga till upp till två nivåer med under länkar i navigerings fältet för NAV webbplatsen.

 5. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

 1. Klicka på Redigera längst ned på den vänstra menyn på en grupp webbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikations webbplats, hubb webbplats eller hubb.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Klicka på ellipsen (...) bredvid länken som du vill redigera.

 3. Klicka på Redigera.

  Redigera en länk i den vänstra menyn

 4. Klicka på OK när du är klar med att redigera länken.

 5. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

 1. Klicka på Redigera längst ned på den vänstra menyn på en grupp webbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikations webbplats, hubb webbplats eller hubb.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Klicka på ellipsen (...) bredvid den länk som du vill flytta.

 3. Klicka antingen på Flytta upp eller Flytta ned.

  Flytta en länk uppåt eller nedåt i den vänstra menyn

 4. Upprepa de här stegen tills länken har önskad position.

 5. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Obs!: You can't drag and drop items to reorder them in menus.

Så här skapar du en indragna länk under en annan länk. Du kan lägga till upp till två nivåer med under länkar till den vänstra menyn på en grupp webbplats, till den översta menyn på en kommunikations webbplats eller i navigerings fältet för hubben. När du lägger till en under länk kan du skapa länken där du vill att den ska visas och sedan skapa en under länk till den ovanför.

Vänstra menyn

Vänster navigerings nivåer

Meny i överkant

Övre navigerings nivåer
 1. Klicka på Redigera längst ned i den vänstra menyn på en grupp webbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikations webbplats, hubb webbplats eller nav webbplats.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Klicka på ellipsen (...) bredvid länken som du vill skapa en under länk till.

 3. Klicka på Skapa underlänk.

  Göra en länk till underlänk i den vänstra menyn

 4. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Så här flyttar du ut en indragen länk som ligger under en annan länk.

 1. Klicka på Redigera längst ned i den vänstra menyn på en grupp webbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikations webbplats, hubb webbplats eller nav webbplats.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Klicka på ellipsen (...) bredvid den under länk som du vill göra till en primär länk.

 3. Klicka på Uppgradera underlänk.

  Göra om en underlänk till en primär länk

 4. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Vissa länkar, till exempel pappers korgen , är system länkar och kan inte tas bort.

 1. Klicka på Redigera längst ned i den vänstra menyn på en grupp webbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikations webbplats, hubb webbplats eller nav webbplats.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Klicka på ellipsen (...) bredvid länken som du vill ta bort.

 3. Klicka på Ta bort.

  Obs!: Du kan inte ta bort länken Papperskorgen nu.

  Ta bort en länk från den vänstra menyn

 4. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Om du har ägar- eller administratörsbehörighet kan du inaktivera den vänstra menyn för gruppwebbplatsen.

 1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser webbplats inställningarklickar du på webbplats information och sedan på Visa alla webbplats inställningar. På vissa sidor kanske du måste klicka på webbplats innehåll och sedan på webbplats inställningar på menyn längst upp till höger.

 2. Under Utseende på sidan Webbplatsinställningar klickar du på Navigeringselement.

  Navigeringselement i Webbplatsinställning-menyn
 3. Markera eller avmarkera alternativet aktivera snabb start för att stänga av den och klicka sedan på OK.

  Avmarkera Snabbstart-menyn

Obs!: När du inaktiverar snabb starts panelen kanske du fortfarande ser pappers korgen och knappen Redigera.

Om du har aktiverat publiceringsfunktionen på en klassisk SharePoint-webbplats visar den vänstra menyn länkar till moderna listor eller bibliotek om du har lagt till dem på din klassiska webbplats, förutom att objekt från termlagringsplatsen visas. Mer information finns i Aktivera hanterad navigering för en webbplats i SharePoint och Aktivera publiceringsfunktioner.

Redigera länkar i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

Börja redigera länkarna på din webbplats genom att klicka på något av alternativen för Redigera länkar på sidan.

Redigera länkar

1. Om du vill ändra länkarna i det övre länk fältet klickar du på Redigera länkar till höger om menyn.

2. Om du vill ändra länkarna i den vänstra menyn (kallas snabb startfältet) klickar du på Redigera länkar under menyn.

Obs!: Om du inte ser REDIGERA LÄNKAR kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 1. Klicka på inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på webbplats innehåll.

 2. Klicka på REDIGERA LÄNKAR i Snabbstart eller det övre länkfältet, beroende på var länken ska läggas till.

 3. Klicka på den app du vill lägga till och dra den sedan till önskad plats i Snabbstart eller det övre länkfältet.

  Dra program till navigering

 4. Klicka på Spara.

  Spara ändringar i startfältet

Skriv webbdressen om du vill lägga till en länk till en annan webbplats.

 1. Klicka på REDIGERA LÄNKAR i Snabbstart eller det övre länkfältet, beroende på var länken ska läggas till.

 2. Klicka på + länk.

 3. Ange länkens visningsnamn och målplats, och glöm inte att skriva in http:// framför målet.

 4. Klicka på OK för att lägga till den nya länken i Snabbstart eller det övre länkfältet.

 5. Klicka på Spara.

  Spara ändringar i startfältet

Obs!: Du kan inte byta namn på eller ta bort Papperskorgen.

 1. Klicka på REDIGERA LÄNKAR i Snabbstart eller det övre länkfältet, beroende på var länken ska redigeras.

 2. Byta namn: Klicka direkt på den länk du vill byta namn på och skriv sedan in det nya namnet. Klicka utanför namnet och sedan på Spara.

 3. Bort Klicka på det X som motsvarar länken för att ta bort den från navigerings panelen och klicka sedan på Spara.

  Spara ändringar i startfältet

Om du byter namn på en länk påverkas inte den sid adress eller URL som länken refererar till.

 1. Klicka på REDIGERA LÄNKAR i Snabbstart eller det övre länkfältet, beroende på var den länk som ska flyttas finns.

 2. Markera den länk som du vill flytta och dra den sedan till sin nya plats i navigeringsområdet.

  Om du vill skapa ett indrag eller en underlänk drar du länken under och något till höger om den länk du vill ha som huvudlänk.

 3. Upprepa de här stegen för varje länk som du vill flytta.

 4. Klicka på Spara när du är klar.

  Spara ändringar i startfältet

Obs!: Du kan dra objekt från Senaste till fältet Snabbstart. Men du kan inte dra objekt till Senaste.

På webbplatser i webbplatssamlingar där publiceringsfunktioner är aktiverade har du fler navigeringsalternativ att välja bland, inklusive att visa underwebbplatser och att visa samma navigering som en överordnad webbplats navigering (kallas även att ärva överordnad navigering). Kontrollera med administratören om du inte ser de här alternativen.

 1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar på webbplatsen där du vill ändra navigeringsinställningarna och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 2. På sidan Webbplatsinställningar, klicka på Utseende och sedan på Snabbstart eller Övre länkfält.

 3. Välj alternativ för fältet Snabbstart eller Övre länkfält, till exempel att visa underwebbplatser eller att visa samma navigering som den överordnade webbplatsen (ärver överordnad navigering).

Länkarna som visas på vänster sida av din webbplats kallas Snabbstartslänkar. Som standard innehåller Snabbstart länkar till de senaste objekten samt viktiga objekt som listor och bibliotek. Länkarna högst upp, i Övre länkfält, visar vanligtvis underwebbplatser till webbplatsen.

Snabbstart

När du skapar en ny lista eller ett bibliotek visas en ny länk automatiskt under Senaste i Snabbstart. Endast de fem nyaste länkarna visas i avsnittet Senaste.

Länken Tidigare i Snabbstart visar de senast skapade sidorna, listorna och biblioteken

Obs!: När du skapar en ny sida visas den inte automatiskt i Snabbstart. Du måste skapa en länk till sidan manuellt och lägga till den själv.

Övre länkfältet

Du kan också anpassa navigeringslänkarna i det övre länkfältet på webbplatsen om du vill ändra skiftläge, ordning eller lägga till länkar till de underwebbplatser som användarna besöker oftast.

Webbplatsnavigering på översta nivån

Med det övre länk fältet kan användarna på webbplatsen navigera till andra webbplatser i webbplats samlingen genom att visa en rad med flikar högst upp på sidorna på webbplatsen. Det övre länk fältet kallas också global navigering, eftersom det kan vara detsamma på alla webbplatser i en webbplats samling. Under webbplatser kan dock konfigureras så att de inte visas i det övre länk fältet på den överordnade webbplatsen. De alternativ som du kan använda för att konfigurera det övre länk fältet varierar beroende på om publicerings funktionerna är aktiverade för webbplatssamling.

Här följer ett exempel på det övre länk fältet från den fiktiva contoso-webbplatsen. Marknadsföring, försäljning och finansiering är under webbplatser till överordnad webbplats contoso.

Övre länkfältet

Har du de behörigheter som krävs för att konfigurera navigeringen?

För att hantera navigering för en webbplats måste du minst ha de behörigheter som erhålls genom att läggas till i den förvalda SharePoint-gruppen designer för webbplatsen. Du har den behörighet som krävs för att konfigurera navigeringen för webbplatsen om webbplats inställningarna är ett alternativ på menyn webbplats åtgärder Webbplatsåtgärder-menyn och på sidan webbplatsers inställningar visas kommandot navigering under utseende och känsla (på webbplatser som inte publiceras ser du kommandona snabb start och övre länk fält under utseende och känsla i stället för navigering.
Webbplatsinställningar-menyn

Är publicering aktiverat för webbplatsen?

Innan du börjar konfigurera navigeringen för webbplatsen måste du bestämma om publicerings funktionerna ska aktive ras för webbplatserna i webbplats samlingen. Det är viktigt att veta om webbplatsen är en publicerings webbplats eftersom navigerings konfigurations alternativen för en publicerings webbplats är mer omfattande än de som är tillgängliga för en webbplats som inte är publicering.

Beroende på vilken typ av webbplats du har visas olika navigerings alternativ på sidan webbplats inställningar. Så här kan du snabbt avgöra vilken typ av webbplats du arbetar med:

 1. Klicka på webbplats inställningar Webbplatsåtgärder-menyn på menyn webbplats åtgärder .

 2. Titta på listan med länkar på sidan webbplats inställningar under utseende.

  • Om du ser en länk som heter navigeringär det bara att arbeta med en publicerings webbplats och du kan konfigurera webbplatsen med hjälp av navigerings inställnings sidan.
   Navigering

  • Om du ser länkar i det övre länk fältet och snabb startarbetar du med en webbplats som inte är publicerad och har en mer begränsad uppsättning alternativ för navigerings konfiguration som är tillgänglig för dig.
   Utseende

Navigerings navigering

Du kan inte konfigurera navigerings navigeringen. Här följer ett exempel på navigerings navigering.
Sökväg

Du kan konfigurera det övre länk fältet för en webbplats så att den använder samma övre länkfält som den överordnade webbplatsen. Med andra ord ärver under webbplatsen det övre länk fältet från den överordnade webbplatsen. Eller så kan du konfigurera det övre länk fältet för att vara unikt för webbplatsen

Alternativen och metoderna för att konfigurera arv för det övre länk fältet skiljer sig mellan publicerings webbplatser och webbplatser som inte publicerats. Information om hur du tar reda på om publicerings funktionerna är aktiverade för webbplatserna i webbplats samlingen finns i "publicering är aktiverat för webbplatsen?" i den här artikeln.

Konfigurera arv för det övre länk fältet på en webbplats som inte är publicering

När du skapar en ny webbplats i en webbplats samling där publicerings funktionerna inte är aktiverade kan du välja om du vill ta med webbplatsen i det övre länk fältet på den överordnade webbplatsen och om du vill använda det övre länk fältet från den överordnade webbplatsen. Då får du tre olika konfigurations alternativ för webbplatsen:

 • Ärvs och ingår i överordnade     Webbplatsen ingår som en flik i det övre länk fältet på den överordnade webbplatsen och använder samma övre länkfält som den överordnade webbplatsen. Det övre länk fältet kan inte konfigureras på den här nivån utan att den överordnade webbplatsen först bryts.

 • Ärvd tas inte med i överordnad     Webbplatsen använder samma övre länkfält som den överordnade webbplatsen, men tas inte med i det övre länk fältet på den överordnade webbplatsen. Det övre länk fältet kan inte konfigureras på den här nivån utan att den överordnade webbplatsen först bryts.

 • Enskilda     Webbplatsen ingår inte som en flik i det övre länk fältet på den överordnade webbplatsen och använder inte samma övre länkfält som den överordnade webbplatsen. Det övre länk fältet går att konfigurera på den här nivån och är helt separat från den överordnade webbplatsen.

Om en webbplats har fått ett nytt namn från sidan rubrik, beskrivning och ikon är webbplats namnet inte uppdaterat i det övre länk fältet. Om du vill ändra namnet som visas i det övre länk fältet måste du redigera det övre länk fältet.

När du skapar ett underwebbplats visas det som standard i länk fältet i överordnad webbplats och har ett unikt övre länkfält. Du kan ändra dessa inställningar när som helst. Konfigurera de övre länk fälts inställningarna för en under webbplats:

 1. Klicka på webbplats inställningar Webbplatsåtgärder-menyn på menyn webbplats åtgärder .

 2. Klicka på det övre länk fälteti kolumnen utseende och känsla .
  Utseende

 3. Gör något av följande:

  • Skapa anpassade Länkar för under webbplatsen genom att klicka på sluta ärva länkar. Länkarna från det övre länk fältet på den överordnade webbplatsen bevaras inte när du konfigurerar under webbplatsen så att den inte ärver länkar.

  • Om du vill använda samma länkar som den överordnade webbplatsen klickar du på Använd länkar frånöverordnad. Länkarna i det övre länk fältet på under webbplatsen ska tas bort när du konfigurerar under webbplatsen så att den använder samma övre länkfält som den överordnade webbplatsen.

Konfigurera arv för det övre länk fältet på en publicerings webbplats

När du skapar en publicerings webbplats kan du välja om du vill använda det övre länk fältet från den överordnade webbplatsen. Du kan ändra den här inställningen när som helst med hjälp av sidan navigerings inställningar. Konfigurera de övre länk fälts inställningarna för en under webbplats:

 1. Klicka på webbplats inställningar Webbplatsåtgärder-menyn på menyn webbplats åtgärder .

 2. Klicka på navigeringi kolumnen utseende och känsla .

  Navigering
  Anteckningar kommandot navigering visas bara under utseende och känsla om publicerings funktionerna är aktiverade för webbplatsen och du har åtminstone de behörigheter som har erhållits genom att läggas till i den förvalda SharePoint-gruppen designer för webbplatsen.

 3. Gör något av följande i avsnittet global navigering :

  • Om du vill visa det övre länk fältet som den överordnade webbplatsen väljer du Visa samma navigerings objekt som den överordnade webbplatsen.

  • Om du vill visa ett övre länkfält som är unikt för den aktuella webbplatsen väljer du Visa navigerings objekt under den aktuella webbplatsen.

   Molnanimation Navigeringsinställningar

   Obs!: De här alternativen är inte tillgängliga om du befinner dig på den översta nivån i webbplats samlingen, eftersom en webbplats på den översta nivån inte har en överordnad webbplats.

 4. I avsnittet global navigering

  • Om du vill visa under webbplatser för den aktuella webbplatsen i det övre länk fältet väljer du Visa under webbplatser.

  • Om du vill visa sidorna på den aktuella webbplatsen i det övre länk fältet väljer du Visa sidor.

  • Om du vill begränsa antalet länkar till webbplatser och sidor som visas automatiskt i det övre länk fältet anger du numret för maximalt antal dynamiska objekt som ska visas i den här navigerings nivån.

 5. Klicka på OK.

De steg du bör vidta för att lägga till, redigera eller ta bort länkar i det övre länk fältet beror på om publicerings funktionerna är aktiverade för webbplats samlingen. Information om hur du tar reda på om publicerings funktionerna är aktiverade för webbplatserna i webbplats samlingen finns i "publicering är aktiverat för webbplatsen?" i den här artikeln.

Lägga till, redigera eller ta bort länkar från det övre länk fältet på en webbplats som inte är publicering

Om webbplatsen använder ett unikt övre länkfält (det vill säga att det är en webbplats på den översta nivån eller att den inte ärver det övre länk fältet från en överordnad webbplats) kan du konfigurera länkarna som visas i det övre länk fältet för webbplatsen. Du kan också ta med länkar till andra webbplatser utanför webbplats samlingen.

 1. Klicka på webbplats inställningar Webbplatsåtgärder-menyn på menyn webbplats åtgärder .

 2. Klicka på det övre länk fälteti kolumnen utseende och känsla .

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en ny länk klickar du på ny navigerings länk. Ange en URL-adress och en beskrivning för länken. URL: en kan länka till valfri giltig sökväg, till exempel en mapp på den här webbplatsen, en delning inom organisationens intranät eller en länk till en plats på Internet.

   Ny navigeringslänk

  • Om du vill redigera en länk klickar du på knappen Redigera bredvid länken som du vill redigera Redigera och gör nödvändiga ändringar. Du kan bara redigera beskrivningen av standard länkarna, till exempel Home.

  • Om du vill ta bort en länk klickar du på knappen Redigera bredvid länken Redigera , klickar på ta bortoch sedan på OK.

   Viktigt!: När du tar bort en rubrik från det övre länk fältet på en webbplats som inte är publicering raderas alla länkar under rubriken.

 4. Klicka på OK.

Lägga till, redigera eller ta bort länkar från det övre länk fältet på en publicerings webbplats

Du kan använda avsnittet navigera och sortera på sidan navigerings inställningar för att lägga till en ny rubrik eller länk eller redigera en befintlig rubrik eller länk i det övre länk fältet.

 1. Klicka på webbplats inställningar Webbplatsåtgärder-menyn på menyn webbplats åtgärder .

 2. Klicka på navigeringunder utseende.

  Obs!: Navigerings kommandot visas bara under utseende och känsla om publicerings funktionerna är aktiverade för webbplatsen och du har behörighet att låna de behörigheter som erhålls genom att läggas till i den förvalda SharePoint-gruppen designer för webbplatsen.

 3. Klicka på global navigering i navigerings-och sorterings avsnittet för att välja det övre länk fältet.

  Global Navigering

  Obs!: Om du inte ser listor med länkar organiserade under rubriken global navigering eller aktuell navigering kan webbplatsen ärva dess globala navigering från den överordnade webbplatsen. I det här fallet begränsas du till att lägga till eller redigera länkar i snabb start såvida du inte vill sluta ärva global navigering från den överordnade webbplatsen.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill redigera en rubrik eller länk markerar du en rubrik eller länk och klickar sedan på Redigera.

  • Om du vill lägga till en ny rubrik klickar du på Lägg till rubrik.

  • Om du vill lägga till en ny länk klickar du på Lägg till länk.

   Obs!: Om du väljer en rubrik läggs länken till under rubriken. Om du väljer en länk läggs länken du skapar till på samma nivå som den valda länken.

  • Om du vill ta bort en rubrik eller en länk markerar du rubriken eller länken som du vill ta bort i navigerings-och sorterings avsnittet och klickar sedan på ta bort.

   Obs!: När du tar bort en rubrik från det övre länk fältet på en publicerings webbplats raderas inte länkarna under rubriken, och de visas som rubriker när deras ursprungliga rubrik tas bort.

 5. Konfigurera följande i dialog rutan webb som visas när du lägger till eller redigerar ett objekt:

  • Titel  Skriv rubriken eller länken som du vill att den ska visas. Rubrik är obligatorisk.

  • URL  Skriv URL-adressen för rubriken eller länken. En URL krävs för länkar men är valfritt för rubriker.

   Om du vill att URL-adressen ska öppnas i ett webbläsarfönster än den som används av webbplatsen väljer du länken Öppna i nytt fönster.

  • Beskrivning  Ange en beskrivning för rubriken eller länken. Beskrivning är en valfri inställning.

  • Målgrupp  Om du vill begränsa synligheten anger eller bläddrar du till en mål grupp för rubriken eller länken. Endast de mål grupper som du anger kan se länken eller rubriken (och allting under rubriken). Om du inte anger någon mål grupp kan alla publiken se länken. Mål gruppen är en valfri inställning.

   Dialogrutan Navigeringsrubrik

 6. Klicka på OK.

De steg du bör vidta för att ändra ordning på länkar i det övre länk fältet beror på om publicerings funktionerna är aktiverade för webbplats samlingen. Information om hur du tar reda på om publicerings funktionerna är aktiverade för webbplatserna i webbplats samlingen finns i "publicering är aktiverat för webbplatsen?" i den här artikeln.

Ändra ordningen på länkar i det övre länk fältet på en webbplats som inte är publicering

Du kan ändra i vilken ordning flikarna visas i det övre länk fältet. Eventuella ändringar som du gör i objekt ordningen i det övre länk fältet visas på alla webbplatser som ärver navigerings fältet längst upp på webbplatsen.

 1. Klicka på webbplats inställningar Webbplatsåtgärder-menyn på menyn webbplats åtgärder .

 2. Klicka på det övre länk fälteti avsnittet utseende och känsla .

 3. Klicka på ändra ordning.

 4. I kolumnen länk ordning klickar du på alternativ i listorna för att ändra i vilken ordning länkarna visas i det övre länk fältet.

 5. Klicka på OK.

Manuellt ändra ordning på länkar i det övre länk fältet på en publicerings webbplats

 1. Klicka på webbplats inställningar Webbplatsåtgärder-menyn på menyn webbplats åtgärder .

 2. Klicka på navigeringi avsnittet utseende .

  Obs!: Navigerings kommandot visas bara under utseende och känsla om publicerings funktionerna är aktiverade för webbplatsen och du har behörighet att låna de behörigheter som erhålls genom att läggas till i den förvalda SharePoint-gruppen designer för webbplatsen.

 3. Välj det objekt du vill flytta i navigerings-och sorterings avsnittet under global navigeringoch gör sedan något av följande:

  • Om du vill flytta ett objekt till vänster i det övre länk fältet klickar du på Flytta upp

  • Om du vill flytta ett objekt till höger i det övre länk fältet klickar du på Flytta ned.

   Flytta Global Navigering

 4. Upprepa steg 3 om du vill ändra ordningen på eventuella ytterligare objekt.

 5. När du är klar med att ändra ordning på objekt klickar du på OK.

Automatiskt sortera objekt i det övre länk fältet på en publicerings webbplats

Om du arbetar på en webbplats där publicerings funktionerna är aktiverade kan du konfigurera navigerings objekt så att de sorteras automatiskt, till exempel efter namn.

Viktigt!: Sorterings inställningarna gäller både det övre länk fältet och snabb start. De ändringar du gör tillämpas på båda dessa navigerings element.

 1. Klicka på webbplats inställningar Webbplatsåtgärder-menyn på menyn webbplats åtgärder .

 2. Klicka på navigeringi avsnittet utseende .

  Obs!: Navigerings kommandot visas bara under utseende och känsla om publicerings funktionerna är aktiverade för webbplatsen och du har behörighet att låna de behörigheter som erhålls genom att läggas till i den förvalda SharePoint-gruppen designer för webbplatsen.

 3. I avsnittet sortering väljer du sortera automatiskt för att sortera under webbplatser, navigerings länkar, listor, bibliotek och sidor automatiskt i stigande eller fallande alfabetisk eller numerisk ordning baserat på objekt rubriker, skapade datum eller senaste Ändrade datum.
   

  Om du vill sortera alla navigerings objekt manuellt utom för sidor klickar du på sortera manuelltoch markerar sedan kryss rutan Sortera sidor automatiskt . Endast sidor sorteras enligt inställningarna som har kon figurer ATS i avsnittet automatisk sortering .

  Sortering

  1. Gör något av följande i listan Sortera efter i avsnittet automatisk sortering :

   • Om du vill sortera objekt efter rubrik väljer du rubrik.

   • Om du vill sortera objekt efter det datum då de skapades väljer du Skapad datum.

   • Om du vill sortera objekt efter det datum då de senast ändrades väljer du senaste ändrings datum.

  2. Ange sorterings ordning genom att välja i stigande ordning (A, B, C eller 1, 2, 3) eller i fallande ordning (C, B, A eller 3, 2, 1).

  3. Klicka på OK.

Om du arbetar på en webbplats där publicerings funktionerna är aktiverade kan du välja att visa eller dölja sidor och under webbplatser i det övre länk fältet.

 1. Klicka på webbplats inställningar Webbplatsåtgärder-menyn på menyn webbplats åtgärder .

 2. Klicka på navigeringi avsnittet utseende .

  Obs!: Navigerings kommandot visas bara under utseende och känsla om publicerings funktionerna är aktiverade för webbplatsen och du har behörighet att låna de behörigheter som erhålls genom att läggas till i den förvalda SharePoint-gruppen designer för webbplatsen.

 3. Gör något av följande i avsnittet redigering och sortering :

  • Om du vill visa en under webbplats eller sida som är dold markerar du objektet och klickar sedan på Visa.

  • Om du vill dölja en under webbplats eller sida som visas i det övre länk fältet markerar du objektet och klickar sedan på Dölj.

   Flytta Global Navigering

   Meddelanden: 

   • Kommandot Dölj och Visa är endast tillgängligt för navigerings objekt som är under webbplatser eller sidor. Du kan inte dölja rubriker eller länkar.

   • När du väljer ett objekt som för närvarande visas i snabb start är bara alternativet Dölj tillgängligt. När du markerar ett objekt som är dolt i snabb start visas bara alternativet Visa .

Om du arbetar på en publicerings webbplats kan du ange om du vill att under webbplatser och sidor på webbplatsen ska visas automatiskt i det övre länk fältet. I det övre länk fältet visas under webbplatser och sidor på den aktuella webbplatsen som nya flikar (Detta förutsätter att webbplatsen inte ärver sin navigering från en överordnad webbplats). Om du väljer att visa under webbplatser och/eller sidor för alla webbplatser i webbplats samlingen, under webbplatser och sidor under webbplatser på den översta nivån som länkar i list menyer från relevanta flikar i det övre länk fältet.

Nedrullningsbar meny

Obs!: Om du bestämmer dig för att Visa navigerings objekt för under webbplatser eller sidor kan webbplatsen vara rörig om webbplatsen har många under webbplatser eller sidor. Om strukturen på den övergripande webbplats samlingen inte ska hanteras centralt, kanske du vill konfigurera webbplatsen så att under webbplatser och sidor inte visas automatiskt.

 1. Klicka på webbplats inställningar Webbplatsåtgärder-menyn på menyn webbplats åtgärder .

 2. Klicka på navigeringi avsnittet utseende .

  Obs!: Navigerings kommandot visas under utseende och känsla om publicerings funktionerna är aktiverade för webbplatsen, och du har åtminstone de behörigheter som erhålls genom att läggas till i den förvalda SharePoint-gruppen designer för webbplatsen.

 3. Gör något av följande i avsnittet global navigering :

  • Om du vill visa länkar till under webbplatser i det övre länk fältet markerar du kryss rutan Visa under webbplatser .

  • Om du vill visa länkar till sidor i det övre länk fältet markerar du kryss rutan Visa sidor .

  • Om du vill dölja länkar till under webbplatser i det övre länk fältet avmarkerar du kryss rutan Visa under webbplatser .

  • Om du vill dölja länkar till sidor i det övre länk fältet avmarkerar du kryss rutan Visa sidor .

  • Om du konfigurerar webbplatsen så att den visar under webbplatser och sidor, men din webbplats är inställd på att visa det globala navigerings fältet (övre länkfält) för den överordnade webbplatsen, kommer du inte att se länkar till de här under webbplatserna och sidorna i navigeringen för den aktuella webbplatsen såvida inte navigeringen för den överordnade webbplatsen är också konfigurerad för att visa under webbplatser och sidor.

  • Om du konfigurerar navigering för en webbplats på den högsta nivån och du vill att sidor eller under webbplatser under under webbplatserna för webbplatsen på den översta nivån ska visas på nedrullningsbara menyer i det övre länk fältet, måste du konfigurera webbplatsen på den översta nivån så att under webbplatser och sidor visas, och du måste också Konfigurera de enskilda under webbplatserna så att de visar sina under webbplatser och sidor.

  • Om du inte vill att alla under webbplatser eller sidor ska visas kan du dölja sidor och under webbplatser när du har konfigurerat dem så att de visas. Mer information finns i Visa eller dölja under webbplatser och sidor i det övre länk fältet i den här artikeln.

Relaterade länkar

Om du vill lägga till länkar på sidan och inte på den vänstra eller övre menyn kan du gå till Lägga till en länk till en sida.

Om du vill skapa nya sidor som du kan länka till, se Lägga till en sida till en webbplats.

Om du vill ändra färger, bakgrund och hur webbplatsen ser ut, se Ändra utseende på SharePoint-webbplatsen.

Om du vill ändra namn, beskrivning, logotyp eller andra webbplatsinställningar, se Hantera inställningar för din SharePoint-gruppwebbplats.

Om du vill skapa en webbplats i SharePoint Online, se Skapa en gruppwebbplats i SharePoint Online eller Skapa en kommunikationswebbplats i SharePoint Online.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×