Anpassa Microsoft Office Word-mallar

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar Microsoft Office Word-mallar som tillhandahålls av Microsoft Office Accounting 2009. De flesta av de uppgifter du utför för att anpassa Office Word-mallar utförs i Word. Mer detaljerad information finns i hjälp om Microsoft Office Word.

I Microsoft Office Word 2007 och Office Word 2003 används en teknik som kallas XML (Extensible Markup Language) för att förse dig med de fält som innehåller information om specifika personer och transaktioner. Du behöver inte veta mer om XML för att arbeta med mallarna, men eftersom det finns en terminologi relaterad till XML i Word för att beskriva de uppgifter du utför, nämns det här. XML liknar HTML, det språk som används för att redigera sidor på webben. I det här sammanhanget är XML-taggar i allmänhet motsvarande fält.

Microsoft Word 2002 och Word 2003 standard kan inte använda XML för fält och är något mer begränsat i de anpassade alternativ som erbjuds.

Alla mallar i Office Accounting 2009 är skrivskyddade. När du har ändrat alla ändringar måste du spara och byta namn på mallen.

I följande tabell visas de uppgifter som är tillgängliga i Microsoft Office Word-versioner som Accounting 2009 har stöd för.

Word-version

Åtgärder som stöds

Mall-mapp

Föreslagna sökord i hjälp om Word

Word 2007 och Word 2003

 • Lägga till, redigera och ta bort taggar

 • Lägga till rad objekts fält

 • Lägga till företags logo typ och slogan

 • Visa tabell stöd linjer

Windows Vista     C:\ProgramData\ Microsoft\Windows\ Templates\Office Accounting 2009 \

mallarWindows XP    C:\Documents and Settings\All Users\Templates\Office Accounting 2009 \ mallar

XML-taggar, smartdokument

Word 2003 standard och Word 2002

 • Ta endast bort taggar

 • Lägga till företags logo typ och slogan

Windows Vista     C:\ProgramData\ Microsoft\Windows\ Templates\Office Accounting 2009 \ grundläggande

mallarWindows XP    C:\Documents and Settings\All Users\Templates\Office Accounting 2009 \ grundläggande mallar

Mall

Skapa en anpassad mall

 1. På menyn företag klickar du på Hantera Word-mallar.

 2. Välj den typ av formulär du vill skapa i listan Malltyp i dialog rutan Hantera Microsoft Office Word-mallar : faktura, försäljnings order, offert, kund kredit Nota, kund utdrag eller inköps order.

 3. Klicka på Skapa.

 4. I dialog rutan Skapa ny Microsoft Word-mall skriver du ett namn på den anpassade mall som du skapar.

 5. Om du vill öppna mallen som ett tomt Word-dokument klickar du på skapa.

 6. Skapa ett anpassat formulär.

  Obs!: Om du använder Word 2007 eller Word 2003 söker du efter "smartdokument" eller "XML-märkning" för att hitta information om hur du använder XML-taggarna i dokument åtgärds fönstret. Om du använder Word 2002 eller Word 2000 arbeta med fält. Om du vill förhindra oönskade ändringar i mallen kan du skrivskydda den och skydda Skriv skyddet med ett lösen ord.

 7. När du är klar sparar du dokumentet i Word.

 8. Klicka på stäng Bild av knapp för att återgå till dialog rutan Hantera Microsoft Office Word-mallar .

 9. Klicka på Stäng.

Ändra en Microsoft Office Word-mall

 1. På menyn företag klickar du på Hantera Word-mallar.

 2. Välj vilken typ av formulär du vill redigera i listan Malltyp i dialog rutan Hantera Microsoft Office Word-mallar : faktura, försäljnings order, offert, kund kredit Nota, kund utdrag eller inköps order.

 3. I listan mallar klickar du på namnet på den mall som du vill redigera.

 4. Klicka på ändra för att öppna mallen i Microsoft Office Word.

 5. Gör ändringar i formulär mal len.

  Obs!: Om du vill förhindra oönskade ändringar i mallen kan du skrivskydda den och skydda Skriv skyddet med ett lösen ord.

 6. När du är klar sparar du dokumentet i Word.

  Obs!: Om du redigerar en av mallarna som finns i Accounting 2009, måste du spara den under ett nytt fil namn.

 7. Ange ett fil namn för mallen och klicka sedan på Spara.

 8. Klicka på stäng Bild av knapp för att återgå till dialog rutan Hantera Microsoft Office Word-mallar .

 9. Klicka på Stäng.

Du kan dölja XML-taggar genom att avmarkera kryss rutan Visa XML-taggar i dokumentet .

Fönstret dokument åtgärder är anpassat för varje mall, eftersom du normalt ska inkludera olika uppgifter i olika typer av affärs dokument.

Lägga till, redigera eller ta bort XML-taggar

I hjälp om Microsoft Office Word finns instruktioner för att arbeta med XML-taggar i mallarna. Dessutom kan du också ändra dokument med hjälp av funktionen tabell redigering i Word.

Använd tabell stöd linjer för enklare redigering

Du kan göra dokumentet lite lättare att redigera genom att Visa tabell stöd linjer som inte visas när du skriver ut dokumentet.

Så här visar du stöd linjer i Word 2007:

 1. Klicka i tabellen.

 2. Klicka på Visa stöd linjer i gruppen tabell på fliken layout under design.

I Word 2003 är stöd linjer aktiverat som standard. Du kan stänga av dem genom att göra följande:

 • Klicka på Dölj stöd linjertabell -menyn.

Lägga till en logo typ i dokumentet

Om du har en grafik fil med företagets logo typ kan du lägga till den i valfri Word-mall med hjälp av någon av de två följande procedurerna.

Så här lägger du till en logo typ i dokumentet i Word 2007:

 1. Välj logo typ plats hållaren med etiketten här.

 2. På fliken Infoga klickar du på Bild.

 3. Navigera till mappen som innehåller företagets logo typ fil, Välj logo typ filen och klicka sedan på Infoga.

 4. Ta bort logo typ plats hållaren.

Så här lägger du till en logo typ i dokumentet i Word 2003 eller Word 2002:

 1. Klicka på plats hållaren för logo typen som heter din LOGO typ här.

 2. Peka på BildobjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 3. Navigera till mappen som innehåller företagets logo typ fil, Välj logo typ filen och klicka sedan på Infoga.

 4. Ta bort logo typ plats hållaren.

Obs!: I Word 2002 behöver du inte ta bort arbets ytan manuellt.

Lägga till en företags slogan i mallen

Så här lägger du till en företags slogan i mallen:

 1. Klicka någonstans i textblocket [ditt företags slogan].

 2. Skriv företagets slogan och formatera texten som du vill.

Uppdatera mal listan

Om du har ändrat Office Word-mallar sparar och byter du namn på dokumentet. Gå tillbaka till dialog rutan Hantera Microsoft Office Word-mallar och klicka på Uppdatera. Den anpassade mallen visas i listan med tillgängliga mallar.

Använda rad fältet för att infoga en hel tabell

Fönstret dokument åtgärder har en tagg som heter linje och som du kan använda för att infoga en hel tabell i en mall. Tabellen innehåller kolumner som är användbara för varje typ av mall som du vill skapa. Du kan redigera, lägga till eller ta bort kolumner med alternativ för tabell redigering i Word. Raden för märkord finns längst ned i fönstret dokument åtgärder .

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×