Anpassa menyfliksområdet och verktygsfälten i Office för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Minimera eller Expandera menyfliksområdet Du kan anpassa menyfliksområdet och verktygsfälten i Office precis som du gillar dem, visar vanliga kommandon och dölja de kortkommandon som du sällan använder.

I Office 2016 för Mac kan du ange inställningar för verktygsfältet Snabbåtkomst och anpassa menyfliksområdet som du vill. Du kan ändra standardflikarna eller skapa anpassade flikar och anpassade grupper som innehåller dina vanliga kommandon.

Obs!: Du kan inte byta namn på standardkommandon, ändra ikoner för dem eller ändra ordning på dem.

Anpassa menyfliksområdet

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om du har ett Office 365-abonnemang. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

 1. Anpassa menyfliksområdet genom att öppna eller skapa ett dokument i Word, Excel eller PowerPoint.

 2. Gå till appens Inställningar och klicka på Verktygsfält och menyflikar.

  Verktygsfältsinställningar i menyfliksområdet i Office 2016 för Mac
 3. I fönstret Menyfliksområdet väljer du de kommandon du vill lägga till eller ta bort från menyfliksområdet och klickar på pilarna för att lägga till och ta bort.

  Anpassa menyfliksområdet i Office 2016

  Obs!: Du tar bort standardflikar och -kommandon i menyfliksområdet, till exempel fliken Start eller Infoga, genom att avmarkera relevant kryssruta i rutan Anpassa menyfliksområdet.

Det här kan du anpassa i menyfliksområdet:

 • Byta namn på flikarna: Om du vill byta namn på, Välj en flik som Start, Infoga, Design i rutan Anpassa menyfliksområdet klickar du på Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > byta namn på.

 • Lägg till ny flik eller en ny grupp: Om du vill lägga till ny flik eller en ny grupp, klicka på Anpassa menyfliksområdet i Office 2016 för Mac – knappen Lägg till under rutan Anpassa menyfliksområdet och välj Ny flik eller en Ny grupp.

 • Ta bort flikar: du kan bara ta bort anpassade flikar från i menyfliksområdet. Om du vill ta bort, fliken i rutan Anpassa menyfliksområdet och klicka på Anpassa menyfliksområdet i Office 2016 för Mac – knappen Ta bort .

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

Om du bara vill ha några få kommandon nära till hands kan du använda verktygsfältet Snabbåtkomst. Det är de ikoner som finns ovanför menyfliksområdet och de är alltid aktiverade oavsett vilken flik du har öppen i menyfliksområdet.

Verktygsfältet Snabbåtkomst i Office 2016 för Mac
 1. Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst genom att öppna eller skapa ett dokument i Word, Excel eller PowerPoint.

 2. Gå till appens Inställningar och klicka på Verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst i Office 2016
 3. I fönstret Verktygsfältet Snabbåtkomst markerar du kommandona och klickar på pilarna för att lägga till eller ta bort dem från rutan Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst .

  Obs!: Om du inte hittar kommandon du vill lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst, beror det på att vi inte stöder dem för närvarande.

  När du väljer ett kommando visas det i slutet av verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Det här är standardkommandona i verktygsfältet Snabbåtkomst:

  Anpassa menyn för verktygsfältet Snabbåtkomst i Office 2016 för Mac

  Om du vill bara vill lägga till ett av de här kommandona klickar du på kommandonamnet för att lägga till eller ta bort det från verktygsfältet. Objekt som visas i verktygsfältet Snabbåtkomst har en bockmarkering Visar bockikonen för menyn Verktygsfältet Snabbåtkomst i Office 2016 för Mac. bredvid sig.

Anpassa menyfliksområdet

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Gör något av följande:

Ordna om flikar

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Dra fliken till den plats där du vill ha den.

  Obs!: Du kan inte flytta på fliken Start.

 3. Klicka på Klar.

Dölja flikar

Så här döljer du en flik tills du väljer att visa den igen. Fliken förblir dold även om du stänger och öppnar programmet igen.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Dölj flikar i menyfliksområdet på fliken.

 3. Klicka på Klar.

Visa dolda flikar

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Markera kryssrutan för den flik som du vill visa under Anpassa.

Visa eller dölja grupper på en flik

Kommandona är ordnade i logiska grupper som samlas under flikar. Vissa grupper är dolda som standard, men du kan ta fram dem.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande under Anpassa:

Om du vill

Gör följande

Visa grupper

Markera gruppens kryssruta, som är indragen under fliken

Dölja grupper

Avmarkera gruppens kryssruta, som är indragen under fliken

Återställa menyfliksordningen till standardinställningarna

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Återställ.

Dölja eller visa grupprubriker i menyfliksområdet

Genom att dölja grupprubriker får du mer utrymme att arbeta med.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande under Allmänt:

Om du vill

Gör följande

Dölja grupprubriker

Markera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Visa grupprubriker

Avmarkera kryssrutan Dölj grupprubriker.

PowerPoint

Gör något av följande:

Ordna om flikar

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Dra fliken till den plats där du vill ha den.

  Obs!: Du kan inte flytta på fliken Start.

 3. Klicka på Klar.

Dölja flikar

Så här döljer du en flik tills du väljer att visa den igen. Fliken förblir dold även om du stänger och öppnar programmet igen.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Dölj flikar i menyfliksområdet på fliken.

 3. Klicka på Klar.

Visa dolda flikar

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Markera kryssrutan för den flik som du vill visa under Anpassa.

Återställa menyfliksordningen till standardinställningarna

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Återställ.

Dölja eller visa grupprubriker i menyfliksområdet

Genom att dölja grupprubriker får du mer utrymme att arbeta med.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande under Allmänt:

Om du vill

Gör följande

Dölja grupprubriker

Markera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Visa grupprubriker

Avmarkera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Excel

Gör något av följande:

Ordna om flikar

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Dra fliken till den plats där du vill ha den.

  Obs!: Du kan inte flytta på fliken Start.

 3. Klicka på Klar.

Dölja flikar

Så här döljer du en flik tills du väljer att visa den igen. Fliken förblir dold även om du stänger och öppnar programmet igen.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Dölj flikar i menyfliksområdet på fliken.

 3. Klicka på Klar.

Visa dolda flikar

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Markera kryssrutan för den flik som du vill visa under Anpassa.

Återställa menyfliksordningen till standardinställningarna

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Återställ.

Dölja eller visa grupprubriker i menyfliksområdet

Genom att dölja grupprubriker får du mer utrymme att arbeta med.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande under Allmänt:

Om du vill

Gör följande

Dölja grupprubriker

Markera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Visa grupprubriker

Avmarkera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Anpassa verktygsfält och menyer

Visa eller dölj ett verktygsfält

 • Öppna menyn Visa, klicka på Verktygsfält och sedan på det verktygsfält du vill visa eller dölja.

  Meddelanden: 

  • De verktygsfält som är synliga för närvarande visas med en bock bredvid namnet.

  • När du öppnar ett Office-program visas samma verktygsfält som förra gången du använde programmet.

  • Om knapparna i verktygsfältet Standard inte visas klickar du på Visa/dölj knapp i verktygsfältet Standard på till höger i verktygsfältet. Om du använder Office på Mac OS X 10.7 (Lion) visas inte den här knappen i verktygsfältet Standard.

Docka eller flytta ett verktygsfält

Du kan docka vissa verktygsfält direkt under standardverktygsfältet. Om ett verktygsfält "flyter" (inte är dockat) kan du placera det var du vill på skärmen.

 1. Öppna menyn Visa, peka på Verktygsfält och klicka sedan på Anpassa verktygsfält och menyer.

 2. Klicka på fliken Verktygsfält och menyer.

  I kolumnen Visa ser du de verktygsfält som visas för närvarande.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan för det verktygsfält du vill ändra under Docka.

  Meddelanden: 

  • Om ett verktygsfält inte har kryssrutan Docka så kan du inte fästa det under standardverktygsfältet. Du kan däremot manuellt dra alla fria verktygsfält till menyraden och docka det där.

  • Om standardverktygsfältet visas måste det vara dockat.

Lägga till eller ta bort knappar och kommandon från ett verktygsfält eller menyraden

 1. Öppna menyn Visa, peka på Verktygsfält och klicka sedan på Anpassa verktygsfält och menyer.

 2. Klicka på fliken Verktygsfält och menyer.

 3. Markera kryssrutan Visa för det verktygsfält du vill ändra.

 4. Klicka på fliken Kommandon.

 5. Klicka på en kategori under Kategorier.

 6. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Lägga till ett kommando i ett verktygsfält eller menyfältet

  Under Kommandon drar du ett kommando från listan Kommandon till den plats där du vill lägga till det i verktygsfältet eller på menyraden.

  Ta bort ett kommando från ett verktygsfält eller menyraden

  Dra ett kommando från verktygsfältet eller menyraden.

Anpassa namnet eller utseendet för ett menykommando eller en knapp i ett verktygsfält

 1. Öppna menyn Visa, peka på Verktygsfält och klicka sedan på Anpassa verktygsfält och menyer.

 2. Klicka på fliken Verktygsfält och menyer.

 3. Under Visa markerar du kryssrutan för det verktygsfält som innehåller knappen eller menykommandot som du vill ändra.

 4. Under Docka avmarkerar du kryssrutan för verktygsfältet som innehåller knappen eller menykommandot som du vill ändra.

  Viktigt!: Du kan bara ändra egenskaperna för knappar i verktygsfält eller menykommandon när verktygsfältet inte är dockat. Du kan inte ändra egenskaper för knappar eller menykommandon i standardverktygsfältet.

 5. Dubbelklicka på knappen eller kommandot du vill ändra i verktygsfältet eller på menyraden.

 6. Gör önskade ändringar.

Se även

Dölja eller visa menyfliksområdet

Inaktivera eller aktivera menyfliksområdet

Bekanta dig med menyfliksområdet

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×