Anpassa huvudsidan för Min webbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Huvudsidorna styr hur alla sidor på en webbplats ska se ut. Genom att ändra formatet eller innehållet på en huvudsida kan du snabbt ändra utseendet på hela webbplatsen.

I den här artikeln får du lära dig hur du skapar och ändrar en kopia av den befintliga huvudsidan för Min webbplats, och hur du sedan tillämpar den nya eller ändrade huvudsidan på alla sidor i webbplatssamlingen som är kopplade till den. När du ändrar huvudsidan för Min webbplats ser alla användare ändringarna på sidan Min profil.

Läs mer om huvudsidor i avsnittet introduktion till huvudsidor i SharePoint.

Obs!: Du måste ha rätt behörighet för att kunna följa de procedurer som vi beskriver i det här avsnittet. Som standard måste du vara medlem i gruppen Webbplatsägare eller Designer, eller också vara administratör för en webbplatssamling, för att kunna öppna en SharePoint Online-webbplats via SharePoint Designer 2010 och anpassa huvudsidorna. Om du är medlem i någon av de här grupperna, men ändå inte kan se de alternativ som vi tar upp i avsnittet, kan din implementering av SharePoint Online vara anpassad för att inte vem som helst ska kunna använda SharePoint Designer. Prata i sådana fall med webbplatsadministratören.

Innehåll

Översikt: Huvudsidorna definierar sidlayouten

Visa huvudsidan för Min webbplats

Anpassa eller göra allt från grunden?

Anpassa huvudsidan för Min webbplats

Skapa en kopia av huvudsidan för Min webbplats

Arbeta med platshållarkontroller för innehåll

Leta upp och ändra en platshållarkontroll för innehåll

Arbeta med formatmallar

DIV-taggar gör det lättare att arbeta med CSS

Redigera formaten på huvudsidan eller skapa anpassad CSS

Översikt: Huvudsidorna definierar sidlayouten

Huvudsidorna definierar den allmänna layouten och det allmänna gränssnittet för SharePoint-sidorna.

Huvudsida för Min webbplats visas de beständiga elementen som visas när du navigerar mellan sidorna på min webbplats, till exempel kontroller högst upp på sidan eller webbplatsens rubrik.

Alla de här elementen är sparade på huvudsidan för Min plats.

Min webbplats- och Min profil-sidorna i SharePoint hanteras som innehållssidor på webbplatsen. När sidorna visas i en webbläsare kombineras de med huvudsidan för Min webbplats, så att resultatet blir en enda sammanhängande webbsida.

På huvudsidan för Min webbplats visas de beständiga elementen och layouten, medan det unika sidspecifika innehållet visas på innehållssidorna.

Visa huvudsidan för Min webbplats

 1. Öppna rotsidan för Min webbplats, till exempel https://dittdomännamn-my.sharepoint.com, i SharePoint Designer. Klicka sedan på Huvudsidor i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på mysite.master för att visa sammanfattande information i galleriet för huvudsidor.

 3. Klicka på Redigera fil i menyfliksområdet för att öppna huvudsidan.

Då öppnas huvudsidan i helskärmssidredigeraren i SharePoint Designer 2010.

Här kan du redigera sidan i delad vy, designvyn eller kodvyn. Med hjälp av designtidssupporten kan du se hur huvudsidan ändras när du anpassar den. Det finns också verktyg som du kan använda för att anpassa taggar, format, skript och innehållsområden, som du ser här nedanför:

När du öppnar huvudsidan för Min webbplats kan du redigera både filen och filegenskaperna.

Aantal funktioner gör det lättare att skapa och anpassa huvudsidor i SharePoint Designer 2010 än det har gått tidigare:

 • I navigeringsmenyn finns det en ny kategori, Huvudsidor, som gör att du kan gå direkt till galleriet för huvudsidor på webbplatsen.

 • När du redigerar huvudsidor kan du använda sidredigeringsverktyg för att infoga och hantera lager eller lägga in DIV-taggar. Dessutom kan du snabbt söka reda på olika lager och andra element med hjälp av alternativet Markeringsklicka, som du använder för att navigera genom överlappande lager.

 • När du skapar en ny webbplats och nya webbdelssidor kopplas de automatiskt till den primära huvudsidan. Det betyder att du inte behöver koppla dem manuellt varje gång.

Anpassa eller göra allt från grunden?

Om du vill använda en anpassad huvudsida för Min webbplats på dina SharePoint 2010-webbplatser har du två alternativ:

 • Du kan anpassa en kopia av huvudsidan för Min webbplats (mysite.master).

 • Du kan skapa en ny anpassad huvudsida för Min webbplats från grunden och sedan göra den till huvudsida för webbplatsen.

I det här avsnittet fokuserar vi på det första alternativet: Att anpassa en kopia av huvudsidan för Min webbplats.

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen.

När du anpassar en kopia av mysite.master    utgår du från SharePoints befintliga utseende – funktionerna, anpassningarna och designelementen – och anpassar utseendet så att det passar dig. Det kan visserligen vara en utmaning att försöka komma underfund med hur allting fungerar på mysite.master, men det är ändå ett praktiskt alternativ eftersom du inte behöver anstränga dig nämnvärt för att anpassa sidan (till exempel för att ändra rubriken på SharePoint-sidorna).

När du skapar en tom, anpassad huvudsida för Min webbplats, eller använder starthuvudsidan    som utgångspunkt för sidan, skapar du hela designen från grunden. Det kan visserligen vara en utmaning, eftersom du då måste känna till hur du implementerar en design i SharePoint, men om du vet vilken design du vill skapa och utgår från befintliga planer och prototyper är det samtidigt ett väldigt flexibelt alternativ. Sidan, som är nästan helt tom, fungerar som en målarduk där du först bygger upp själva designen och sedan lägger till önskade SharePoint-komponenter.

Anpassa huvudsidan för Min webbplats

Om du ska anpassa huvudsidor i SharePoint Designer 2010 börjar du med att öppna SharePoint Designer 2010 på själva webbplatsen eller via startmenyn. Medan du har webbplatsen öppen i SharePoint Designer 2010 klickar du på Huvudsidor i navigeringsfönstret.

I galleriet för huvudsidor visas fyra olika huvudsidor – v4.master, minimal.master och default.master – för de allra flesta webbplatserna i SharePoint Online för företag, precis som här nedanför. Om Mina webbplatser är aktiverat ska du dessutom kunna se huvudsidan mysite.master.

Lista över huvudsidor i SharePoint 2010.

Skapa en kopia av huvudsidan för Min webbplats

 1. Öppna webbplatsen i SharePoint Designer. Klicka på Huvudsidor i navigeringsfönstret.

 2. Högerklicka på mysite.master och tryck sedan på Ctrl+P för att klistra in en kopia i galleriet för huvudsidor.

 3. Klicka på mysite_copy(1).master för att visa sammanfattande information i galleriet för huvudsidor.

 4. Klicka på Redigera fil i menyfliksområdet för att visa huvudsidan.

Då öppnas huvudsidan i helskärmssidredigeraren i SharePoint Designer 2010, där du kan redigera sidan i delad vy, designvyn eller kodvyn. Med hjäp av designtidssupporten kan du se hur huvudsidan ändras när du anpassar den. Det finns också verktyg som du kan använda för att navigera och anpassa taggar, format, skript och innehållsområden, som du ser här nedanför..

Arbeta med platshållarkontroller för innehåll

Huvudsidorna och innehållssidorna samarbetar och utnyttjar gemensamt en uppsättning utbytbara områden, eller platshållarkontroller för innehåll. Varje platshållare för innehåll (som du känner igen som ContentPlaceHolder i koden på sidan) representerar innehåll som kan åsidosättas på huvudsidan. Alla sidor på webbplatsen kan ersätta innehållet i en platshållare om de tillhandahåller en matchande innehållskontroll. Om innehållskontrollen är tom tas elementet bort helt från den rendererade sidan.

Viktigt!: Ta helst inte bort några platshållare för innehåll när du anpassar dina huvudsidor. Om du gör det kan vissa sidor, och till och med hela webbplatser, som är knutna till huvudsidorna delas upp. Därför är det bättre om du bara döljer kontrollerna i stället för att ta bort dem.

Du kan använda funktionen Hantera innehållsområden för att leta reda på alla platshållarkontroller för innehåll på sidan. Du kan visa kontrollerna i både kodvyn och WYSIWYG-redigeraren.

En annan platshållare för innehåll som är särskilt viktig är PlaceHolderMain, eftersom det är den som ersätts av respektive innehållssida när sidan visas i en webbläsare.

Kontrollen PlaceHolderMain ersätts av respektive innehållssida när huvudsidan för Min webbplats visas i en webbläsare.

Du kan ändra innehållets layout på en SharePoint-webbplats genom att flytta platshållarkontrollerna för innehåll.

Mer information om hur du arbetar med platshållare för innehåll finns i arbeta med platshållarkontroller för innehåll.

En platshållarkontroll för innehåll är en bit kod på en huvudsida som samarbetar med en innehållskontroll på en innehållssida. I platshållarkontrollen för innehåll visas standardinnehåll (vilket också kan betyda inget innehåll alls, om kontrollen är tom) för det specifika området på sidan. Standardinnehållet kan åsidosättas av unikt innehåll från en innehållskontroll på en innehållssida.

Leta upp och ändra en platshållarkontroll för innehåll

Följ stegen här nedanför om du vill leta rätt på platshållarkontrollen PlaceHolderSiteName på huvudsidan för Min webbplats i SharePoint 2010.

 1. Öppna webbplatsen i SharePoint Designer 2010. Klicka på Huvudsidor i navigeringsfönstret.

  Obs!: Om du inte ser Huvudsidor i navigeringsfönstret, kan de ha inaktiverats i SharePoint. Kontakta administratören för mer information. Mer information finns i hantera SharePoint Designer 2010.

 2. Klicka på mysite.master i galleriet för huvudsidor.

 3. Klicka på Redigera fil på huvudsidans sammanfattningssida.

 4. Klicka på Ja om du uppmanas att checka ut filen.

 5. Om du visar sidan i designvyn är det bara att klicka på ett område på sidan, så visas den platshållarkontroll som sörjer för innehållet.

 6. I listan över innehållsområden väljer du PlaceHolderSiteName och klickar på Gå till. Klicka sedan på Stäng. Då markeras platshållarkontrollen för innehåll så här på sidan:

Obs!:  Som standard är taggegenskaperna för den här platshållaren inställda på Synlig = falskt. I den delade vyn i SharePoint Designer 2010 kan du visa vilket värde som är inställt genom att markera taggen, högerklicka på den och välja Taggegenskaper i snabbmenyn som kommer fram.


Då visas taggegenskaperna för kontrollen PlaceHolderSiteName.

 1. Härifrån kan du ändra inställningarna, flytta kontrollen, tillämpa olika format och så vidare. När du är klar sparar du huvudsidan.

 2. Klicka på Ja om det kommer upp en varning som säger att om du sparar ändringarna kommer sidan att anpassas från webbplatsdefinitionen.

Obs!:  Som standard är SharePoint-sidorma kopplade till webbplatsdefinitionsfiler. Om du anpassar en huvudsida i SharePoint Designer 2010 betyder det att kopplingen till webbplatsdefinitionen försvinner. Det kan leda till administrativt merjobb i samband med senare uppdateringar eller uppgraderingar av SharePoint, och det är därför som varningsmeddelandet visas. Du kan alltid återställa huvudsidan till webbplatsdefinitionen om det skulle behövas.


Ändringarna kommer att synas på alla sidor som är kopplade till huvudsidan, om inte sidorna har anpassats direkt.

Arbeta med format

Det snabbaste och enklaste sättet att ändra huvudsidans format är att tillämpa ett färdigt tema på sidan. Du kan se och använda de teman som finns tillgängliga om du klickar på länken Ändra webbplatstema under Anpassning på fliken Webbplatsinställningar i SharePoint Designer.

Men vill du matcha företagets färger, grafik, textformatering och andra formateringsattribut är det bättre att du skapar egna anpassade format och lägger till dem direkt på huvudsidan. Eller också lägger du in dem i externa CSS-formatmallar som du sedan kopplar till huvudsidan.

DIV-taggar gör det lättare att arbeta med CSS

På huvudsidan för min webbplats i SharePoint 2010 används DIV-taggar för att definiera olika blockradselement och avsnitt på sidan. DIV-taggarna har många fördelar jämfört med tabelltaggarna, som användes i tidigare versioner. Några av fördelarna med DIV-taggar är:

 • Större flexibilitet när du formaterar sidan med hjälp av CSS

 • Färre markeringar

 • Snabbare nedladdningar

 • Förbättrad sökmotoroptimering

 • Förbättrat funktionsstöd

 • Förbättrat webbläsarstöd

HTML-tabeller används fortfarande, till exempel när du eller dina användare lägger in webbdelar och annat SharePoint-innehåll på sidan. Men när du anpassar huvudsidor kan du huvudsakligen använda DIV-taggar för att strukturera innehållet.

Använda DIV-taggar när du anpassar huvudsidan för Min webbplats

Redigera formaten på huvudsidan eller skapa anpassad CSS

Om du vill redigera formaten klickar du på menyn Format. Sedan väljer du på vilket sätt du vill arbeta med CSS bland alternativen i menyfliksområdet.

Du kan skapa nya format och tillämpa dem, eller lägga till en formatmall med hjälp av kommandona i menyfliksområdet. Använd kommandot Hantera format om du vill kategorisera formaten efter element, ordning eller typ; om du bara vill visa de format som används på sidan eller i elementet eller om du vill förhandsgranska formaten.

Dialogrutan Nytt format på huvudsidan för Min webbplats.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×