Anpassa hur Excel startar

Excel för Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Innan du startar Microsoft Office Excel kan du ange att en särskild arbetsbok eller en arbetsboksmall eller kalkylbladsmall som innehåller anpassade inställningar ska öppnas automatiskt när du startar Excel. Om du inte längre vill att en särskild arbetsbok ska öppnas kan du ange att den inte längre ska öppnas när du startar Excel.

Om en arbetsbok som öppnas när du startar Excel innehåller automatiska makron, t.ex. Auto_öppna, körs dessa makron när arbetsboken öppnas. Om du vill kan du förhindra att de körs automatiskt när du startar Excel.

Tips: 

Starta Excel automatiskt med en tom arbetsbok

I Excel 2013 och senare kan standard Excel visar Start-skärmen med senaste arbetsböcker, platser och mallar vid start. Den här inställningen kan ändras om du vill kringgå den här skärmen och skapa en tom arbetsbok i stället. Att göra det:

 1. Klicka på filen > Alternativ.

 2. Under Allmänt och sedan under startalternativ, check rutan bredvid Visa startskärmen när programmet startas.

 3. Klicka på OK.

Automatiskt öppna en särskild arbetsbok när Excel startar

Du kan ange att en särskild arbetsbok ska öppnas automatiskt när Excel startar genom att placera arbetsboken i mappen XLStart. Du kan också använda en alternativ startmapp förutom XLStart-mappen.

Leta reda på mappen XLStart

Alla arbetsböcker, mall eller arbetsytefil som du placerar i mappen XLStart öppnas automatiskt när du startar Excel. Kontrollera inställningar för Säkerhetscenter om du vill ta reda på sökvägen till XLStart-mappen. Att göra det:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter under Säkerhetscenter för Microsoft Office Excel.

 3. Klicka på Betrodda platser och kontrollera sökvägen till mappen XLStart i listan med betrodda platser.

Använda en alternativ startmapp

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Skriv den fullständiga sökvägen till den mapp som du vill använda som alternativ startmapp i rutan Vid start öppnas alla filer i under Allmänt.

  Eftersom Excel försöker öppna alla filer i den alternativa startmappen är det viktigt att mappen bara innehåller filer som kan öppnas i Excel.

Obs!: Om det finns en arbetsbok med samma namn i mappen XLStart och i den alternativa startmappen öppnas filen i mappen XLStart.

Ange att ingen specifik arbetsbok ska öppnas när Excel startar

Beroende på sökvägen till arbetsboken som öppnas automatiskt när Excel startar gör du något av följande om du inte längre vill att arbetsboken ska öppnas när du startar Excel.

 • Om arbetsboken lagras i mappen XLStart tar du bort den från mappen.

 • Om arbetsboken lagras i den alternativa startmappen gör du följande:

  Obs!: Mer information om att hitta i startmappen finns i Sök efter XLStart-mappen.

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

  2. Radera innehållet i rutan Vid start öppnas alla filer i under Allmänt och klicka på OK.

  3. Ta bort alla eventuella ikoner i Utforskaren som kan användas för att starta Excel och automatiskt öppna arbetsboken från den alternativa startmappen.

   Tips: Du kan också högerklicka på ikonen, klicka på Egenskaper och sedan ta bort alla referenser till arbetsboken på fliken Genväg.

Automatiskt öppna en arbetsboksmall eller en kalkylbladsmall när Excel startar

Du kan spara arbetsboksinställningar som du ofta använder i en arbetsboksmall och ange att arbetsboksmallen ska öppnas automatiskt när Excel startar.

 1. Gör något av följande:

  • Skapa en arbetsbok som innehåller blad, standardtexten (till exempel sidhuvuden och kolumn- och radetiketter), formler, makron, formatmallar och annan formatering som du vill använda i en ny arbetsbok som baseras på arbetsboksmallen om du vill använda en arbetsboksmall.

  • Om du vill använda en kalkylbladsmall skapar du en arbetsbok som innehåller ett kalkylblad. I kalkylbladet lägger du till den formatering, de format, den text och all övrig information som ska visas i alla nya kalkylblad som baseras på kalkylbladsmallen.

   Inställningar som du kan spara i en arbetsboks- eller kalkylbladsmall

   • Cell- och bladformat.

   • Inställningar för sidformat och utskriftsområde för varje blad.

   • Cellformat.

   • Antal blad och typ av blad i en arbetsbok.

   • Skyddade och dolda områden i arbetsboken. Du kan dölja blad, rader och kolumner och förhindra att cellerna i kalkylbladet ändras.

   • Text som du vill upprepa, t.ex. sidhuvuden och rad- och kolumnetiketter.

   • Data, grafik, formler, diagram och annan information.

   • Dataverifieringsinställningar.

   • Makron, hyperlänkar och ActiveX-kontroller i formulär.

   • Alternativ för arbetsboksberäkningar och visningsalternativ för fönster.

 2. Klicka på Arkiv > Spara som.

 3. Klicka på Mall i rutan Spara som.

 4. Välj den mapp i rutan Spara i som du vill spara mallen i.

  • För att skapa standardarbetsboksmall eller standardkalkylbladsmall, väljer du mappen XLStart eller alternativ startmapp. Om du vill ta reda på sökvägen till startmappen finns i Sök efter XLStart-mappen.

  • Om du vill skapa en anpassad arbetsboks- eller kalkylbladsmall väljer du mappen Mallar.

   Sökvägen är vanligtvis: C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 5. Gör något av följande i rutan Filnamn:

  • Om du vill skapa standardarbetsboksmallen skriver du Bok.

  • Om du vill skapa standardkalkylbladsmallen skriver du Blad.

  • Om du vill skapa en anpassad arbetsboks- eller kalkylbladsmall skriver du önskat namn.

 6. Klicka på Spara.

 7. Klicka på filen > Stäng.

Förhindra att automatiska makron körs när Excel startar

Automatiska makron (t.ex. Auto_öppna) som har spelats in i en arbetsbok som öppnas när Excel startar körs automatiskt så fort arbetsboken öppnas.

 • Om du vill förhindra att makron körs automatiskt håller du ned SKIFT när du startar Excel.

Tips: Mer information om automatiska makron finns i köra ett makro.

Automatiskt öppna en särskild arbetsbok när Excel startar

Du kan ange att en särskild arbetsbok ska öppnas automatiskt när Excel startar genom att placera arbetsboken i mappen XLStart. Du kan också använda en alternativ startmapp förutom XLStart-mappen.

Placera en arbetsbok i mappen XLStart

Alla arbetsböcker, mallar eller arbetsytefil som placeras i mappen XLStart öppnas automatiskt när Excel startar. Den här XLStart-mappen skapas automatiskt när du installerar Excel och finns vanligtvis på någon av följande sökvägar.

 • I Windows Vista är sökvägen till mappen XLStart vanligtvis:

  C:\Användare\användarnamn\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

 • I Microsoft Windows XP är sökvägen till mappen XLStart vanligtvis:

  C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  Tips: Du kan visa den exakta sökvägen till mappen XLStart i Säkerhetscenter.

  Så här visar du sökvägen till mappen XLStart

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter under Säkerhetscenter för Microsoft Office Excel.

  3. Klicka på Betrodda platser och kontrollera sökvägen till mappen XLStart i listan med betrodda platser.

Använda en alternativ startmapp

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin Avancerat.

 2. Skriv den fullständiga sökvägen till den mapp som du vill använda som alternativ startmapp i rutan Vid start öppnas alla filer i under Allmänt.

  Eftersom Excel försöker öppna alla filer i den alternativa startmappen är det viktigt att mappen bara innehåller filer som kan öppnas i Excel.

Obs!: Om det finns en arbetsbok med samma namn i mappen XLStart och i den alternativa startmappen öppnas filen i mappen XLStart.

Ange att ingen specifik arbetsbok ska öppnas när Excel startar

Beroende på sökvägen till arbetsboken som öppnas automatiskt när Excel startar gör du något av följande om du inte längre vill att arbetsboken ska öppnas när du startar Excel.

 • Om arbetsboken lagras i mappen XLStart tar du bort den från mappen.

  • I Windows Vista är sökvägen till mappen XLStart vanligtvis:

   C:\Användare\användarnamn\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • I Microsoft Windows XP är sökvägen till mappen XLStart vanligtvis:

   C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

 • Om arbetsboken lagras i den alternativa startmappen gör du följande:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin Avancerat.

  2. Radera innehållet i rutan Vid start öppnas alla filer i under Allmänt och klicka på OK.

  3. Ta bort alla eventuella ikoner i Utforskaren som kan användas för att starta Excel och automatiskt öppna arbetsboken från den alternativa startmappen.

   Tips: Du kan också högerklicka på ikonen, klicka på Egenskaper och sedan ta bort alla referenser till arbetsboken på fliken Genväg.

Automatiskt öppna en arbetsboksmall eller en kalkylbladsmall när Excel startar

Du kan spara arbetsboksinställningar som du ofta använder i en arbetsboksmall och ange att arbetsboksmallen ska öppnas automatiskt när Excel startar.

 1. Gör något av följande:

  • Skapa en arbetsbok som innehåller blad, standardtexten (till exempel sidhuvuden och kolumn- och radetiketter), formler, makron, formatmallar och annan formatering som du vill använda i en ny arbetsbok som baseras på arbetsboksmallen om du vill använda en arbetsboksmall.

  • Om du vill använda en kalkylbladsmall skapar du en arbetsbok som innehåller ett kalkylblad. I kalkylbladet lägger du till den formatering, de format, den text och all övrig information som ska visas i alla nya kalkylblad som baseras på kalkylbladsmallen.

   Inställningar som du kan spara i en arbetsboks- eller kalkylbladsmall

   • Cell- och bladformat.

   • Inställningar för sidformat och utskriftsområde för varje blad.

   • Cellformat.

   • Antal blad och typ av blad i en arbetsbok.

   • Skyddade och dolda områden i arbetsboken. Du kan dölja blad, rader och kolumner och förhindra att cellerna i kalkylbladet ändras.

   • Text som du vill upprepa, t.ex. sidhuvuden och rad- och kolumnetiketter.

   • Data, grafik, formler, diagram och annan information.

   • Dataverifieringsinställningar.

   • Makron, hyperlänkar och ActiveX-kontroller i formulär.

   • Alternativ för arbetsboksberäkningar och visningsalternativ för fönster.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 3. Klicka på Mall i rutan Spara som.

 4. Välj den mapp i rutan Spara i som du vill spara mallen i.

  • Om du vill skapa standardarbetsboksmall eller standardkalkylbladsmall väljer du antingen mappen XLStart eller den alternativa startmappen.

   • I Windows Vista är sökvägen till mappen XLStart vanligtvis:

    C:\Användare\användarnamn\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • I Microsoft Windows XP är sökvägen till mappen XLStart vanligtvis:

   C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Om du vill skapa en anpassad arbetsboks- eller kalkylbladsmall väljer du mappen Mallar.

   • I Windows Vista är sökvägen till mappen Mallar vanligtvis:

    C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

   • I Microsoft Windows XP är sökvägen till mappen Mallar vanligtvis:

    C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\Microsoft\Mallar.

 5. Gör något av följande i rutan Filnamn:

  • Om du vill skapa standardarbetsboksmallen skriver du Bok.

  • Om du vill skapa standardkalkylbladsmallen skriver du Blad.

  • Om du vill skapa en anpassad arbetsboks- eller kalkylbladsmall skriver du önskat namn.

 6. Klicka på Spara.

 7. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Stäng.

Förhindra att automatiska makron körs när Excel startar

Automatiska makron (t.ex. Auto_öppna) som har spelats in i en arbetsbok som öppnas när Excel startar körs automatiskt så fort arbetsboken öppnas.

 • Om du vill förhindra att makron körs automatiskt håller du ned SKIFT när du startar Excel.

Tips: Mer information om automatiska makron finns i köra ett makro.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×