Anpassa hur data visas genom att skapa ett uppslagsfält

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du vill att ett fält i ett datablad, formulär eller rapport om du vill visa ett visst värde när fältet lagrar ett annat värde, skapa ett uppslagsfält. Ett uppslagsfält är användbart när du vill att fältet ska visa ett mer beskrivande än ett nummer, till exempel ett ID (eller annat sekundärnyckel värde). I stället för att visa en kontakt ID-nummer kan till exempel Microsoft Office Access Visa kontaktens namn. I det här exemplet kallas kontakt ID-nummer det bundna värdet eller det värde som lagras i källtabellen, frågan eller lista. ID-numret som kontakt du söker efter i källan och ersätts med kontaktens namn automatiskt. Kontaktens namn kallas visat värde.

Obs!: Skillnaden mellan ett uppslagsfälts visningsvärde och dess bundna värde är att visningsvärdet visas i databladsvyn, medan det bundna värdet är det värde som lagras.

När ett uppslagsfält visas eller används i ett datablad kallas det för en uppslagskolumn.

Uppslagsfält kan vara enkla eller komplexa. Du kan bara lagra ett värde i enkla uppslagsfält. Du kan lagra flera värden, som visas i en kombinationsruta eller i en listrutekontroll, i komplexa uppslagsfält eller uppslagsfält med flera värden. För varje post i ett flervärdesfält hämtas ett visningsvärde baserat på motsvarande bundna värde. Om du tillhandahåller olika uppslagsvärdesalternativ minskar risken för inmatningsfel eftersom värdena som kan anges är begränsade.

Vad vill du göra?

Skapa ett nytt uppslagsfält

Ändra ett befintligt fält till ett uppslagsfält

Ta bort uppslag en fältegenskap

Ange eller ändra egenskaper för uppslagsfält

Skapa ett nytt uppslagsfält

Du kan skapa ett uppslagsfält som hämtar värden från en tabell eller fråga, eller från en lista med värden som du skapar.

Obs!: Om du använder en lista med värden för ett uppslagsfält, infogas värdena i fältet för den aktuella posten automatiskt.

Välja uppslagsvärden från en tabell eller fråga

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill redigera och klicka sedan på Designvy.

 2. Klicka på cellen i kolumnen Datatyp som motsvarar den kolumn som du vill definiera som ett uppslagsfält, klickar du på nedpilen och sedan på Uppslagsguiden.

 3. Kontrollera att alternativet Jag vill att min uppslagskolumn ska slå upp värdena i en tabell eller fråga är valt och klicka på Nästa.

 4. Du visar och väljer källan för uppslagsfältets värde genom att välja alternativet Tabeller, Frågor eller Båda under Visa på nästa sida. Klicka på Nästa.

 5. Under Tillgängliga fält markerar du det fält som du vill lägga till.

 6. Klicka på knappen Välj valknappen .

 7. Upprepa det här steget om du vill lägga till fler fält och klicka sedan på Nästa.

 8. Om du vill ange sorteringsalternativ för uppslagsfältet klickar du på nedpilen bredvid det första sorteringsfältet på nästa sida i guiden och klickar sedan på namnet på det fält som du vill sortera värdena efter.

 9. Om du vill ändra sorteringsordningen från stigande till fallande klickar du på knappen Stigande och sedan på Nästa.

 10. Om du vill ändra uppslagsfältets bredd använder du musen och drar kolumnen till önskad bredd på nästa sida i guiden. Klicka på Nästa.

  Tips: Lämna kryssrutan Dölj nyckelkolumn markerad så att de som använder uppslagskolumnen bara ser de värden som du vill att de ska se i fältet, och inte värdena i primärnyckelfältet.

 11. Skriv ett namn för uppslagskolumnen på nästa sida i guiden.

 12. Om du vill skapa en uppslagskolumn för flera värden markerar du kryssrutan Tillåt flera värden.

  Obs!: Den här kryssrutan måste vara markerad för att du ska kunna lagra flera värden.

  Alternativet för flera uppslagsvärden markeras i Uppslagsguiden

 13. Klicka på Slutför.

Tips: Egenskaperna för ett visst uppslagsfält är tillgängliga på fliken Uppslag under Fältegenskaper.

Använda en tabell eller fråga som datakälla för ett uppslagsfält

Välja uppslagsvärden från en lista

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill redigera och klicka sedan på Designvy.

 2. Klicka på cellen i kolumnen Datatyp som motsvarar den kolumn som du vill definiera som ett uppslagsfält, klickar du på nedpilen och sedan på Uppslagsguiden.

 3. Välj jag skriver värdena själv i Uppslagsguiden och klicka sedan på Nästa.

 4. Ange hur många kolumner uppslagslistan ska ha på nästa sida i guiden.

 5. Skriv värdena för uppslagslistan och klicka på Nästa.

  Obs!: Du kan ändra uppslagsfältets bredd, men om du minskar bredden så att fältet inte längre syns så visas det inte i uppslagskolumnen.

 6. Om du anger mer än en kolumn i steg 4 måste du välja vilken kolumn som ska användas för att identifiera varje värde unikt. Dubbelklicka på den kolumn i rutan Tillgängliga fält som du vill använda för att unikt identifiera varje värde. Klicka på Nästa.

  Obs!: Det här steget visas inte om du inte anger mer än en kolumn i steg 4.

 7. Skriv ett namn för uppslagskolumnen på nästa sida i guiden.

 8. Om du skapar en uppslagskolumn för flera värden markerar du kryssrutan Tillåt flera värden.

  Obs!: Den här kryssrutan måste vara markerad för att du ska kunna lagra flera värden.

 9. Klicka på Slutför och sedan på Ja för att spara ändringarna.

Överst på sidan

Förvandla ett befintligt fält till ett uppslagsfält

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill redigera och klicka sedan på Designvy.

 2. Klicka på cellen i kolumnen Datatyp som motsvarar den kolumn som du vill definiera som ett uppslagsfält, klickar du på nedpilen och sedan på Uppslagsguiden.

 3. Följ anvisningarna i guiden.

Överst på sidan

Ta bort uppslagsegenskapen för ett fält

 1. I navigeringsfältet högerklickar du på den tabell som du vill arbeta med och klickar sedan på Designvy.

 2. Markera det fält vars uppslagsegenskap du vill ta bort.

 3. Klicka på fliken Uppslag.

 4. Klicka på Textruta i den nedrullningsbara listan Visa kontroll.

Överst på sidan

Ange eller ändra egenskaperna för ett uppslagsfält

När du använder Uppslagsguiden anges egenskaperna för uppslagsfältet automatiskt. Du kan emellertid ändra dessa egenskaper om du vill ändra hur ett uppslagsfält fungerar.

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill redigera och klicka sedan på Designvy.

 2. Klicka på det fält vars uppslagsegenskaper du vill ändra.

 3. Klicka på fliken Uppslag.

 4. Klicka på den nedrullningsbara listrutan bredvid den egenskap som du vill ändra och välj önskat alternativ.

  I följande tabell visas de egenskaper som du kan ange eller ändra.

Egenskap

Åtgärd

Visa kontroll

Du kan välja något av följande, beroende på typen av kontroll:

 • Kryssruta     Endast ja/nej-fält

 • Textruta     Visar innehåll som har angetts av en användare.

 • Listruta     Visar en lista med värden i ett öppet fönster.

 • Kombinationsruta     Visar valda värden när den stängs och alla tillgängliga värden när den öppnas.

Obs!: Uppslag inaktiveras om du väljer Textruta eller Kryssruta för egenskapen Visa kontroll.

Typ av radkälla

Ange om du vill fylla uppslagsfältet med värden från en annan tabell eller fråga, eller från en lista med värden som du själv anger. Du kan också fylla i listan med namnen på fälten i en tabell eller fråga.

Radkälla

Ange den tabell, fråga eller lista med värden som innehåller värdena för uppslagsfältet. Om du har valt Tabell/fråga eller Fältlista för egenskapen Typ av radkälla bör den här egenskapen tilldelas namnet på en tabell, fråga eller ett SQL-uttryck som representerar frågan. Om du har valt Värdelista för egenskapen Typ av radkälla, bör den här egenskapen innehålla en lista med värden som är avgränsade med semikolon.

Bunden kolumn

Ange den kolumn i egenskapen Radkälla som innehåller värdet som lagras i uppslagsfältet. Detta kan vara ett värde från 1 till antalet kolumner för egenskapen Radkälla.

Antal kolumner

Ange hur många kolumner i radkällan som kan visas i uppslagskolumnen. Den här egenskapen kan vara ett heltal från 1 till 255.

Kolumnrubriker

Ange om kolumnrubriker ska visas. Värdet kan vara Nej (standardvärdet) eller Ja.

Kolumnbredder

Ange kolumnbredden för varje kolumn. Om du exempelvis inte vill visa en kolumn, till exempel ett ID-nummer, anger du 0 för bredden.

Listrader

Ange antalet rader som ska visas när du visar uppslagskolumnen.

Listbredd

Ange bredden på kontrollen som visas när du visar uppslagskolumnen.

Endast från lista

Ange om en användare kan infoga ett värde som inte finns i listan.

Tillåt flera värden

Ange om uppslagsfältet använder ett flervärdesfält och om flera värden ska kunna väljas. Den här inställningen kan vara Nej (standardvärdet) eller Ja. Om du väljer Ja kan användaren välja flera värden från egenskapen Radkälla för varje post.

Mer information om uppslagsfält med flera fält finns i artikeln Guide till flervärdesfält.

Tillåt redigering av värdelistor

Ange om det går att redigera objekten i en uppslagsfält som baseras på en värdelista. Om den här egenskapen har värdet Ja och du högerklickar på ett uppslagsfält som baseras på en enskild kolumnvärdelista, visas menyalternativet Redigera listobjekt. Om uppslagsfältet har mer än en kolumn ignoreras den här egenskapen.

Redigeringsformulär för listobjekt

Ange ett befintligt formulär, som du kan använda för att redigera listobjekten i ett uppslagsfält som baseras på en tabell eller fråga.

Visa endast värden i radkälla

Visa bara värden som matchar den aktuella radkällan om Tillåt flera värden har värdet Ja.

Med hjälp av programmering letar du upp ett värde i en tabell, finns i referensartikeln Funktionen DLookup.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×