Anpassa hur arbetsböcker och kalkylblad ska öppnas i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du öppnar Excel vill du visa en viss arbetsbok direkt? Eller har du en anpassad mall som du vill använda varje gång du skapar en ny arbetsbok? Med några enkla steg du kan anpassa det visas när Excel öppnas eller när en ny arbetsbok eller blad skapas.

Gör något av följande:

Flytta den arbetsbok som du vill använda till mappen Start/Excel:

 1. I Finder Skriv Start i sökrutan och tryck på RETUR.

 2. Dubbelklicka på mappen Start i resultatet och dubbelklicka på Excel-mappen.

 3. Flytta arbetsboken till den här mappen.

Om den arbetsbok som du vill använda finns på en nätverksenhet, eller om du inte vill flytta arbetsboken från den aktuella platsen, skapa ett alias för filen. Hjälp med att skapa alias finns i Apple-hjälpen.

 1. I Finder Skriv Start i sökrutan och tryck på RETUR.

 2. Dubbelklicka på mappen Start i resultatet och dubbelklicka på Excel-mappen.

 3. Flytta arbetsboken från den här mappen.

 1. På menyn Excel klickar du på Inställningar.

 2. Under Redigering klickar du på Allmänt   Knappen Allmänna alternativ .

 3. Ange plats för de filer som du vill att Excel ska öppnas automatiskt i rutan vid start öppnas alla filer i.

När Excel öppnas en ny arbetsbok, skapas den nya filen från en mall med namnet arbetsbok. Om du vill använda en egen mall, måste du ersätta standardarbetsboksmallen med din egen.

 1. Öppna mallen som du vill använda som ny standardmallen.

 2. Klicka på Arkiv > Spara som.

 3. I rutan Spara som skriver du ”bok” och i listrutan Filformat väljer Excel-mall (.xltx) eller Makroaktiverad Excel-mall (.xltm), beroende på vad som är lämpligt.

  Du måste du spara den här mallen i startmappen och filen måste ha namnet ”Book.xltx” (eller .xltm).

 4. Klicka på nedpilen bredvid Spara som i dialogrutan Spara som.


  bild som visar dialogrutan Spara som.

 5. Skriv ”Start” i rutan Sök och tryck på Gå tillbaka.

 6. Dubbelklicka på mappen Start i sökresultatet, dubbelklickar du på Excel-mappen och klicka sedan på Spara.

  Den här filen används endast som den nya arbetsboksmallen om den har namnet ”Book.xltx” eller ”Book.xltm”.

 7. Stäng och öppna Excel för den nya mallen ska börja gälla.

Mappen personliga mallar är där du kan lagra anpassade mallar som visas i fliken ”privat” när du väljer ”Nytt från mall” i Excel.

 1. Mappen personliga mallar kan väljas i Microsoft Word, eftersom mappen används av Word och Excel.  Om du vill ändra platsen för personen mallar, starta Microsoft Word och sedan gå till Word-menyn > Inställningar > sökvägar.  Markera Användarmallar och ange det till önskad mapp.

 1. På menyn Excel klickar du på Inställningar.

 2. Under Redigering klickar du på Allmänt   Knappen Allmänna alternativ .

 3. Ange antalet blad i arbetsboken i rutan blad i ny arbetsbok.

Du kan ändra det standardteckensnitt som används i Excel när du öppnar en ny arbetsbok. Som standard är texten i varje Excel-arbetsbok 12 punkters teckensnitt för brödtext.

 1. På menyn Excel klickar du på Inställningar.

 2. Under Redigering klickar du på Allmänt   Knappen Allmänna alternativ .

 3. Klicka på det teckensnitt som du vill använda i listan teckensnitt.

 4. Skriv eller klicka på en teckenstorlek i listan Teckenstorlek.

  Obs!: Du måste stänga och sedan öppnar Excel om du vill börja använda det nya standardteckensnittet och teckenstorlek. Det nya standardteckensnittet och teckenstorleken används bara i nya arbetsböcker som du skapar när du öppnar Excel på nytt. Befintliga arbetsböcker påverkas inte.

 1. På menyn Excel klickar du på Inställningar.

 2. Under Redigering klickar du på Allmänt   Knappen Allmänna alternativ .

 3. Avmarkera kryssrutan Öppna Arbetsboksgalleriet när du öppnar Excel.

  Nästa gång du öppnar Excel öppnas en tom arbetsbok.

Se även

Skapa en fil från en mall

Gör något av följande:

 • Flytta den arbetsbok som du vill använda till mappen /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel i Finder.

  Om den arbetsbok som du vill använda finns på en nätverksenhet, eller om du inte vill flytta arbetsboken från den aktuella platsen, skapa ett alias för filen. Hjälp med att skapa alias finns i Apple-hjälpen.

Excel öppnas automatiskt filer som finns lagrade i både XLStart-mappen och ett valfritt alternativ startmapp.

 • Om du vill förhindra att en fil öppnas varje gång du öppnar Excel flytta arbetsboken från antingen den
  / / Program/Microsoft Office 2011/Office/Start/Excel mapp eller alternativ startmapp till en annan mapp.

 1. På menyn Excel klickar du på Inställningar.

 2. Under Redigering klickar du på Allmänt   Knappen Allmänna alternativ .

 3. Ange plats för de filer som du vill att Excel ska öppnas automatiskt i rutan vid start öppnas alla filer i.

När Excel öppnas en ny arbetsbok, skapas den nya filen från en mall med namnet arbetsbok. Om du vill använda en egen mall, måste du ersätta standardarbetsboksmallen med din egen.

 1. Öppna mallen som du vill använda som ny standardmallen.

 2. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Spara somExcel-menyn.

 3. I rutan Spara som skriver du:

  Arbetsbokoch i popup-menyn Format, Välj Excel-mall (.xltx) eller Makroaktiverad Excel-arbetsbok (.xlsm), beroende på vad som är lämpligt.

 4. Markera program/Microsoft Office 2011/Office/Start/Excel med hjälp av kolumnläsare och klicka sedan på Spara.

 5. Öppna program/Microsoft Office 2011/Office/Start/Excel i Finder.

 6. Markera filen och åtgärden popup-menyn Popup-menyn Åtgärd , klicka på Visa information.

 7. I rutan namn och tillägg i rutan som innehåller filnamnet, väljer du den .xltx del av filnamn, trycker på DELETE och trycker på RETUR.

  Meddelandet ”vill du du vill ta bort tillägget” .xltx ””? visas.

 8. Klicka på Ta bort.

  Obs!: Filnamnstillägget måste tas bort för Excel att känna igen den nya versionen av mallen arbetsbok.

 1. På menyn Excel klickar du på Inställningar.

 2. Under Redigering klickar du på Allmänt   Knappen Allmänna alternativ .

 3. Ange antalet blad i arbetsboken i rutan blad i ny arbetsbok.

Du kan ändra det standardteckensnitt som används i Excel när du öppnar en ny arbetsbok. Som standard är texten i varje Excel-arbetsbok 12 punkters teckensnitt för brödtext.

 1. På menyn Excel klickar du på Inställningar.

 2. Under Redigering klickar du på Allmänt   Knappen Allmänna alternativ .

 3. Klicka på det teckensnitt som du vill använda på popup-menyn Standardteckensnitt.

 4. Skriv eller klicka på en teckenstorlek i rutan storlek.

  Obs!: Du måste stänga och sedan öppnar Excel om du vill börja använda det nya standardteckensnittet och teckenstorlek. Det nya standardteckensnittet och teckenstorleken används bara i nya arbetsböcker som du skapar när du öppnar Excel på nytt. Befintliga arbetsböcker påverkas inte.

 1. På menyn Excel klickar du på Inställningar.

 2. Under Redigering klickar du på Allmänt   Knappen Allmänna alternativ .

 3. Avmarkera kryssrutan Öppna galleriet Excel-arbetsboken när programmet öppnas.

  Nästa gång du öppnar Excel öppnas en tom arbetsbok.

Se även

Skapa och använd din egen mall

Börja med en mall för att skapa ett nytt dokument

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×