Office
Logga in

Anpassa frågeförslag i SharePoint-sökningar

Frågestavningsförslag är ord som visas nedanför sökrutan när användaren skriver en fråga. SharePoint skapar automatiskt ett frågeförslag när du har klickat på ett sökresultat för en fråga minst sex gånger. Om du till exempel har angett frågeordet ”kaffe” och sedan klickat på ett sökresultat sex gånger blir ”kaffe” automatiskt ett frågeförslag.

Automatiska frågeförslag genereras dagligen för varje resultatkälla och webbplatssamling, så frågeförslagen kan skilja sig åt mellan olika resultatkällor och webbplatssamlingar.

Du kan också skapa egna listor med frågeförslag manuellt och importera dem till SharePoint. Manuella frågeförslag gäller för alla resultatkällor och alla webbplatssamlingar.

Om du vill skapa frågeförslag för flera språk måste du skapa en separat fil för varje språk. Språket avgör hur frågeförslagen behandlas internt i söksystemet. Alla manuella frågeförslag visas alltid för alla språk. Lägg till varje fras som en separat rad i textfilen som du skapar och spara filen i UTF-8-kodning.

Frågeförslag är aktiverat som standard. Om du vill inaktivera dem går du till Sökförslag och avmarkerar Visa sökförslag.

Skapa frågeförslag i SharePoint-sökning

  1. Logga in i administrationscentret för Office 365 som sökadministratör.

  2. Välj Administratör > SharePoint > Sökning > Inställningar för frågeförslag.

  3. Öppna valfri textredigerare och ange en lista över termer som du vill att systemet alltid ska föreslå för användarna. Lägg endast till en term per rad i textfilen och blanda inte olika språk i textfilen.

  4. Spara textfilen på en plats som kan kommas åt i SharePoint Online.

  5. Om du vill importera en lista med frågeförslag till SharePoint-sökning går du till Föreslå alltid fraser > Importera från textfil. När du importerar frågeförslag skrivs eventuella befintliga förslag över.

  6. Bläddra till filen som du vill importera.

  7. Gå till Språk för frasförslag och välj bearbetningsspråk för frågeförslagen. Det bör vara samma som språket för termerna i textfilen.

  8. Välj Spara inställningar.

Överst på sidan

Relaterade uppgifter

Du kan redigera en lista med frågeförslag som du har skapat manuellt. Om du vill redigera en lista som du redan har importerat till SharePoint väljer du Exportera till textfil, uppdaterar textfilen med dina ändringar och importerar den sedan igen. Det kan ta några timmar innan dina frågeförslag visas när du har laddat upp filen med frågeförslag. Du kan kontrollera att de fungerar korrekt genom att ange en fras från listan med frågeförslag i sökrutan. Frågeförslaget ska visas under sökrutan.

Om du vill ta bort en lista över frågetermer måste du skriva över den. Det gör du genom att importera en tom textfil.

Du kan också förhindra att termer visas i sökrutan. Det gör du genom att skapa en textfil med de frågetermer som du inte vill att användarna ska se i sökrutan och importerar den sedan till Föreslå aldrig fraser.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×