Anpassa en publiceringssidlayout

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det går att anpassa publiceringssidlayouter som du vill i Microsoft Office SharePoint Designer 2007. I den här artikeln visas hur du snabbt öppnar en sidlayout i Office SharePoint Designer 2007 och hur du lägger till eget innehåll. Artikeln visar också hur du infogar sidfält och innehållsfält som gör det möjligt för innehållsägare att bidra med innehåll via webbläsaren.

Viktigt!: Om du vill skapa en publiceringssidlayout måste du arbeta på en webbplats som ligger på en server som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007 och publicering måste vara aktiverat på webbplatsen på den översta nivån i webbplatssamlingen. Om du vill skapa innehållstyper (de används för att definiera det innehåll som visas på publiceringssidan) måste du också ha redigeringsbehörighet för webbplatsen på den översta nivån. Kontakta serveradministratören om det inte går att skapa en sidlayout.

Artikelinnehåll

Vad är en sidlayout?

Öppna en sidlayout för redigering

Lägga till eget innehåll i en sidlayout

Infoga ett sidfält

Infoga ett innehållsfält

Vad är en sidlayout?

När du aktiverar publicering och ställer in sidlayouter kan innehållsägare använda de här layouterna för att skapa webbsidor för Office SharePoint Server 2007-webbplatsen med webbläsaren. Sidlayouter är sidmallar som anger hur en sida ska se ut, vilka sidfält och innehållsfält som är tillgängliga och exakt vilka element som ska finnas med på sidan (t.ex. listor och bibliotek). Du kan t.ex. ställa in en sidlayout för reserapporter, en annan sidlayout för nyhetsartiklar och en tredje sidlayout för planerade uppdateringar. Behöriga användare kan sedan skapa nya publiceringssidor som baseras på de här sidlayouterna, och de nya sidorna för varje enskild innehållstyp följer därmed ett bestämt format.

Med publicering i Office SharePoint Server 2007 automatiseras arbetsflödesprocessen och det blir enkelt att skapa nya sidor i webbläsaren som baseras på en publiceringssida. När sidan har skapats och redigerats skickar innehållsägaren in sidan för granskning. När granskaren godkänner artikeln och publicerar den blir sidan synlig för andra användare på webbplatsen.

När du har skapat en sidlayout kan du anpassa den genom att använda Office SharePoint Designer 2007.

Mer information om att publicera sidor och innehållstyper finns i artikeln Skapa en publiceringssidlayout.

Överst på sidan

Öppna en sidlayout för redigering

Ibland när du tittar på en publiceringssida som skapats från en sidlayout ser du kanske saker du vill ändra i den underliggande sidlayouten. Alla publiceringssidor på en webbplats lagras i ett siddokumentbibliotek på webbplatsnivå där du kan identifiera vilken sidlayout som använts för varje sida.

 1. Gå till webbplatsen ifrån webbläsaren och klicka på Visa allt webbplatsinnehållWebbplatsåtgärder-menyn, och klicka sedan på dokumentbiblioteket Sidor.

  Eller du kan gå direkt till http://your_site/pages/forms/allitems.aspx, där your_site är URL-Adressen till din webbplats, till exempel fabrikamweb/ekonomi http://fabrikamweb/finance underwebbplatsen.

  Siddokumenbiblioteket skapas automatiskt av publiceringsfunktionen och innehåller alla sidor på en webbplats som skapats från sidlayouter. Du kan titta i kolumnen Sidlayout för att se vilken sidlayout som använts för en viss sida och sedan klicka på länken för att visa sidan i webbläsaren.

 2. Öppna sidlayouten som du vill anpassa i Office SharePoint Designer 2007 eller gör något av följande:

  • Klicka på sidan i Siddokumentbiblioteket och klicka sedan på Redigera i Microsoft Office SharePoint Designer. När du uppmanas till det klickar du på Redigera sidlayout.

  • Bläddra till galleri för huvudsidor på webbplatssamlingens översta nivå, den innehåller alla sidlayouter som är tillgängliga för webbplatssamlingen. Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar. Under Gallerier klickar du på Huvudsidor och sidlayouter. Klicka på den sidlayout som du vill använda och klicka sedan på Redigera i Microsoft Office SharePoint Designer.

   Eller du kan gå direkt till http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/page_layout_file_name, där your_top_level_site är URL-Adressen till din webbplats, till exempel fabrikam för toppnivåwebbplatsen http://fabrikam webbplats. Den här URL-Adressen står det att sidlayouten finns i mappen huvudsida som finns i mappen _kataloger på den översta nivån. Den här URL anger också att du måste ha behörighet att öppna och redigera den högsta nivån för att kunna redigera sidlayout.

Överst på sidan

Lägga till eget innehåll till en sidlayout

När du har öppnat en sidlayout för redigering i Office SharePoint Designer 2007 kan du redigera den som vilken annan sida som helst som är kopplad till en huvudsida. När du lägger till eget innehåll till en sidlayout visas innehållet på alla publiceringssidor som därefter skapas från den sidlayouten.

 1. När sidlayouten är öppen i SharePoint Designer klickar du på platshållaren som du vill lägga till innehåll till, klickar på pilen som visas och klickar sedan på Skapa eget innehåll för att låsa upp platshållaren för redigering.

  Platshållare med aktiverad innehållsmeny

 2. Nu går det att redigera den här delen av sidan med de vanliga funktionerna du brukar använda för att redigera sidor. Du kan t.ex. använda något av följande:

  • Tabeller    Klicka på alternativet Infoga tabellTabell-menyn för att justera innehåll med hjälp av tabeller.

  • Grafik    Klicka och dra bilder från mappen Bilder till den här delen av sidan.

  • Text    Klicka och skriv sedan där du vill att texten ska visas.

  • Webbdelszon    Om du infogar en webbdelszon kan besökare på sidan välja att lägga till eller ta bort webbdelar, t.ex. vyer för dokumentbibliotek och listor.

  • Webbdelar    Infoga vyer för dokumentbibliotek, listor och annat på sidan.

 3. Spara sidan genom att klicka på SparaArkiv-menyn. Du kan också trycka på CTRL+S.

Överst på sidan

Infoga ett sidfält

Publicering i Office SharePoint Server 2007 är ett system för att flytta webbinnehåll från utkaststadiet genom godkännanden och vidare till publicering. Om du är ansvarig för att skapa webbinnehåll kan du visa information om själva webbsidan på webbsidan. Om du t.ex. är ansvarig för en nyhetswebbplats med en artikelsida kanske du vill visa mer än bara artikelinnehåll, till exempel kontaktnamn, filnamn eller ett datum för när artikeln ska publiceras eller tas bort från webbplatsen. Det gör du genom att infoga sidfält i sidlayouten.

Du kan också använda sidfält för att göra det möjligt för innehållsdeltagare att ange information i fälten via webbläsaren. Med publicering kan du t.ex. bestämma ett Schemalagt startdatum och ange när sidan ska publiceras. Du kan också bestämma ett Schemalagt slutdatum och ange när sidan inte längre ska visas på webbplatsen. Både Schemalagt startdatum och Schemalagt slutdatum är sidfält som du kan infoga på sidan och som innehållsägaren kan ändra datum på via webbläsaren. Schemat uppdateras omgående i publiceringssystemet. Du kan snabbt skapa ett sätt för innehållsägare att bidra med unikt innehåll för varje publiceringssida, lägga till fält till innehållstypen som sidlayouten är associerad med och sedan infoga de sidfälten i sidlayouten.

Följande illustration visar kolumner för en innehållstyps sidlayout i webbläsaren. Kolumnerna i innehållstypen visas som fält i Verktygslåda i Office SharePoint Designer 2007.

Relationer mellan sidlayouttypinformation och visade fält

Följ de här stegen för att infoga sidfält i ett redigerbart område i en sidlayout:

 1. När sidlayouten är öppen i SharePoint Designer klickar du på platshållaren som du vill lägga till innehåll i, klickar på pilen som visas och klickar sedan på Skapa eget innehåll för att låsa upp platshållaren för redigering.

  Obs!: När du skapar en tabell som du vill lägga till på en befintlig sida är det ibland enklare att först skapa tabellen på en tom sida. På det viset kan du ordna formatering och struktur som du vill och sedan kopiera tabellen och klistra in den i platshållaren på den sida som du vill publicera den på. Följ sedan stegen för hur du infogar sidfält i de allokerade utrymmena i tabellen.

 2. Om Verktygslåda inte visas klickar du på VerktygslådaÅtgärdsfönster-menyn.

 3. Dra sidfältet du vill infoga i det redigerbara området från Sidfält.

  Kontrollen infogas på sidan.

  Obs!: Om posterna i avsnittet Sidfält i Verktygslåda inte visas beror det antagligen på att du inte redigerar en sidlayout. Sidfält och innehållsfält är bara tillgängliga för sidlayouter.

Överst på sidan

Infoga ett innehållsfält

Du kan också visa information om innehåll (metadata) som du har infogat i en sidlayout genom att använda innehållsfält. Ta en nyhetswebbplats som exempel: Om sidlayouten innehåller ett fält för artikelns brödtext kan du också infoga ett annat fält tillsammans med det fältet, ett fält som visar datum och tid som anger när brödtexten senast ändrades. Det gör du genom att lägga till ett innehållsfält till en sidlayout. Gör så här om du vill lägga till ett innehållsfält till en sidlayout:

 1. När sidlayouten är öppen i SharePoint Designer klickar du på platshållaren som du vill lägga till innehåll till, klickar på pilen som visas och klickar sedan på Skapa eget innehåll för att låsa upp platshållaren för redigering.

  Obs!: När du skapar en tabell som du vill lägga till på en befintlig sida är det ibland enklare att först skapa tabellen på en tom sida. På det viset kan du ordna formatering och struktur som du vill och sedan kopiera tabellen och klistra in den i platshållaren på den sida som du vill publicera den på. Följ sedan stegen för hur du infogar sidfält i de allokerade utrymmena i tabellen.

 2. Om Verktygslåda inte visas klickar du på VerktygslådaÅtgärdsfönster-menyn.

 3. Dra innehållsfältet du vill infoga i det redigerbara området från Innehållsfält.

  Kontrollen infogas i innehållet på sidan.

  Obs!: Om posterna i avsnittet Sidfält i Verktygslåda inte visas beror det antagligen på att du inte redigerar en sidlayout. Sidfält och innehållsfält är bara tillgängliga för sidlayouter.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×