Anpassa en parameterfråga

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan anpassa en parameterfråga för Microsoft Query eller en webbfråga genom att ändra ledtexten, genom att använda celldata som ledtext eller genom att använda en konstant.

Mer information om hur du skapar parameterfrågor finns i Hjälp om Microsoft Query eller Anslut till en webbsida (Power Query).

Ändra en anpassad ledtext för en parameterfråga

Använda data från en cell som parametervärde

Använda ett konstant parametervärde för en fråga

Ändra en anpassad ledtext för en parameterfråga

 1. Klicka var som helst i ett externt dataområde som har skapats med en parameterfråga i Excel-kalkylbladet.

 2. Klicka på Egenskaper i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Anslutningsegenskaper Bild av knapp i dialogrutan Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Definition och sedan på Parametrar i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

 5. Klicka på den parameter som ska ändras i listan Parameternamn i dialogrutan Parametrar.

 6. Skriv texten som du vill använda i uppmaningen i rutan Fråga efter värde som använder följande sträng och klicka därefter på OK. De anpassade indatakraven kan innehålla upp till 100 tecken.

 7. Om du vill börja använda den nya anpassade ledtexten och uppdatera informationen klickar du på pilen vid Uppdatera alla i gruppen Anslutningar på fliken Data. Klicka sedan på Uppdatera.

 8. Den nya ledtexten visas i dialogrutan Ange parametervärde.

  Obs!: Om ledtexten inte ska visas efter varje uppdatering kan du markera kryssrutan Använd samma värde/referens vid framtida uppdateringar. Markera kryssrutan Uppdatera automatiskt när cellvärdet ändras om data från en cell används som parametervärde.

Obs!: Föregående procedur ändrar en anpassad uppmaning endast för den aktuella sessionen av arbetsboken. Om du vill spara ändringarna permanent till den anpassade ledtexten spara arbetsboken eller ändrar uppmaning för frågan. Mer information om hur du ändrar en fråga finns i Hjälp om Microsoft Query.

Överst på sidan

Använda data från en cell som parametervärde

 1. Skriv värdena som du vill använda som villkor i frågan i kalkylbladet.

 2. Klicka på en cell var som helst i det externt dataområde som har skapats med en parameterfråga.

 3. Klicka på Egenskaper i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Klicka på Anslutningsegenskaper Bild av knapp i dialogrutan Egenskaper.

 5. Klicka på fliken Definition och sedan på Parametrar i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

 6. Klicka på den parameter som ska ändras i listan Parameternamn i dialogrutan Parametrar.

 7. Klicka på Hämta värdet från följande cell.

 8. Klicka på den cell i kalkylbladet som innehåller det värde du vill använda.

  Om informationen ska uppdateras varje gång som du ändrar värdet i cellen, markerar du kryssrutan Uppdatera automatiskt när cellvärdet ändras.

 9. Klicka på OK.

 10. Om du vill uppdatera informationen klickar du på pilen vid Uppdatera alla i gruppen Anslutningar på fliken Data. Klicka sedan på Uppdatera.

Överst på sidan

Använda ett konstant parametervärde för en fråga

 1. Klicka på en cell i det externt dataområde som har skapats med en parameterfråga i Excel.

 2. Klicka på Egenskaper i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Anslutningsegenskaper Bild av knapp i dialogrutan Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Definition och sedan på Parametrar i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

 5. Klicka på den parameter som ska ändras i listan Parameternamn i dialogrutan Parametrar.

 6. Klicka på Använd följande värde.

 7. Skriv värdet som du vill använda för parametern och klicka därefter på OK.

 8. Om du vill uppdatera informationen klickar du på pilen vid Uppdatera alla i gruppen Anslutningar på fliken Data. Klicka sedan på Uppdatera.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×