Anpassa en mötesarbetsyta

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Behöver du lägga till nya listor eller bibliotek på mötesarbetsytan, till exempel försäljningskontakter eller bilder från produktlanseringen? Eller kanske vill du ändra hur mötesarbetsytan är strukturerad? Du kan anpassa mötesarbetsytan på många olika sätt så att mötena blir mer effektiva.

Du måste ha behörigheten Design på mötesarbetsytan för att kunna ändra utseendet på den och lägga till och ta bort listor och bibliotek. Kontakta webbplatsägaren eller administratören om du vill ha mer information.

Obs!: Listorna och biblioteken på en mötesarbetsyta finns i webbdelar, som utgör byggstenarna i en webbdelssida i Windows SharePoint Services 3.0. De flesta hjälpavsnitt om webbdelar och webbdelssidor på webbplatser gäller också för mötesarbetsytor.

Vad vill du göra?

Lägga till vanliga listor eller bibliotek i en mötesarbetsyta

Lägga till en lista eller ett bibliotek i en mötesarbetsyta

Ta bort vy av en lista eller ett bibliotek på en mötesarbetsyta

Återställa vyn över en lista eller ett bibliotek på en mötesarbetsyta

Ta bort en lista eller ett bibliotek från en mötesarbetsyta

Ändra layouten på en mötesarbetsyta

Ändra Webbplatsinställningar på en mötesarbetsyta

Dela listor eller biblioteksobjekt för flera eller återkommande möten

Lägga till ofta använda listor eller bibliotek på en mötesarbetsyta

En mötesarbetsyta skapas utifrån speciella typer av webbsidor som kallas för webbdelssidor. Listor och bibliotek som används ofta visas i åtgärdsfönstret Lägg till webbdelar, där du snabbt kan lägga till dem på mötesarbetsytan med standardinställningarna.

Kan du visa alla listor och bibliotek eller arbeta med anpassade listor finns i lägga till en lista eller ett bibliotek på en mötesarbetsyta.

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 2. Markera den typ av lista eller bibliotek som du vi lägga till under Webbdelar i åtgärdsfönstret Lägg till webbdelar.

 3. Klicka i listan Lägg till längst ned i åtgärdsfönstret Lägg till webbdelar där du vill placera listan eller biblioteket på mötesarbetsytan. Du kanske vill placera en lista i den högra kolumnen.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Upprepa steg 2 till och med 4 om du vill lägga till fler listor eller bibliotek på mötesarbetsytan.

 6. Klicka på Avsluta redigeringsläge i det övre högra hörnet på webbdelssidan.

Tips: Om du vill kan du dra objekt till sidan från åtgärdsfönstret Lägg till webbdelar.

Överst på sidan

Lägga till en lista eller ett bibliotek på en mötesarbetsyta

Använd den här proceduren om du vill välja från alla tillgängliga listor eller bibliotek, bland annat egna listor, eller ange namn, beskrivning och vissa av inställningarna för listorna eller biblioteken medan du skapar dem.

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 2. Klicka på Visa alla listor i åtgärdsfönstret Lägg till webbdelar.

 3. Klicka på listan eller biblioteket som du vill lägga till på mötesarbetsytan.

 4. Skriv ett namn och en beskrivning och ange eventuellt andra inställningar. Listor och bibliotek kan ha olika inställningar.

 5. Klicka på Skapa. När du skapar en enkät ombeds du att ange enkätfrågor och klicka på Nästa tills du är klar.

 6. Gå tillbaka till mötesarbetsytan genom att klicka på namnet i det översta navigeringsfältet.

Överst på sidan

Ta bort en vy av en lista eller ett bibliotek på en mötesarbetsyta

Du kan ta bort vyn av en lista eller ett bibliotek på en mötesarbetsyta, så att listan eller biblioteket inte visas på webbplatsen. Den här proceduren tar bort webbdelen som innehåller listan eller biblioteket, men inte själva listan eller biblioteket eller dess innehåll. Du kan återställa listan eller biblioteket senare.

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 2. I webbdelssidan, klickar du på pilen bredvid rubriken för listan eller biblioteket som du vill ta bort från vyn. Webbdelsmeny

 3. Klicka på Ta bort på den webbdelsmeny som visas.

 4. Om ett meddelande visas om att ta bort webbdelen klickar du på OK.

 5. Klicka på Avsluta redigeringsläge i det övre högra hörnet på webbdelssidan.

Överst på sidan

Återställa en vy av en lista eller ett bibliotek på en mötesarbetsyta

Den här proceduren återställer vyn av en lista eller ett bibliotek och dess innehåll på en mötesarbetsyta, om du har tagit bort webbdelen som innehåller listan eller biblioteket.

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 2. Klicka på Lägg till en webbdel i layoutområdet på webbdelssidan, i det avsnitt eller i den zon av sidan där du vill återställa listan eller biblioteket – Vänster, Mitten eller Höger.

  Webbdel i designläge

 3. Markera kryssrutan för den lista eller det bibliotek som du vill visa på webbplatsen igen under Listor och bibliotek i dialogrutan Lägg till webbdelar.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Klicka på Avsluta redigeringsläge i det övre högra hörnet på webbdelssidan.

Överst på sidan

Ta bort en lista eller ett bibliotek från en mötesarbetsyta

Den här proceduren tar bort en lista eller ett bibliotek och dess innehåll från en mötesarbetsyta. Du kan skapa en ny lista eller ett nytt bibliotek av samma typ senare, men innehållet i den ursprungliga listan eller biblioteket blir inte tillgängligt.

 1. Öppna sidan som innehåller listan eller biblioteket, och öppna sedan listan eller biblioteket genom att klicka på namnet.

  Om listan eller biblioteket redan är öppet går du vidare till steg 2.

 2. Klicka på Inställningar och sedan på Inställningar för lista eller inställningarna för den typ av bibliotek som du tar bort. I till exempel ett dokumentbibliotek klickar du på Inställningar för dokumentbibliotek.

 3. Klicka på Ta bort den här listan eller Ta bort det här "typ av bibliotek" under Behörigheter och hantering, till exempel Ta bort det här dokumentbiblioteket.

 4. Gå tillbaka till mötesarbetsytan genom att klicka på namnet i det översta navigeringsfältet.

Överst på sidan

Ändra layout på en mötesarbetsyta

I redigeringsläge kan du flytta på listor och bibliotek genom att dra dem till andra områden, eller zoner, på webbdelssidan.

Du kan också ändra utseende och funktionalitet för vissa webbdelar, till exempel om andra ska kunna ändra storlek på dem och utifall de ska ha ramar.

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 2. Peka på namnet på listan eller biblioteket på webbdelssidan tills pekaren ändras till en korspil.

 3. Ändra placering i layouten för listan eller biblioteket genom att klicka och dra.

 4. Att göra ändringar i utseendet eller layout eller göra andra avancerade ändringar i en lista eller ett bibliotek klickar du på pilen till höger om bibliotekets eller listans rubrik för att visa Webbdelsmeny Webbdelsmeny .

 5. Klicka på Ändra delad webbdel.

 6. Gör ändringarna i åtgärdsfönstret Listvyer.

 7. Gör något av följande:

  • Klicka på Använd om du vill visa ändringarna en i taget. Klicka på Avsluta redigeringsläge i det övre högra hörnet på webbdelssidan när du är klar.

  • Klicka på OK om du vill godkänna alla ändringar och gå tillbaka till mötesarbetsytan.

Överst på sidan

Ändra webbplatsinställningarna för en mötesarbetsyta

Om du har behörighet att ändra webbplatsinställningar, om du är mötesorganisatör eller om du är webbplatsägare, kan du ändra inställningarna för mötesarbetsytan. Du kan till exempel ändra webbplatsens tema eller ange mallar som ska användas tillsammans med ett dokumentbibliotek. Den här processen påminner om att ändra inställningar för andra webbplatser.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Ändra eller visa inställningarna som du vill ha.

 2. Beroende på inställningarna som du ändrar kan knappen OK, Använd eller Slutför visas som du ska klicka på när du är färdig.

 3. Gå tillbaka till mötesarbetsytan genom att klicka på namnet i det översta navigeringsfältet.

  Meddelanden: 

  • Om du har konfigurerat mötet från ett e-postprogram går det inte att ändra mötesdatum, -tid eller -plats från mötesarbetsytan. Du måste använda programmet som du använde när du schemalade mötet.

  • Administratören kanske har angett fler begränsningar för vilka inställningar som du kan använda. Kontakta administratören om du vill ha mer information.

Överst på sidan

Dela ut list- eller biblioteksobjekt för flera eller återkommande möten

De här anvisningarna gäller för en mötesarbetsyta för en serie möten – antingen ett återkommande möte eller relaterade möten som inte ingår i samma serie av återkommande möten.

Jämförelse av listor som visas på ett möte eller alla möten

1. Startsidan och ytterligare en sida visas för detta mötesdatum.

2. Endast startsidan visas för detta mötesdatum.

3. Webbdelen Uppgifter visas på startsidan för båda mötesdatumen, men objekten i listan eller biblioteket är specifika för respektive datum.

De listor och bibliotek som redan finns på mötesarbetsytans startsida och alla nya listor och bibliotek som du lägger till på startsidan visas för alla möten.

Objekten som du lägger till i listorna och biblioteken visas bara som standard när du visar mötet där objekten lades till. Om du vill att dessa objekt ska visas för alla möten, använder du proceduren nedan och gör så att listan eller biblioteket kan vara gemensamt för alla möten.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Webbplatsbibliotek och listor under Webbplatsadministration.

 2. Klicka på länken Anpassa "lista eller bibliotek" för listan eller biblioteket som ska vara gemensamt för flera möten.

 3. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 4. Klicka på Ja bredvid Dela listobjekt i alla möten (serieobjekt). Du kanske måste rulla för att kunna visa det här alternativet.

Obs!: Du kan strukturera innehållet genom att lägga till sidor på mötesarbetsytan. När du lägger till en sida väljer du om den nya sidan ska visas för alla möten eller endast för det aktuella mötet. Du kan ändra hur en sida visas genom att ange inställningar för sidan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×