Anpassa e-postmeddelanden

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skapa ett e-postmeddelande i Outlook finns det mesta möjliga alternativ och konfigurationer av någon Outlook funktion. Oavsett vilken typ av meddelande – jobb- eller personal – du skriver kan du alltid hittar ett sätt att lägga till ditt unika format.

Obs!: Outlook använder en redigerare baserat på Word för e-postmeddelanden. Om du behöver hjälp med redigeringsfunktioner, starta Word, tryck på F1 och sök sedan efter i Word hjälp.

Ange Leveransalternativ

Alternativen för leverans är att prioritetsnivå för meddelandet, vilket ger ett förfallodatum och ger fördröjning tid och datum för att skicka meddelandet.

Du kan ange prioritetsnivå för ett meddelande så att mottagare kan se indikator i Inkorgen innan de öppnar den. Ställa in prioritetsnivå kan även mottagare sortera deras meddelanden efter prioritet.

 • Välj Hög prioritet eller Låg prioriteti gruppen taggar på fliken meddelande . Ikonen markerade markeras om du vill visa den ägnar åt.

  Gruppen Flaggor i menyfliksområdet

När ett meddelande förfaller förblir meddelandehuvudet synlig i Outlook mappar. Även om meddelandet visas genomstrukna, kan det fortfarande öppnas.

 1. På fliken Alternativ i gruppen Fler alternativ väljer du dialogruteikonen MeddelandealternativDialogruteikon.

 2. I dialogrutan Egenskaper under Leveransalternativmarkerar du kryssrutan Inaktuellt efter och välj sedan datum och tid.

Om du använder ett Microsoft Exchange -e-postkonto kan fördröja du leverans av ett enskilt meddelande. Alla kan använda för att fördröja leverans av alla meddelanden genom att hålla i Utkorgen under en angiven tid när du väljer Skickaoavsett kontotyp e-post.

Att fördröja leverans av ett e-postmeddelande för Exchange -konton

 1. Välj på fliken Alternativ i gruppen Fler alternativFördröj leverans. Dialogrutan Egenskaper visas med kryssrutan Leverera inte före markerad.

 2. Välj önskat leveransdatum och tid som du vill ha.

  Obs!: Du måste välja Fördröj leverans för varje meddelande som du vill senarelägga. Om du vill senarelägga alla meddelanden finns i följande procedur att fördröja leverans av ett e-postmeddelande för alla e-postkonton.

Att fördröja leverans av ett e-postmeddelande för alla e-postkonton

Du kan anpassa inställningarna i Regelguiden ska kunna begränsa villkor för när fördröjningen införs.

 1. Välj fliken Arkiv i valfri Outlook -vy.

 2. Välj Hantera regler och aviseringar > Ny regel.

 3. Under steg 1: Välj en mallunder Börja med en tom regel, Välj Tillämpa regel på meddelanden som jag skickaroch välj sedan Nästa.

 4. Klicka på Nästa igen och välj Janär du ser meddelandet kommer den här regeln tillämpas på alla meddelanden du skickar.

 5. Under steg 1: Välj åtgärder, markera kryssrutan Skjut upp leverans med ett visst antal minuter .

 6. Under steg 2: Redigera regelbeskrivningen (klicka på ett understruket värde), Välj den understrukna frasen ett antal.

 7. Ange ett tal mellan 1 och 120 och klicka sedan på OK.

 8. Välj Slutför och välj OKnär du ser meddelandet den här regeln är en regel för klientsidan och bearbetas endast när Outlook körs.

  Obs!: Den nya regeln förskjuts alla meddelanden som du skickar med antalet minuter som du angav i steg 7. Outlook måste fortsätter att köras för dessa antal minuter efter att du väljer Skicka för att passa den angivna fördröjningen.

Överst på sidan

Ändra utseendet på meddelandet

Du har minst åtta sätt att ändra utseendet på ett meddelande.

 1. På fliken Alternativ i teman, Välj Sidfärg.

  Obs!: Placera markören i brödtexten i meddelandet om du vill göra alternativet Sidfärg tillgängliga.

 2. Gör något av följande:

  • Välj en färg i paletten Temafärger eller Standardfärger.

  • Välj Fler färger att få en mer detaljerad palett.

  • Välj Ingen färg för att ta bort en färg.

 3. Välj Fyllningseffekter att lägga till en toning, struktur, mönster eller bild och välj sedan de alternativ för Autofyll som du vill använda.

  Obs!: Om du väljer en färg i steg 2, är toning, struktur eller mönster baserat på den färgen.

Det finns flera sätt som du kan ändra teckensnittet i meddelandet.

 • På fliken meddelande i gruppen Grundläggande Text kan du välja teckensnitt, teckenstorlek, stil (fet, kursiv och understruken), teckenfärg och färgöverstrykning från text.

 • På fliken Formatera Text i gruppen teckensnitt du väljer teckensnitt och teckenstorlek, och öka eller minska storleken genom ett steg. Du kan också ändra stil (fet, kursiv, understruken, genomstruken, nedsänkt, upphöjd); Ändra skiftläge, teckenfärg och färgöverstrykning; och ta bort all teckenformatering.

 • I formateringsverktygsfältet som visas när du markerar text du väljer teckensnittet, öka eller minska storleken genom ett steg, välja ett tema, använda hämta Format, Välj stilen (fet, kursiv och understruken), och markera text.

  Formateringsverktygsfältet

 • I gruppen Format på fliken Formatera Text kan du välja format.

Tips: Använda formatmallar för att skapa proffsiga meddelanden.

Grafik kan få kontakt med mottagaren av meddelandet, men de kan också öka filstorleken för meddelandet. Det är en anledning grafik ska användas i moderering. Om du vill ändra bakgrunden utseendet på meddelandet finns i lägga till en färg, toning, struktur, mönster eller bild.

Lägga till en bild

 • Välj någon av följande illustration som stöds i gruppen illustrationer på fliken Infoga:

  Bild

  1. Välj bild och bläddrar sedan till den mapp där den bild du vill använda är sparad.

  2. Välj bilden och välj sedan Infoga.

  Du kan ändra storlek på eller rotera bilden med bild Dra handtagen. Högerklicka på bilden och välj ett kommando för ytterligare bild-alternativen.

  ClipArt-bild

  ClipArt-biblioteket är inte tillgänglig i Outlook 2016 eller Outlook 2013; Outlook kan fortfarande hjälpa dig att infoga ClipArt. Mer information finns i lägga till ClipArt i en fil.

  Lägga till ClipArt i ett meddelande som skapats i Outlook 2010:

  1. Välj ClipArt, Skriv en beskrivning för den bild du vill söka efter och välj sedan .

  2. Markera kryssrutan Inkludera Office.com innehåll till med ClipArt-objekt från Office.com.

  3. Välj den bild som du vill infoga.

  Figurer

  • Välj former och välj sedan önskad form.

  Högerklicka på formen för ytterligare formalternativ och välj sedan ett kommando.

  SmartArt

  1. Välj SmartArt.

  2. Välj en layout för SmartArt-grafik och klicka sedan på OK.

  3. Välj SmartArt-grafiken att lägga till text.

  Högerklicka på SmartArt-grafiken fler alternativ och välj ett kommando.

  Diagram

  1. Välj diagram.

  2. Välj en diagramtyp och klicka sedan på OK.

  3. Lägga till data i kalkylbladet Microsoft Excel 2010 i diagrammet.

  För ytterligare Diagramalternativ högerklickar du på diagrammet och välj sedan ett kommando.

  Skärmbild

  1. Välj skärmbild.

  2. Välj något av förhandsgranskade bilderna eller Skärmurklipp.

  3. Markera området på skärmen som du vill fånga.

Infoga WordArt

 • Välj WordArt i gruppen TextInfoga-menyn.

 1. Välja punkter eller Numrering i gruppen Grundläggande Text på fliken meddelande.

 2. Tryck på RETUR om du vill lägga till nästa listobjekt. Outlook infogas automatiskt nästa punkt eller nummer.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill avsluta listan trycker du på Retur två gånger.

   eller

  • Tryck på BACKSTEG om du vill ta bort den sista punkten eller numret i listan.

Tips: Du kan använda ett kortkommando för att skapa en punktlista eller en numrerad lista.

 • Skriv * (asterisk) om du vill skapa en punktlista och tryck sedan på blanksteg eller TABB.

 • Om du vill skapa en numrerad lista, Skriv 1., och tryck sedan på blanksteg eller TABB.

En tabell består av rader och kolumner med celler som du kan fylla med text och grafik. Tabeller används ofta för att ordna och presentera information.

Tabell som används för att visa information i rutnätsformat

Du kan också använda tabeller skapa spännande sidlayouter eller skapa text, bilder och avancerade Tabellayouter.

Sidlayout skapad med tabeller

Lägg till en tabell

 1. Välj var du vill infoga en tabell.

 2. Välj tabell i gruppen tabeller på fliken Infoga.

 3. Gör något av följande:

  • Peka på Snabbtabeller, Välj den tabell som du vill använda och Ersätt informationen i tabellen med dina data.

  • Välj tabellrutnätet och välj hur många rader och kolumner för att skapa en ny, tom tabell.

   Tabellväljare

  • Välj Rita tabell så visas en markör där du kan ändra tabellcellernas storlek tabellceller som du har lagt till.

  • Välj Excel kalkylblad ska öppnas ett nytt kalkylblad i meddelandet. Du kan använda pekar handtaget för att ändra storlek på kalkylbladet.

   Obs!: När du väljer Excel kalkylblad kanske en dialogruta visas frågar om du litar på källan Excel arbetsboken. I de flesta fall, särskilt om källan till dokumentet är Excel installerat på datorn, kan du välja Ja. Om du är hjälper om att välja Ja eftersom Excel körs från en annan källa eller ett nätverk kontaktar du din nätverksadministratör.

Du kan skapa en standardsignatur som ska läggas till i alla utgående meddelanden eller du kan infoga en signatur manuellt i utgående meddelanden individuellt.

Infoga en signatur automatiskt

 1. På fliken Meddelande, i gruppen Inkludera, väljer du Signatur > Signaturer.

  Obs!: Du kan också komma åt Signaturalternativ som är tillgängliga på fliken meddelande när du väljer Svara, Svara alla eller Vidarebefordra i ett öppet meddelande.

 2. Välj den signatur du vill använda i dialogrutan signaturer och mallar på fliken E-postsignatur i listan Markera signatur som ska redigeras. Eller välj Ny för att skapa en signatur.

 3. Välj den signatur du vill använda i listan nya meddelanden under Välj standardsignatur i det övre högra hörnet i dialogrutan.

 4. Om du vill infoga en signatur i meddelanden du svarar på och i meddelanden som du vidarebefordrar väljer du signaturen i listan svar/vidarebefordran. Om du inte vill att en signatur i dessa meddelanden, väljer du Ingen.

 5. Välj OK.

 6. Välj signatur om du vill lägga till standardsignaturen i ett aktuellt meddelande på fliken meddelande i gruppen Inkludera och välj sedan signaturen.

Infoga en signatur manuellt

 • Välj signaturpå fliken meddelande i gruppen Inkludera och välj sedan den signatur du vill använda.

  Obs!: Du kan också komma åt Signaturalternativ som är tillgängliga på fliken meddelande när du väljer Svara, Svara alla eller Vidarebefordra i ett öppet meddelande.

Gruppen symboler på fliken Infoga innehåller knappar som gör att du kan infoga en ekvation, en symbol och en vågrät linje i e-postmeddelandet.

Ekvationen

Du kan snabbt lägga till komplexa formler i ett meddelande. När du väljer knappen ekvation kan du komma åt fliken Design och en samling verktyg och matematiska symboler och struktur.

Symbol

Du kan använda knappen Symbol för att lägga till:

 • Symboler, till exempel ¼ och © som inte finns på tangentbordet.

 • Specialtecken, till exempel ett långt tankstreck (—) eller tre punkter (...), som inte finns på tangentbordet.

 • Unicode-tecken.

Om du använder ett utökat teckensnitt, till exempel Arial eller Times New Roman, visas listan delmängd. Du kan välja från en utökad lista med tecken från den här listan. Listan delmängd innehåller grekiska och ryska (kyrilliska), om den är tillgänglig.

Vågrät linje

Vågrät linje kan du avgränsa avsnitt i ditt meddelande. En linje har en tjocklek av ½ pt och använder Automatisk färg som standard.

Ett tema – en uppsättning designelement och färgscheman – hjälper dig att skapa proffsiga och väl utformad meddelanden. När du använder ett tema för ett dokument, anpassar Outlook bakgrundsfärger och grafik, brödtext och formatmallar för rubriker, listor, vågräta linjer, färg på hyperlänkar och tabell kantlinjefärger. Nivå och flera nivåer listor har också anpassats.

Så här ändrar du temat

 1. Välj teman i gruppen teman på fliken Alternativ.

 2. Gör något av följande:

  • Välj teman, och återställa det aktuella temat från en mall, leta efter ett annat tema eller göra det tema som du använder som standard.

  • Välja färger, och välj en förinställd färgpalett för ett tema eller skapa en egen.

  • Välj teckensnitt, och välj ett teckensnitt i standardlistan eller välj en egen.

  • Välj effekter och välj sedan något av de förinställda effekterna.

  • Välj Sidfärg, och sedan välja från paletten förinställda Temafärg väljer Ingen färg eller en egen färg eller lägga till Fyllningseffekter.

Överst på sidan

Lägga till spårning i ditt meddelande

Du kan använda alternativen i gruppen taggar på fliken meddelande att spåra meddelanden, antingen med en flagga eller en leverans- eller läskvitto. Och du kan också använda röstknappar alternativ.

Flaggade e-postmeddelanden hjälper dig att bättre hantera din e-post. Flaggade meddelanden skapa att göra-objekt för du enbart eller för dig själv och som har fått e-postmeddelandet. Du kan flagga ett e-postmeddelande, till exempel den begär information som du vill använda före ett visst datum. När mottagaren får meddelandet en flagga visas med den och ett meddelande visas i Informationsfält i läsfönstret och längst upp i meddelandet när det öppnas i Outlook.

Med hjälp av ett meddelande som är flaggade för dig själv kan du spåra vem som har svarat på meddelandet. I det föregående scenariot skickat du ett flaggat e-postmeddelande som begär information efter ett visst datum. Genom att flagga meddelandet också åt dig själv, påminns du vill söka efter svar. Outlook kan även hjälper dig att automatiskt hitta svar på det ursprungliga flaggade meddelandet.

 1. Välj Följ upp på fliken meddelande i gruppen taggar och välj sedan det uppföljande förfallodatumet datum eller välj anpassad.

 2. Om du vill ha en påminnelse om den här flaggat meddelande, på fliken meddelande i gruppen flaggor väljer du Följ upp och väljer sedan Lägg till påminnelse. Om du vill kan ändra du påminnelsedatum och tid.

 3. Om du vill kan du ta med en flagga för mottagare så att de får aviseringar av en tidsgräns. Välj Följ upp på fliken meddelande i gruppen taggar och välj sedan Flagga för mottagare. Markera kryssrutan Påminnelse om du vill inkludera en påminnelse till mottagaren, om den här flaggat meddelande, och sedan, om det behövs ändrar datum och tid.

Det är enkelt att skapa en omröstning i Outlook genom att lägga till röstknappar i ett e-postmeddelande.

 1. Välj Använd röstknappar i gruppen spårning på fliken Alternativ.

 2. Välj något av följande:

  • Godkänna; Avvisa    
   när du har problem eller en händelse, till exempel som måste godkännas eller avvisas.

  • Ja. Inte    
   när allt som du vill använda är Ja eller Nej, det här är ett bra sätt att ställa snabba frågor.

  • Ja. Nej; Kanske    
   när du inte vill begränsa val till Ja och Nej, det här röstningsalternativet ger ett alternativt svar.

  • Anpassad    
   väljer du det här alternativet om du vill skapa egna namn på röstknappar. Du kan till exempel be dina kollegor att välja mellan tre dagar i veckan för ett återkommande Personalmöte för veckovis.

   1. När dialogrutan Egenskaper visas går du till Röstknappar och uppföljning och markerar kryssrutan Använd röstknappar.

   2. Markera och ta bort standardnamnen och skriv sedan den text som du vill använda. Avgränsa knapparnas namn med semikolon.

Leveranskvitto står det som e-postmeddelandet levererades till mottagarens postlåda, men inte om mottagaren har sett det eller läsa det. Ett läskvitto står det att meddelandet har öppnats. I båda fallen kommer får du en avisering när meddelandet har levererats eller lästs. Innehållet i meddelanden sedan registreras automatiskt i det ursprungliga meddelandet i mappen Skickat.

Använd inte, men endast dessa kvitton. Mottagaren kan du avgöra om en läsbegäran har efterfrågat och avböjt att skicka en. Om meddelandet är skrivskyddade i läsfönstret, kanske inte ett läskvitto ska skickas. Mottagarens e-postprogram stöder kanske inte läskvitton.

Lägga till ett leverans eller ett läskvitto

 • Markera kryssrutan Begär leveranskvitto eller Begär läskvitto i meddelandet går du till fliken Alternativ i gruppen Uppföljning.

Om du vill aktivera spårning alternativ för alla e-postmeddelanden du skickar

 1. Välj fliken Arkiv > Alternativ > e-post.

 2. Välj de alternativ du vill använda under Uppföljning.

Överst på sidan

Elektroniskt visitkort

Elektroniska visitkort gör det enklare att dela kontaktinformation. Elektroniska visitkort kan snabbt infogas i meddelanden som du skickar och är omedelbart att känna igen av mottagaren. Du kan skicka din företagets elektroniskt visitkort eller en personlig mall som du har anpassat. Du kan också skicka en annan persons kontaktinformation som ett elektroniskt visitkort. Du kan också vidarebefordra elektroniska visitkort.

Mer information om elektroniska visitkort finns i Skapa och dela kontakter som elektroniska visitkort.

 1. På fliken meddelande i gruppen Inkludera väljer du Bifoga objekt > Visitkort, och välj sedan ett namn i listan. Menyn Visitkort visar senast 10 kontaktnamn att du har infogat som elektroniska visitkort i meddelanden.

  Du kan infoga mer än ett elektroniskt visitkort i ett meddelande.

 2. Om du inte ser det namn som du vill välja andra visitkort, väljer du namnet i listan Sparad som och klicka sedan på OK.

  Meddelanden: 

  • Välj andra visitkort för att skilja mellan dubbla namn på menyn Visitkort. Mer information, till exempel en kort förhandsgranskning i dialogrutan Infoga visitkort finns.

  • Om du drar ett visitkort från vyerna visitkort i ett nytt meddelande ingår endast ett visitkort (.vcf) när meddelandet skickas. Den bifogade VCF-filen öppnas i kontaktformuläret med all information som mottagarna kan spara i sina kontaktlistor. Elektroniskt visitkort är synlig i kontaktformuläret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×