Office
Logga in

Anpassa din e-postmeddelande i Outlook.com

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Anpassa ett nytt e-postmeddelande i Outlook.com med hjälp av de många alternativ Outlook erbjuder. Oavsett vilken typ av meddelande, personal- eller – du skriver kan du alltid hittar ett sätt att lägga till ditt unika format.

Du kan lägga till en bifogad fil eller en bild (en bild, struktur eller grafik), ändra teckensnitt, infoga en lista och en signatur.

Välj din version för att visa anvisningar

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder Outlook.com beta. Välj vilken version av Outlook.com du använder för att se de felsökningssteg som gäller för dig.

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av Outlook.com-betapostlådan

Visa instruktioner för betaversionen av Outlook.com.

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av den klassiska Outlook.com-postlådan

Visa instruktioner för klassisk Outlook.com.

Anvisningar för betaversionen av Outlook.com

Du börjar du skriva ett nytt e-postmeddelande, Logga in på Outlook.com och välj sedan Nytt meddelande.

Du kan ange prioritetsnivå för ett meddelande så att mottagare kan se indikator i Inkorgen innan de öppnar den. Ställa in prioritetsnivå kan även mottagare sortera deras meddelanden efter prioritet.

Markera de tre punkterna längst upp i det nya meddelandet du skriver Fler åtgärder och välj sedan prioritet om du vill ändra prioriteten för meddelandet. Du kan välja hög, Normal eller låg.

 1. Välj Bifoga ikonen Bifoga längst ned i rutan e-postmeddelande.

 2. Välj om du vill bifoga en fil från datorn eller från molnplatser.

 3. Navigera till platsen i filen, markera filen och väljer Öppna.

Om du vill lägga till en bild som ska visas i brödtexten i e-post kan du lägga till en infogad bild.

 1. Välj Infoga bilder infogade Infoga bilder bredvid Skicka längst ned i rutan e-postmeddelande.

 2. Bläddra till platsen för bildfilen på datorn, markera filen och väljer Öppna.

Uttryckssymboler, så kallade emoji är grafik som förmedlar en känsla. Du kan lägga till en mängd olika uttryckssymboler i meddelanden. Du kan också välja mellan populära GIF-filer du lägger till i dina meddelanden.

 • Om du vill infoga en uttryckssymbol, markera Emoji ikonen Välj den här ikonen för att lägga till en uttryckssymbol i e-postmeddelandet längst ned i e-postmeddelandet, bläddra till populära emojis och välj sedan en uttryckssymbol.

 • Om du vill infoga en GIF, markera Emoji ikonen Välj den här ikonen för att lägga till en uttryckssymbol i e-postmeddelandet längst ned i e-postmeddelandet, bläddra till Populära GIF-filer och välj sedan en GIF-bild.

Obs!: Inte alla e-postprogram Visa uttryckssymboler på samma sätt. En uttryckssymbol som är färgstarkt tema på en klient kan översättas till dess symboler i en annan. Till exempel kan Välj den här ikonen för att lägga till en uttryckssymbol i e-postmeddelandet visas i mottagarens meddelande som:-).

Du kan göra dina e-postmeddelanden lite elegantare genom att ändra teckensnitt, storlek, färg och format.

 1. Välj Visa formateringsalternativ Visa alternativen för textformatering bredvid Skicka längst ned i rutan e-postmeddelande. Menyfliken formatering visas.

 2. Välj teckensnitt Teckensnitt och välj det teckensnitt som du föredrar att skriva. Du kan också ändra teckenstorlek, teckenfärg, göra texten fet eller understruken eller kursiv stil eller även markera en del av din e-postmeddelande.

Du kan använda punktlistor eller numrerade listor för att visa stegen, uppgifter eller viktiga takeaways i e-postmeddelandet.

 • Markera Visa formateringsalternativ Visa alternativen för textformatering bredvid Skicka längst ned i e-postmeddelandet om du vill lägga till en punktlista i e-postmeddelandet och välj punkter Punktlista .

 • Om du vill lägga till en numrerad lista i e-postmeddelandet, Välj Visa formateringsalternativ Visa alternativen för textformatering bredvid Skicka längst ned i e-postmeddelandet och klicka på Numrering Numrerad lista .

Infoga en tabell om du vill lägga till strukturerad information i rader och kolumner i e-postmeddelandet.

 1. Skapa ett nytt meddelande eller svara på ett befintligt meddelande.

 2. Markera OutlookCom_Icon_MoreFormattingOptions längst ned i fönstret Skriv > Infoga tabell .

  En skärmbild av knappen Infoga tabell

 3. Dra pekaren om du vill välja hur många kolumner och rader som du vill använda i tabellen.

Skapa en e-postsignatur som visas i slutet av e-postmeddelanden.

 1. Högst upp på sidan väljer du Inställningar Inställningar > fullständig vyinställningar.

 2. Välj e-post > Skriv och svara.

 3. I textrutan skriver du din e-postsignatur. Du kan ändra teckensnitt, storlek, färg och utseende på din signatur från alternativen i menyfliksområdet längst upp i textrutan.

 4. Om du vill infoga en signatur i nya meddelanden markerar du kryssrutan bredvid Inkludera min signatur automatiskt i nya meddelanden som jag skriver. Om du vill lägga till din signatur i meddelanden du vidarebefordra eller svara på markerar Inkludera min signatur automatiskt i meddelanden som jag vidarebefordra eller svara på. Markera båda kryssrutorna om du föredrar båda alternativen.

 5. Välj Spara när du är klar. Din e-postsignatur visas nu på nya meddelanden, eller på dina svar eller på båda beroende på ditt val.

Fler sätt att anpassa din e-postmeddelanden finns i Anpassa åtgärder på meddelanden i Outlook.com.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com

Du börjar du skriva ett nytt e-postmeddelande, Logga in på Outlook.com och klicka sedan på Ny.

Du kan ange prioritetsnivå för ett meddelande så att mottagare kan se indikator i Inkorgen innan de öppnar den. Ställa in prioritetsnivå kan även mottagare sortera deras meddelanden efter prioritet.

Om du vill ändra prioriteten för meddelandet, väljer du de tre punkterna längst upp i det nya meddelandet du skriver Fler åtgärder och välj sedan prioritet. Du kan välja hög, Normal eller låg.

 1. Välj Bifoga ikonen Knappen Bifoga längst ned i rutan e-postmeddelande.

 2. Välj om du vill bifoga en fil från datorn eller molnplatser.

 3. Bläddra till platsen i filen, markera filen och väljer Öppna.

 4. Om du vill dela filen med mottagare av din e-post så att alla kan samverka med filen, markera överföra och bifoga som en OneDrive-fil. Välj annars Bifoga som kopia.

Om du vill lägga till en bild som ska visas i brödtexten i e-post kan du lägga till en infogad bild.

 1. Välj Infoga bilder infogade Välj den här ikonen för att lägga till en bild i ett e-postmeddelande bredvid Skicka längst ned i rutan e-postmeddelande.

 2. Bläddra till den bildfil på datorn eller på OneDrive och välj sedan Öppna.

  Tips: Förutom egna bilder kan du också välja från bilder som tillhandahålls via Bing. Markera Bing-bildsökning och välj en bild i de kategorier som visas eller Skriv ett sökord eller en fras i sökrutan. När du hittar en bild som du vill markera den och klicka sedan på Infoga.

Uttryckssymboler, så kallade emoji är grafik som förmedlar en känsla. Du kan lägga till en mängd olika uttryckssymboler i meddelanden.

Om du vill infoga en uttryckssymbol, Välj Emoji ikonen Välj den här ikonen för att lägga till en uttryckssymbol i e-postmeddelandet längst ned i e-postmeddelandet och välj en uttryckssymbol.

Obs!: Inte alla e-postprogram Visa uttryckssymboler på samma sätt. En uttryckssymbol som är färgstarkt tema på en klient kan översättas till dess symboler i en annan. Till exempel kan Välj den här ikonen för att lägga till en uttryckssymbol i e-postmeddelandet visas i mottagarens meddelande som:-).

Du kan göra dina e-postmeddelanden lite elegantare genom att ändra teckensnitt, storlek, färg och format.

 1. Välj Alternativ för formatering Ikonen alternativ för formatering bredvid Skicka längst ned i rutan e-postmeddelande. Menyfliken formatering visas.

 2. Välj teckensnitt Teckensnitt och markerar du det teckensnitt som du föredrar att skriva. Du kan också ändra teckenstorlek, teckenfärg, göra texten fet eller understruken eller kursiv stil eller även markera en del av din e-postmeddelande.

Du kan använda punktlistor eller numrerade listor för att visa stegen, uppgifter eller viktiga takeaways i e-postmeddelandet.

 • Välj punkter Punktlista om du vill lägga till en punktlista i e-postmeddelandet.

 • Välj Numrering Numrerad lista om du vill lägga till en numrerad lista i e-postmeddelandet.

Infoga en tabell om du vill lägga till strukturerad information i rader och kolumner i e-postmeddelandet.

 1. Skapa ett nytt meddelande eller svara på ett befintligt meddelande.

 2. Välj Infoga tabell längst ned i fönstret Skriv. Om du inte ser ikonen, markera Mer > Infoga tabell .

  En skärmbild av knappen Infoga tabell

 3. Dra pekaren om du vill välja hur många kolumner och rader som du vill använda i tabellen.

Skapa en e-postsignatur som visas i slutet av e-postmeddelanden.

 1. Högst upp på sidan väljer du Inställningar Inställningar > Alternativ.

 2. Välj e-postsignatur i listan med Alternativ under Layout.

 3. Om du vill infoga en signatur i nya meddelanden markerar du kryssrutan bredvid Inkludera min signatur automatiskt i nya meddelanden som jag skriver. Om du vill lägga till din signatur i meddelanden som du vidarebefordrar eller svarar för att markera Inkludera min signatur automatiskt i meddelanden som jag vidarebefordra eller svara på. Markera båda kryssrutorna om du föredrar båda alternativen.

 4. I textrutan skriver du din e-postsignatur. Du kan ändra teckensnitt, storlek, färg och utseende på din signatur från alternativen i menyfliksområdet längst upp i textrutan. Du kan också lägga till en bild.

 5. Välj Spara när du är klar. Din e-postsignatur visas nu på nya meddelanden, eller på dina svar eller på båda beroende på ditt val.

Vill du ha mer hjälp?

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Se även

Skapa, svara på eller vidarebefordra e-postmeddelanden i Outlook.com

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×