Anpassa designinställningar för objekt i databasen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ange databasalternativ som kan användas för att ändra designen på Access skrivbordsdatabas objekt genom att klicka på Arkiv, Alternativ och sedan Objektdesigner. Du kan ange designalternativ för tabellen, formulär, rapport och frågedesignen med information från den här platsen för central Access alternativ, även om de flesta inställningarna ignoreras i tabellens databladsläge och Layout vyer. Du kan också anpassa markerade inställningar från den här kategorin för felkontroll.

Obs!: Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen > Access-alternativ och sedan på Objektdesigner.

Obs!: Den här artikeln gäller inte för Access-webbappar – den sortens databas som du utformar med Access och publicerar online.

Vad vill du göra?

Anpassa inställningarna för tabelldesign

Anpassa inställningarna för frågedesign

Markera inställningar för formulär- och rapportdesign

Ändra alternativen för felkontroll

Anpassa inställningarna för tabelldesign

Designvyn för tabellen innehåller alternativ som du kan använda för att skapa anpassade standardinställningar för tabeller, t.ex. teckensnitt och teckenstorlek, prefix eller suffix för fältnamn och inställningar som gör att Access kan indexera fält automatiskt.

inställningar för tabelldesign i Access-alternativ

Inställning

Beskrivning

Standardfälttyp

Ange eller ändra standarddatatypen för fält i nya tabeller och fält som du lägger till i befintliga tabeller. Standarddatatypen är Text.

Standardfältstorlek för text

Ange det maximala antal tecken som du kan ange för den valda standardfälttypen. Det går inte att överskrida det maximala standardantalet 255 tecken.

Standardfältstorlek för tal

Ange eller ändra heltalstypen för fält som har angetts till datatypen Tal.

Indexera automatiskt vid import

Ange inledande eller avslutande tecknen i ett fältnamn. När du importerar fält från en extern fil eller lägga till fält i en tabell, Access automatiskt alla fält indexeras med namn som matchar de tecken som anges här. Använda ett semikolon för att skilja teckensträngar. Till exempel om du skriver enhetnamn, indexeras Access fält ”Enhetspris” och ”företagsnamn”.

Visa alternativknappar för uppdatering av egenskaper

När detta har markerats visas knappen Alternativ för uppdatering av egenskap. Knappen visas när du ändrar en egenskap för ett fält i en tabell och gör det möjligt att uppdatera relaterade egenskaper i frågor, formulär och rapporter när du ändrar vissa fältegenskaper i en tabelldesign.

Överst på sidan

Anpassa inställningarna för frågedesign

När du markerar alternativ i området Frågedesign läggs designelement automatiskt till i de nya frågorna.

visar inställningarna för frågedesign

Inställning

Beskrivning

Visa tabellnamn

Välj det här alternativet om du behöver spåra källorna för fält i en fråga som baseras på flera tabeller. När det här alternativet har valts visas raden Tabell i frågerutnätet i Access. Om du vill dölja raden endast för nya frågor avmarkerar du det här alternativet.

Obs!: Om du öppnar en befintlig fråga där tabellnamnen visades tidigare, ignoreras det här alternativet i Access.

Ta med alla fält

När det här alternativet har valts läggs en Select *-instruktion till i frågorna i Access. Den här instruktionen hämtar sedan alla fält i de underliggande tabellerna eller frågorna för en viss fråga. Avmarkera den här kryssrutan om du bara vill visa de fält som du lägger till med frågedesignern.

Obs!: Det här alternativet gäller bara nya frågor som du skapar med den aktuella instansen av Access.

Automatisk koppling

När du använder frågedesignern ska du markera det här alternativet om du vill skapa en inre koppling mellan två tabeller automatiskt. Om du vill definiera relationen själv avmarkerar du det här alternativet.

Obs!: Om den här inställningen ska fungera måste tabellerna ha ett gemensamt fält med samma namn och datatyp, och ett av fälten måste vara en primärnyckel.

Teckensnitt för frågedesign

Tecken: Anger det standardteckensnitt som ska användas i frågedesignern.

Storlek: Anger storleken på det standardteckensnitt som ska användas i frågedesignern.

SQL Server-kompatibel syntax (ANSI 92)

  • I den här databasen: Markera det här alternativet om du vill köra frågor mot Microsoft SQL Server-databaser. Du måste använda ANSI-92-syntaxen för alla frågor när du markerar det här alternativet. Befintliga frågor som har skrivits med den äldre standarden ANSI-89 (standard för Access) kan inte köras eller så returneras ett oväntat resultat.

  • Standard för nya databaser: Markera det här alternativet om du vill göra ANSI-92 till standardfrågesyntax för alla nya databaser som skapas med den aktuella instansen av Access.

Överst på sidan

Markera inställningar för formulär- och rapportdesign

När du skapar ett formulär eller en rapport definierar de här alternativen hur markeringen fungerar när du drar en rektangel för att markera en eller flera kontroller. De inställningar som du väljer gäller för alla Access-databaser, oavsett om de är öppna eller inte, samt för nya databaser som du skapar.

visar alternativ för inställningar av formulär- och rapportdesign

Inställning

Beskrivning

Delvis inneslutna

Markeringsrektangeln täcker en del av kontrollen eller en grupp med kontroller.

Helt inneslutna

Markeringsrektangeln täcker hela kontrollen eller en hel grupp med kontroller.

Formulärmall

Du kan ändra standardinställningen genom att ange namnet på ett befintligt formulär som du vill använda som mall för alla nya formulär. De formulär som skapas med hjälp av mallen har samma egenskaper för avsnitt och kontroller som mallen.

Rapportmall

Du kan ändra standardinställningen genom att ange namnet på en befintlig rapport som du vill använda som mall för alla nya rapporter. De nya rapporterna har samma egenskaper för avsnitt och kontroller som mallen.

Använd alltid händelseprocedurer

Startar Visual Basic Editor i stället för att visa dialogrutan Välj hjälpverktyg. Dialogrutan visas som standard när du klickar på en egenskapslista Knappen Verktyg för en händelse.

Överst på sidan

Ändra alternativen för felkontroll

De här alternativen för felkontroll är markerade som standard så att olika fel i formulär- och rapportdesigner kan kontrolleras automatiskt i Access, men du kan avmarkera de alternativ som du inte behöver.

tillgängliga alternativ för felkontroll i kategorin Objektdesigner

Inställning

Beskrivning

Aktivera felkontroll

Aktiverar eller inaktiverar felkontroll i formulär och rapporter. Felindikatorer placeras i kontroller där en eller flera typer av fel påträffas. I Access visas de här indikatorerna som trekanter i det övre vänstra eller övre högra hörnet i kontrollen, beroende på textriktningen. Standardfärgen på indikatorerna är grön, men du kan ändra den efter behov. Felkontrollen är aktiverad som standard. Om du avmarkerar den här kryssrutan inaktiveras felkontroller för databasen.

Sök efter etiketter och kontroller som inte har associerats

När du markerar en kontroll eller etikett, kontrollerar Access att de markerade objekten är associerade med varandra. Om ett fel påträffas i Access, visas knappen Spåra fel i stället för den vanliga felindikatorn. Knappen Spåra fel visas dessutom även om etiketten eller kontrollen är associerad med ett annat objekt.

Sök efter nya etiketter som inte associerats

Den här inställningen gäller endast för formulär och gör att Access kontrollerar om alla nya etiketter är associerade med en kontroll.

Sök efter kortkommandofel

Access söker efter duplicerade tangentbordsgenvägar och ogiltiga genvägar, t.ex. blanksteg, och visar en lista med alternativ. Den här inställningen gäller bara för formulär.

Sök efter ogiltiga kontrollegenskaper

Access kontrollerar om kontrollerna har ogiltiga egenskapsinställningar, t.ex. ogiltiga uttryck eller fältnamn.

Sök efter vanliga rapportfel

Access söker efter vanliga fel i rapporterna, t.ex. ogiltig sorteringsordning eller breddinställningar som är större än den valda pappersstorleken. Den här inställningen gäller endast rapporter.

Felindikationsfärg

Ange eller ändra färgen på felindikatorn som visas när ett fel inträffar för ett formulär, en rapport eller en kontroll.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×