Anpassa dataformat i Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Har en mängd olika format för att uppfylla dina unika förhållanden (inklusive innehåller många) tal och valuta-datatyper som stöds. Med tal och valutaformatering finns det tre alternativ: behålla standardformaten, använda ett fördefinierat format eller skapa ett anpassat format.  När du använder ett format för ett tabellfält tillämpas formatet till samma automatiskt till formuläret eller rapporten kontroll som du sedan binda till det tabellfältet.  Formateringsändringar endast hur data visas och påverkar inte hur data lagras eller hur användaren anger data.

Artikelinnehåll

Översikt av tal och valuta format

Använda ett fördefinierat format

Exempel på fördefinierade format

Använda ett eget format

Exempel på anpassade format

Anpassat format tecken

Visa A.D. eller f. kr.

Översikt av tal och valuta format

Om du vill skapa ett anpassat format anger du olika tecken i egenskapen Format för ett tabellfält. Tecknen kan vara platshållare (till exempel 0 och #), avgränsare (till exempel perioder och kommatecken), strängtecken och färger baserat på hur du vill att formateringen ska vara. Tänk bara att Access automatiskt lägger till anpassade format som du använder i ett tabellfält, i en kontroll i ett formulär eller en rapport om den är bunden (länkade).

Du kan ange format för fyra typer av numeriska värden, positiva och negativa, noll (0) och null (odefinierat). Om du väljer att skapa ett format för varje typ av värde måste du placera formatet för positiva värden först, formatet för negativa värden för det andra formatet för noll värden tredje och format för null-värden sista. Du måste också avgränsa varje format med ett semikolon.

Exempel på anpassat format: #, ###. ##;(#,###.##) [röd]; 0,000.00 ”; Odefinierat ”

Visas som: 1 234,568-1.234.568 = 0

Här betyder formateringen

 • Nummertecken (#) är en platshållare för siffror. Om det finns några värden, visas ett tomt utrymme. För att visa nollor i stället för blanksteg.
  Till exempel: använda siffran 0 som platshållare så här om du vill visa 1234 som 1234.00, ###. 00.

 • Positiva värden visas med två decimaler.

 • Negativa värden visas med två decimaler, inom parentes samt med röd teckenfärg.

 • Nollvärden visas som siffran 0 och alltid med två decimaler.

 • Null-värden som ordet ”odefinierat”.

Upp till fyra avsnitt är möjligt för en sträng och varje avsnitt är avgränsade med semikolon (;). Om din tabellfält accepterar null-värden, kan du utelämna det fjärde avsnittet.

Avsnitt

Formatbeskrivning

Exempel

Om det första avsnittet innehåller #, ###. ##

Positiva värden visas.

1234.5678 visas som 1,234.568

Det här formatet används ett kommatecken som tusentalsavgränsare avgränsaren och tid som decimaltecknet. Om decimalvärden i posten som överskrider antalet platshållartecken i det anpassade formatet kan Access Avrundar värdena och visar endast antalet värden som anges av format. Om fältet innehåller 3,456.789, men dess format anger två decimaler, rundas Access decimaltal till 0.79.

Tips: För ett format med högre värden eller fler decimaler, lägga till fler platshållare för det decimala värdet, till exempel #, ###. ###.

Om det andra avsnittet innehåller (#, ###. ##) [röd]

Visar endast negativa värden.
Om dina data inte innehåller negativa värden lämnar Access fältet tomt.

Negativt värde inom strängtecken eller parenteser. Det här exemplet är visas ett negativt värde i rött.

Om det tredje avsnittet innehåller 0 000,00

Anger formatet för alla nollvärden (0).

Om fältet innehåller värdet noll, visas 0 000,00. Använd ”noll” (omges av dubbla citattecken) om du vill visa text i stället för ett tal.

Om det fjärde avsnittet innehåller ”odefinierat”

Definierar vad användarna ser när en post innehåller ett null-värde. I det här fallet ser användarna ordet ”odefinierat”.

Du kan också använda annan text, till exempel ”Null” eller ”***”. Omgivande tecken med dubbla citattecken behandlas som strängar och visas precis som de har angetts.

Överst på sidan

Använda ett fördefinierat format

I Access finns flera fördefinierade format för tal och valuta data. Standardformat genom att visa tal som de har angetts.

Tips    Du kan använda egenskapen decimaler för att åsidosätta antalet decimaler för det fördefinierade format som angetts för egenskapen Format .

I en tabell

 1. Öppna tabellen i Designvyn.

 2. Välj datum/tid-fält som du vill formatera i den övre delen av rutnätet.

 3. Klicka på pilen i egenskapsrutan Format i avsnittet Fältegenskaper och välj ett format från den nedrullningsbara listrutan.

 4. När du har markerat ett format, knappen Egenskapen uppdateringsalternativ visas och kan du använda det nya formatet till andra tabellfält och formulärkontroller som logiskt ärver den. Om du vill tillämpa ändringarna i hela databasen, klicka på den smarta etiketten och sedan på Uppdatera formatera överallt <Field Name> används. I det här fallet är fältnamnet namnet på ditt tal och valuta i fältet.

 5. Om du vill tillämpa ändringarna på hela databasen ärver när dialogrutan Uppdateringsegenskaper öppnas och visar formulär och andra objekt som det nya formatet. Klicka på Ja.

  Mer information finns i sprida en fältegenskap.

 6. Spara ändringarna och Byt till databladsvyn och kontrollera att formatet stämmer.

Obs!    Nya formulär, rapporter och vyer som du skapar baserat på den här tabellen får tabellens formatering, men du kan åsidosätta det på formulär, rapport eller vy utan att ändra tabellens formatering.

I ett formulär eller en rapport

I ett formulär eller en rapport visas vanligtvis datum i textrutor. Bara ange egenskapen Format för textrutan till det datumformat du vill använda.

 1. Öppna formuläret eller rapporten Layoutvyn eller Designvyn.

 2. Placera markören i textrutan med tal och valuta.

 3. Tryck på F4 för att visa egenskapssidan.

 4. Egenskapen Format till något av de fördefinierade datumformat.

I en fråga

 1. Öppna frågan i Designvyn.

 2. Högerklicka i datumfältet och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Välj det format du vill använda i listan Format egenskapen på egenskapssidan.

I ett uttryck

 • Använd funktionen FormatDateTime för att formatera ett datumvärde i flera olika fördefinierade format.

  Du kan vara användbara om du arbetar i ett område som kräver ett uttryck, till exempel ett makro eller en fråga.

Överst på sidan

Exempel på fördefinierade format

I följande tabell visas de fördefinierade Format egenskapsinställningarna för tal och valuta.

Inställning

Beskrivning

Allmänt tal

(Standard) Visa numret som de har angetts.

Valuta

Använda tusen avgränsare; Följ inställningarna som har angetts i de nationella inställningarna i Windows för negativa tal, decimal och valutasymboler och decimaler.

Euro

Använda eurosymbolen ( ), oavsett att valutasymbolen för euro som anges i de nationella inställningarna i Windows.

Åtgärdat

Visa minst en siffra. Följ inställningarna som har angetts i de nationella inställningarna i Windows för negativa tal, decimal och valutasymboler och decimaler.

Standard

Använd tusentalsavgränsare. Följ inställningarna som har angetts i de nationella inställningarna i Windows för negativa tal, decimal symboler och decimaler.

Procent

Multiplicera värdet med 100 och Lägg till ett procenttecken (%), Följ inställningarna som har angetts i de nationella inställningarna i Windows för negativa tal, decimal symboler och decimaler.

Vetenskapligt

Använd vetenskaplig notation.

Överst på sidan

Använda ett eget format

 1. Öppna tabellen i Designvyn.

 2. Välj datum/tid-fält som du vill formatera i den övre delen av rutnätet.

 3. Välj fliken Allmänt i avsnittet Fältegenskaper , klicka på cellen bredvid rutan Format och ange önskade tecken baserat på dina formatering behov.

 4. När du har valt ett format den smarta etiketten för Egenskapen uppdateringsalternativ visas (endast Access 2010) och kan du använda det nya formatet till andra tabellfält och formulärkontroller som logiskt ärver den. Om du vill tillämpa ändringarna i hela databasen, klicka på den smarta etiketten och sedan på Uppdatera Format överallt där fältnamnet används. I det här fallet är fältnamnet namnet på datum/tid-fält.

 5. Om du vill tillämpa ändringarna på hela databasen ärver när dialogrutan Uppdateringsegenskaper öppnas och visar formulär och andra objekt som det nya formatet. Klicka på Ja.

  Mer information finns i sprida en fältegenskap.

 6. Spara ändringarna och Byt till databladsvyn och kontrollera att formatet stämmer.

 7. Testa format genom att göra följande:

  • Ange värden utan tusentalsavgränsare avgränsare eller decimalavgränsare, och se hur formatet behandlar data. Formatet placera avgränsare på rätt plats?

  • Ange värden som är längre eller kortare än du förväntar dig (med och utan avgränsare) och se hur formatet fungerar. Lägger till formatet antingen oönskade blanksteg eller inledande eller avslutande nollor?

  • Ange en nolla eller ett null-värde i ett format som avsett för positivt eller negativt värde och se om du är nöjd med resultatet.

Obs!    När du använder ett format för ett tabellfält, används samma formatet i ett formulär eller rapport styr som binda (länk) i det fältet.

Överst på sidan

Exempel på anpassade format

Följande är exempel på anpassade talformat.

Inställning

Beskrivning

0;(0); ” Null ”

Visa positiva värden normalt. Visa negativa värden inom parentes. Visa ordet ”Null” om värdet är Null.

+ 0,0; –0.0; 0,0

Visa ett plustecken (+) eller minustecken (-) med positivt eller negativt tal. Visa 0,0 om värdet är noll.

Överst på sidan

Anpassat format tecken

Om du vill skapa ett anpassat format använder du följande tecken som platshållare och avgränsare.

Tecken

Beskrivning

#

Används för att visa en siffra. Varje instans av tecknet som representerar en plats för ett tal. Om det finns något värde i en plats, visas ett tomt utrymme. Dessutom kan användas som platshållare.

Om du använder på formatet ### och anger ett värde i 45 i fältet visas 45. Om du anger 12,145 i ett fält visas 12,145 – även om du har definierat bara en platshållare till vänster om tusentalsavgränsare avgränsare.

0

Används för att visa en siffra. Varje instans av tecknet som representerar en plats för ett tal. Om det finns något värde i en plats, visas en nolla (0).

Decimaltecken

. (punkt)

Visar var du vill ska placeras avgränsningstecken mellan en hela och decimal del av ett tal och valuta-fält.

Decimalavgränsare variera och har angetts i de nationella inställningarna i Windows.

Tusentals avgränsare

, (komma)

Anger du var ska placeras avgränsningstecken mellan tusentalsavgränsare del av ett tal och valuta-fält.

Tusentals avgränsare variera och anges i de nationella inställningarna i Windows.

tomma utrymmen, + -$)

Används för att infoga tomma utrymmen, matematiska tecken (+ -), och ekonomiska symboler (¥ £ $) efter behov var som helst i dina formatsträngar. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, till exempel snedstreck (\ eller /) och asterisk (*), omges av dubbla citattecken. Observera att du kan placera dem var som helst.

 \

Används för att välja att begära åtkomst till Visa tecken som följer omedelbart. Det här är samma som omger ett tecken med dubbla citattecken.

 !

Används för att tvinga den vänstra justeringen av alla värden. När du välja att begära justeringen vänster, du kan inte använda # och 0 sifferplatshållare, men du kan använda platshållare för texttecken.

 *

Används för att tvinga det tecken som följer omedelbart efter asterisken ska bli en fyllning tecken, ett tecken som används för att fylla tomma utrymmen. Access visar normalt numeriska data som högerjusterad och fyller det ett område till vänster om värdet med blanksteg. Du kan lägga till fyllning tecken var som helst i en Formatsträngen och när du gör det fylls tomma utrymmen med det angivna tecknet.

Till exempel formatet £## * ~.00 visar ett valutabelopp som £45 ~ ~ ~. 15. Antalet tecken som tilde (~) visas i fältet beror på antalet blanksteg i tabellfältet.

 %

Används som det sista tecknet i en Formatsträngen. Multiplicerar värdet med 100 och resultatet visas med en avslutande procenttecken.

E +, E-

eller

e +, e-

Används för att visa värden med matematisk notation (exponentformat).

Använd det här alternativet när fördefinierade exponentiellt format än så inte länge tillräckligt utrymme för dina värden. Använda E + eller e + för att visa värden som positiva exponenter och E- eller e - Visa negativa exponenter. Du måste använda dessa platshållare med andra tecken.

Anta att du vill tillämpa formatet 0.000E + 00 till ett numeriskt fält och ange sedan 612345. Access visar 6.123E + 05. Access först Avrundar tal nedåt till tre decimaler (antalet nollor till höger eller till vänster om decimaltecknet). I nästa steg ska beräknas exponent värdet från antalet siffror som ligger till höger (eller vänster, beroende på dina språkinställningar) om decimaltecknet i det ursprungliga värdet i Access. I det här fallet skulle det ursprungliga värdet ha satsat ”612345” (fem siffror) till höger om decimaltecknet. Därför motsvarar visas 6.123E + 05 och det resulterande värdet 6.123 x 105.

”Strängtecken”

Använd citattecken Omslut all text som du vill att användarna ska se.

[Färg]

För att tillämpa en färg för alla värden i ett avsnitt i ett format. Du måste omge namnet på färgen med hakparenteser och gör något av följande namn: svart, blått, cyan, grönt, magenta, rött, gult eller vitt.

Överst på sidan

Visa A.D. eller f. kr.

Du kan till exempel använda ett anpassat format om du vill visa angivelsen "e.Kr." eller "f.Kr." för ett år, beroende på om ett positivt eller negativt tal anges. Positiva tal visas som år med "e.Kr." efter året. Negativa tal visas som år med "f.Kr." efter året.

 1. Öppna tabellen i Designvyn.

 2. Markera fältet du vill formatera i den övre delen av rutnätet.

 3. Klicka på egenskapsrutan Format i den nedre delen och ange sedan den här anpassade formatet:

  # " e.Kr.";# " f.Kr."

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×