Anpassa Business Contact Manager-formulär med egna fält

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med hjälp av Business Contact Manager för Outlook kan du anpassa konto, affärskontakt, affärsmöjlighet och Affärsprojekt formulär om du vill visa exakt informationen du vill spåra. Till exempel om du är en fastighetsmäklare kan du kanske vill spåra typ av egenskap (bostadshus eller kommersiella) att en kund är intresserad av. Genom att anpassa formulär kan få du flexibilitet bättre sortera, filtrera, klassificera och analysera dina data. Ett sätt att göra detta är att skapa dina egna användardefinierade fält och sedan lägga till eller ta bort dem så att formulären som du vill ha.

Du kan använda de här användardefinierade fält på samma sätt som du använder du fälten i standardformulär som. Som en fastighetsmäklare kanske du vill skicka ett e-postmeddelande till alla kunder som söker efter en två sovrum. Du kan filtrera mottagarlistan med vilken typ av egenskapsfält som du har skapat för formuläret.

När du har skapat ett anpassat formulär sparas det som en BCMX-fil. Den kan du sedan dela med övriga medarbetare i arbetslaget. Du kan också importera anpassningar som andra har gjort.

Obs!: Business Contact Manager-formulär kan anpassas genom att lägga till fält, kallas även användardefinierade fält eller genom att ändra listan över objekt som är tillgängliga i ett fält (listrutan). Du kan inte ändra layouten för formulär eller ta bort standardfält.

Vad vill du göra?

Skapa en användardefinierad grupp eller ett fält

Anpassa ett formulär med egna fält

Ta bort ett användardefinierat fält som inte längre behövs

Exportera och importera anpassningar

Skapa en egen grupp eller ett eget fält

När du anger data i ett formulär i Business Contact Manager för Outlook anger du det i ett fält, t.ex. Kontonamn eller Kontor, i kontoformuläret. Varje fält är en del av en grupp i det formuläret. T.ex. ingår båda fälten Kontonamn och Kontor i gruppen Konto. Gruppnamnet visas som en underrubrik i formuläret.

Viktigt!: Alla fält måste vara med i en grupp. Om du inte anger någon grupp skapas en standardgrupp för dig.

 1. Peka på Anpassa Business Contact Manager-formulärBusiness Contact Manager-menyn och klicka sedan på ett av följande alternativ: Anpassa kontoformulär, Anpassa formulär för affärskontakt, Anpassa formulär för affärsmöjlighet eller Anpassa formulär för affärsprojekt.

 2. Klicka på den sida som du vill lägga till ett eget fält på i listan Sida i dialogrutan Hantera egna fält.

 3. Klicka på knappen Lägg till grupp när du vill skapa en identifierande grupp för de nya egna fälten och skriv in ett namn för gruppen i dialogrutan Lägg till en grupp.

 4. Markera gruppen och klicka sedan på knappen Redigera för att ändra namnet på gruppen.

 5. Klicka på knappen Lägg till fält.

 6. Ange det fältnamn du vill använda i dialogrutan Lägg till ett fält. Markera sedan en Datatyp (t.ex. Text, Antal eller Datum/tid) och ett Format för den datatyp du väljer.

  Obs!: När du har sparat fältet som en specifik datatyp kan du inte ändra datatypen. Du måste ta bort den befintliga datatypen och ange en ny.

  Vad är en datatyp?

  När du skapar ett fält måste du bestämma vilken typ av data det ska innehålla. Du kan välja mellan följande alternativ:

  För den här typen av data

  Markera motsvarande datatyp

  Ord och meningar med upp till 96 tecken

  Text

  Tal med och utan decimaltecken (max. 19 siffror på var sida om decimaltecknet).

  Siffror

  Procent

  Procent

  Priser, intäkter, och annan valutarelaterad information

  Valuta

  Svar på enkla frågor, t.ex. ja eller nej, aktiverad eller inaktiverad och sant eller falskt

  Ja/Nej

  Datum- eller tidinformation i något av de tillgängliga formaten i Outlook

  Datum/Tid

  Heltal

  Heltal

  Du sparar tid och formulären blir konsekvent utformade om du har en förifylld lista med poster att välja mellan.

  Listruta

Tips: När du har skapat ett användardefinierat fält i ett formulär kan du återanvända det någon annanstans. Klicka på Lägg tilldelningsfält från en annan person i dialogrutan Lägg till ett fält och klicka sedan på det fält du vill. Här kan du upp till 40 fält per formulär.

Tillbaka till början

Anpassa ett formulär med egna fält

Du kan skapa, redigera, flytta eller ta bort fält och fältgrupper i dialogrutan Hantera egna fält.

 1. Peka på Anpassa formulär i Business Contact Manager för Outlook så att de passar verksamhetenBusiness Contact Manager-menyn, peka på Hantera egna fält och klicka sedan på Konto, Affärskontakt, Affärsmöjlighet eller Affärsprojekt.

 2. Markera den sida som du vill anpassa den lämpliga Hantera egna fält i dialogrutan, i listan över sidor. Om du tidigare har lagt till användardefinierade fält visas dessa i den ordning som de visas på sidan.

  Gör något av följande när du vill hantera de här fälten:

  • Om du vill lägga till en ny grupp eller ett fält i det här formuläret finns i Skapa en användardefinierad grupp eller ett fält.

  • Klicka på grupp- eller fältnamn namnet om du vill redigera ett användardefinierat fält och klicka sedan på Redigera. Skriv den information du vill använda.

   Obs!: Datatypen kan inte redigeras. Mer information om hur du redigerar ett fält finns hantera egna fält i Business Contact Manager: redigera ett fält.

  • Om du vill ändra ordningen på fälten, markera den grupp eller ett fält som du vill flytta och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned. Om du vill ändra positionen för en grupp eller ett fält i den vänstra eller högra spalten, markera objektet och klicka på Flytta åt vänster om du vill flytta objektet till vänster eller Flytta åt höger att flytta objektet till höger.

  • Klicka på knappen Flytta till om du vill flytta en grupp eller ett fält till en annan sida i samma formulär.

Tillbaka till början

Ta bort ett eget fält som inte längre behövs

Om du inte längre behöver en egen grupp eller ett eget fält klickar du på knappen Ta bort, vilket gör att gruppen eller fältet tas bort från sidan eller formuläret.

Obs!: När du tar bort ett eget fält från ett formulär tar du också bort all information som är kopplad till fältet i Business Contact Manager-databasen. Om du tror att du kan komma att vilja använda informationen senare säkerhetskopierar du databasen innan du tar bort fältet. Du måste vara databasägare för att kunna säkerhetskopiera databasen.

Hur gör jag?

Om du äger databasen pekar du på DatabasverktygBusiness Contact Manager-menyn och klickar sedan på Hantera databas när du vill öppna den här dialogrutan. Klicka på Säkerhetskopiera databas på fliken Säkerhetskopiera/återställ i dialogrutan Säkerhetskopiera databas.

Tillbaka till början

Exportera och importera anpassningar

När du har skapat en grupp formulär som du vill använda kan du dela anpassningarna med övriga medarbetare.

Exportera anpassningarna

Anpassningarna, inklusive egna fält, grupper och deras placeringar, sparas som en BCMX-fil.

 1. Arkiv-menyn väljer du Import och export och sedan Business Contact Manager för Outlook.

 2. Klicka på Exportera en fil i guiden Import/export av affärsdata.

 3. Klicka på Business Contact Manager-anpassningar (.bcmx) och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på Bläddra för att välja plats för anpassningsfilen.

Försäkra dig om att du enkelt kan dela filen med övriga medarbetare genom att välja en plats som alla kan komma åt.

Importera anpassningar från andra

 1. Klicka på Importera anpassningarBusiness Contact Manager-menyn.

 2. Klicka på Nästa i guiden Import/export av affärsdata.

 3. Klicka på Bläddra för att söka efter den anpassningsfil (.bcmx) du vill importera, och klicka sedan på Nästa.

Anpassningarna tillämpas nu i de befintliga formulären i databasen.

Obs!: Anpassningsfilen tillämpas endast på den aktuella databasen. Du måste importera filen på nytt varje gång du skapar eller väljer en annan databas.

Tillbaka till början

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×