Använda bildbakgrunder till att anpassa en presentation

Anpassa bildbakgrunden

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Det är fördelaktigt att anpassa bildbakgrunden och få alla ändringar på plats innan du lägger till innehåll i bilderna. Ändringarna du gör i bildbakgrunden tillämpas på alla bilder i presentationen.

Göra ändringar i bildbakgrunden

Alla PowerPoint-presentationer innehåller en bildbakgrund med tillhörande bildlayout och tema. Du kan göra ändringar i bildbakgrunden och de relaterade layouterna för att anpassa dem till texter och andra objekt som du placerar på bilderna.

  1. Klicka på Bildbakgrund på fliken VISA.

  2. I bildbakgrundsvyn visas bildbakgrunden längst upp i miniatyrrutan med tillhörande layouter under den.

  3. Klicka för att markera bildbakgrunden, och klicka sedan på Bakgrundslayout på fliken BILDBAKGRUND.

  4. Du kan visa eller dölja platshållare för rubrik, text, datum, bildnummer och sidfot i bildbakgrunden genom att markera eller avmarkera kryssrutorna för respektive platshållare.

  5. Ändra bakgrundsformatet genom att klicka på Bakgrundsformat på fliken BILDBAKGRUND, och sedan välja ett bakgrundsformat.

Vill du veta mer?

Vad är en bildbakgrund?

Använda flera bildbakgrunder i en presentation

Jag har i och för sig lagt till några bilder just för den här demonstrationen,

men det bästa är att anpassa bildbakgrunden

så att du får alla ändringar i designen på plats innan du lägger till något innehåll.

Visst kan du börja med valfritt PowerPoint-tema,

men jag föredrar Office-temat, eftersom det temat har minst mängd förformaterad design.

Det är detta tema som PowerPoint använder för en blank presentation (standardpresentation).

Vi öppnar bildbakgrunden. Klicka på Bildbakgrund under fliken Visa för att komma till bildbakgrunden.

Här hittar vi bildbakgrunden, det vill säga den större miniatyrrutan upptill. Vi hittar här också de layouter som hör till bildbakgrunden.

En funktion i den här vyn är fliken Bildbakgrund. Den fliken hjälper dig med allt som rör redigering av bildbakgrunden och layouterna.

På bildbakgrundens miniatyrruta hittar du en upplysning som avslöjar såväl namnet på bildbakgrunden

(i det här fallet är det bildbakgrunden Office-tema) som vilka bilder som använder temat.

Detta är den enda bildbakgrunden i presentationen, så alla bilder använder den.

För varje layout finns en liknande upplysning:

layoutens namn (som talar om för dig vilken typ av layout det) är samt huruvida någon annan bild använder den.

För att anpassa bildbakgrunden, se till att just den bildbakgrunden är vald.

De ändringar jag gör i bildbakgrunden vill jag tillämpa på alla bilder.

Jag börjar med ett bakgrundsformat: Bakgrundsstilar, under fliken Bildbakgrund, Bakgrundsformat.

Jag har en bild jag vill använda som fyllning, så jag klickar på Bild eller strukturfyllning, och sedan på Fil. Sedan väljer jag bildfilen.

Bakgrunden tillämpas nu på bildbakgrunden och på alla layouter.

Nu är det dags att hitta ett färgschema som kompletterar bakgrunden. Klicka på Färg för att visa alla de kombinationer som erbjuds.

För tillfället är det färgerna i Office-temat som tillämpas.

Det vi behöver är en färguppsättning som matchar den blekgröna bakgrundsbilden. Vad sägs om den här gruppen, den som heter Orange?

Jag använder det här nya färgschemat för bildtexten. Jag börjar med titlarna.

I bildbakgrunden väljer jag platshållaren för titlar och klickar på fliken Hem.

Sedan klickar jag på Teckenfärg. Då visas det nya färgschemats färger. Varför inte ta en av de här mörkorange färgerna?

Denna enda ändring tillämpas på varje rubrik i layouterna.

Nu går vi över till att ändra färgen på brödtexten.

I bildbakgrunden väljer jag rätt platshållare, klickar på Teckenfärg och väljer sedan en kompletterande färg: mörkgrön.

Den färgen tillämpas så på all brödtext i layouterna.

Nu har vi alltså anpassat bakgrunden och teckenfärgerna. Vad sägs om att använda grafik för punkterna i en punktlista?

Välj platshållaren för brödtext och klicka sedan på menyn Punktlista.

Väl där, klicka på Punkter och numrering längst ner, sedan på Bild, och bläddra fram en bildfil.

Jag zoomar in ordentligt åt dig, så att du kan se bilden: det är en liten papegojblomma.

Så kommer alla listpunkter att se ut nu.

Nu så den sista designändringen i bildbakgrunden:

Vi ska anpassa bredden på platshållaren för brödtext - vi ska även ändra på textavståndet inuti denna platshållare.

En platshållare är en form (figur), så jag högerklickar på platshållaren och klickar sedan på Formatera figur.

Sedan klickar jag på Storlek och egenskaper under Alternativ för figur.

Därefter klickar jag på Storlek. I rutan Bredd minskar vi bredden med cirka 5 centimeter.

Om en liten stund kan vi centrera platshållaren på bilden.

Klicka på Textruta för att ändra textavståndet.

Jag ökar marginalerna runt texten i platshållaren, eftersom jag vill ha lite större textavstånd.

Låt oss använda justeringskommandon för att centrera platshållaren ytterligare. Vi klickar på Centrera i mitten.

Nu är brödtexten mer centrerad på bilden, vilket jag tycker passar perfekt till bildens bredbildsformat.

De här ändringarna påverkar de layouter som har platshållare för brödtext, såsom Titel och Innehåll samt layouterna med två kolumner.

Nu är det dags att namnge din anpassade bildbakgrund.

Vi högerklickar så på bildbakgrunden, väljer Byt namn och döper den till Fabrikam-tema.

Låt oss se efter hur de här ändringarna ser ut på våra bilder. Jag klickar på Normal för att öppna normalvyn.

Där har vi bakgrunden: de två teckenfärgerna har tillämpats, på titeln respektive brödtexten.

Brödtexten är mer centrerad.

Och där har vi bildpunkterna.

Härnäst: vi anpassar layouter.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×