Office
Logga in

Anpassa behörigheter för SharePoint-webbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En SharePoint-grupp är en samling med användare som har samma uppsättning behörigheter till webbplatser och innehåll. Snarare än att tilldela behörigheter för en person i taget, kan du använda grupper tilldelar mer praktiskt samma behörighetsnivå till många personer samtidigt.

Obs!: För att följa följande steg behöver du en behörighetsnivå som omfattar behörigheter att Skapa grupper och Hantera behörigheter. Fullständig behörighet nivå med både. Mer information finns i Förstå behörighetsnivåer i SharePoint.

Jag vill

 1. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. på webbplatsen eller gruppwebbplatsen och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Under Användare och behörigheter på sidan Webbplatsinställningar klickar du på Webbplatsbehörigheter.
  Sidan med behörigheter öppnas.

 3. Klicka på Skapa grupp på fliken Behörigheter.

 4. Skriv ett namn och en beskrivning för den här SharePoint-gruppen i rutorna namn och om mig på sidan Skapa grupp.

 5. I gruppägare i rutan Ange ägare av säkerhetsgruppens.

 6. Ange i avsnittet Gruppinställningar vem som ska kunna visa och redigera medlemskap i gruppen.

 7. I avsnittet Begäran om medlemskap anger du vilka inställningar som ska användas för förfrågningar om att delta i eller lämna gruppen. Du kan ange den e-postadress som förfrågningar ska skickas till.

 8. I avsnittet Ange gruppbehörighet på webbplatsen väljer du en behörighetsnivå för den här gruppen.

 9. Klicka på Skapa.

Du kan lägga till användare i en grupp när som helst.

 1. På din webbplats eller gruppwebbplats klickar du på Dela
  Skärmbild av kontrollknapparna för webbplatsen på en gruppwebbplats. Knappen Dela är inringad

 2. Som standard visar dialogrutan Dela som visas meddelandet bjuda in personer att redigera eller Bjud in andra. Det här bjuder in de användare som du har lagt till att ansluta till SharePoint-gruppmedlemmar. Om du vill välja en annan grupp och en behörighetsnivå, klicka på Visa alternativ och välj sedan en annan SharePoint grupp eller behörighetsnivå nivå under Välj en grupp eller behörighetsnivå nivå.
  Lägga till en medlem i en grupp-dialogruta

  1. Ange namn eller e-postadressen för den användare eller grupp som du vill lägga till i rutan Ange namn, e-postadresser eller alla. När namnet visas i bekräftelserutan under posten väljer du namn för att lägga till den i textrutan.

  2. Upprepa dessa steg om du vill lägga till fler namn.

  3. (Valfritt) Ange ett personligt meddelande ska skickas till de nya användarna i Inkludera ett personligt meddelande med den här inbjudan.

  4. Klicka på Dela.

 1. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. på webbplatsen eller gruppwebbplatsen och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Under Användare och behörigheter på sidan Webbplatsinställningar klickar du på Personer och grupper.

 3. På sidan Personer och grupper i Snabbstart klickar du på namnet på den grupp som du vill ta bort användare från.

 4. Markera kryssrutorna bredvid de användare du vill ta bort, klicka på Åtgärder och klicka sedan på Ta bort användare från grupp.

 5. I fönstret där du ombeds bekräfta klickar du på OK.

 1. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. på gruppwebbplatsen, och sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatsbehörigheter under Användare och Behörigheter på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Tilldela behörigheter på fliken Behörigheter.

 4. I dialogrutan Dela skriver du in namnen på den SharePoint-grupp som du vill ge åtkomst till.

 5. Som standard visar dialogrutan Dela meddelande bjuda in personer att redigera eller Bjud in andra med kan redigera behörigheter. Detta ger behörigheter i gruppen SharePoint medlemmar. Om du vill välja en annan behörighetsnivå, klicka på Visa alternativ och välj sedan en annan SharePoint grupp eller behörighetsnivå nivå under Välj en behörighetsnivå eller Välj en grupp eller behörighetsnivå nivå. Nedrullningsbara listrutan visas både grupper och enskilda behörighetsnivåer som Redigera eller Endast visa.

 6. Klicka på Dela.

Varning!:  Vi rekommenderar att du inte tar bort någon standardgrupp för SharePoint, eftersom det kan göra systemet instabilt. Du bör bara ta bort grupp(er) som du har skapat och inte längre vill använda.

 1. På din gruppwebbplats eller webbplats klickar du på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. och sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Under Användare och behörigheter på sidan Webbplatsinställningar klickar du på Personer och grupper.

 3. I Snabbstart klickar du på namnet på den SharePoint-grupp som du vill ta bort.

 4. Klicka på Inställningar och sedan på Gruppinställningar.

 5. Klicka på Ta bort längst ned på sidan Ändra gruppinställningar.

 6. I fönstret där du ombeds bekräfta klickar du på OK.

Om du har anpassat en behörighetsnivå eller skapat en ny behörighetsnivå, kan du tilldela den till grupper eller användare.

 1. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. på gruppwebbplatsen och klicka sedan påWebbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatsbehörigheter under Användare och Behörigheter på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Markera kryssrutan bredvid den användare eller grupp som du vill tilldela den nya behörighetsnivån.

 4. Klicka på Redigera användarbehörigheter på fliken Behörigheter.

 5. Markera kryssrutan bredvid namnet på den nya behörighetsnivån på sidan Redigera behörigheter. Om du markerar flera behörighetsnivåer är den behörighetsnivå som är tilldelad till gruppen union enskilda behörigheter i de olika nivåerna. Om en nivå omfattar behörigheter (A, B, C) och den andra nivån omfattar behörigheter (C, D), det vill säga omfattar behörigheter (A, B, C, D) ny nivå för gruppen.

 6. Klicka på OK.

 1. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. på webbplatsen eller gruppwebbplatsen och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Administratörer för webbplatssamlingar under Användare och behörigheter på sidan Webbplatsinställningar.

 3. I rutan Administratörer för webbplatssamlingar gör du något av följande:

  1. Om du vill lägga till en administratör för webbplatssamlingen skriver du in namn eller användaralias för den person som du vill lägga till.

  2. Om du vill byta administratör för webbplatssamlingen klickar du på X bredvid personens namn och anger sedan ett nytt namn.

  3. Om du vill ta bort en administratör för webbplatssamlingen klickar du på X bredvid personens namn.

 4. Klicka på OK.

  Obs!: Du måste vara en administratör för webbplatssamling, SharePoint Online-administratör eller global administratör för att kunna se Administratörer för webbplatssamlingar. Länken visas inte för Webbplatsägare.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×