Anpassa anteckningar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som standard visas en anteckning som en gul kvadrat. Du kan ändra hur anteckningarna ser ut, till exempel teckensnitt, färg eller storlek för att du enklare ska kunna sortera och hantera dem.

Vad vill du göra?

Ändra standardfärg, teckensnitt och teckenstorlek för nya anteckningar

Ändra storlek på befintliga anteckningar

Ändra färg på befintliga anteckningar

Visa eller dölja tid och datum för anteckningar

Ändra standardfärg, teckensnitt och teckenstorlek för nya anteckningar

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Anteckningar och Journal.

 4. Välj önskade alternativ under Anteckningsalternativ.

Överst på sidan

Ändra storlek på befintliga anteckningar

Gör något av följande om du vill justera storleken på en befintlig anteckning permanent:

 • Dra det nedre högra hörnet av anteckningen tills anteckningen har önskad storlek.

 • Om du vill maximera anteckningen så att den visas på hela skärmen dubbelklickar du på anteckningens överkant.

 • Om du vill återställa en maximerad anteckning till den tidigare storleken dubbelklickar du på anteckningens överkant igen.

Överst på sidan

Ändra färg på befintliga anteckningar

Om du vill ändra färg på en anteckning, tilldela den färgkategori. Flera färgkategorier kan tilldelas till en anteckning, men anteckningen visas i färg på den sista kategori tillämpas.

Tilldela en öppen anteckning en färg

 • Klicka på anteckning ikonen Bild av knapp , klicka på kategorisera och gör sedan något av följande:

  • Klicka på en färgkategori.

  • Klicka på Alla kategorier för att öppna dialogrutan Färgkategorier och markera sedan kryssrutan bredvid den färgkategori du vill koppla.

Koppla en stängd anteckning till en färgkategori

Du kan tilldela en färgkategori till en anteckning som inte är öppen. Använd listan eller ikonen vy i Anteckningar.

 1. Klicka på den anteckning som du vill koppla en färgkategori till.

 2. Klicka på Kategorisera i gruppen Etiketter på fliken Start och gör något av följande:

  • Klicka på en färgkategori.

  • Klicka på Alla kategorier för att öppna dialogrutan Färgkategorier och markera sedan kryssrutan bredvid den färgkategori du vill koppla.

Obs!: Om du vill tilldela en kategori eller färg i vyn Samlingslista anteckningar kan du högerklicka på i kolumnen kategorier i rutan anteckningar som du vill tilldela en färgkategori. Klicka på i kolumnen kategorier tar bort den sista färgen som tilldelats anteckningen.

Överst på sidan

Visa eller dölja tid och datum för anteckningar

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Anteckningar och Journal.

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa datum och tid då anteckningen senast ändrades under Anteckningsalternativ.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×