Animering, video och ljud

Animera text och objekt

Animera text och objekt

Du kan animera text, bilder, figurer, tabeller, SmartArt-grafik och andra objekt i PowerPoint-presentationen.

Effekter kan få ett objekt att visas, försvinna eller röra på sig. Objektet kan ändra storlek eller färg.

PowerPoint 2013

1:54

Det finns även en relaterad video om att animera text.

Lägg till animeringar av text, bilder, former och mycket annat i din presentation.

 1. Markera det objekt eller den text du vill animera.

 2. Välj Animeringar och välj en animering.

 3. Välj Effektalternativ och välj en effekt.

Hantera animeringar och effekter

Du kan starta animeringar i presentationen på olika sätt:

 • Vid klickning: Starta en animering när du klickar på en bild.

 • Med föregående: Spela upp en animering samtidigt som föregående animering i en sekvens.

 • Efter föregående: Starta en animering direkt efter föregående animering.

 • Varaktighet: Förläng eller förkorta en effekt.

 • Fördröjning: Lägg till tid innan en effekt körs.

Lägga till flera effekter i en animering

 1. Markera ett objekt eller text som har en animering.

 2. Välj Lägg till animering och välj en animering.

Ändra ordningen på animeringar

 1. Markera en animeringsmarkör.

 2. Välj det alternativ du vill använda.

  • Flytta till tidigare: Gör att en animering visas tidigare i sekvensen.

  • Flytta till senare: Gör att en animering visas senare i sekvensen.

Lägga till animeringar för grupperade objekt

Du kan lägga till animeringar för grupperade objekt, texter och mycket annat.

 1. Tryck på Ctrl och markera de objekt du vill använda.

 2. Välj Format > Grupp > Gruppera för att gruppera objekten.

 3. Välj Animeringar och välj en animering.

Lägga till animering i ett objekt

 1. Markera det objekt du vill animera.

 2. På fliken Animeringar i menyfliksområdet, i gruppen Animering klickar du på knappen Mer Knappen Mer och väljer sedan den animeringseffekt du vill ha.

  Gruppen Animering på fliken Animering.

  De populäraste effekterna visas. Om du vill ha ännu fler valalternativ klickar du på alternativet Mer längst ned i galleriet.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Hastigheten för effekten bestäms av Varaktighet-inställningen.

 1. På bilden, markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. På fliken Animeringar, i alternativen under Tidsinställning, i rutan Varaktighet anger du antalet sekunder som du vill att animeringseffekten ska pågå.

  Alternativet Varaktighet för animeringseffekter i PowerPoint

  (Max: 59 sekunder Min: 0,01 sekunder. Du kan skriva in en tid eller välja ett stegvist standardvärde med upp- eller nedpilen.)

 1. På bilden, markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. På fliken Animeringar, i alternativen under Tidsinställning öppnar du listan Start och väljer något av de tre alternativ som beskrivs nedan:

  Startalternativ för animeringar i PowerPoint

  Markera

  För att starta animeringseffekten

  Vid klickning

  När du klickar på bilden

  Med föregående

  Samtidigt som den föregående animeringseffekten i listan. (Ett klick startar två eller flera animeringseffekter på samma gång.)

  Efter föregående

  Omedelbart efter att föregående animeringseffekt i listan har spelats klart. (Inga ytterligare klick krävs för att starta animeringseffekten.)

Alternativet Fördröj bestämmer hur lång tid som går innan en viss animeringseffekt börjar – när du har klickat eller när en föregående animeringseffekt slutar.

 1. På bilden markerar du den animeringseffekt du vill ändra.

 2. På fliken Animeringar, under Tidsinställning-alternativen, specificerar du en tid i sekunder i rutan Fördröjning.

Alternativet Fördröjning för animeringseffekter i PowerPoint

Ändra ordningen på en uppsättning animeringar på en bild:

 1. Öppna fliken Animering: på fliken Animeringar, i gruppen Avancerad animering, välj Animeringsfönster.

 2. I animeringsfönstret väljer du den animeringseffekt du vill ändra ordningen på.

 3. Något av alternativen på fliken Animeringar, i gruppen Tidsinställning, under Ändra ordning för animering:

  Tidsalternativ för animeringar i PowerPoint
  • Välj Flytta till tidigare för att flytta upp effekten en plats i animeringsordningen.

  • Välj Flytta till senare för att flytta ned effekten en plats i animeringsordningen.

  Du kan välja ett alternativ flera gånger, om det behövs, för att flytta upp den valda effekten till den plats i animeringsordningen som du vill ha.

När du animerar ett objekt visas en liten siffermarkering till vänster om objektet för att visa att det finns en animeringseffekt och dess plats i sekvensen av animeringar på den aktuella bilden.

 1. Välj siffran för den animering du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete på tangentbordet.

En mer fullständig diskussion finns i Ändra, ta bort eller inaktivera animeringseffekter.

 1. Markera den text eller det objekt som du vill lägga till flera animeringar för.

 2. Klicka på Lägg till animering i gruppen Avancerad animering på fliken Animeringar.

  Gruppen Avancerad animering

Så här kontrollerar du att animeringseffekterna fungerar när du har lagt till dem:

 • Klicka på Förhandsgranska i gruppen Förhandsgranska på fliken Animeringar.

  Gruppen Förhandsgranska på fliken Animeringar.

Undvik att behöva animera flera objekt manuellt på samma sätt: Använd Hämta animering för att kopiera animeringar från ett objekt till ett annat. Fullständig information och en snabb videodemonstration finns i Duplicera animeringar med Hämta animering.

Hämta animering är tillgängligt i menyfliksområdet i verktygsfältet Animering när något animerat markeras på en bild

Använda en animeringseffekt

 1. Markera den text eller det objekt som du vill animera.

  Ett "objekt" i det här sammanhanget är vad som helst på en presentationsbild, som en bild, ett diagram eller en textruta. Storlekshandtag visas runt ett objekt när du markerar det på bilden.

 2. På fliken Animeringar i menyfliksområdet, i gruppen Animeringar väljer du den animeringseffekt du vill ha i listan Animera.

  Inbyggda animeringar

  Om det markerade objektet är en textruta har du två alternativ för varje typ av animering i listan Animera:

  • Alla samtidigt: Animeringen sker samtidigt för all text.

  • Efter första styckenivån: Animeringen sker separat i tur och ordning för varje stycke i textrutan.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 • Markera texten eller objektet som du vill ta bort animeringen från.

 • På fliken Animeringar, i gruppen Animeringar väljer du Ingen animering i listan Animera.

En mer fullständig diskussion finns i Ändra, ta bort eller inaktivera animeringseffekter.

Du kan skapa och använda en anpassad animering för att få mer kontroll över hur och när effekter används. Du kan t.ex. förstora eller förminska text eller få den att rotera eller skimra, och du kan skapa en animering så att det hörs applåder när en bild visas. Du kan använda mer än en animering och t.ex. göra så att en textrad flyger in med eller utan ljud och sedan flyger ut igen. Utöver förinställda eller anpassade rörelsebanor kan du använda betonings-, ingångs- eller utgångsalternativ.

Du skapar anpassade animeringar i Anpassad animeringaktivitetsfönster, som visar viktig information om en animeringseffekt, till exempel typen av effekt, den inbördes ordningen mellan olika effekter och en del av texten som omfattas av effekten.

Åtgärdsfönstret Anpassa animering

1. Ikoner anger starttiden för animeringseffekten i förhållande till de övriga händelserna på bilden. Välj bland följande:

 • Starta vid klickning (musikon visas här): Animeringseffekten inleds när du klickar på bilden.

 • Starta med föregående (ingen ikon): Animeringseffekten inleds samtidigt som föregående effekt i listan börjar spelas upp (d.v.s. ett klick startar två eller fler animeringseffekter).

 • Starta efter föregående (klockikon): Animeringseffekten inleds direkt efter att föregående effekt i listan har spelats upp (det krävs alltså inte något ytterligare klick för att starta nästa animeringseffekt).

2. Välj ett objekt i listan om du vill visa menyikonen (nedåtpil) och klicka sedan på ikonen så att menyn visas.

3. Animeringseffekternas uppspelningsordning anges med siffror. Siffrorna motsvarar även de etiketter som är kopplade till animerade objekt i vyn Normal när åtgärdsfönstret Anpassad animering visas.

4. Ikoner representerar typen av animeringseffekt. I det här exemplet är det en betoningseffekt.

De animerade objekten på bilden är märkta med en numrerad tagg som inte skrivs ut. Taggen motsvarar effekterna i listan Anpassad animering och visas bredvid texten eller objektet. Taggen visas bara i vyn Normal när åtgärdsfönstret Anpassad animering visas.

Om du vill använda en anpassad animeringseffekt i Office PowerPoint 2007 gör du så här:

 1. Markera den text eller det objekt som du vill animera.

 2. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

 3. Klicka på Lägg till effekt i åtgärdsfönstret Anpassad animering, och gör sedan något av följande:

  • Om du vill att texten eller objektet ska framträda med en effekt pekar du på Ingång och klickar sedan på en effekt.

  • Om du vill lägga till en effekt, t.ex en snurreffekt, på text eller ett objekt som redan visas på bilden pekar du på Betoning och klickar sedan på en effekt.

  • Om du vill lägga till en effekt som gör att text eller ett objekt försvinner från bilden vid någon tidpunkt pekar du på Utgång och klickar sedan på en effekt.

  • Om du vill lägga till en effekt som gör så att text eller ett objekt rör sig i ett visst mönster pekar du på Rörelsebanor och klickar sedan på en sökväg.

 4. Om du vill ange hur effekten ska användas på texten eller objektet högerklickar du på den anpassade animeringseffekten i listan Anpassad animering och klickar sedan på Effektalternativ på snabbmenyn.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill ange inställningar för text klickar du på de alternativ som du vill använda för att animera texten på flikarna Effekt, Tidsinställning och Textanimering.

  • Om du vill ange inställningar för ett objekt klickar du på de alternativ som du vill använda för att animera objektet på flikarna Effekt och Tidsinställning.

Effekterna visas i listan Anpassad animering i den ordning som du lägger till dem.

Med hjälp av stegen nedan kan du använda ljudeffekter för punktlistan som du har lagt till animeringseffekter för. Bilden ser från början ut ungefär så här.

Bild som innehåller ingångs- och utgångsanimeringseffekter

Och åtgärdsfönstret Anpassad animering ser ut ungefär så här.

Åtgärdsfönstret Anpassad animering med ingångs- och utgångsanimeringseffekter

Gör följande:

 1. I åtgärdsfönstret Anpassad animering, i listan Anpassad animering klickar du på pilen till höger om animeringseffekten som används för den första punkten och klicka sedan på Effektalternativ.

  Effektalternativ

 2. På fliken Effekt, under Förbättringar, i listan Ljud gör du något av följande:

  • Välj ett ljud.

  • Om du vill lägga till ett ljud från en fil väljer du Andra ljud och letar sedan upp ljudfilen du vill använda.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för varje punkt med text som du vill lägga till en ljudeffekt för.

Så här kontrollerar du att animeringseffekterna fungerar när du har lagt till dem:

 • Klicka på Spela upp längst ned i åtgärdsfönstret Anpassad animering.

Testar animeringseffekterna

Använda en animering

 1. Välj det objekt eller textavsnitt som du vill animera.

  Ett "objekt" i det här sammanhanget är vad som helst på en presentationsbild, som en bild, ett diagram eller en textruta. Storlekshandtag visas runt ett objekt när du markerar det på bilden. (För animeringsändamål är ett stycke i en textruta också ett objekt men det har inga storlekshandtag när du markerar det. Istället har hela rutan storlekshandtag.)

 2. På fliken Animeringar i menyfliksområdet öppnar du animeringsgalleriet och väljer önskad animering.

  Galleriet Animeringar med alternativ i PowerPoint Online
 3. På fliken Animeringar öppnar du listan Effektalternativ och väljer bland tillgängliga alternativ. Effektalternativ finns tillgängliga för text eller för att välja riktning eller intensitet för en animering. (Alla animeringar har inte effektalternativ.)

 4. Om du vill förhandsgranska animeringen går du till fliken Visa i menyfliksområdet och sedan gruppen Starta bildspel. Välj Från aktuell bild.

  Starta bildspel från den aktuella bilden
 5. I bildspelsvyn klickar du på bilden för att få en animeringseffekt att spelas upp.

Ta bort en animeringseffekt

 1. Markera ett animerat objekt.

 2. På fliken Animeringar i menyfliksområdet öppnar du animeringsgalleriet och väljer Ingen.

Ändra ordningen på animeringseffekter

När du animerar ett objekt visas en liten siffermarkering till vänster om objektet för att visa att det finns en animeringseffekt och dess plats i sekvensen av animeringar på bilden. Dessa markeringar visas när du väljer fliken Animering i menyfliksområdet.

 1. Markera ett animerat objekt på bilden.

 2. På fliken Animeringar i menyfliksområdet, i gruppen Tidsinställning, klickar du på Flytta till tidigare eller Flytta till senare.

  Varje klick flyttar objektet ett steg framåt eller bakåt i ordningen. Numreringen i animeringsmarkeringen ändras för att spegla ordningen på effekterna.

Mer information

Visa text en rad, ett ord, en bokstav i taget

Lägga till en animerad GIF till en bild

Använda flera animeringseffekter i ett objekt

Lägga till en rörelsebana som animeringseffekt

3D-animeringseffekter i PowerPoint

Övergångar mellan bilder

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×