Office
Logga in

Animera text och objekt

Du kan animera text, bilder, former, tabeller, SmartArt-grafik och andra objekt i din PowerPoint-presentation för att ge dem visuella effekter, till exempel ingångar, utgångar, ändringar i storlek eller färg och även rörelser. Skapa en bildpresentation som animerar punktlistor eller till och med listan över medverkande.

(När du börjar spela upp videon kan du klicka på storlekspilen Klicka på storlekspilen längst ned till höger i videobildrutan om du vill förstora videon längst ned till höger i videobildrutan för att förstora videon.)

PowerPoint 2013
4.05

Animering är ett bra sätt att betona en poäng, kontrollera informationsflödet och höja tittarnas intresse. Du kan använda animeringseffekter på enskilda bilder, bildbakgrund eller anpassade bildlayouter.

Mer information finns i Visa ord en rad i taget.

Använda en animering

 1. Välj det objekt eller textavsnitt som du vill animera.

  Ett "objekt" i det här sammanhanget är vad som helst på en presentationsbild, som en bild, ett diagram eller en textruta. Storlekshandtag visas runt ett objekt när du markerar det på bilden. (För animeringsändamål är ett stycke i en textruta också ett objekt men det har inga storlekshandtag när du markerar det. Istället har hela rutan storlekshandtag.)

 2. På fliken Animeringar i menyfliksområdet klickar du på Lägg till animering och väljer en animeringseffekt.

  Lägga till en animeringseffekt i PowerPoint

  För att vara säker på att animeringar spelas upp när du presenterar ditt bildspel ska du se till att rutan Ingen animering är avmarkerad när du går till Bildspel > Konfigurera bildspel. Om den här rutan är markerad kommer animeringar att visas när du förhandsgranskar ditt bildspel, men inte när du presenterar det.

Om du vill använda ytterligare animeringseffekter på samma objekt kan du läsa Använda flera animeringseffekter på ett objekt. Om du vill lägga till en rörelsebana kan du läsa Använda en rörelsebana som animeringseffekt.

Vissa ingångs- och utgångseffekter (t.ex. Vänd, Släpp och Vira) och vissa betoningseffekter (t.ex. Penselfärg och Våg) är endast tillgängliga för objekt som innehåller text. Om du vill använda en animeringseffekt som inte är tillgänglig på grund av den här anledningen kan du försöka lägga till ett blanksteg i objektet.

3D-animeringseffekter

Office 365-prenumeranter kan lägga till animeringseffekter för 3D-objekt:

 • Anlända eller Lämna

 • Skivtallrik och Gunga

 • Hoppa och snurra

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Varaktighet: 58 sekunder
Office 365-prenumerant

3D-animering är bara tillgänglig för Office 365-prenumeranter. Prenumeranter får nya funktioner och förbättringar en gång per månad. Klicka om du vill prova eller köpa en prenumeration.

Ändra hastigheten för animeringseffekten

Hastigheten för effekten bestäms av Varaktighet-inställningen.

 1. På bilden, markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. På fliken Animeringar, i alternativen under Tidsinställning, i rutan Varaktighet anger du antalet sekunder som du vill att animeringseffekten ska pågå.

  Tidsalternativ för animeringar i PowerPoint

  (Max: 59 sekunder Min: 0,01 sekunder. Du kan skriva in en tid eller välja ett stegvist standardvärde med upp- eller nedpilen.)

Ändra hur animeringseffekten startar

 1. På bilden, markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. På fliken Animeringar, i alternativen under Tidsinställning öppnar du listan Start och väljer något av de tre alternativ som beskrivs nedan:

  Starta animeringseffekten

  Välj

  När du klickar på bilden

  Vid klickning

  Samtidigt som den föregående animeringseffekten i listan. (Ett klick startar två eller flera animeringseffekter på samma gång.)

  Med föregående

  Omedelbart efter att föregående animeringseffekt i listan har spelats klart. (Inga ytterligare klick krävs för att göra så att animeringseffekten startar.)

  Efter föregående

  Startalternativ för animeringar i PowerPoint

Ange tiden mellan animeringseffekter

Alternativet Fördröj bestämmer hur lång tid som går innan en viss animeringseffekt börjar – när du har klickat eller när en föregående animeringseffekt slutar.

Ändra ordningen på animeringseffekterna på en bild

Ändra ordningen på en uppsättning animeringar på en bild:

 1. Öppna fliken Animering: på fliken Animeringar, i gruppen Avancerad animering, välj Animeringsfönster.

 2. I animeringsfönstret väljer du den animeringseffekt du vill ändra ordningen på.

 3. Något av alternativen på fliken Animeringar, i gruppen Tidsinställning, under Ändra ordning för animering:

  Tidsalternativ för animeringar i PowerPoint
  • Välj Flytta till tidigare för att flytta upp effekten en plats i animeringsordningen.

  • Välj Flytta till senare för att flytta ned effekten en plats i animeringsordningen.

  Du kan välja ett alternativ flera gånger, om det behövs, för att flytta upp den valda effekten till den plats i animeringsordningen som du vill ha.

Ta bort en animeringseffekt

När du animerar ett objekt (till exempel punkter eller en bild) visas en liten siffra precis till vänster om det objektet. Den här siffran visar på att det finns en animeringseffekt och dess plats i sekvensen av animeringar på den aktuella bilden.

Så här tar du bort en animering

 1. Välj siffran för den animering du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete på tangentbordet.

En mer komplett diskussion finns i Ändra eller ta bort en animeringseffekt.

Kopiera animeringseffekter från ett objekt till ett annat

Undvik att behöva animera flera objekt manuellt på samma sätt: Använd Hämta animering för att kopiera animeringar från ett objekt till ett annat. Fullständig information och en snabb videodemonstration finns i Duplicera animeringar med Hämta animering.

Hämta animering är tillgängligt i menyfliksområdet i verktygsfältet Animering när något animerat markeras på en bild

Demonstration av animering

Om du vill de ett videoklipp på fem minuter som visar många animeringsfunktioner går du till Utbildning: Lägga till animeringar på bilder.

Lägga till animering i ett objekt

 1. Markera det objekt du vill animera.

  Ett "objekt" i det här sammanhanget är vad som helst på en presentationsbild, som en bild, ett diagram eller en textruta. Storlekshandtag visas runt ett objekt när du markerar det på bilden. (För animeringsändamål är ett stycke i en textruta också ett objekt men det har inga storlekshandtag när du markerar det. Istället har hela rutan storlekshandtag.)

 2. På fliken Animeringar i menyfliksområdet, i gruppen Animering klickar du på knappen Mer Knappen Mer och väljer sedan den animeringseffekt du vill ha.

  Gruppen Animering på fliken Animering.
  • Om du inte ser animeringseffekten för ingången, utgången, betoningen eller rörelsebanan som du vill ha klickar du på Fler ingångseffekter, Fler betoningseffekter, Fler utgångseffekter eller Fler rörelsebanor.

  • Vissa ingångs- och utgångseffekter (t.ex. Vänd, Släpp och Vira) och vissa betoningseffekter (t.ex. Penselfärg och Våg) är endast tillgängliga för objekt som innehåller text. Om du vill använda en animeringseffekt som inte är tillgänglig på grund av den här anledningen kan du försöka lägga till ett blanksteg i objektet.

  • När du har lagt till en animering i ett objekt eller en text markeras de animerade objekten på bilden med en numrerad tagg som inte skrivs ut. Taggen visas bara i vyn Normal och när fliken Animeringar har valts eller när åtgärdsfönstret Animering visas.

Ändra hastigheten för animeringseffekten

Hastigheten för effekten bestäms av Varaktighet-inställningen.

 1. På bilden, markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. På fliken Animeringar, i alternativen under Tidsinställning, i rutan Varaktighet anger du antalet sekunder som du vill att animeringseffekten ska pågå.

  Tidsalternativ för animeringar i PowerPoint

  (Max: 59 sekunder Min: 0,01 sekunder. Du kan skriva in en tid eller välja ett stegvist standardvärde med upp- eller nedpilen.)

Ändra hur animeringseffekten startar

 1. På bilden, markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. På fliken Animeringar, i alternativen under Tidsinställning öppnar du listan Start och väljer något av de tre alternativ som beskrivs nedan:

  Starta animeringseffekten

  Välj

  När du klickar på bilden

  Vid klickning

  Samtidigt som den föregående animeringseffekten i listan. (Ett klick startar två eller flera animeringseffekter på samma gång.)

  Med föregående

  Omedelbart efter att föregående animeringseffekt i listan har spelats klart. (Inga ytterligare klick krävs för att göra så att animeringseffekten startar.)

  Efter föregående

  Startalternativ för animeringar i PowerPoint

Ange tiden mellan animeringseffekter

Alternativet Fördröj bestämmer hur lång tid som går innan en viss animeringseffekt börjar – när du har klickat eller när en föregående animeringseffekt slutar.

Ändra ordningen på animeringseffekterna på en bild

Ändra ordningen på en uppsättning animeringar på en bild:

 1. Öppna fliken Animering: på fliken Animeringar, i gruppen Avancerad animering, välj Animeringsfönster.

 2. I animeringsfönstret väljer du den animeringseffekt du vill ändra ordningen på.

 3. Något av alternativen på fliken Animeringar, i gruppen Tidsinställning, under Ändra ordning för animering:

  Tidsalternativ för animeringar i PowerPoint
  • Välj Flytta till tidigare för att flytta upp effekten en plats i animeringsordningen.

  • Välj Flytta till senare för att flytta ned effekten en plats i animeringsordningen.

  Du kan välja ett alternativ flera gånger, om det behövs, för att flytta upp den valda effekten till den plats i animeringsordningen som du vill ha.

Ta bort en animeringseffekt

När du animerar ett objekt (till exempel punkter eller en bild) visas en liten siffra precis till vänster om det objektet. Den här siffran visar på att det finns en animeringseffekt och dess plats i sekvensen av animeringar på den aktuella bilden.

Så här tar du bort en animering

 1. Välj siffran för den animering du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete på tangentbordet.

En mer komplett diskussion finns i Ändra eller ta bort en animeringseffekt.

Använda flera animeringseffekter i ett objekt

 1. Markera den text eller det objekt som du vill lägga till flera animeringar för.

 2. Klicka på Lägg till animering i gruppen Avancerad animering på fliken Animeringar.

  Gruppen Avancerad animering

Visa en lista med befintliga animeringar i bilden

Du kan visa listan över alla animeringar på bilden i animeringsfönstret. Animeringsfönstret innehåller viktig information om en animeringseffekt, t.ex. effekttyp, effekternas inbördes ordning, namnet på det berörda objektet och hur länge effekten varar.

Klicka på Animeringsfönster i gruppen Avancerad animering på fliken Animeringar för att öppna animeringsfönstret.

Åtgärdsfönstret Animering.

1. I åtgärdsfönstret anges animeringseffekternas uppspelningsordning med siffror. Siffrorna i åtgärdsfönstret motsvarar de ej utskrivbara numrerade taggarna som visas på bilden.

2. Tidslinjen anger hur länge effekterna varar.

3. Ikoner representerar typen av animeringseffekt. I det här exemplet är det en Utgångseffekt.

4. Välj ett objekt i listan om du vill visa menyikonen (nedåtpil) och klicka sedan på ikonen så att menyn visas.

Meddelanden: 

 • Effekterna visas i åtgärdsfönstret Animering i den ordning du lägger till dem.

 • Du kan också visa ikonerna som anger starttiden för animeringseffekterna i förhållande till de övriga händelserna på bilden. Om du vill visa starttidsikonerna för alla animeringar klickar du på menyikonen bredvid en animeringseffekt och markerar sedan Dölj avancerad tidslinje.

 • Animeringseffekternas starttider kan anges av flera olika typer av ikoner. Välj bland följande:

  • Starta vid klickning (musikon visas här): Animeringen inleds när du klickar med musen.

  • Starta med föregående (ingen ikon): Animeringseffekten inleds samtidigt med föregående effekt i listan. I den här inställningen kombineras flera effekter samtidig.

  • Starta efter föregående (klockikon): Animeringseffekten inleds omedelbart efter att föregående effekt i listan har spelats klart.

Ställa in en animerings effektalternativ, varaktighet och turordning

 • Ställ in en animerings effektalternativ genom att klicka på pilen till höger om Effektalternativ i gruppen Animering på fliken Animeringar. Klicka sedan på ett alternativ.

 • Du kan ange när en animering ska startas, hur länge den ska pågå och en eventuell fördröjning på fliken Animeringar.

  • Ange starttiden för en animering genom att klicka på pilen till höger om Start-menyn i gruppen Tidsinställning och sedan välja en tid.

  • Ange hur länge animeringen ska pågå genom att ange antalet sekunder i rutan Varaktighet i gruppen Tidsinställning.

  • Ange hur lång tid animeringen ska fördröjas innan den startas genom att ange antalet sekunder i rutan Fördröjning i gruppen Tidsinställning.

 • Ändra ordningen på en animering i listan genom att först markera animeringen i åtgärdsfönstret Animering. Markera sedan antingen Flytta till tidigare eller Flytta till senare om du vill att animeringen ska visas före respektive efter en annan animering i listan. Alternativen visas under Ändra ordning för animering i gruppen Tidsinställning på fliken Animeringar.

Testa animeringseffekten

Så här kontrollerar du att animeringseffekterna fungerar när du har lagt till dem:

 • Klicka på Förhandsgranska i gruppen Förhandsgranska på fliken Animeringar.

  Gruppen Förhandsgranska på fliken Animeringar.

Kopiera animeringseffekter från ett objekt till ett annat

Undvik att behöva animera flera objekt manuellt på samma sätt: Använd Hämta animering för att kopiera animeringar från ett objekt till ett annat. Fullständig information och en snabb videodemonstration finns i Duplicera animeringar med Hämta animering.

Hämta animering är tillgängligt i menyfliksområdet i verktygsfältet Animering när något animerat markeras på en bild

Översikt över animeringar

Du kan använda de inbyggda animeringseffekterna i Microsoft Office PowerPoint 2007 eller skapa egna anpassade effekter. Du kan använda animeringseffekter på enskilda bilder, på bildbakgrund eller på anpassade bildlayouter. Mer information om bildbakgrunder och anpassade layouter finns i Skapa och anpassa en bildbakgrund och Vad är en bildlayout?.

Använda en inbyggd animeringseffekt på text eller objekt

 1. Markera den text eller det objekt som du vill animera.

  Ett "objekt" i det här sammanhanget är vad som helst på en presentationsbild, som en bild, ett diagram eller en textruta. Storlekshandtag visas runt ett objekt när du markerar det på bilden.

 2. På fliken Animeringar i menyfliksområdet, i gruppen Animeringar väljer du den animeringseffekt du vill ha i listan Animera.

  Inbyggda animeringar

  Om det markerade objektet är en textruta har du två alternativ för varje typ av animering i listan Animera:

  • Alla samtidigt: Animeringen sker samtidigt för all text.

  • Efter första styckenivån: Animeringen sker separat i tur och ordning för varje stycke i textrutan.

Ta bort en animeringseffekt

 • Markera texten eller objektet som du vill ta bort animeringen från.

 • På fliken Animeringar, i gruppen Animeringar väljer du Ingen animering i listan Animera.

En mer komplett diskussion finns i Ändra eller ta bort en animeringseffekt.

Skapa och använda en anpassad animeringseffekt på text eller objekt

Du kan skapa och använda en anpassad animering för att få mer kontroll över hur och när effekter används. Du kan t.ex. förstora eller förminska text eller få den att rotera eller skimra, och du kan skapa en animering så att det hörs applåder när en bild visas. Du kan använda mer än en animering och t.ex. göra så att en textrad flyger in med eller utan ljud och sedan flyger ut igen. Utöver förinställda eller anpassade rörelsebanor kan du använda betonings-, ingångs- eller utgångsalternativ.

Du skapar anpassade animeringar i Anpassad animering aktivitetsfönster. I åtgärdsfönstret Anpassad animering visas viktig information om en animeringseffekt, t.ex. typen av effekt, den inbördes ordningen mellan olika effekter och en del av texten som omfattas av effekten.

Åtgärdsfönstret Anpassa animering

1. Ikoner anger starttiden för animeringseffekten i förhållande till de övriga händelserna på bilden. Välj bland följande:

 • Starta vid klickning (musikon visas här): Animeringseffekten inleds när du klickar på bilden.

 • Starta med föregående (ingen ikon): Animeringseffekten inleds samtidigt som föregående effekt i listan börjar spelas upp (d.v.s. ett klick startar två eller fler animeringseffekter).

 • Starta efter föregående (klockikon): Animeringseffekten inleds direkt efter att föregående effekt i listan har spelats upp (det krävs alltså inte något ytterligare klick för att starta nästa animeringseffekt).

2. Välj ett objekt i listan om du vill visa menyikonen (nedåtpil) och klicka sedan på ikonen så att menyn visas.

3. Animeringseffekternas uppspelningsordning anges med siffror. Siffrorna motsvarar även de etiketter som är kopplade till animerade objekt i vyn Normal när åtgärdsfönstret Anpassad animering visas.

4. Ikoner representerar typen av animeringseffekt. I det här exemplet är det en betoningseffekt.

De animerade objekten på bilden är märkta med en numrerad tagg som inte skrivs ut. Taggen motsvarar effekterna i listan Anpassad animering och visas bredvid texten eller objektet. Taggen visas bara i vyn Normal när åtgärdsfönstret Anpassad animering visas.

Om du vill använda en anpassad animeringseffekt i Office PowerPoint 2007 gör du så här:

 1. Markera den text eller det objekt som du vill animera.

 2. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

 3. Klicka på Lägg till effekt i åtgärdsfönstret Anpassad animering, och gör sedan något av följande:

  • Om du vill att texten eller objektet ska framträda med en effekt pekar du på Ingång och klickar sedan på en effekt.

  • Om du vill lägga till en effekt, t.ex en snurreffekt, på text eller ett objekt som redan visas på bilden pekar du på Betoning och klickar sedan på en effekt.

  • Om du vill lägga till en effekt som gör att text eller ett objekt försvinner från bilden vid någon tidpunkt pekar du på Utgång och klickar sedan på en effekt.

  • Om du vill lägga till en effekt som gör så att text eller ett objekt rör sig i ett visst mönster pekar du på Rörelsebanor och klickar sedan på en sökväg.

 4. Om du vill ange hur effekten ska användas på texten eller objektet högerklickar du på den anpassade animeringseffekten i listan Anpassad animering och klickar sedan på Effektalternativ på snabbmenyn.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill ange inställningar för text klickar du på de alternativ som du vill använda för att animera texten på flikarna Effekt, Tidsinställning och Textanimering.

  • Om du vill ange inställningar för ett objekt klickar du på de alternativ som du vill använda för att animera objektet på flikarna Effekt och Tidsinställning.

Effekterna visas i listan Anpassad animering i den ordning som du lägger till dem.

Lägga till ljudeffekter för textpunkter

Med hjälp av stegen nedan kan du använda ljudeffekter för punktlistan som du har lagt till animeringseffekter för. Bilden ser från början ut ungefär så här.

Bild som innehåller ingångs- och utgångsanimeringseffekter

Och åtgärdsfönstret Anpassad animering ser ut ungefär så här.

Åtgärdsfönstret Anpassad animering med ingångs- och utgångsanimeringseffekter

Gör följande:

 1. I åtgärdsfönstret Anpassad animering, i listan Anpassad animering klickar du på pilen till höger om animeringseffekten som används för den första punkten och klicka sedan på Effektalternativ.

  Effektalternativ

 2. På fliken Effekt, under Förbättringar, i listan Ljud gör du något av följande:

  • Välj ett ljud.

  • Om du vill lägga till ett ljud från en fil väljer du Andra ljud och letar sedan upp ljudfilen du vill använda.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för varje punkt med text som du vill lägga till en ljudeffekt för.

Lägga till en rörelsebana för ett objekt

Viktigt!: 

 • Innan du använder en rörelsebana på ett objekt måste du lägga till objektet, till exempel en bild eller ett ClipArt-objekt på presentationsbilden. Välj ett ClipArt-objekt eller en bild som har genomskinlig bakgrund, eftersom när du tillämpar rörelsebanan verkar ClipArt-objektet (utan bakgrund) röra sig över bilden som ett objekt.

 • När du söker efter clipart och bilder på Internet dirigeras du till Bing. Du ansvarar för att ta hänsyn till copyright, och licensfiltret i Bing kan hjälpa dig att välja vilka bilder du kan använda.

Information om hur du använder en animeringseffekt på SmartArt-grafik finns i Animera SmartArt-grafik.

 1. När du har lagt till objektet på bilden drar du det till den plats där du vill att objektet ska börja sin rörelse.

 2. Klicka på objektet.

 3. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

 4. I åtgärdsfönstret Anpassad animering klickar du på Lägg till effekt, peka på Rörelsebanor, peka på Rita anpassad bana och klicka sedan på Frihand.

  Obs!: Pekaren blir en penna.

 5. Rita, med utgångspunkt från ClipArt-objektet eller något annat objekt, den bana som du vill att objektet ska följa på bilden och klicka sedan var objektet ska sluta röra sig.

Rita en rörelsebana

1. ClipArt-objektet med den fjärde animeringseffekten tillämpad

2. Rörelsebanan

3. Ingångseffekten tillämpad på den första punkten med text

4. Utgångseffekten tillämpad på den första punkten med text

5. Ingångsanimeringseffekten tillämpad på den andra punkten med text

6. Utgångsanimeringseffekten tillämpad på den andra punkten med text

Testa animeringseffekten

Så här kontrollerar du att animeringseffekterna fungerar när du har lagt till dem:

 • Klicka på Spela upp längst ned i åtgärdsfönstret Anpassad animering.

Testar animeringseffekterna

Mer om animering av text och objekt

Det finns fyra olika typer av animeringseffekter:

 • Med Ingångseffekter kan du låta ett objekt gradvis tona in i fokus, flyga in i bilden från sidan eller studsa in i bild.

 • Med Utgångseffekter kan du låta ett objekt flyga ut åt sidan, försvinna från bilden eller lämna bilden i en spiral.

 • Med Betoningseffekter kan du låta ett objekt minska eller öka i storlek, ändra färg eller snurra.

 • Du kan använda Rörelsebanor för att (bland annat) låta ett objekt flyttas uppåt eller nedåt, åt vänster eller höger eller i ett stjärn- eller cirkelmönster. Du kan även rita en egen rörelsebana.

Alla animeringar går att använda enskilt eller i kombination med de övriga. Du kan till exempel låta en textrad flyga in medan den växer genom att använda ingångseffekten Flyg in tillsammans med betoningseffekten Förstora/förminska. Klicka på Lägg till animering för att lägga till effekter och använd fönsterrutan Animering för att ställa in betoningseffekten till Med föregående.

I galleriet med animeringar på fliken Animeringar visas de populäraste effekterna. Du kan få ännu fler alternativ genom att klicka på Lägg till animering, rulla ned och sedan klicka på Fler ingångseffekter, Fler betoningseffekter, Fler utgångseffekter eller Fler rörelsebanor.

Fler animeringseffekter i PowerPoint

Övergångar och animeringar

I PowerPoint är animeringar inte samma sak som övergångar. En övergång animerar hur en presentationsbild byts ut till nästa. Mer information finns i Lägga till, ändra eller ta bort övergångar mellan bilder.

Närliggande ämnen

Visa ord en rad i taget i PowerPoint

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×