Animera SmartArt-grafik

PowerPoint för Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Om du vill ha ytterligare betoning eller Visa information i faser kan du lägga till en animering till SmartArt-grafiken eller en enskild form i SmartArt-grafiken. Till exempel kan du låta en figur snabbt flyga in från bildskärmens ena sida eller långsamt tona in.

Lägga till en animering

Om du vill animera en SmartArt-grafik går du till SmartArt-grafiken du vill animera, klickar på animeringaroch sedan på den typ av animering du vill använda i gruppen animering . Klicka på fler Knappen Mer om du vill se fler alternativ. (Om du vill ta bort animeringen klickar du bara på ingen.)

Knappen Mer på fliken Animering

När du har lagt till animeringen kan du animera enskilda figurer.

 1. Klicka på effekt alternativi gruppen animering på fliken animeringar och klicka sedan på en i taget.

  Knappen Effektalternativ i gruppen Animeringar

 2. I gruppen Avancerad animering klickar du på fönstret animering.

  Rutan Animering

 3. Klicka på utöknings tecken Expanderingspil i listan fönstret animering för att visa alla former i SmartArt-grafiken.

 4. Markera alla former som du inte vill animera, (håll ned CTRL och klicka på de olika figurerna) och klicka sedan på ingen i gruppen animering . (Det tar bort animeringseffekten från formen. Det tar inte bort formen från SmartArt-grafiken.)

  Alternativ för att inte animera (Ingen) i gruppen Animeringar

 5. För varje form högerklickar du på formen i fönstret animeringoch väljer sedan de animeringsalternativ du vill använda.

Tips: Använd Hämta animering (på fliken animeringar i gruppen Avancerad animering ) för att snabbt kopiera animeringar från en SmartArt-grafik till en annan.

 1. Gå till SmartArt-grafiken med den animering du vill vända.

 2. Klicka på dialog Rute ikonen i gruppen animering på fliken animeringar Dialogruteikonknappen på menyfliksområdet .

  Dialogruteikoner på fliken Animeringar

 3. Klicka på fliken SmartArt-animering och markera sedan kryss rutan omvänd ordning .

  Del av fliken SmartArt-animering som visar kryssrutan Omvänd ordning

Du kan anpassa animeringen med hjälp av effekt alternativ.

Viktigt!: Vissa animeringseffekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik är tillgängliga för former. Om du vill använda effekterna i ett SmartArt-objekt högerklickar du på det och klickar sedan på konvertera till figurer.

 1. Gå till SmartArt-grafiken med den animering du vill justera.

 2. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerad animering och klickar på Animeringsfönster.

  Rutan Animering

 3. Klicka på pilen till höger om den animering du vill ändra i listan fönstret animering och klicka sedan på effekt alternativ.

  Nedrullningsbar meny som visar Effektalternativ

 4. I dialog rutan på fliken SmartArt- animeringväljer du något av följande alternativ:

  Alternativ

  Beskrivning

  Som ett objekt

  Animera hela SmartArt-grafiken som en stor bild eller ett objekt.

  Alla på en gång

  Animera varje enskild form samtidigt. Skillnaden mellan den här animeringen och ett objekt är mest precis i animeringar där formerna roterar eller växer. Alla på en gångroterar eller växer individuellt. Om du har ett objektroterar hela SmartArt-grafiken.

  En och en

  Animera varje figur individuellt, en efter den andra.

  Utjämna på en gång

  Animera alla former på samma nivå samtidigt. Om du till exempel har tre former med text på nivå 1 och tre former med text på nivå 2 animeras formerna på nivå 1 tillsammans och sedan animeras nivå 2-former ihop.

  Utjämna en i taget

  Animera varje figur på varje nivå en efter den andra innan du går till formerna på nästa nivå. Om du till exempel har fyra former med text på nivå 1 och tre former med text på nivå 2, animeras varje nivå 1 efter den andra, innan de tre formerna på nivå 2 animeras en efter den andra.

Meddelanden: 

 • Animeringen för alla på en gång fungerar annorlunda än som ett animerat objekt. Om du till exempel väljer alternativet alla samtidigt och flyg fältet flyger in visas en snabbare hastighet för de former som är längre ifrån varandra, så att alla formerna kommer till sina destinationer samtidigt. Om du väljer samma animering och alternativet ett objekt , flyger alla former med samma hastighet.

 • Om du väljer en animering förutom som ett objektvisas bakgrunden för SmartArt-grafiken på bilden. Du kan inte animera bakgrunden, så om det är rörigt kan du prova att ange fyllning och linjer för SmartArt-grafiken till ingen.

 1. Gå till SmartArt-grafiken med den animering du vill ta bort.

 2. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerad animering och klickar på Animeringsfönster.

  Rutan Animering

 3. Klicka på pilen till höger om den animering som du vill ändra i listan fönstret animering och klicka sedan på ta bort.

För att bestämma vilken animering som fungerar bäst kan du titta på informationen i textfönstret för SmartArt-grafiken, eftersom de flesta animeringar börjar med den översta punkten i textfönstret och sedan flyttas nedåt. Alternativt kan du spela upp en animering i omvänd ordning (se avsnittet "ändra ordningen på en animering" ovan). Om du inte kan se textfönstret klickar du på text ruta i gruppen Skapa grafik på fliken design under SmartArt-verktyg .

Vilka animeringar som är tillgängliga beror på layouten i SmartArt-grafiken, men du kan alltid animera alla former samtidigt eller en figur när du vill.

Animeringar som du använder i en SmartArt-grafik skiljer sig från animeringar som du kan använda för former, text och WordArt på följande sätt:

 • Kopplings linjerna mellan formerna är alltid kopplade till den andra formen och animeras inte individuellt.

 • Om du använder en animering på figurer i SmartArt-grafik spelas animeringen upp i den ordning som formerna visas. Beställningen kan bara återkallas.

  Exempel     Om du har sex figurer och var och en innehåller en bokstav A till och med F kan du spela upp animeringen från A till F eller F till A. Det går inte att spela upp animeringen i sin ordning, till exempel A till C och sedan F till D. men du kan skapa flera bilder för att efterlikna den här ordningen. I det här exemplet kan du skapa en bild som animerar figurer A till C och en andra bild som animerar formerna F till D.

 • När du byter layout för SmartArt-grafik överförs alla animeringar som du har lagt till i den nya layouten.

Lägga till en animering

Viktigt!: Ytterligare animeringseffekter, till exempel ingångs effekten färg eller vänd efter inskrivning , är bara tillgängliga för former. Effekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik är nedtonade. Om du vill använda animeringseffekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik konverterar du SmartArt-grafiken till enskilda formeroch lägger sedan till animeringseffekten.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill animera.

 2. På fliken animeringar i gruppen animeringar väljer du den animering som du vill använda i listan Animera .

  Bild av fliken Animeringar

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill animera.

 2. På fliken animeringar , i gruppen animeringar väljer du efter förgrening en efter en eller efter nivå ett.

  Bild av fliken Animeringar

 3. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

  Bild av gruppen Animeringar

 4. I listan Anpassad animering klickar du på expanderingsindikatorn Expanderingspil för att visa alla former i SmartArt-grafiken.

 5. I listan anpassad animering markerar du alla former som du inte vill animera genom att hålla ned CTRL-tangenten och klicka på alla former i tur och retur.

 6. Klicka på Ta bort. Detta tar bort animeringseffekten från formen. Det tar inte bort själva formen från SmartArt-grafiken.

 7. För varje återstående form väljer du önskade alternativ för animeringen genom att markera formen i listan anpassad animering och högerklicka sedan på formen eller klicka på ändra.

 8. När du har valt de animeringsalternativ du vill använda stänger du fönstret anpassad animering.

Obs!: Effekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik är nedtonade. Om du vill använda animeringseffekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik konverterar du SmartArt-grafiken till enskilda former och lägger sedan till animeringseffekten.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken med den animering som du vill vända.

 2. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

  Bild av gruppen Animeringar

 3. Högerklicka på den anpassade animeringen i listan Anpassad animering och klicka sedan på effekt alternativ.

 4. Klicka på fliken SmartArt-animering och markera sedan kryss rutan omvänd ordning .

När du animerar SmartArt-grafik, beroende på vilken layout du använder, kan du använda följande alternativ för att justera din animering.

Animerings-

Beskrivning

Som ett objekt

Animeringen används som om hela SmartArt-grafiken är en stor bild eller objekt.

Alla på en gång

Alla former i SmartArt-grafiken animeras samtidigt. Skillnaden mellan den här animeringen och ett objekt är mest precis i animeringar där formerna roterar eller växer. Alla på en gångroterar eller växer individuellt. Hela SmartArt-grafiken roteras eller växer med ett objekt.

En och en

Varje figur animeras individuellt, en efter den andra.

Genom att under en och en

Alla former på samma gren animeras samtidigt. Den här animeringen fungerar bra med förgreningar i ett organisations schema eller en hierarki och liknar enoch en.

Efter nivå samtidigt

Alla former på samma nivå animeras samtidigt. Om du till exempel har en layout med tre former som innehåller text på nivå 1 och tre figurer som innehåller text på nivå 2, animeras de tre formerna som innehåller text på nivå 1 först och sedan animeras de tre formerna som innehåller text på nivå 2.

Bild av textfönster som visar text på nivå 1 och 2

Efter nivå ett

Figurerna i SmartArt-grafiken animeras först efter nivå och sedan individuellt på den nivån. Om du till exempel har en layout med fyra former som innehåller text på nivå 1 och tre figurer som innehåller text på nivå 2, animeras var och en av de fyra formerna som innehåller text på nivå 1 individuellt och sedan var och en av de tre formerna som innehåller text på nivå 2 är animera d individuellt.

Meddelanden: 

 • När du tillämpar alla på en gångfungerar vissa animeringar annorlunda än när du använder ett objekt. Om du till exempel använder alternativet för att använda samtidigti en animering kommer former som är längre ifrån sig att flyga att flyga snabbare så att alla formerna kommer till sina destinationer samtidigt. När du använder ett objekt är alla delar av SmartArt-grafiken animerat på samma sätt (när det gäller ett exempel, med samma hastighet).

 • Om du använder en animering till en annan SmartArt-grafik än ett objektkan andra animeringar som du använder på samma SmartArt-grafik inte vara ett objekt. Flera animeringar som används för SmartArt-grafik måste vara alla som ett objekt eller alla inte är ett objekt.

 • Om du använder en animering (förutom som ett objekt) i SmartArt-grafiken är bakgrunden för SmartArt-grafiken alltid synlig på bilden. Det går inte att animera bakgrunden, även om bakgrunden inte är uppenbar för dig om den inte har någon fyllning eller linje.

 • Om du använder en animering, till exempel flyg in, på SmartArt-grafiken och sedan tar bort animeringen för en viss form, kommer den form som du tog bort animeringen från att börja visas på bilden.

 • Om du kopierar en SmartArt-grafik med en animering till en annan bild kopieras även animeringen.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken med den animering du vill ta bort.

 2. Klicka på Ingen animeringi listan Animera i gruppen animeringar på fliken animeringar .

  Bild av gruppen Animeringar

För att bestämma vilken animering som fungerar bäst med layouten för SmartArt-grafiken kan du läsa informationen i textfönstret för SmartArt-grafik eftersom de flesta animeringar startas längst upp i textfönstret och flyttas nedåt. Alternativt kan du spela upp en animering i omvänd ordning (se avsnittet "ändra ordningen på en animering" ovan). Om fönstret text inte visas kan du Visa det.

Vilka animeringar som är tillgängliga beror på vilken SmartArt-layout du har valt. Du kan dock alltid animera alla figurer samtidigt eller en figur i taget.

Det bästa sättet att animera SmartArt-grafik är att använda alternativen i listan Animera . Om det behövs kan du anpassa en animering iaktivitetsfönsterAnpassad animering .

Animerade objekt noteras på bilden med numrerade etiketter som inte skrivs ut. Dessa taggar motsvarar animeringarna i listan Anpassad animering , som visas på sidan av SmartArt-grafiken och visas bara i vyn normal med åtgärds fönstret Anpassad animering .

Animeringar som du använder i en SmartArt-grafik skiljer sig från animeringar som du kan använda för former, text och WordArt på följande sätt:

 • Kopplings linjerna mellan formerna är alltid kopplade till den andra formen och animeras inte individuellt.

 • Om du använder en animering på figurer i SmartArt-grafik spelas animeringen upp i den ordning som formerna visas. Beställningen kan bara återkallas. Om du till exempel har sex figurer och var och en innehåller en bokstav A till och med F kan du spela upp animeringen från A till F eller F till A. Du kan inte spela upp animeringen utanför ordningen, till exempel A till C och sedan F till D. Du kan dock skapa flera bilder för att efterlikna den här ordningen. I det här exemplet kan du skapa en bild som animerar figurer A till C och en andra bild som animerar formerna F till D.

 • När du växlar till en annan layout överförs alla animeringar som du har lagt till den nya layouten.

Obs!: Använd animering sparsamt för att förhindra att budskapet skymmer ditt budskap.

Se även

Skapa SmartArt-grafik

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×