Animera SmartArt-grafik

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill ange ytterligare betoning eller visa din information i faser, du kan lägga till en animering för SmartArt-grafik eller en enskild form i SmartArt-grafiken. Du kan till exempel göra formen flyga in snabbt från en sida av skärmen eller långsamt Tona in.

Lägga till en animering

Om du vill animera SmartArt-grafik, går du till SmartArt-grafik som du vill animera, klicka på animeringar och klicka på typ av animering du vill använda i gruppen animering. Klicka på fler knappen Mer om du vill visa fler alternativ. (Om du vill ta bort animeringen bara klicka på Ingen.)

Knappen Mer på fliken Animering

När du har lagt till en animering kan du animera enskilda figurer.

 1. Klicka på Effektalternativ på fliken animeringar i gruppen animering och klicka sedan på En i taget.

  Knappen Effektalternativ i gruppen Animeringar

 2. Klicka på Animeringsfönster i gruppen Avancerad animering.

  Rutan Animering

 3. I listan Animeringsfönster klickar du på expanderingsikonen sparrlista Expanderingspil om du vill visa alla figurer i SmartArt-grafiken.

 4. Markera alla former som du inte vill animera, (håller du ned CTRL och klicka sedan på varje form i tur och ordning) och klicka sedan på Ingen i gruppen animering. (Detta tar bort animeringseffekten från formen. Den tas inte bort formen från SmartArt-grafiken.)

  Alternativ för att inte animera (Ingen) i gruppen Animeringar

 5. Högerklicka på varje figur i Animeringsfönstret och välj sedan de animeringsalternativ du vill ha.

Tips: Använda Hämta animering (på fliken animeringar i gruppen Avancerad animering ) för att snabbt kopiera animeringar från en SmartArt-grafik till en annan.

 1. Gå till SmartArt-grafiken med den animering du vill ändra ordningen för.

 2. Dialogrutan rutan Starta Dialogruteikonknappen på menyfliksområdet på fliken animeringar i gruppen animering.

  Dialogruteikoner på fliken Animeringar

 3. Klicka på fliken SmartArt-animering och markera kryssrutan Omvänd ordning.

  Del av fliken SmartArt-animering som visar kryssrutan Omvänd ordning

Du kan justera animeringen med hjälp av effektalternativ.

Viktigt!: Vissa animeringseffekter som inte finns tillgängliga för SmartArt-grafik är tillgängliga för figurer. Om du vill använda en sådan effekt högerklickar du på den och klickar sedan på Konvertera till figurer.

 1. Gå till SmartArt-grafiken med den animering du vill justera.

 2. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerad animering och klickar på Animeringsfönster.

  Rutan Animering

 3. Klicka på pilen till höger om den animering du vill ändra i listan Animeringsfönster och klicka sedan på Effektalternativ.

  Nedrullningsbar meny som visar Effektalternativ

 4. Välj något av följande alternativ på fliken SmartArt-animering i listan Gruppera grafik:

  Alternativ

  Beskrivning

  Som ett objekt

  Animerar hela SmartArt-grafiken som en enda stor bild eller ett enda objekt.

  Alla samtidigt

  Animerar samtidigt varje figur separat. Skillnaden mellan detta animeringsalternativ och Som ett objekt märks främst i animeringar där figurerna roterar eller växer. Med Alla samtidigt roteras eller växer varje figur individuellt. Med alternativet Som ett objekt roteras eller växer hela SmartArt-grafiken som en enhet.

  En och en

  Animerar varje figur separat, en efter en.

  Samtidigt efter nivå

  Animerar alla figurer på samma nivå samtidigt. Om du exempelvis har tre figurer med nivå 1-text och tre figurer med nivå 2-text, kommer nivå 1-figurerna att animeras först och samtidigt, och därefter animeras nivå 2-figurerna tillsammans.

  En och en efter nivå

  Animerar varje figur på varje nivå en efter en innan nästa nivås figurer börjar animeras. Om du exempelvis har fyra figurer med nivå 1-text och tre figurer med nivå 2-text animeras först alla de fyra figurerna med nivå 1-text en efter en och därefter animeras var och en av de tre figurerna med nivå 2-text.

Meddelanden: 

 • Animeringen Alla samtidigt fungerar annorlunda än animeringen Som ett objekt. Om du exempelvis använder alternativet Alla samtidigt och animeringen Flyg in, flyger figurer som har längre att flyga snabbare så att alla figurer når sina platser samtidigt. Om du väljer samma animering och alternativet Som ett objekt flyger alla figurer med samma hastighet.

 • Om du väljer någon animering förutom Som ett objekt visas SmartArt-grafikens bakgrund på bilden. Du kan inte animera bakgrunden, så om det gör bilden otydlig kan du försöka ange SmartArt-grafikens fyllning och linjer till Ingen.

 1. Gå till SmartArt-grafik med den animering du vill ta bort.

 2. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerad animering och klickar på Animeringsfönster.

  Rutan Animering

 3. I listan Animeringsfönster klickar du på pilen till höger om den animering du vill ändra och klicka sedan på Ta bort.

Om du vill bestämma vilka animeringar som fungerar bäst igenom informationen i fönstret SmartArt-grafik text eftersom de flesta animering inleds med den högsta punkten i textfönstret och flyttar nedåt därifrån. Alternativt kan du kan spela upp en animering i omvänd ordning (se avsnittet ”i omvänd ordning på en animering” ovan). Om du inte kan se textfönstret, klickar du på Textfönstret i gruppen Skapa grafik på fliken Design för SmartArt-verktyg.

Vilka animeringar som är tillgängliga beror på SmartArt-layouten. Du kan däremot alltid animera alla figurer samtidigt eller en figur i taget.

Animeringar för SmartArt-grafik skiljer sig på följande sätt från animeringar som du använder i figurer, text och WordArt:

 • Kopplingslinjer mellan figurer associeras alltid med den andra figuren och animeras inte separat.

 • Om du animerar figurer i en SmartArt-grafik spelas animeringen upp i den ordning figurerna visas. Du kan endast vända på ordningen.

  Exempel:     Om du har sex figurer och var och en av dem innehåller en bokstav, A till och med F, kan du spela upp animeringen från A till F eller från F till A. Du kan inte spela upp animeringen i någon annan ordning och kan alltså inte välja att spela upp A till C och sedan F till D. Du kan däremot skapa mer än en bild för att simulera en annan visningsordning. I det här fallet kan du skapa en bild där figur A till C animeras och en andra bild där figur F till D animeras.

 • När du byter SmartArt-grafiklayouter överförs alla animeringar som du har valt till den nya layouten.

Lägga till en animering

Viktigt!: Ytterligare animeringseffekter, till exempel ingångseffekt Färgskrivmaskin eller utgångseffekten vända är bara tillgängliga för former. Effekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik visas nedtonade. Om du vill använda animeringar som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik, Konvertera SmartArt-grafik till enskilda figureroch sedan lägga till animeringseffekten.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill animera.

 2. Markera önskad animering i listan Animera i gruppen Animeringar på fliken Animeringar.

  Bild av fliken Animeringar

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill animera.

 2. Välj per avdelning en i taget eller efter nivå en i taget i gruppen animeringar på fliken animeringar.

  Bild av fliken Animeringar

 3. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

  Bild av gruppen Animeringar

 4. Klicka på Visa sparrlista Expanderingspil om du vill visa alla figurer i SmartArt-grafiken i listan Anpassad animering.

 5. Markera alla former som du inte vill animera genom att hålla ned CTRL-tangenten och klicka på varje form i tur och ordning i listan Anpassad animering.

 6. Klicka på Ta bort. Animeringseffekten tas bort från formen. Den tas inte bort själva formen från SmartArt-grafiken.

 7. För varje återstående figur väljer du de exakta animeringsalternativ du vill ha genom att markera figuren i listan Anpassad animering och sedan antingen högerklicka på figuren eller klicka på Ändra.

 8. När du har markerat animeringsalternativ som du vill stänga åtgärdsfönstret Anpassad animering.

Obs!: Effekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik visas nedtonade. Om du vill använda animeringar som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik, Konvertera SmartArt-grafik till enskilda figurer och sedan lägga till animeringseffekten.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken med animeringen som du vill visa i omvänd ordning.

 2. Klicka på Anpassa animering i gruppen Animeringar på fliken Animeringar.

  Bild av gruppen Animeringar

 3. Högerklicka på den anpassa animeringen i listan Anpassad animering och klicka sedan på Effektalternativ.

 4. Klicka på fliken SmartArt-animering och markera kryssrutan Omvänd ordning.

När du animera SmartArt-grafik, beroende på den layout som du vill använda, kan du justera animeringen med hjälp av följande alternativ.

Animering

Beskrivning

Som ett objekt

Animeringen används som om hela SmartArt-grafiken är en enda stor bild eller ett enda objekt.

Alla samtidigt

Alla figurer i SmartArt-grafiken animeras samtidigt. Skillnaden mellan detta animeringsalternativ och Som ett objekt märks främst i animeringar där figurerna roterar eller växer. Med Alla samtidigt roteras eller växer varje figur individuellt. Med Som ett objekt roteras eller växer hela SmartArt-grafiken som en enhet.

En och en

Varje figur animeras individuellt, en efter en.

En och en efter undernivå

Alla figurer på samma undernivå animeras samtidigt. Det här animeringsalternativet fungerar väl på undernivåer i organisationsscheman eller hierarkiska layouter och liknar alternativet En och en.

Samtidigt efter nivå

Alla figurer på samma nivå animeras samtidigt. Om du exempelvis har en layout med tre figurer som innehåller text på nivå 1 och tre figurer med text på nivå 2, kommer de tre figurerna med nivå 1-text att animeras först och samtidigt, och därefter animeras de tre figurerna med nivå 2-text tillsammans.

Bild av textfönster som visar text på nivå 1 och 2

En och en efter nivå

Figurerna i SmartArt-grafiken animeras först efter nivå och sedan individuellt inom nivån. Om du exempelvis har valt en layout med fyra figurer som innehåller nivå 1-text och tre figurer som innehåller nivå 2-text animeras först de fyra figurerna med nivå 1-text individuellt och därefter animeras var och en av de tre figurerna som innehåller nivå 2-text individuellt.

Meddelanden: 

 • När du använder alternativet Alla samtidigt fungerar vissa animeringar annorlunda än vad de gör när du använder alternativet Som ett objekt. Om du exempelvis använder Alla samtidigt på animeringen Flyg in flyger figurer som har längre att flyga snabbare så att alla figurer når sina platser samtidigt. Med Som ett objekt animeras alla delar av SmartArt-grafiken på samma sätt (i fallet med animeringen Flyg in kommer alla att flyga in med samma hastighet).

 • Om du använder en animering förutom Som ett objekt på SmartArt-grafiken kan du inte samtidigt använda animeringen Som ett objekt. Flera animeringar som används på SmartArt-grafiken måste alla vara av typen Som ett objekt eller inte alls av typen Som ett objekt.

 • Om du använder en animering (med undantag av Som ett objekt) på SmartArt-grafik visas alltid SmartArt-grafikens bakgrund på bilden. Det går inte att animera bakgrunden, även om bakgrunden kanske inte syns om den saknar fyllning eller linjer.

 • Om du använder en animering, t.ex. Flyg in, på SmartArt-grafiken och sedan tar bort animeringen från en viss figur kommer figuren som du tog bort animeringen från att direkt synas på bilden.

 • Animeringen kopieras tillsammans med SmartArt-grafiken om du kopierar denna till en annan bild.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken med animeringen som du vill ta bort.

 2. Klicka på Ingen animering i listan Animera i gruppen Animeringar på fliken Animeringar.

  Bild av gruppen Animeringar

Visa din information i SmartArt-grafik textfönstret du bestämma vilken animering fungerar bäst med layout för SmartArt-grafiken, eftersom de flesta animeringen startar högst upp i fönstret Text och flyttar nedåt. Alternativt kan du kan spela upp en animering i omvänd ordning (se avsnittet ”i omvänd ordning på en animering” ovan). Om fönstret Text inte visas kan du Visa den.

Vilka animeringar som är tillgängliga beror på vilken SmartArt-layout du har valt. Du kan dock alltid animera alla figurer samtidigt eller en figur i taget.

Det bästa sättet att animera SmartArt-grafik är att använda alternativen i listan Animera. Vi behov kan du anpassa en animering i aktivitetsfönster Anpassa animering.

Animerade objekten markeras på bilden med icke utskrivbara numrerad taggar. Följande taggar motsvarar animeringar i listan Anpassad animering visas på sidan av SmartArt-grafiken och visas bara i Normal vy med åtgärdsfönstret Anpassad animering visas.

Animeringar för SmartArt-grafik skiljer sig på följande sätt från animeringar som du använder i figurer, text och WordArt:

 • Kopplingslinjer mellan figurer associeras alltid med den andra figuren och animeras inte separat.

 • Om du animerar figurer i SmartArt-grafik spelas animeringen upp i den ordning som figurerna visas. Du kan endast vända på ordningen. Om du exempelvis har sex figurer och var och en av dem innehåller en bokstav, A till och med F, kan du spela upp animeringen från A till F eller från F till A. Du kan inte spela upp animeringen i någon annan ordning, och kan alltså inte välja att spela upp A till C och sedan F till D. Du kan dock skapa mer än en bild för att simulera en annan visningsordning. I det här fallet kan du skapa en bild där figur A till C animeras och en andra bild där figur F till D animeras.

 • När du växlar till en annan layoutkan alla animeringar som du har lagt till överförs till den nya layouten.

Obs!: Använd animeringar sparsamt så att inte budskapet kommer i skymundan.

Se även

Skapa SmartArt-grafik

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×