Ange vilka formulär och rapporter som ska vara tillgängliga på en SharePoint-webbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du publicerar en Microsoft Office Access 2007-databas på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats kan du ange vilka formulär och rapporter i databasen som ska vara tillgängliga för webbplatsens användare.

Det finns tre olika sätt att ange om formulär eller rapporter (som finns i en Access-databas som har publicerats på en SharePoint-webbplats) ska vara tillgängliga:

 • Ändra egenskapen Visa på SharePoint-webbplats för formuläret eller rapporten

  Du kan då bestämma tillgängligheten för enskilda formulär och rapporter. Andra formulär eller rapporter med samma datakälla påverkas inte av den här ändringen.

 • Ändra egenskapen Visa vyns på SharePoint-webbplats för källtabellen för formuläret eller rapporten

  Du kan då ange tillgängligheten för alla formulär eller rapporter i databasen som använder den aktuella tabellen. Formulär och rapporter som baseras på andra tabeller påverkas inte av den här ändringen.

 • Ändra egenskapen DisplayAllViewsOnSharePointSite för databasen

  Du kan då ange tillgängligheten för alla formulär eller rapporter i databasen.

Vad vill du göra?

Kontrollera tillgängligheten för ett visst formulär eller en rapport

Kontrollera tillgängligheten för formulär och rapporter som använder en viss tabell

Kontrollera tillgängligheten för alla formulär och rapporter i en databas

Ange tillgängligheten för ett enskilt formulär eller en enskild rapport

 1. Öppna formuläret eller rapporten i designläge.

 2. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 så att den öppnas.

 3. Klicka på rutan i det övre vänstra hörnet av formuläret eller rapporten så att egenskaperna för hela objektet visas.

 4. Klicka på fliken Annat i egenskapsrutan.

 5. Gör något av följande:

  • Om du inte vill att andra ska ha tillgång till formuläret eller rapporten väljer du värdet Visa inte för egenskapen Visa på SharePoint-webbplats.

  • Om du däremot vill tillgängliggöra formuläret eller rapporten (om datakällan tillåter det) väljer du värdet Använd tabellens inställning för egenskapen Visa på SharePoint-webbplats.

Obs!: När du väljer värdet Använd tabellens inställning för egenskapen Visa på SharePoint-webbplats för ett formulär eller en rapport kommer vyn inte att visas om egenskapen Visa vyer på SharePoint-webbplats för tabellen som vyn baseras på har värdet Visa inte. Om egenskapen DisplayAllViewsOnSharePointSite för databasen som innehåller vyn har värdet 0 (noll, vilket innebär "Visa inte") visas inga vyer i databasen oavsett vilken inställning egenskapen Visa på SharePoint-webbplats har.

Överst på sidan

Ange tillgängligheten för formulär eller rapporter som använder en viss tabell

 1. Öppna tabellen för design.

 2. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 så att den öppnas.

 3. Gör något av följande på egenskapssidan:

  • Om du inte vill att andra ska ha tillgång till formulär eller rapporter som använder en viss tabell väljer du värdet Visa inte för egenskapen Visa vyer på SharePoint-webbplats.

  • Om du däremot vill tillgängliggöra formulär eller rapporter (om databasen tillåter det) väljer du värdet Använd databasens inställning för egenskapen Visa vyer på SharePoint-webbplats.

Obs!: När du väljer värdet Följ databasens inställning för egenskapen Visa vyer på SharePoint-webbplats för en tabell kommer vyer som baseras på denna tabell inte att visas om egenskapen DisplayAllViewsOnSharePointSite för databasen har värdet 0 (noll).

Överst på sidan

Ange tillgängligheten för alla formulär eller rapporter i en databas

 1. Öppna databasen.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Hantera och klicka sedan på Databasegenskaper.

 3. Klicka på fliken anpassade i dialogrutan Databasegenskaper namn.

 4. Klicka på DisplayAllViewsOnSharePointSite i rutan Egenskaper.

 5. Gör något av följande:

  • Om du inte vill att några formulär eller rapporter i databasen ska vara tillgängliga skriver du 0 (noll) i rutan Värde.

  • Om du vill att formulär och rapporter i databasen ska vara tillgängliga skriver du 1 (noll) i rutan Värde.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×