Ange vem som kan visa utkast

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan styra vilka grupper av personer kan läsa utkast av listobjekt och filer. Utkast är antingen delversioner av filer eller objekt eller filer som ännu inte har godkänts. Ett utkast kan vara ett nytt objekt eller ett objekt som har ändrats.

Ett utkast skapas i två fall:

 • När en delversion av en fil skapas eller uppdateras i ett bibliotek där uppföljning av huvud- och delversioner görs

 • När ett listobjekt eller en fil skapats eller uppdaterats men ännu inte godkänts i en lista eller ett bibliotek där godkännande av innehåll krävs

Du kan ange vilka grupper av personer som kan visa utkast av filer. Denna inställning kan skilja sig från inställningen för den grupp av personer som kan visa resten av objekten i din lista eller bibliotek, exempelvis huvudversioner av filer eller de filer eller listobjekt som godkänts.

När du följer upp huvud- och delversioner kan du ange om användarna måste ha behörighet att redigera filer innan de kan visa och läsa en delversion. När denna inställning tillämpas kan personer som har behörighet att redigera filen arbeta i filen, men de som endast har behörighet att läsa filen kan inte se delversionen. Du vill exempelvis kanske inte att alla som har åtkomst till ditt bibliotek ska se kommentarer eller ändringar medan en fil håller på att redigeras. Om del- och huvudversioner följs upp och ingen ännu har publicerat en huvudversion, är filen inte synlig för personer som inte har behörighet att se utkastobjekt.

När godkännande av innehåll krävs kan du ange om filer i vänteläge kan visas av personer med behörighet att läsa, av personer med behörighet att redigera eller endast av författaren och personer med behörighet att godkänna objekt. Om både huvud- och delversioner följs upp måste författaren publicera en huvudversion innan filen kan skickas in för godkännande. När godkännande av innehåll krävs kommer personer som har behörighet att läsa innehåll men inte behörighet att se utkastobjekt att se den senaste godkända versionen eller huvudversionen av filen.

Du kan exempelvis vilja förhindra att användare som inte är en del i godkännandeprocessen kan se dokument som innehåller spekulativ information före ett stort tillkännagivande och din organisation kan kräva att vissa filer ska vara konfidentiella. I sådana fall ska du acceptera standardrestriktionerna. Å andra sidan kan du vilja använda godkännande av innehåll när du anger status för ett listobjekt eller en fil, men inte nödvändigtvis styra åtkomst till det under tiden det ändras. Du kan exempelvis vilja att personer som läser en fil ska veta att den är ett utkast som kan ändras, eftersom den inte har godkänts än, men du vill inte hindra personer som besöker din webbplats från att läsa filen. I det här fallet kan du möjliggöra för alla som har behörighet att läsa objekt i listan eller biblioteket att visa utkast.

Om du vill ange vem som kan visa utkast, måste du ha behörighet att utforma en lista eller ett bibliotek.

Följande procedur gäller bara bibliotek där uppföljning görs av både huvud- och delversioner och listor och bibliotek som kräver godkännande av innehåll.

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

  1. Klicka på Inställningar för listaInställningar-menyn menyn inställningar , eller klicka på inställningar för typ av bibliotek som du öppnar.

   Klicka till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek i ett dokumentbibliotek.

 2. Klicka på Versionsinställningar under Allmänna inställningar.

 3. Klicka på den grupp användare som du vill ska kunna visa utkast vid Säkerhet för utkastobjekt under Vilka kan visa utkastobjekt i denna/detta lista eller under Vilka kan visa utkastobjekt i denna/detta dokumentbibliotek.

  Alternativet för användare som kan godkänna objekt är endast tillgängligt om ditt bibliotek kräver godkännande av innehåll.

 4. Klicka på OK.

Obs!: När godkännande av innehåll krävs kommer personer som har behörighet att läsa innehåll men inte behörighet att se utkastobjekt att se den senaste godkända versionen eller huvudversionen av filen. Om del- och huvudversioner följs upp och ingen ännu har publicerat en huvudversion, kommer filen inte att vara synlig för personer som inte har behörighet att se utkastobjekt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×