Ange utskriftsalternativ i Access

Ange utskriftsalternativ i Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Medan du skriver ut data från en tabell, fråga, formulär eller rapport i Microsoft Access-databasen, kan du ange utskriftsalternativ för rapporter som ger en snygga och lättare att läsa utskriven kopia av dina data.

Skriva ut data direkt från tabeller eller frågor fungerar när du vill skriva ut en enkel lista. Formulär är lämpliga för att visa eller skriva ut data för en enskild post eller en uppsättning poster och inte för att skriva ut stora uppsättningar data eller data sammanfattningar. Genom att skriva ut data från en rapport du jämför, sammanfatta, och total stora uppsättningar med data och presentera informationen i en snygg layout.

Mer information om hur du skapar en rapport finns i Introduktion till rapporter i Access.

Artikelinnehåll

Välja alternativ för Utskriftsformat

Välja skrivarinställningar

Förhandsgranska före utskrift

Välja alternativ för Utskriftsformat

När du har skapat rapporten kan du ange alternativ för utskriftslayouten i dialogrutan Utskriftsformat . De här alternativen kan du finjustera format med alternativ för marginalinställningarna, användning av stödlinjer och kolumner eller skriva ut endast önskade data i rapporten utan formatering. Om du vill ange alternativ för utskriftssidan gör du så här:

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på rapporten och klickar sedan på Förhandsgranska.

 2. På fliken Förhandsgranska i gruppen Sidlayout klickar du på Utskriftsformat och ställa in marginaler, orientering och kolumninställningar som du vill använda.

  Dialogrutan Utskriftsformat

  Inställningar på fliken Utskriftsalternativ

Inställning

Beskrivning

Marginaler (tum)

Öka eller minska standardmarginalerna efter behov och se ändringarna visas på sidan exempel .

Skriv endast ut Data

Välj det här alternativet om du inte vill skriva ut layoutfunktionerna i rapporten, till exempel rutnät.

Delat formulär

Det här alternativet är inte tillgängligt för en rapport.

Om du vill anpassa marginalerna i rapporten på fliken Förhandsgranska i gruppen Sidstorlek , klicka på Marginaler och välja lämpligt alternativ och en förhandsgranskning av rapporten med de ändrade marginalinställningarna visas.

Inställningar på fliken sida

Inställning

Beskrivning

Orientering

Välj antingen stående eller liggande orientering. Om du vill se hur rapporten visas i stället för inställningen Ange orientering här det på fliken Sidförhandsgranskning. På fliken Förhandsgranska i gruppen Sidlayout klickar du på Stående eller Liggande.

Papper

Välj pappersstorlek och källa.

Skrivare för kundadress.

Om du markerar Använd specifik skrivare kan du ange flera andra skrivar- och dokumentformat.

Inställningar på fliken kolumner

Obs!: De här alternativen finns också på fliken Förhandsgranska i gruppen Sidlayout under kolumner.

Inställning

Beskrivning

Rutnätsinställningar

Välj antal kolumner och radavstånd. Om inställningen är för en enskild kolumn, Kolumnavstånd och Kolumnlayout alternativen inte tillgängliga.

Enligt detalj

Välj det här alternativet om du vill skriva ut kolumn i samma storlek som du anger i rapporten. Om du vill justera kolumnens bredd och höjd avmarkerar du markering och Skriv in nya värden.

Kolumnstorlek

Ange bredd och höjd på kolumnerna.

Kolumnlayout

Välj den riktning som du vill att de kolumner som ska skrivas ut. Det här alternativet är tillgängligt när du har mer än en kolumn.

Överst på sidan

Välja skrivarinställningar

När du har slutfört utskriftsinställningarna för rapporten kan du välja specifik skrivaralternativ om du vill kontrollera utskriftslayouten eller sidor som ska skrivas ut och hur många kopior.

 1. Högerklicka på rapporten som du vill skriva ut i navigeringsfönstret och klicka på Förhandsgranska.

 2. På fliken Förhandsgranska i gruppen Skriv ut klickar du på Skriv ut.

  Tangentbordsgenväg tryck på Ctrl + P.

 3. Välj utskriftsalternativ och klicka sedan på OK om du vill skriva ut rapporten.

I följande tabell beskrivs de resultat du kan förvänta dig från specifika skrivarinställningar:

Inställning

Beskrivning

Printer

Välj den skrivare där du vill att rapporten ska skrivas ut. Om du inte har angett orientering, pappersstorlek, klickar du på knappen Egenskaper .

Skriv ut

 • Om du vill skriva ut endast markerade sidor rapporten, Välj sidor och ange intervallet. Skriv till exempel 5 till bara utskriftssidan 5 av en rapport, i både från och till .

 • Om du vill skriva ut en enda sida i rapporten anger både den från och till fält till samma sidnummer.

Copies

Ange antal kopior och ange Sortera om du vill att kopiorna ska skrivas ut i uppsättningar i en rapport med flera sidor.

Om du vill spara papper, eller skicka en utskrift till ett tryckeri eller skicka rapporten via e-post, du kan skapa en PDF eller xps-format i rapporten: på den Förhandsgranska med TABB-tangenten, i den gruppen Data klickar du på PDF eller XPS.

Överst på sidan

Förhandsgranska före utskrift

Använd alternativet Förhandsgranska för att kontrollera hur den utskrivna versionen av rapporten visas.

Du kan öppna en rapport i förhandsgranskning genom att använda någon av följande metoder:

 • Om du vill förhandsgranska en rapport som inte redan är öppen i navigeringsfönstret högerklickar du på den rapport som du vill förhandsgranska och klicka sedan på Förhandsgranskning.

  eller

 • Klicka på filen > Skriv utoch klicka sedan på Förhandsgranskning.

  eller

 • Om rapporten är öppen, högerklicka på dokumentfliken för rapporten och klicka sedan på Förhandsgranskning.

Du kan göra ytterligare formateringsändringar från förhandsgranskning genom att använda alternativen i den fliken Förhandsgranska .

Kommandon för förhandsgranskning

Om du vill visa flera sidor i rapporten flytta till andra sidor eller visa flera sidor på en gång när Förhandsgranska du anmäla prova något följande alternativ:

 • Klicka på knappen Öppna/Stäng gränslinje (<<) i det övre högra hörnet i navigeringsfönstret och expandera sedan visningsområdet rapport.

 • Placera rapporten med hjälp av de vågräta eller lodräta rullningslisterna.

 • Och förstora ett område i rapporten på den Förhandsgranska med TABB-tangenten, i den Zooma gruppera, klickar du på pilen nedan Zooma och välj förstoringen i procent. Du kan också använda zoomkontrollen i det nedre högra hörnet i fönstret.

 • Så här förhandsgranskar du flera sidor samtidigt, i den Zooma grupp klickar du på Två sidor eller klicka på Fler sidor och välj sedan ett alternativ.

Välj utskriftsalternativ:    I den skriva ut grupp klickar du på skriva ut och klicka på utskriftsalternativ.

Stäng förhandsgranskning:    I den gruppen Stäng förhandsgranskning klickar du på Stäng förhandsgranskning.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×