Ange utskriftsalternativ i Access

Ange utskriftsalternativ i Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skriva ut data från en tabell, en fråga, ett formulär eller en rapport i din Microsoft Access-databas, och du kan ange utskriftsalternativ för rapporter så att du kan presentera informationen i en mer tilltalande och läsbar utskriven kopia.

Att skriva ut data direkt från tabeller eller frågor fungerar bra när du vill skriva ut en enkel lista med data. Formulär passar bättre för att visa eller skriva ut data för en enstaka post eller en uppsättning relaterade poster, men inte för att skriva ut större uppsättningar med data eller sammanställningar av data. När du skriver ut data från rapporter kan du jämföra, sammanfatta och summera stora uppsättningar med data och sedan presentera informationen i en tilltalande utskriftslayout.

Mer information om hur du skapar en rapport finns i Introduktion till rapporter i Access.

Obs!: I den här artikeln gäller inte för Access-webbprogram – typ av databas du designa med Access och publicera online. Mer information finns i Skapa ett Access-program

I den här artikeln

Välja alternativ för utskriftsformat

Välja skrivarinställningar

Förhandsgranska före utskrift

Välja alternativ för utskriftsformat

När du har skapat rapporten kan du ange alternativ för utskriftslayout i dialogrutan Utskriftsformat. Med de här alternativen kan du finjustera formatet med alternativ för marginalinställningar, användning av stödlinjer och kolumner eller endast skriva ut data från rapporten utan formatering. För att ställa in alternativ för utskrift av sidan gör du följande:

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på rapporten och klickar sedan på Förhandsgranska.

 2. På fliken Förhandsgranska i gruppen Sidlayout klickar du på Utskriftsformat och ställer in marginaler, orientering och kolumninställningar som du vill använda.

  Dialogrutan Utskriftsformat

  Inställningar på fliken Utskriftsalternativ

Inställning

Beskrivning

Marginaler (tum)

Öka eller minska standardmarginalerna efter behov och se ändringarna på sidan Exempel.

Skriv endast ut data

Välj det här alternativet när du inte vill skriva ut layoutfunktionerna i rapporten, till exempel rutnät.

Delat formulär

Det här alternativet är inte tillgängligt för en rapport.

Om du vill anpassa marginalerna i din rapport går du till fliken Förhandsgranska i gruppen Sidstorlek, klickar på Marginaler och väljer ett lämpligt alternativ. En förhandsgranskning visas av hur rapporten ser ut med ändrade marginaler.

Inställningar på fliken Sida

Inställning

Beskrivning

Orientering

Välj mellan stående eller liggande orientering. Om du vill visa hur rapporten ser ut kan du ange orientering på fliken Förhandsgranska istället för här. På fliken Förhandsgranska i gruppen Sidlayout klickar du på Stående eller Liggande.

Papper

Välj pappersstorlek och källa.

Skrivare för kundadress.

Om du markerar Använd specifik skrivare kan du ange flera andra skrivar- och dokumentformat.

Inställningar på fliken kolumner

Obs!: De här alternativen finns också tillgängliga på fliken Förhandsgranska i gruppen Sidlayout under Kolumner.

Inställning

Beskrivning

Rutnätsinställningar

Välj antal kolumner och radavstånd. Om inställningen gäller en enda kolumn kommer inte alternativen Spaltavstånd och Kolumnlayout att vara tillgängliga.

Enligt Detalj

Välj att skriva ut kolumnen i samma storlek som du angivit i rapporten. Om du vill justera kolumnens bredd och höjd tar du bort markeringen och skriver in nya värden.

Kolumnstorlek

Ange bredd och höjd på kolumnerna.

Kolumnlayout

Ange i vilken orientering du vill att kolumnerna skrivs ut. Det här alternativet finns endast tillgängligt när det finns mer än en kolumn.

Överst på sidan

Välja skrivarinställningar

När du är klar med inställningarna för utskriftsformat för rapporten kan du ange särskilda utskriftsalternativ för skrivaren för att styra utskriftslayouten eller de sidor som du vill skriva ut och antalet kopior.

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på rapporten som du vill skriva ut och klicka på Förhandsgranska.

 2. På fliken Förhandsgranska i gruppen Skriv ut klickar du på Skriv ut.

  Tangentbordsgenväg tryck på Ctrl + P.

 3. Ange utskriftsalternativ och klicka sedan på OK för att skriva ut rapporten.

I följande tabell beskrivs de resultat du kan vänta dig från specifika skrivarinställningar:

Inställning

Beskrivning

Skrivare

Välj den skrivare där du vill att rapporten ska skrivas ut. Om du inte har angett orientering och pappersstorlek klickar du på knappen Egenskaper.

Utskriftsområde

 • Om du endast vill skriva ut markerade sidor i rapporten markerar du Sidor och anger område. Om du till exempel bara vill skriva ut sidan 5 i en rapport skriver du 5 i både rutan Från och rutan Till.

 • Om du vill skriva ut en enda sida i rapporten anger både den från och till fält till samma sidnummer.

Kopior

Ange antal kopior och ange Sortera om du vill att kopiorna ska skrivas ut i uppsättningar i en rapport med många sidor.

Om du vill spara papper, eller skicka en utskrift till ett tryckeri eller skicka rapporten via e-post, du kan skapa en PDF eller xps-format i rapporten: på den Förhandsgranska med TABB-tangenten, i den gruppen Data klickar du på PDF eller XPS.

Överst på sidan

Förhandsgranska före utskrift

Använd alternativet Förhandsgranska för att kontrollera hur rapporten kommer att se ut utskriven.

Du kan öppna en rapport i Förhandsgranskning genom att använda någon av följande metoder:

 • Om du vill förhandsgranska en rapport som inte redan är öppen i navigeringsfönstret högerklickar du på den rapport som du vill förhandsgranska och klicka sedan på Förhandsgranskning.

  eller

 • Klicka på Arkiv > Skriv ut och klicka sedan på Förhandsgranskning.

  eller

 • Om rapporten är öppen, högerklicka på dokumentfliken för rapporten och klicka sedan på Förhandsgranskning.

Du kan göra ytterligare formateringsändringar från förhandsgranskning genom att använda alternativen i den fliken Förhandsgranska.

Kommandon för förhandsgranskning

Om du vill visa flera sidor av rapporten, gå till andra sidor, eller visa flera sidor samtidigt när du förhandsgranskar rapporten kan du prova något av följande alternativ:

 • Klicka på knappen Öppna/stäng gränslinje (<<) i det övre högra hörnet i navigeringsfönstret och utöka sedan rapportens visningsområde.

 • Placera rapporten med hjälp av de vågräta eller lodräta rullningslisterna.

 • Och förstora ett område i rapporten på den Förhandsgranska med TABB-tangenten, i den Zooma gruppera, klickar du på pilen nedan Zooma och välj förstoringen i procent. Du kan också använda zoomkontrollen i det nedre högra hörnet i fönstret.

 • Så här förhandsgranskar du flera sidor samtidigt, i den Zooma grupp klickar du på Två sidor eller klicka på Fler sidor och välj sedan ett alternativ.

Välj utskriftsalternativ:    I den skriva ut grupp klickar du på skriva ut och klicka på utskriftsalternativ.

Stäng förhandsgranskning:    I den gruppen Stäng förhandsgranskning klickar du på Stäng förhandsgranskning.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×