Ange uppspelningsalternativen för ett videoklipp i presentationen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda alternativ för uppspelning i PowerPoint om du vill kontrollera hur och när en video visas i presentationen. Du kan spela upp en video i helskärmsläge eller ändra storlek till dimensioner som du anger. Du kan också justera volymen, spela upp videon flera gånger (i en loop) och visa mediekontroller.

Alternativen Spela upp är inte tillgängliga för onlinevideoklipp, till exempel YouTube-videor. De är bara tillgängliga för videor som infogats från din dator, nätverk eller OneDrive.

Om du vill styra hur videon ska spelas upp, använder du alternativen på fliken uppspelning på menyfliken PowerPoint. Den här fliken visas i menyfliksområdet när du markerar en video på en bild.

Fliken Verktyg videouppspelning i menyfliksområdet i PowerPoint 2016

(De här alternativen för en video är tillgängliga när du bädda in eller länka till en videofil från din dator.)

Spela upp en video i Klicka sekvens, automatiskt eller vid klickning

Tips:    Ange det här alternativet innan du lägger till alla animeringar eller utlösare i videon. Ändrar det här alternativet tar bort alla animeringar som associeras med din video.

 1. Klicka på videobildrutan på bilden i vyn Normal.

  Uppspelningsalternativen för en video från datorn är: I klicksekvens, Automatiskt eller Vid klickning

  Bild: Ange hur du vill att videon ska starta under presentationen

 2. På fliken Uppspelning, underVideoverktyg, gör du något av följande i listan Starta i gruppen Videoalternativ:

  • Om du vill spela upp videoklipp i sekvens Klicka på Markera I klickar du på sekvens.

  • Om du vill spela upp videon när den bild som innehåller videon visas i vyn Bildspel, väljer du automatiskt.

  • Om du vill styra när du vill starta videon genom att klicka med musknappen, väljer du Vid klickning. (När du visar en presentation i vyn Bildspel, du kan bara klicka bildruta när du är redo att spela upp videon.)

   Tips:    Klicka på den om du vill pausa en video när den spelas upp. Om du vill fortsätta spela upp videon, klickar du på den igen.

Spela upp en video på helskärm

Du kan spela upp en video så att den fyller hela bilden (skärmen) när du håller en presentation. Videon kan förvrängas när du förstorar den beroende på vilken upplösning originalvideofilen har. Förhandsgranska alltid videon innan du använder den i presentationen så att du inte använder helskärmsalternativet om videon visas förvrängd eller suddig.

Om du anger att videon ska visas i helskärm och att den ska starta automatiskt kan du dra videobildrutan utanför bilden till det grå området så att den inte syns på bilden innan videon startas i helskärm.

 1. I vyn Normal klickar du på videobildrutan på den bild där du vill spela upp videon på helskärm.

 2. På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spela upp i helskärm i gruppen Videoalternativ.

Ändra storlek på en video

Om du inte vill att spela upp en film i helskärmsvy kan du ändra storlek till mått som du vill använda.

 1. Markera det videoklipp som du vill ändra storlek på i normalvyn.

 2. Gör något av följande:

  Justera formatering:

  • Klicka på ett hörnstorlekshandtag tills en dubbelriktad pil visas, och dra sedan för att ändra storlek på bildrutan.

   Ett storlekshandtag är en dubbelriktad pil
   • Om du vill behålla mitten av videon på samma plats håller du ned Ctrl medan du drar. Det här alternativet behålls proportionerna som standard (Lås höjd – breddförhållande) för videon som du drar.

   • De flesta videor med upplösningen 640 x 480 har vanligtvis proportionerna 4:3 som är standard proportioner för PowerPoint 2010 presentationer. Standard proportioner för presentationer i PowerPoint 2013 och senare versioner är 16:9. Om proportioner av presentationen och video varierar, videon ser förvrängd när den har spelats upp.

  Så här anger du exakta proportioner för höjd och bredd för ett videoklipp:

  1. Klicka på dialogruteikonen Bild av ikon på fliken Format (PowerPoint 2013 eller senare versioner) eller Alternativfliken (PowerPoint 2010 ) i gruppen storlek under Videoverktyg.

  2. Klicka på storlek och sedan markera kryssrutan Lås proportioner under Skala.

  3. Under storlek och rotation, ange storlek i rutorna höjd och bredd eller ange storlek som du vill använda, förhållande på videon ursprungliga storlek i procent i rutorna Skala höjd och Bredd under Skala.

Tips:    Markera kryssrutan bästa skala för bildspel om du vill hindra videoklippen från att hoppa när de spelas under Skala.

Förhandsgranska en video

 • I vyn Normal klickar du på videobildrutan.

 • Klicka på Spela upp.

  Alternativet Spela upp finns även i gruppen Förhandsgranska, både på fliken Format och på fliken Uppspelning, under Videoverktyg.

Ange volymen för en video

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, klickar du på Volym i gruppen Videoalternativ och väljer sedan ett av följande alternativ:

  • Låg

  • Mellan

  • Hög

  • Ljud av

Tips:    Du kan också ange volymen med volymreglaget i kontrollfältet spela upp.

Dölja en video när inte spelas upp

När du visar presentationen kan dölja du videon tills du är redo att spela upp den. Men du bör skapa en automatisk eller utlöses animering om du vill starta uppspelningen eller spela upp video visas aldrig under bildspelet. Mer information om hur du skapar en automatisk eller utlösare animering finns i animera text eller objekt.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Dölj vid inaktivitet i gruppen Videoalternativ.

Spela upp en video som en slinga

Om du vill spela upp en video om och om igen under presentationen kan du använda slingfunktionen.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Repetera tills filmen eller ljudet stoppas i gruppen Videoalternativ.

Spola tillbaka en video efter uppspelning

Om du vill spola tillbaka en video efter uppspelning under presentationen gör du följande:

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spola tillbaka efter uppspelning i gruppen Videoalternativ.

Visa mediekontrollerna

Om du vill visa mediekontrollerna under presentationen gör du följande:

 • Markera kryssrutan Visa Mediekontroller i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

Om du vill styra hur videon ska spelas upp, använder du alternativen på fliken uppspelning på menyfliken PowerPoint. Den här fliken visas i menyfliksområdet när du markerar en video på en bild.

Uppspelningskontrollerna för en videofil som infogats från en dator

(De här alternativen för en video är tillgängliga när du bädda in eller länka till en videofil från din dator.)

Spela upp en video automatiskt eller vid klickning

Tips:    Ange det här alternativet innan du lägger till alla animeringar eller utlösare i videon. Ändrar det här alternativet tar bort alla animeringar som associeras med din video.

 1. Klicka på videobildrutan på bilden i vyn Normal.

  Videoalternativ

  Bild: Ange hur du vill att videon ska starta under presentationen

 2. På fliken Uppspelning, underVideoverktyg, gör du något av följande i listan Starta i gruppen Videoalternativ:

  • Om du vill spela upp videon när den bild som innehåller videon visas i vyn Bildspel, väljer du automatiskt.

  • Om du vill styra när du vill starta videon genom att klicka med musen, väljer du Vid klickning. (När du visar en presentation i vyn Bildspel, du kan bara klicka bildruta när du är redo att spela upp videon.)

   Tips:    Du kan pausa en video när den spelas upp genom att klicka på den. Om du vill fortsätta spela upp videon, klickar du på den igen.

Spela upp en video på helskärm

Du kan spela upp en video så att den fyller hela bilden (skärmen) när du håller en presentation. Videon kan förvrängas när du förstorar den beroende på vilken upplösning originalvideofilen har. Förhandsgranska alltid videon innan du använder den i presentationen så att du inte använder helskärmsalternativet om videon visas förvrängd eller suddig.

Om du anger att videon ska visas i helskärm och att den ska starta automatiskt kan du dra videobildrutan utanför bilden till det grå området så att den inte syns på bilden innan videon startas i helskärm.

 1. I vyn Normal klickar du på videobildrutan på den bild där du vill spela upp videon på helskärm.

 2. På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spela upp i helskärm i gruppen Videoalternativ.

Ändra storlek på en video

Om du inte vill att spela upp en film i helskärmsvy kan du ändra storlek till mått som du vill använda.

 1. Markera det videoklipp som du vill ändra storlek på i normalvyn.

 2. Gör något av följande:

  Justera formatering:

  • Klicka på ett hörnstorlekshandtag tills en dubbelriktad pil visas, och dra sedan för att ändra storlek på bildrutan.

   Ett storlekshandtag är en dubbelriktad pil
   • Om du vill behålla mitten av videon på samma plats håller du ned Ctrl medan du drar. Det här alternativet behålls proportionerna som standard (Lås höjd – breddförhållande) för videon som du drar.

   • De flesta videor med upplösningen 640 x 480 har vanligtvis proportionerna 4:3 som är standard proportioner för PowerPoint 2010 presentationer. Standard proportioner för presentationer i PowerPoint 2013 och senare versioner är 16:9. Om proportioner av presentationen och video varierar, videon ser förvrängd när den har spelats upp.

  Så här anger du exakta proportioner för höjd och bredd för ett videoklipp:

  1. Klicka på dialogruteikonen Bild av ikon på fliken Format (PowerPoint 2013 eller senare versioner) eller Alternativfliken (PowerPoint 2010 ) i gruppen storlek under Videoverktyg.

  2. Klicka på storlek och sedan markera kryssrutan Lås proportioner under Skala.

  3. Under storlek och rotation, ange storlek i rutorna höjd och bredd eller ange storlek som du vill använda, förhållande på videon ursprungliga storlek i procent i rutorna Skala höjd och Bredd under Skala.

Tips:    Markera kryssrutan bästa skala för bildspel om du vill hindra videoklippen från att hoppa när de spelas under Skala.

Förhandsgranska en video

 • I vyn Normal klickar du på videobildrutan.

 • Klicka på Spela upp.

  Alternativet Spela upp finns även i gruppen Förhandsgranska, både på fliken Format och på fliken Uppspelning, under Videoverktyg.

Ange volymen för en video

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, klickar du på Volym i gruppen Videoalternativ och väljer sedan ett av följande alternativ:

  • Låg

  • Mellan

  • Hög

  • Ljud av

Tips:    Du kan också ange volymen med volymreglaget i kontrollfältet spela upp.

Dölja en video när inte spelas upp

När du visar presentationen kan dölja du videon tills du är redo att spela upp den. Men du bör skapa en automatisk eller utlöses animering om du vill starta uppspelningen eller spela upp video visas aldrig under bildspelet. Mer information om hur du skapar en automatisk eller utlösare animering finns i animera text eller objekt.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Dölj vid inaktivitet i gruppen Videoalternativ.

Spela upp en video som en slinga

Om du vill spela upp en video om och om igen under presentationen kan du använda slingfunktionen.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Repetera tills filmen eller ljudet stoppas i gruppen Videoalternativ.

Spola tillbaka en video efter uppspelning

Om du vill spola tillbaka en video efter uppspelning under presentationen gör du följande:

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spola tillbaka efter uppspelning i gruppen Videoalternativ.

Visa mediekontrollerna

Om du vill visa mediekontrollerna under presentationen gör du följande:

 • Markera kryssrutan Visa Mediekontroller i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

Ändra storlek på en film

Om du inte vill att spela upp en film i helskärmsvy kan du ändra storlek till mått som du vill använda.

 1. Klicka på den film som du vill ändra storlek på i normalvyn.

 2. Klicka på dialogruteikonen Bild av ikon på fliken Alternativ i gruppen storlek under Verktyg för film.

  Fliken Alternativ under Filmverktyg

 3. Om du vill behålla den film proportioner för höjd och bredd på fliken storlek och sedan markera kryssrutan Lås proportioner under Skala.

 4. Gör något av följande:

  • Under storlek och rotation, ange storlek i rutorna höjd och bredd.

  • Ange storlek som du vill använda i förhållande till den film ursprungliga storlek i procent i rutorna höjd och bredd under Skala.

Tips!    

 • Markera kryssrutan bästa skala för bildspel om du vill förhindra att filmer hoppas över när de spelas.

 • Du kan också ändra storlek på en film genom att dra dess kantlinjer. Om du vill behålla mitten av filmen på samma plats håller du ned CTRL medan du drar. Som standard har Office PowerPoint 2007 proportionerna (Lås höjd – breddförhållande) på filmen som du drar. De flesta filmer med upplösningen 640 x 480 har vanligtvis proportionerna 4:3 som är också proportioner för de flesta PowerPoint-presentationer. Om proportioner på presentationen och filmen skiljer sig åt förvrängd filmen när den har spelats upp.

Dölja en filmram

Du kanske vill göra en filmram osynliga så att den visas under presentationen och gör den försvinner från bilden efter presentationen. Om du markerar det här alternativet och Spela upp i helskärm alternativet filmen visas inte vara på bilden på alla (även om du kan se den flash på bilden innan den har spelats upp helskärm). Dra filmram utanför bilden för att hindra kort flash.

Viktigt     Om du drar filmram utanför bilden eller dölja filmram måste du ange filmen ska spelas upp automatiskt eller med en annan typ av kontroll, till exempel en utlösare. En utlösare är något i bilden, till exempel en bild, figur, knappen, stycke med text eller textruta som inleder en åtgärd när du klickar på den.

 1. Klicka på filmrutan i bilden i vyn Normal.

 2. Under Verktyg för film på fliken Alternativ i gruppen Filmalternativ Markera kryssrutan Dölj under presentationen.

  Fliken Alternativ under Filmverktyg

Även om filmram visas alltid i normalvyn, kan du dra film ramen från bilden för att dölja den.

Skjuta upp starten av en film

Du kan justera inställningarna för när en filmfil spelas upp. Du kanske vill starta fem sekunder i filmen i stället för i början av filmen.

 1. Klicka på filmrutan i bilden i vyn Normal.

 2. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

  Bild av fliken Animeringar

 3. Klicka på pilen till höger om den valda filmen i Anpassad animering aktivitetsfönster och klicka sedan på Effektalternativ.

  Ikonen film ser ut som symbolen på knappen Spela upp på en video- eller DVD-spelare, visas ovanför utlösarfältet.

  Filmeffekter i listan i åtgärdsfönstret

 4. Klicka på fliken effekt och klicka från tid under Spela upp, och ange sedan det totala antalet sekunder för fördröjningen.

Spola tillbaka en film när den har spelats upp

När du ställer in en film ska spolas tillbaka den automatiskt går tillbaka till den första bildrutan och stannar efter en uppspelning.

 1. Klicka på filmrutan i bilden i vyn Normal.

 2. Under Verktyg för film på fliken Alternativ i gruppen Filmalternativ Markera kryssrutan Spola tillbaka filmen efter uppspelning.

  Fliken Alternativ under Filmverktyg

Mer information finns i

Skapa en självgående presentation

Göra en video av presentationen

Lägg till och spela upp ljud i en presentation

Ställa in tid och hastighet för övergångar

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×