Ange uppspelningsalternativen för ett videoklipp i presentationen

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda alternativ för uppspelning i PowerPoint om du vill kontrollera hur och när en video visas i presentationen. Du kan spela upp en video i helskärmsläge eller ändra storlek till dimensioner som du anger. Du kan också justera volymen, spela upp videon flera gånger (i en loop) och visa mediekontroller.

Om du vill styra hur videon ska spelas upp, använder du alternativen på fliken uppspelning på menyfliken PowerPoint. Den här fliken visas i menyfliksområdet när du markerar en video på en bild.

Fliken Verktyg videouppspelning i menyfliksområdet i PowerPoint 2016

(De här alternativen för en video är tillgängliga när du bädda in eller länka till en videofil från din dator.)

Spela upp en video i Klicka sekvens, automatiskt eller vid klickning

Tips:    Ange det här alternativet innan du lägger till alla animeringar eller utlösare i videon. Ändrar det här alternativet tar bort alla animeringar som associeras med din video.

 1. Klicka på videobildrutan på bilden i vyn Normal.

  Uppspelningsalternativen för en video från datorn är: I klicksekvens, Automatiskt eller Vid klickning
  Ange hur du vill att videon ska starta under presentationen
 2. På fliken Uppspelning, underVideoverktyg, gör du något av följande i listan Starta i gruppen Videoalternativ:

  • Om du vill spela upp videoklipp i sekvens Klicka på Markera I klickar du på sekvens.

  • Om du vill spela upp videon när den bild som innehåller videon visas i vyn Bildspel, väljer du automatiskt.

  • Om du vill styra när du vill starta videon genom att klicka med musknappen, väljer du Vid klickning. (När du visar en presentation i vyn Bildspel, du kan bara klicka bildruta när du är redo att spela upp videon.)

   Tips:    Klicka på den om du vill pausa en video när den spelas upp. Om du vill fortsätta spela upp videon, klickar du på den igen.

Spela upp en video på helskärm

Du kan spela upp en video så att den fyller hela bilden (skärmen) när du håller en presentation. Videon kan förvrängas när du förstorar den beroende på vilken upplösning originalvideofilen har. Förhandsgranska alltid videon innan du använder den i presentationen så att du inte använder helskärmsalternativet om videon visas förvrängd eller suddig.

Om du anger att videon ska visas i helskärm och att den ska starta automatiskt kan du dra videobildrutan utanför bilden till det grå området så att den inte syns på bilden innan videon startas i helskärm.

 1. I vyn Normal klickar du på videobildrutan på den bild där du vill spela upp videon på helskärm.

 2. På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spela upp i helskärm i gruppen Videoalternativ.

Ändra storlek på en video

Om du inte vill att din film ska spelas upp i helskärmsvy kan du ändra storlek på den till de mått du vill använda.

 1. Markera det videoklipp som du vill ändra storlek på i normalvyn.

 2. Gör något av följande:

  Justera formatering:

  • Klicka på ett hörnstorlekshandtag tills en dubbelriktad pil visas, och dra sedan för att ändra storlek på bildrutan.

   Ett storlekshandtag är en dubbelriktad pil
   • Om du vill behålla mitten av videon på samma plats håller du ned Ctrl medan du drar. Det här alternativet behålls proportionerna som standard (Lås höjd – breddförhållande) för videon som du drar.

   • De flesta videor med upplösningen 640 x 480 har vanligtvis proportionerna 4:3 som är standard proportioner för PowerPoint 2010 presentationer. Standard proportioner för PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016 presentationer är 16:9. Om proportioner av presentationen och video varierar, videon ser förvrängd när den har spelats upp.

  Så här anger du exakta proportioner för höjd och bredd för ett videoklipp:

  1. Klicka på dialogruteikonen Bild av ikon på fliken Format (PowerPoint 2013 eller PowerPoint 2016 ) eller Alternativfliken (PowerPoint 2010 ) i gruppen storlek under Videoverktyg.

  2. Klicka på Storlek och markera kryssrutan Lås bredd-höjd-förhållandet under Skala.

  3. Under storlek och rotation, ange storlek i rutorna höjd och bredd eller ange storlek som du vill använda, förhållande på videon ursprungliga storlek i procent i rutorna Skala höjd och Bredd under Skala.

Tips:    Markera kryssrutan bästa skala för bildspel om du vill hindra videoklippen från att hoppa när de spelas under Skala.

Förhandsgranska en video

 • I vyn Normal klickar du på videobildrutan.

 • Klicka på Spela upp.

  Alternativet Spela upp finns även i gruppen Förhandsgranska, både på fliken Format och på fliken Uppspelning, under Videoverktyg.

Ange volymen för en video

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, klickar du på Volym i gruppen Videoalternativ och väljer sedan ett av följande alternativ:

  • Låg

  • Mellan

  • Hög

  • Ljud av

Tips:    Du kan också ange volymen med volymreglaget i kontrollfältet spela upp.

Dölja en video när den inte spelas upp

När du visar presentationen kan dölja du videon tills du är redo att spela upp den. Men du bör skapa en automatisk eller utlöses animering om du vill starta uppspelningen eller spela upp video visas aldrig under bildspelet. Mer information om hur du skapar en automatisk eller utlösare animering finns i animera text eller objekt.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Dölj vid inaktivitet i gruppen Videoalternativ.

Spela upp en video som en slinga

Om du vill spela upp en video om och om igen under presentationen kan du använda slingfunktionen.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Repetera tills filmen eller ljudet stoppas i gruppen Videoalternativ.

Spola tillbaka en video efter uppspelning

Om du vill att videon ska spolas tillbaka efter uppspelning under presentationen gör du så här:

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spola tillbaka efter uppspelning i gruppen Videoalternativ.

Visa mediekontrollerna

Om du vill visa mediekontrollerna under presentationen gör du så här:

 • På fliken Bildspel markerar du kryssrutan Visa mediekontroller i gruppen Konfigurera.

Om du vill styra hur videon ska spelas upp, använder du alternativen på fliken uppspelning på menyfliken PowerPoint. Den här fliken visas i menyfliksområdet när du markerar en video på en bild.

Uppspelningskontrollerna för en videofil som infogats från en dator

(De här alternativen för en video är tillgängliga när du bädda in eller länka till en videofil från din dator.)

Spela upp en video automatiskt eller vid klickning

Tips:    Ange det här alternativet innan du lägger till alla animeringar eller utlösare i videon. Ändrar det här alternativet tar bort alla animeringar som associeras med din video.

 1. Klicka på videobildrutan på bilden i vyn Normal.

  Videoalternativ
  Ange hur du vill att videon ska starta under presentationen
 2. På fliken Uppspelning, underVideoverktyg, gör du något av följande i listan Starta i gruppen Videoalternativ:

  • Om du vill spela upp videon när den bild som innehåller videon visas i vyn Bildspel, väljer du automatiskt.

  • Om du vill styra när du vill starta videon genom att klicka med musen, väljer du Vid klickning. (När du visar en presentation i vyn Bildspel, du kan bara klicka bildruta när du är redo att spela upp videon.)

   Tips:    Du kan pausa en video när den spelas upp genom att klicka på den. Om du vill fortsätta spela upp videon, klickar du på den igen.

Spela upp en video på helskärm

Du kan spela upp en video så att den fyller hela bilden (skärmen) när du håller en presentation. Videon kan förvrängas när du förstorar den beroende på vilken upplösning originalvideofilen har. Förhandsgranska alltid videon innan du använder den i presentationen så att du inte använder helskärmsalternativet om videon visas förvrängd eller suddig.

Om du anger att videon ska visas i helskärm och att den ska starta automatiskt kan du dra videobildrutan utanför bilden till det grå området så att den inte syns på bilden innan videon startas i helskärm.

 1. I vyn Normal klickar du på videobildrutan på den bild där du vill spela upp videon på helskärm.

 2. På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spela upp i helskärm i gruppen Videoalternativ.

Ändra storlek på en video

Om du inte vill att din film ska spelas upp i helskärmsvy kan du ändra storlek på den till de mått du vill använda.

 1. Markera det videoklipp som du vill ändra storlek på i normalvyn.

 2. Gör något av följande:

  Justera formatering:

  • Klicka på ett hörnstorlekshandtag tills en dubbelriktad pil visas, och dra sedan för att ändra storlek på bildrutan.

   Ett storlekshandtag är en dubbelriktad pil
   • Om du vill behålla mitten av videon på samma plats håller du ned Ctrl medan du drar. Det här alternativet behålls proportionerna som standard (Lås höjd – breddförhållande) för videon som du drar.

   • De flesta videor med upplösningen 640 x 480 har vanligtvis proportionerna 4:3 som är standard proportioner för PowerPoint 2010 presentationer. Standard proportioner för PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016 presentationer är 16:9. Om proportioner av presentationen och video varierar, videon ser förvrängd när den har spelats upp.

  Så här anger du exakta proportioner för höjd och bredd för ett videoklipp:

  1. Klicka på dialogruteikonen Bild av ikon på fliken Format (PowerPoint 2013 eller PowerPoint 2016 ) eller Alternativfliken (PowerPoint 2010 ) i gruppen storlek under Videoverktyg.

  2. Klicka på Storlek och markera kryssrutan Lås bredd-höjd-förhållandet under Skala.

  3. Under storlek och rotation, ange storlek i rutorna höjd och bredd eller ange storlek som du vill använda, förhållande på videon ursprungliga storlek i procent i rutorna Skala höjd och Bredd under Skala.

Tips:    Markera kryssrutan bästa skala för bildspel om du vill hindra videoklippen från att hoppa när de spelas under Skala.

Förhandsgranska en video

 • I vyn Normal klickar du på videobildrutan.

 • Klicka på Spela upp.

  Alternativet Spela upp finns även i gruppen Förhandsgranska, både på fliken Format och på fliken Uppspelning, under Videoverktyg.

Ange volymen för en video

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, klickar du på Volym i gruppen Videoalternativ och väljer sedan ett av följande alternativ:

  • Låg

  • Mellan

  • Hög

  • Ljud av

Tips:    Du kan också ange volymen med volymreglaget i kontrollfältet spela upp.

Dölja en video när den inte spelas upp

När du visar presentationen kan dölja du videon tills du är redo att spela upp den. Men du bör skapa en automatisk eller utlöses animering om du vill starta uppspelningen eller spela upp video visas aldrig under bildspelet. Mer information om hur du skapar en automatisk eller utlösare animering finns i animera text eller objekt.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Dölj vid inaktivitet i gruppen Videoalternativ.

Spela upp en video som en slinga

Om du vill spela upp en video om och om igen under presentationen kan du använda slingfunktionen.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Repetera tills filmen eller ljudet stoppas i gruppen Videoalternativ.

Spola tillbaka en video efter uppspelning

Om du vill att videon ska spolas tillbaka efter uppspelning under presentationen gör du så här:

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spola tillbaka efter uppspelning i gruppen Videoalternativ.

Visa mediekontrollerna

Om du vill visa mediekontrollerna under presentationen gör du så här:

 • På fliken Bildspel markerar du kryssrutan Visa mediekontroller i gruppen Konfigurera.

Ändra storlek på en film

Om du inte vill att din film ska spelas upp i helskärmsvy kan du ändra storlek på den till de mått du vill använda.

 1. Klicka på filmen som du vill ändra storlek på i vyn Normal.

 2. Klicka på dialogruteikonen Bild av ikon på fliken Alternativ i gruppen storlek under Verktyg för film.

  Fliken Alternativ under Filmverktyg

 3. Klicka på fliken Storlek och markera kryssrutan Lås höjd-breddförhållande under Skala om du vill behålla förhållandet mellan höjd och bredd i filmen.

 4. Gör något av följande:

  • Ange storlek i rutorna Höjd och Bredd under Storlek och rotation.

  • Ange vilken storlek du vill ha i procent jämfört med filmens originalstorlek i rutorna Höjd och Bredd under Skala.

Tips!    

 • Markera kryssrutan Bästa skala för bildspel om du vill hindra filmerna från att hoppa när de spelas.

 • Du kan också ändra storlek på en film genom att dra i dess kantlinjer. Håll ned CTRL samtidigt som du drar med musen om du vill behålla filmens centrum på samma ställe. Proportionerna bevaras (höjd-breddförhållandet låses) som standard när du drar filmen i Office PowerPoint 2007. Vanligtvis har de flesta filer med upplösningen 640 x 480 proportionerna 4:3, vilket även är proportionerna för de flesta PowerPoint-presentationer. Om proportionerna för presentationen och filmen skiljer sig åt ser filmen förvrängd ut när den spelas.

Dölja en filmruta

Du kanske vill göra en filmram osynliga så att den visas under presentationen och gör den försvinner från bilden efter presentationen. Om du markerar det här alternativet och Spela upp i helskärm alternativet filmen visas inte vara på bilden på alla (även om du kan se den flash på bilden innan den har spelats upp helskärm). Dra filmram utanför bilden för att hindra kort flash.

Viktigt!     Om du drar filmrutan från bilden eller döljer bildrutan måste du ställa in att filmen ska spelas automatiskt eller av någon annan slags kontroll, som en utlösare. (En utlösare är någonting i bilden, t.ex. en bild, en form, en knapp, en textparagraf eller en textruta som sätter igång en åtgärd när du klickar på den.)

 1. Klicka på filmrutan i bilden i vyn Normal.

 2. Markera kryssrutan Dölj under bildspel i gruppen Filmalternativ på fliken Alternativ under Filmverktyg.

  Fliken Alternativ under Filmverktyg

Även om filmen alltid syns i vyn Normal kan du dra filmrutan av bilden om du vill dölja den.

Fördröja början på en film

Du kan justera inställningarna för när en film ska spelas upp. Du kanske t.ex. vill börja fem sekunder in i filmen, i stället för i början av filmen.

 1. Klicka på filmrutan i bilden i vyn Normal.

 2. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

  Bild av fliken Animeringar

 3. Klicka på pilen till höger om den markerade filmen i åtgärdsfönstret Anpassa animering i listan aktivitetsfönster och klicka sedan på Effektalternativ.

  Filmikonen, som ser ut som uppspelningsknappen på en video- eller DVD-spelare, visas ovanför utlösarfältet.

  Filmeffekter i listan i åtgärdsfönstret

 4. Klicka på fliken Effekt och klicka på Från tid under Spela upp, och ange sedan det totala antalet sekunder för fördröjningen.

Spola tillbaka filmen när den spelats upp

När du anger att en film ska spolas tillbaka går den automatiskt tillbaka till den första bilden och stannar efter en uppspelning.

 1. Klicka på filmrutan i bilden i vyn Normal.

 2. Markera kryssrutan Spola tillbaka filmen efter uppspelning`E i gruppen Filmalternativ på fliken Alternativ under Filmverktyg.

  Fliken Alternativ under Filmverktyg

Mer information finns i

Skapa en självgående presentation

Göra en video av presentationen

Lägg till och spela upp ljud i en presentation

Ställa in tid och hastighet för övergångar

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×