Ange uppspelningsalternativen för ett videoklipp i presentationen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda uppspelnings alternativen i PowerPoint för att styra hur och när en video visas i presentationen. Du kan spela upp en video i hel skärms läge eller ändra storlek på den till mått som du anger. Du kan också styra volymen, spela upp videon flera gånger (i en slinga) och Visa medie kontroller.

De här uppspelnings alternativen är inte tillgängliga för online-videor, till exempel YouTube-videor. De är bara tillgängliga för videor som infogas från datorn, nätverket eller OneDrive.

Du kan styra hur videon spelas upp med hjälp av alternativen på fliken uppspelning i menyfliksområdet PowerPoint. Den här fliken visas i menyfliksområdet när du väljer en video på en bild.

Fliken uppspelning i PowerPoint 2016-menyfliksområdet

(De här alternativen för en video är tillgängliga när du bäddar in eller länkar till en videofil från datorn.)

Spela upp en video i Click-sekvens, automatiskt eller vid klickning

Viktigt!: Ange det här alternativet innan du lägger till några animeringar eller utlösare för videoklippet. När du ändrar det här alternativet tas animeringar som är kopplade till ditt videoklipp bort.

 1. Klicka på videobildrutan på bilden i vyn Normal.

  Uppspelningsalternativen för en video från datorn är: I klicksekvens, Automatiskt eller Vid klickning

  Bild: Ange hur du vill att videon ska starta under presentationen

 2. Under video verktygpå fliken uppspelning , i gruppen video alternativ , väljer du ett alternativ:

  Uppspelningsalternativen för en video från datorn är: I klicksekvens, Automatiskt eller Vid klickning

  Alternativ

  När videon spelas upp under ett bild spel

  Automatiskt

  Videon spelas upp automatiskt när bilden visas.

  Vid klickning eller vid klickning på

  Videon spelas bara upp när du klickar i video bild rutan.

  I klicksekvens

  Videon spelas upp i sekvens med andra åtgärder som du har programmerat på bilden (till exempel animeringseffekter). För det här alternativet krävs inte en litteral klickning. Du kan utlösa videon så att den börjar med en klickning eller annan mekanism som aktiverar nästa åtgärd på bilden (till exempel att trycka på högerpil).

  (Det här alternativet är tillgängligt i PowerPoint för Office 365 och PowerPoint 2019. Det är också tillgängligt i PowerPoint 2016 version 1709 eller senare.)

  Tips:   Om du vill pausa en video medan den spelas upp klickar du på den. Om du vill fortsätta att spela upp videon klickar du på den igen.

Spela upp en video på helskärm

Du kan spela upp en video så att den fyller hela bilden (skärmen) när du håller en presentation. Videon kan förvrängas när du förstorar den beroende på vilken upplösning originalvideofilen har. Förhandsgranska alltid videon innan du använder den i presentationen så att du inte använder helskärmsalternativet om videon visas förvrängd eller suddig.

Om du anger att videon ska visas i helskärm och att den ska starta automatiskt kan du dra videobildrutan utanför bilden till det grå området så att den inte syns på bilden innan videon startas i helskärm.

 1. I vyn Normal klickar du på videobildrutan på den bild där du vill spela upp videon på helskärm.

 2. På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spela upp i helskärm i gruppen Videoalternativ.

Ändra storlek på en video

Om du inte vill att filmen ska spelas upp i hel skärms läge kan du ändra storlek på den till önskade dimensioner.

 1. I vyn normal väljer du den video du vill ändra storlek på.

 2. Gör något av följande:

  Så här justerar du formateringen:

  • Klicka på ett hörn storleks handtag tills du ser en dubbelriktad pil och dra sedan för att ändra storlek på ramen.

   Ett storlekshandtag är en dubbelriktad pil
   • Håll ned CTRL samtidigt som du drar för att behålla videoklippets mitt punkt. Som standard upprätthålls proportionerna (låser bild förhållandet) för videon när du drar.

   • De flesta videoklipp med en lösning på 640 x 480 har ett 4:3-höjd-förhållande, som också är standard bredd-breddförhållandet för PowerPoint 2010-presentationer. Standard proportionerna för presentationer i PowerPoint 2013 och nyare versioner är 16:9. Om presentations proportionerna för presentationen och videon är annorlunda blir videon förvrängd när den spelas upp.

  Så här anger du exakta proportioner för höjden till bredden för en video:

  1. Klicka på dialog Rute ikonen Bild av ikon i gruppen storlek på fliken format under video verktyg(PowerPoint 2013 eller senare versioner) eller fliken alternativ (PowerPoint 2010 ).

  2. Klicka på storlekoch markera sedan kryss rutan Lås höjd -breddförhållandet under skala.

  3. Ange storlek i rutorna höjd och Bredd under storlek och rotation, eller ange hur stor procent andel av storleken du vill ha i rutorna skala och skala bredd , i förhållande till videons original storlek.

Tips:   Om du vill förhindra att videoklipp hoppas över när de spelas upp väljer du kryss rutan för att visa bild spel på bästa nivå under skala.

Förhandsgranska en video

 • I vyn Normal klickar du på videobildrutan.

 • Klicka på Spela upp.

  Alternativet Spela upp finns även i gruppen Förhandsgranska, både på fliken Format och på fliken Uppspelning, under Videoverktyg.

Ange volymen för en video

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, klickar du på Volym i gruppen Videoalternativ och väljer sedan ett av följande alternativ:

  • Låg

  • Medel

  • Hög

  • Ljud av

Tips:   Du kan också ställa in volymen med skjutreglaget volym i uppspelnings kontroll fältet.

Dölja en video när den inte spelas upp

När du håller presentationen kan du dölja videon tills du ska spela upp den. Du bör dock skapa en automatisk eller utlöst animering som startar uppspelningen, annars ser du inte videon spelas upp under bildspelet. Mer information om hur du skapar en automatisk eller utlöst animering finns i Animera text eller objekt.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Dölj vid inaktivitet i gruppen Videoalternativ.

Spela upp en video som en slinga

Om du vill spela upp en video om och om igen under presentationen kan du använda slingfunktionen.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Repetera tills filmen eller ljudet stoppas i gruppen Videoalternativ.

Spola tillbaka en video efter uppspelning

Så här spolar du tillbaka videon efter uppspelning under presentationen:

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spola tillbaka efter uppspelning i gruppen Videoalternativ.

Visa medie kontroller

Om du vill visa medie kontrollerna under presentationen gör du så här:

 • Markera kryss rutan Visa medie kontroller i gruppen Konfigurera på fliken bild spel .

Du kan styra hur videon spelas upp med hjälp av alternativen på fliken uppspelning i menyfliksområdet PowerPoint. Den här fliken visas i menyfliksområdet när du väljer en video på en bild.

Uppspelnings kontroller för en videofil från en dator

(De här alternativen för en video är tillgängliga när du bäddar in eller länkar till en videofil från datorn.)

Spela upp en video automatiskt eller vid klickning

Tips:   Ange det här alternativet innan du lägger till några animeringar eller utlösare för videoklippet. Om du ändrar det här alternativet tas alla animeringar som är associerade med videon bort.

 1. Klicka på videobildrutan på bilden i vyn Normal.

  Videoalternativ

  Bild: Ange hur du vill att videon ska starta under presentationen

 2. På fliken Uppspelning, underVideoverktyg, gör du något av följande i listan Starta i gruppen Videoalternativ:

  • Om du vill spela upp videon när bilden med videon visas i bildspelsvyn väljer du automatiskt.

  • Om du vill styra när du vill starta videon genom att klicka på musen väljer du vid klickning. (När du presenterar i bildspelsvyn klickar du helt enkelt på video bild rutan när du är redo att spela upp videon.)

   Tips:   Du kan pausa en video när den spelas upp genom att klicka på den. Om du vill fortsätta att spela upp videon klickar du på den igen.

Spela upp en video på helskärm

Du kan spela upp en video så att den fyller hela bilden (skärmen) när du håller en presentation. Videon kan förvrängas när du förstorar den beroende på vilken upplösning originalvideofilen har. Förhandsgranska alltid videon innan du använder den i presentationen så att du inte använder helskärmsalternativet om videon visas förvrängd eller suddig.

Om du anger att videon ska visas i helskärm och att den ska starta automatiskt kan du dra videobildrutan utanför bilden till det grå området så att den inte syns på bilden innan videon startas i helskärm.

 1. I vyn Normal klickar du på videobildrutan på den bild där du vill spela upp videon på helskärm.

 2. På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spela upp i helskärm i gruppen Videoalternativ.

Ändra storlek på en video

Om du inte vill att filmen ska spelas upp i hel skärms läge kan du ändra storlek på den till önskade dimensioner.

 1. I vyn normal väljer du den video du vill ändra storlek på.

 2. Gör något av följande:

  Så här justerar du formateringen:

  • Klicka på ett hörn storleks handtag tills du ser en dubbelriktad pil och dra sedan för att ändra storlek på ramen.

   Ett storlekshandtag är en dubbelriktad pil
   • Håll ned CTRL samtidigt som du drar för att behålla videoklippets mitt punkt. Som standard upprätthålls proportionerna (låser bild förhållandet) för videon när du drar.

   • De flesta videoklipp med en lösning på 640 x 480 har ett 4:3-höjd-förhållande, som också är standard bredd-breddförhållandet för PowerPoint 2010-presentationer. Standard proportionerna för presentationer i PowerPoint 2013 och nyare versioner är 16:9. Om presentations proportionerna för presentationen och videon är annorlunda blir videon förvrängd när den spelas upp.

  Så här anger du exakta proportioner för höjden till bredden för en video:

  1. Klicka på dialog Rute ikonen Bild av ikon i gruppen storlek på fliken format under video verktyg(PowerPoint 2013 eller senare versioner) eller fliken alternativ (PowerPoint 2010 ).

  2. Klicka på storlekoch markera sedan kryss rutan Lås höjd -breddförhållandet under skala.

  3. Ange storlek i rutorna höjd och Bredd under storlek och rotation, eller ange hur stor procent andel av storleken du vill ha i rutorna skala och skala bredd , i förhållande till videons original storlek.

Tips:   Om du vill förhindra att videoklipp hoppas över när de spelas upp väljer du kryss rutan för att visa bild spel på bästa nivå under skala.

Förhandsgranska en video

 • I vyn Normal klickar du på videobildrutan.

 • Klicka på Spela upp.

  Alternativet Spela upp finns även i gruppen Förhandsgranska, både på fliken Format och på fliken Uppspelning, under Videoverktyg.

Ange volymen för en video

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, klickar du på Volym i gruppen Videoalternativ och väljer sedan ett av följande alternativ:

  • Låg

  • Medel

  • Hög

  • Ljud av

Tips:   Du kan också ställa in volymen med skjutreglaget volym i uppspelnings kontroll fältet.

Dölja en video när den inte spelas upp

När du håller presentationen kan du dölja videon tills du ska spela upp den. Du bör dock skapa en automatisk eller utlöst animering som startar uppspelningen, annars ser du inte videon spelas upp under bildspelet. Mer information om hur du skapar en automatisk eller utlöst animering finns i Animera text eller objekt.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Dölj vid inaktivitet i gruppen Videoalternativ.

Spela upp en video som en slinga

Om du vill spela upp en video om och om igen under presentationen kan du använda slingfunktionen.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Repetera tills filmen eller ljudet stoppas i gruppen Videoalternativ.

Spola tillbaka en video efter uppspelning

Så här spolar du tillbaka videon efter uppspelning under presentationen:

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spola tillbaka efter uppspelning i gruppen Videoalternativ.

Visa medie kontroller

Om du vill visa medie kontrollerna under presentationen gör du så här:

 • Markera kryss rutan Visa medie kontroller i gruppen Konfigurera på fliken bild spel .

Ändra storlek på en film

Om du inte vill att filmen ska spelas upp i hel skärms läge kan du ändra storlek på den till önskade dimensioner.

 1. I vyn normal klickar du på den film som du vill ändra storlek på.

 2. Klicka på dialog Rute ikonen i gruppen storlek på fliken alternativ under film verktyg.

  Fliken Alternativ under Filmverktyg

 3. Om du vill behålla filmens höjd-och bredd proportioner klickar du på fliken storlek och väljer sedan kryss rutan Lås höjd -breddförhållandet under skala.

 4. Gör något av följande:

  • Ange storlek i rutorna höjd och Bredd under storlek och rotation.

  • I rutorna höjd och Bredd under skalaskriver du in den storlek som du vill använda i förhållande till filmens original storlek.

Tips    

 • Om du vill förhindra att filmerna hoppas över när de spelas upp markerar du kryss rutan för att visa bild spel bäst .

 • Du kan också ändra storlek på en film genom att dra i dess kant linjer. Om du vill behålla filmens mitt punkt på samma plats håller du ned CTRL medan du drar. Office PowerPoint 2007 bevarar som standard proportionerna (låser höjd-breddförhållandet) för filmen när du drar. Oftast har de flesta filmer med en 640 x 480-upplösning ett 4:3-höjd-breddförhållandet, som också är höjd-breddförhållandet för de flesta PowerPoint-presentationer. Om presentationens proportioner och filmen är annorlunda ser filmen ut att vara förvrängd när den spelas upp.

Dölja en film ram

Du kanske vill göra en film ram osynlig så att den inte visas under presentationen och att den försvinner från bilden efter presentationen. Om du väljer det här alternativet och alternativet spela upp i helskärm visas inte filmen på din bild alls (det kan hända att den blinkar på bilden innan den spelas upp i hel skärms läge). För att förhindra att den korta Flash-filmen drar du film rutan från bilden.

Viktigt     Om du drar filmrutan från bilden eller döljer filmrutan måste du ange att filmen ska spelas upp automatiskt eller av med hjälp av någon annan kontroll, till exempel en utlösare. En utlösare är något på bilden, till exempel en bild, figur, knapp, stycke med text eller text ruta som initierar en åtgärd när du klickar på den.

 1. Klicka på filmrutan i bilden i vyn Normal.

 2. Markera kryss rutan Dölj under bild i gruppen film alternativ på fliken alternativ under film verktyg.

  Fliken Alternativ under Filmverktyg

Även om film rutan alltid visas i normalvyn kan du dölja den genom att dra film rutan från bilden.

Försena början av en film

Du kan ändra inställningarna för när en filmfil spelas upp. Du kanske till exempel vill starta fem sekunder i filmen i stället för i början av filmen.

 1. Klicka på filmrutan i bilden i vyn Normal.

 2. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

  Bild av fliken Animeringar

 3. I aktivitetsfönster för anpassade animeringar klickar du på pilen till höger om den valda filmen och klickar sedan på effekt alternativ.

  Film ikonen som ser ut som på knappen Spela upp i en VCR-eller DVD-spelare visas ovanför utlösnings fältet.

  Filmeffekter i listan i åtgärdsfönstret

 4. Klicka på från tidunder starta uppspelningoch ange sedan det totala antalet sekunder för fördröjningen.

Spola tillbaka en film när den har spelats upp

När du ställer in en film för att spola tillbaka återgår den den första bild rutan och stannar efter uppspelningen.

 1. Klicka på filmrutan i bilden i vyn Normal.

 2. Markera kryss rutan spola tillbaka filmen efter uppspelning i gruppen film alternativ på fliken alternativ under film verktyg.

  Fliken Alternativ under Filmverktyg

Mer information finns i

Skapa en självgående presentation

Förvandla presentationen till en video

Lägga till och spela upp ljud i en presentation

Ange tids inställningar för en över gång

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×