Ange uppspelningsalternativen för en video i presentationen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ange hur du vill att videon ska spelas upp under en presentation och ställa in många andra uppspelningsalternativ. Bland alternativen ingår spela upp en video automatiskt eller vid klickning, spela upp en video på helskärm och loopar en video.

(Innan du kan ange uppspelningsalternativ för en video måste du först bädda in eller länka till en video i presentationen.

Alternativen Spela upp är inte tillgängliga för onlinevideoklipp, till exempel YouTube-videor. De är bara tillgängliga för videor som infogats från datorn.

Viktigt!: Ange det här alternativet innan du lägger till några animeringar eller utlösare för videoklippet. När du ändrar det här alternativet tas animeringar som är kopplade till ditt videoklipp bort.

 1. Klicka på videobildrutan på bilden i vyn Normal.

 2. Gå till uppspelning under Videoverktyg. I listan Starta Välj något av följande:

  • Om du vill spela upp videon när den bild som innehåller videon visas i vyn Bildspel, väljer du automatiskt.

  • Välj Klicka på om du vill spela upp videon genom att klicka med musen. När du håller en presentation i vyn Bildspel, helt enkelt klicka på videobildrutan när du är redo att spela upp videon.

   Visar videoalternativ för PowerPoint

Du kan spela upp en video så att den fyller hela bilden (skärmen) när du håller en presentation. Videon kan förvrängas när du förstorar den beroende på vilken upplösning originalvideofilen har. Förhandsgranska alltid videon innan du använder den i presentationen så att du inte använder helskärmsalternativet om videon visas förvrängd eller suddig.

 1. I vyn Normal klickar du på videobildrutan på den bild där du vill spela upp videon på helskärm.

 2. Gå till uppspelning under Videoverktyg och markera kryssrutan Spela upp i helskärm.

  Obs!: Om du anger att videon ska visas i helskärm och att den ska starta automatiskt kan du dra videobildrutan utanför bilden till det grå området så att den inte syns på bilden innan videon startas i helskärm.

 1. Klicka på videobildrutan på bilden.

 2. Klicka på Spela upp på fliken uppspelning i menyfliksområdet.

Gå till uppspelning under Videoverktyg och klicka sedan på volym. Välj något av följande:

 • Låg

 • Mellan

 • Hög

 • Ljud av

  Tips: Du kan också justera volymen med volymreglaget i fältet Mediekontroller.

När du håller presentationen kan du dölja videon tills du ska spela upp den. Du bör dock skapa en automatisk eller utlöst animering som startar uppspelningen, annars ser du inte videon spelas upp under bildspelet. Mer information om att skapa en automatisk eller utlöst animering finns i Utlösa en animeringseffekt.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Dölj vid inaktivitet i gruppen Videoalternativ.

  Visar kryssrutan Dölj vid inaktivitet i PowerPoint-videoverktyg

Om du vill spela upp en video om och om igen under presentationen kan du använda slingfunktionen.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Repetera tills filmen eller ljudet stoppas i gruppen Videoalternativ.

  Visar alternativet Repetera tills filmen eller ljudet stoppas i PowerPoint-videoverktyg

Obs!: Om du vill repetera en PowerPoint-presentation, inte bara en video finns i Skapa en självgående presentation.

Om du vill att videon ska spolas tillbaka efter uppspelning under presentationen gör du så här:

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spola tillbaka efter uppspelning i gruppen Videoalternativ.

Mediekontroller

Om du vill visa eller dölja mediekontrollerna (spela upp, pausa, gå framåt, gå bakåt, volym) under presentationen gör du så här:

 • Markera eller avmarkera kryssrutan Visa Mediekontroller på fliken Bildspel i gruppen Konfigurera.

  Visar alternativet Visa mediekontroller i PowerPoint

2016

Viktigt!: Ange det här alternativet innan du lägger till några animeringar eller utlösare för videoklippet. När du ändrar det här alternativet tas animeringar som är kopplade till ditt videoklipp bort.

 1. Klicka på videobildrutan på bilden i vyn Normal.

 2. Gå till fliken uppspelning i menyfliksområdet. I listan Starta Välj något av följande:

  • Om du vill spela upp videon när den bild som innehåller videon visas i vyn Bildspel, väljer du automatiskt.

  • Om du vill spela upp videon genom att klicka med musen, Välj Vid klickning. När du håller en presentation i vyn Bildspel, helt enkelt klicka på videobildrutan när du är redo att spela upp videon.

   Alternativ för kommandot Start i PowerPoint videouppspelning

Du kan spela upp en video så att den fyller hela bilden (skärmen) när du håller en presentation. Videon kan förvrängas när du förstorar den beroende på vilken upplösning originalvideofilen har. Förhandsgranska alltid videon innan du använder den i presentationen så att du inte använder helskärmsalternativet om videon visas förvrängd eller suddig.

 1. I vyn Normal klickar du på videobildrutan på den bild där du vill spela upp videon på helskärm.

 2. Gå till flikenuppspelning i menyfliksområdet och markera kryssrutan Spela upp i helskärm.

  Obs!: Om du anger att videon ska visas i helskärm och att den ska starta automatiskt kan du dra videobildrutan utanför bilden till det grå området så att den inte syns på bilden innan videon startas i helskärm.

 1. Klicka på videobildrutan på bilden.

 2. Klicka på Spela upp på fliken uppspelning i menyfliksområdet.

Gå till fliken uppspelning i menyfliksområdet och klicka sedan på volym. Välj något av följande:

 • Låg

 • Mellan

 • Hög

 • Ljud av

  Tips: Du kan också justera volymen med volymreglaget i fältet Mediekontroller.

När du visar presentationen kan dölja du videon tills du är redo att spela upp den. Om du gör det bör du ställa videon ska starta automatiskt eller spela upp video visas aldrig under bildspelet. (Använd Start > automatiskt på fliken uppspelning i menyfliksområdet eller se Spela upp en video automatiskt för mer information.)

 • Markera kryssrutan Dölj under presentationen i menyfliksområdet på fliken uppspelning i gruppen Videoalternativ.

  Kommandot ”Dölj under presentationen” för uppspelning av PowerPoint videor.

Om du vill spela upp en video om och om igen under presentationen kan du använda slingfunktionen.

 • Markera kryssrutan Repetera tills den stoppas i menyfliksområdet på fliken uppspelning.

  Kommandot ”slinga tills den stoppas” för uppspelning av PowerPoint videor.

Obs!: Om du vill repetera en PowerPoint-presentation, inte bara en video finns i Skapa en självgående presentation.

Om du vill automatiskt spolas tillbaka efter uppspelning under presentationen, gör du följande:

 • Markera kryssrutan Spola tillbaka efter uppspelning i menyfliksområdet på fliken uppspelning.

Media kontrollfältet för videouppspelning i PowerPoint

Om du vill visa eller dölja mediekontrollerna (spela upp, pausa, beskrivningar, volym) under presentationen genom att göra följande:

 • Menyfliksområdet på fliken Bildspel, markera eller avmarkera kryssrutan Visa Mediekontroller.

  Alternativet Visa Mediekontroller på fliken bildspel i PowerPoint

2011

Obs!: Ange det här alternativet innan du lägger till animeringar i filmen. Genom att ändra det här alternativet kan du ta bort animeringar som är kopplade till filmen.

 1. På bilden klickar du på den film som du vill ändra och klickar sedan på fliken Formatera film.

 2. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Spela upp filmen när bilden som innehåller filmen visas under bilden långsamt

  På under Filmalternativ på popup-menyn Startaautomatiskt.

  Fliken Formatera film, gruppen Filmalternativ

  Om du vill starta filmen genom att klicka med musen

  Klicka på Vid klickning på popup-menyn Starta under Filmalternativ.

  Klicka på filmen på bilden under bildspelet, när du är redo att spela upp filmen.

  Fliken Formatera film, gruppen Filmalternativ

Du kan spela upp en film så att det fyller hela bilden (skärmen) när du ger en presentation. Beroende på din ursprungliga filmfil upplösning kan det visas förvrängd, suddig eller suddig när du förstora den. Förhandsgranska alltid filmen innan du inkludera det i din presentation så att om videon visas förvrängd eller suddigt ut, kan du ångra alternativet helskärm.

Obs!: Om du anger film ska visas i helskärm och har också ange ska starta automatiskt, du kan dra den film bildrutan utanför bilden till området grå så att det inte visas på bilden eller flash kortfattat innan filmen går till helskärmsläge.

 1. På bilden klickar du på den film som du vill ändra och klickar sedan på fliken Formatera film.

 2. Klicka på Spela upp i helskärm på menyn Uppspelningsalternativ under Filmalternativ.

  Fliken Formatera film, gruppen Filmalternativ

När du visar presentationen kan dölja du filmen tills du är redo att spela upp den. Men du bör lägga till en animeringseffekt för att starta uppspelningen annars ser du aldrig filmen spelas upp under bildspelet. Mer information finns i animera text och objekt.

 1. På bilden klickar du på den film som du vill ändra och klickar sedan på fliken Formatera film.

 2. Klicka på Dölj vid inaktivitet på menyn Uppspelningsalternativ under Filmalternativ.

  Fliken Formatera film, gruppen Filmalternativ

Du kan spela upp en film och om igen under presentationen genom loop filmen.

 1. På bilden klickar du på den film som du vill ändra och klickar sedan på fliken Formatera film.

 2. Klicka på Repetera tills den stoppas på menyn Uppspelningsalternativ under Filmalternativ.

  Fliken Formatera film, gruppen Filmalternativ

  Tips: Om du vill sluta upprepning filmen under bildspelet, klickar på filmen eller Knappen Paus .

 1. På bilden klickar du på den film som du vill ändra och klickar sedan på fliken Formatera film.

 2. Klicka på Spola tillbaka efter uppspelning på menyn Uppspelningsalternativ under Filmalternativ.

  Fliken Formatera film, gruppen Filmalternativ

Du kan dölja mediekontrollerna om du inte vill att de ska visas under bildspelet. Mediekontroller finns i verktygsfältet under filmen. Använda dessa kontroller för att spela upp eller pausa filmen, finns i hur lång tid filmen och förloppet när du spelar upp, hoppa framåt eller bakåt eller justera volymen.

 • På fliken Bildspel under Konfigurera, avmarkerar du kryssrutan Visa Mediekontroller.

  Fliken Bildspel, konfigurera grupp

Se även

Lägga till en video i en presentation i PowerPoint för Mac

Ändra storlek på eller ändra en films visuella utseende

Infoga media i ditt dokument

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×