Ange telefonalternativ och nummer

I dialogrutan Lync - Alternativ kan du ange eller ändra inställningar för telefoner som du använder med kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync 2010.

Vad vill du göra?

Öppna telefonalternativ

Lägga till eller ändra telefonnummer

Integrera din telefon med Lync 2010

Använda en texttelefon (TTY)

Ange en telefon för konferenssamtal

Öppna telefonalternativ

Om du vill öppna telefonalternativen öppnar du Lync, klickar på knappen Alternativ knappen Alternativ i Lync och sedan på Telefoner.

Använd alternativen under Mina telefonnummer för att registrera och publicera eller avpublicera dina telefonnummer. Ditt telefonnummer är en del av din närvaroinformation och används av andra Lync 2010-användare som vill kontakta dig. När du publicerar telefonnummer kan och bör du styra åtkomsten till dem genom att ange sekretessrelationer (hette tidigare åtkomstnivåer) för dina kontakter. Du kan till exempel göra ditt mobilnummer och hemnummer tillgängliga för dina närmaste medarbetare, men inte för alla i organisationen. Mer information finns i Hantera åtkomst till din närvaroinformation.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra telefonnummer

Telefonnummer i företagets katalogsystem är synliga för alla kontakter i organisationen som har tilldelats sekretessrelationerna Kollegor, Arbetsgrupp eller Vänner och familj. De är inte synliga för användare som har relationerna Blockerade kontakter eller Externa kontakter.

 1. Företaget anger ditt nummer till arbetet, så du kan inte ändra visningen av det eller ta bort det. För andra telefonnummer kan du visa telefonalternativ och sedan göra något av följande:

  • Om du vill lägga till eller ändra ett telefonnummer till arbetet klickar du på Telefon, arbete. Observera att om ett telefonnummer till arbetet hämtas via företagets katalogtjänst kan du inte ändra det. Dessutom är knappen Telefon, arbete avaktiverad. Det här numret är tillgängligt för alla utom användare med sekretessrelationerna Blockerade kontakter eller Externa kontakter.

  • Om du vill lägga till eller ändra ett mobiltelefonnummer klickar du på Mobiltelefon. Det här numret är bara synligt för kontakter som du har beviljat sekretessrelationerna Arbetsgrupp eller Vänner och familj.

  • Du lägger till eller ändrar ett hemtelefonnummer genom att klicka på Telefon, hem. Det här numret är bara synligt för kontakter som du har gett sekretessrelationen Vänner och familj.

  • Om du vill lägga till eller ändra ett annat telefonnummer klickar du på Annan telefon. Det kan handla om ett nummer för ett tillfälligt kontor eller ett alternativt mobiltelefonnummer. Det är bara synligt för kontakter som du har gett sekretessrelationen Vänner och familj.

 2. Skriv in numret i rutan Telefonnummer och klicka sedan på OK.
  Använd det internationella formatet för telefonnummer. Ange landskoden följt av det lokala telefonnumret. För ett nummer inom USA ser det då ut så här: 12125550111. Telefonnummer får bara innehålla siffrorna 0123456789. Lync tar bort parenteser och ytterligare tecken. Ta inte med prefixet för utlandssamtal, till exempel (011) i USA och (00) i EU.

 3. Om du vill att dina kontakter ska se detta nummer kontrollerar du att kryssrutan Inkludera på mitt kontaktkort är markerad.

De telefonnummer till arbetet som anges i företagets katalogtjänst kan inte redigeras eller avpubliceras. De nummer som tillhandahålls från katalogen avpubliceras inte när du avmarkerar kryssrutan Publicera.

När du publicerar dina telefonnummer är det viktigt att ange sekretessrelationer för dina kontakter för att styra vem som har åtkomst till dessa nummer. Om du till exempel publicerar ditt mobiltelefonnummer måste du bevilja relationen Familj och vänner eller Arbetsgrupp till de kontakter du vill ska få tillgång till ditt nummer. Mer information finns i Hantera åtkomst till din närvaroinformation.

Överst på sidan

Integrera din telefon med Lync 2010

Om ditt företag har aktiverat Lync kan du integrera det med företagets telefonsystem utanför Unified Communications (UC) och använda din telefon eller dator för samtal som du ringer. På det här sättet kan du styra din telefon med Lync. Du kan till exempel ringa samtal med din telefon genom att klicka på knappen Samtal i kontaktlistan, eller ta emot ett samtal genom att klicka på meddelandet för inkommande samtal på datorskärmen.

Om du vill integrera din telefon med Lync öppnar du telefonalternativen och markerar kryssrutan Aktivera integration med ditt telefonsystem.

Du rekommenderas att använda Lync med en telefon som har certifierats för UC av flera olika skäl, bland annat att det inte går att ringa videosamtal mellan två olika telefonsystem. Mer information om hur du väljer en telefon finns under Telefoner och enheter kvalificerade för Microsoft Lync.

Överst på sidan

Använda en texttelefon (TTY)

Om du eller en kontakt behöver använda Teletype (TTY) på grund av en hörselskada måste en TTY-enhet vara ansluten för att funktionen ska fungera.

Om du vill ansluta en TTY-enhet öppnar du telefonalternativen och markerar kryssrutan Aktivera TTY-läge.

Ange en telefon för konferenssamtal

Om du har angett flera telefoner (t.ex. arbete, mobiltelefon och hem) kan du ange vilken du vill använda för konferenssamtal och onlinemöten. Som standard är numret för konferenssamtal inställt på Lync 2010, vilket vanligtvis är arbetstelefonen.

Om du vill ändra det öppnar du telefonalternativen och väljer sedan en telefon från listan Anslut till mötesljud via.

Du kan även ange om du vill uppmanas att välja en enhet varje gång du ansluter till ett möte.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×