Ange taxabaserade kostnader för personer och material

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I de flesta projekt utgör resurskostnader för personer (vilka kallas för arbetsresurser) huvuddelen av kostnaderna. Om du vill hålla reda på sådana kostnader i ditt projekt börjar du vanligtvis med att ange kostnader för de personer som arbetar i projektet. När du sedan tilldelar dessa personer arbete med aktiviteter, så används de angivna kostnaderna i Microsoft Project för beräkning av kostnaden för personernas tilldelningar.

Så här anger du personkostnader:

 1. Klicka på Visa > Resurslista.

  Resurslista på fliken Visa

 2. Om tabellen Inmatning inte visas klickar du på Visa > Tabeller > Inmatning.

  Knappen Tabeller på fliken Visa

 3. Skriv personens namn i fältet Resursnamn eller markera namnet om personen redan finns i resurslistan.

 4. Kontrollera att Arbete visas i fältet Typ.

  Typfältet med Arbete

 5. Skriv personens standardkostnad i fältet Standardkostnad, t.ex. 200 kr/h eller 1 600 kr/dag.

  Tryck på Tabb för att gå till det här fältet om det inte visas.

 6. Om du tänker hålla reda på övertid i projektet och den aktuella personen kan arbeta övertid skriver du övertidskostnaden i fältet Övertidskostnad.

 7. I fältet Påförs fördelas den påförda kostnaden linjärt som standard, men du kan välja Start eller Slut om du vill påföra den taxabaserade kostnaden vid projektets start eller slut.

Obs!:  Inställningen för påförd kostnad styr beräkningen i Microsoft Project av totalkostnader för taxabaserade resurser som tilldelas till aktiviteter.

 1. Tilldela resursen till en aktivitet. I Microsoft Project beräknas tilldelningens resurskostnad automatiskt.

  Tips:  Om du vill ange fler än e kostnad per resurs kan du läsa Ange variabla kostnader för personella och materiella resurser i slutet av den här artikeln.

Ange enhetskostnader för material

Om du vill hålla reda på materialkostnader måste du slutföra projektet (kallas för materialresurser) och du kan beräkna dem utifrån enhetskostnader som du anger. Du kan t.ex ange en enhetskostnad för cement eller armeringsstål som du planerar att använda i ett byggprojekt.

 1. Klicka på Visa > Resurslista.

  Resurslista på fliken Visa

 2. Ange namnet på materialresursen i fältResursnamn eller välj en materialresurs om du redan har angett sådana.

 3. Om du vill ange en ny materialresurs klickar du på pilen i fältet Typ och väljer Material.

  Typfältet med Arbete

 4. Ange enhetens namn i fältet Material. Skriv till exempel lyser (för liter), cu.m (för kubikmeter) eller ea (för var och en)

 5. Ange enhetskostnaden för materialresursen i fältet Standardkostnad.

Tryck på Tabb för att gå till det här fältet om det inte visas.

 1. I fältet Påförs fördelas den påförda kostnaden linjärt som standard, men du kan välja Start eller Slut om du vill påföra den taxabaserade kostnaden vid projektets start eller slut.

  Fältet Påförs med värdet Linjärt

 2. Tilldela resursen till en aktivitet. I Microsoft Project beräknas tilldelningens resurskostnad automatiskt.

Ange variabla kostnader för personella och materiella resurser

Du kan ange variabla kostnader (kallas för blandade kostnader) i kostnadstabeller om det inte räcker med en uppsättning standardkostnader och övertidskostnader för en person, eller om det finns fler än en kostnad för en materialresurs.

Till exempel kan du ange variabla kostnader för den typ av arbete som en resurs kommer att utföra, arbetsstället, kunskapsnivån som krävs för särskilda aktiviteter, eller för att ange kostnader för olika materialkvaliteter så att ändringar i materialkostnader kan hanteras.

 1. Klicka på Visa > Resurslista.

  Resurslista på fliken Visa

 2. Högerklicka på arbetsresursen eller materialresursen och välj Information.

  Högerklicksmeny för resurser

 3. Klicka på fliken Kostnader i rutan Resursinformation.

Fliken Kostnad i dialogrutan Resursinformation

 1. Klicka på fliken A (standard) under Kostnadstabeller.

 2. Gör följande om det är en arbetsresurs:

  1. Ange en kostnad i kolumnen Standardkostnad.

  2. Ange en kostnad (valfritt) i kolumnen Övertidskostnad.

  3. Ange så många nya standardkostnader och övertidskostnader som du behöver på de följande raderna.

 3. Gör följande om det är en materialresurs:

  1. Ange en kostnad i kolumnen Standardkostnad.

  2. Ange en ny kostnad eller en procentuell förändring i kolumnen Standardkostnad på nästa rad. Skriv t.ex. +10 % om du vill höja föregående kostnad med 10 procent

  3. Ange så många nya kostnader eller kostnadsförändringar som du behöver på de följande raderna.

 4. I kolumnen Gäller från anger du de datum som de nya kostnaderna du anger ska gälla från.

 5. Om du vill ange ytterliga uppsättningar med kostnader för en personresurs eller materialresurs skriver du kostnader och de datum de gäller från på övriga flikar (B, C, D och E).

Meddelanden: 

 • Du kan även ange kostnader per tillfälle för arbetsresurser och materialresurser i kostnadstabeller. Sådana kostnader är vanligtvis engångskostnader som inte baseras på taxor, t.ex. leveranskostnader för material. Ange ett kostnadsbelopp i kolumnen Kostnad per tillfälle för arbetsresursen eller materialresursen.

 • Efter att ange flera kostnader för arbete eller materialresurs kan du ändra resurskostnaderna för tilldelningar genom att använda en annan kostnadstabell i vyn Aktivitetsanvändning (Högerklicka på den tilldelade resursen > Information > fliken kostnader).

 • Du kan lägga till kolumnen Kostnadstabell i vyn Aktivitetsanvändning om du regelbundet använder kostnadstabeller. Gå till vyn Aktivitetsanvändning, klicka på pilen intill rubriken Lägg till ny kolumn och välj Kostnadstabell.

 • Om du ändrar standardkostnaden för en resurs i standardkostnadstabellen (på fliken A (standard)) påverkas kostnaden för slutförda aktiviteter som har tilldelats den aktuella resursen. Du kan undvika det här problemet genom att ändra standardkostnader i andra kostnadstabeller (B, C, D och E) som inte tillämpas som standard.

Mer information om kostnader

Ange utrustningskostnader och andra kostnadsresurser

Ange fasta kostnader för aktiviteter

Ange AC (Actual Cost) manuellt

Visa totalsummor för projektkostnader

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×