Ange tabbordningen för kontroller

Ange tabbordningen för kontroller

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du använder ett formulär i en Access-databas kan växla du mellan kontroller genom att trycka på TABB-tangenten. Du kan ange vilken ordning som kontroller i ett formulär svara på TABB-tangenten. En väl utformad formuläret kontrollerna svara på TABB i en logisk ordning – till exempel uppifrån och ned och från vänster till höger, så att formuläret blir lättare att använda.

I den här artikeln beskrivs hur du ändrar tabbordningen, hur du tar bort en kontroll från tabbordningen och hur du ändrar tabbfunktionerna för det sista fältet i ett formulär.

Den här artikeln handlar huvudsakligen om tabbordningen i formulär, men du kan även använda dessa anvisningar om du vill ange tabbordningen för kontroller i rapporter. När du öppnar en rapport i rapportvyn kan du använda TABB-tangenten om du vill flytta fokus från en kontroll till en annan.

Obs!: I den här artikeln gäller inte för Access webbdatabaser och Access-webbprogram – typ av databaser design med Access och publicera online. I webbprogram, tabbordningen anges automatiskt och kan inte ändras.

Vad vill du göra?

Ändra tabbordningen för kontroller

Ta bort en kontroll från tabbordningen

Ändra tabbfunktionerna för det sista fältet i tabbordningen

Ändra tabbordningen för kontroller

Om du använder verktyg, som guider eller layouter, för att skapa ett formulär anges tabbordningen utifrån den ordning som kontrollerna visas i i formuläret: uppifrån och ned och från vänster till höger. Om du i stället skapar eller ändrar ett formulär utan en guide eller en layout kan det hända att du skapar en tabbordning som inte motsvarar placeringen av kontrollerna i formuläret. Gör så här om du vill ändra tabbordning för kontrollerna.

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

 2. Klicka på Tabbordning i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Klicka på det avsnitt du vill ändra under Avsnitt i dialogrutan Tabbordning.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill att en tabbordning som går uppifrån och ned och från vänster till höger ska skapas automatiskt i Access klickar du på Standardordning.

  • Om du vill skapa en egen tabbordning klickar du på väljaren för den kontroll du vill flytta. (Klicka och dra om du vill markera flera kontroller samtidigt.) Klicka på väljaren igen och dra kontrollen till den plats i listan där du vill placera den.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ta bort en kontroll från tabbordningen

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

 2. Om åtgärdsfönstret Egenskapssida inte visas trycker du på F4 för att visa det.

 3. Markera den kontroll som du vill ta bort från tabbordningen.

 4. Klicka på Nej i egenskapsrutan Tabbstopp på fliken Annat på egenskapssidan.

  Obs!: Även om du tar bort en kontroll från tabbordningen kan du klicka på den för att markera den, förutsatt att egenskapen Aktiverad har värdet Ja.

Överst på sidan

Ändra tabbfunktionerna för det sista fältet i tabbordningen

Om du trycker på TABB-tangenten när markören står i det sista fältet i tabbordningen är standardfunktionen att nästa post i datakällan visas, och att markören flyttas till det första fältet i tabbordningen. Du kan ändra den här funktionen så att den aktuella posten fortsätter att visas. Om formuläret innehåller sidbrytningar kan du också ändra funktionen så att markören inte flyttas till nästa sida. Det här är användbart om du vill att en användare inte ska kunna redigera mer än en post (eller sida) åt gången.

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

 2. Om åtgärdsfönstret Egenskapssida inte visas trycker du på F4 för att visa det.

 3. Markera Formulär i den nedrullningsbara listrutan högst upp på egenskapssidan.

 4. Välj ett av följande alternativ i egenskapsrutan Tabbcykel på fliken Annat på egenskapssidan.

Inställning

Beskrivning

Alla poster

När du trycker på TABB-tangenten i det sista fältet i en post flyttas fokus till det första fältet i nästa post.

Aktuell post

När du trycker på TABB-tangenten i det sista fältet i en post flyttas fokus tillbaka till det första fältet i posten.

Aktuell sida

När du trycker på TABB-tangenten i det sista fältet på formulärsidan flyttas fokus tillbaka till det första fältet på den aktuella sidan.

Obs!: Du kan dela upp ett formulär i sidor med hjälp av kontrollen Sidbrytning. Den här kontrollen är tillgänglig i designvyn (i gruppen Kontroller på fliken Design). Om formuläret inte innehåller några sidbrytningar fungerar alternativet Aktuell sida på samma sätt som alternativet Aktuell post.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×