Ange statusalternativ

I den här artikeln lär du dig mer om alternativen i Statusalternativ, där du kan ange hur din status visas i Lync och vem som kan se den.

Ange dina alternativ för statusen Inaktiv och Inte vid datorn

Din status ändras automatiskt efter en periods inaktivitet vid datorn. Om du inte har använt din mus eller ditt tangentbord under en specifik tidsperiod visas en gul statusindikator och ordet "Inaktiv". Efter att din status har varit angiven som "Inaktiv" ännu längre visas fortfarande den gula statusindikatorn, men ordet "Inaktiv" byts ut mot texten "Inte vid datorn". Fem minuter är standardtiden för de två alternativen men du kan själv ange en längre tid om du vill.

  1. Öppna alternativen för Status och klicka på pilarna som pekar uppåt eller nedåt bredvid Visa min status som Inaktiv när min dator har varit inaktiv i så här många minuter om du vill ange hur länge Lync ska vänta innan din status ändras till Inaktiv. 360 minuter är det högsta tidsintervallet du kan ange.

  2. Klicka på pilarna som pekar uppåt eller nedåt bredvid Ändra min status från Inaktiv till Inte vid datorn efter så här många minuter om du vill ange hur länge Lync ska vänta innan din status ändras till Inte vid datorn. 360 minuter är det längsta tidsintervallet du kan ange.

Ange vem som kan se din närvarostatus

Som standard kan alla utom blockerade kontakter se din närvarostatus. Du kan ändra det genom att öppna fönstret Statusalternativ och välja ett av följande alternativ:

  • Jag vill att alla ska kunna se min närvaro oavsett systeminställningarna (åsidosätt standardinställningarna)

  • Jag vill att systemadministratören ska bestämma - för tillfället kan alla se min närvaro men det kan ändras senare

Din organisation kan ha aktiverat sekretessläget i Lync. Om så är fallet kommer du istället att se följande alternativ. Om du vill bestämma huruvida endast de personer som du lagt till i din kontaktlista ska kunna se din närvaroinformation kan du välja de här alternativen:

  • Jag vill att alla ska kunna se min närvaro

  • Jag vill att bara personer i min kontaktlista ska kunna se min närvaro

Obs!: Värdena för närvarostatus i Lync är förinställda och kan inte anpassas eller utökas. Om du vill ge dina kontakter mer information om var du befinner dig eller vad du gör kan du skriva ett personligt meddelande längst upp i Lyncs huvudfönster.

Ange att funktionen Stör ej visas automatiskt när du håller en presentation

Du kan konfigurera Lync så att distraherande kommunikationer blockeras automatiskt när du delar med dig av innehåll eller håller en presentation med din dator. Om du aktiverar den här funktionen kommer din status att ändras till Presenterar varje gång du delar din skärm eller kopierar din display i projektionsläget. Snabbmeddelanden från dina medarbetare kommer att blockeras och alla som ser din status kommer att veta vad du gör och att du inte vill bli störd.

Om du vill aktivera den här funktionen markerar du rutan med etiketten Visa mig som Stör ej när jag presenterar från den här enheten och Visa mig som Stör ej när min bildskärm dupliceras.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×