Ange status i ett upprepande avsnitt med hjälp av färg

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Office InfoPath kan du använda villkorsstyrd formatering för att ange olika formateringsalternativ för en kontroll som baseras på villkor i formuläret. Om villkoren är uppfyllda när en användare fyller i ett formulär som baseras på din formulärmall, tillämpas den villkorsstyrda formateringen.

I den här artikeln lär du dig hur du kan använda villkorsstyrd formatering för att ändra bakgrundsfärgen för en rad i ett upprepande avsnitt. Detta kan vara praktiskt om du vill visa statusen för en post i det upprepande avsnittet. I en formulärmall för en statusrapport kan du exempelvis använda villkorsstyrd formatering om du vill formatera raden för en aktivitet som ligger efter schemat i rött, och raden för en aktivitet som följer schemat i grönt.

Obs!: I den här artikeln används färger för att illustrera en procedur. Vissa användare har emellertid svårt att särskilja färger. Om du vill skapa en användarvänlig formulärmall är det viktigt att du även lägger till meningsfull text i formulärmallen som anger statusen för en post.

Artikelinnehåll

Steg 1: Lägg till kontrollerna

Steg 2: Definiera den villkorsstyrda formateringen

Steg 3: Förhandsgranska formulärmallen

Steg 1: Lägga till kontrollerna

Den här åtgärden förutsätter att formulärmallen innehåller ett upprepande avsnitt, en textruta och en nedrullningsbar listruta. Så här lägger du till kontrollerna:

 1. Klicka i formulärmallen på den plats där du vill infoga ett upprepande avsnitt.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Markera kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller.

 4. Klicka på Upprepande avsnitt under Infoga kontroller.

 5. Sätt insättningspunkten i det upprepande avsnittet.

 6. Klicka på Textruta under Infoga kontroll i åtgärdsfönstret Kontroller.

 7. Tryck på RETUR och klicka sedan på Nedrullningsbar listruta under Infoga kontroller.

 8. Skriv i formulärmallen arbetsuppgift: som etikett för textrutan och skriv Status: som etikett för en nedrullningsbar listruta.

 9. Dubbelklicka på den nedrullningsbara listrutan i formulärmallen.

 10. Klicka på fliken Data.

 11. Klicka på Lägg till under Poster i listruta.

 12. Skriv Påbörjad i rutan Värde i dialogrutan Lägg till alternativ och klicka på OK.

 13. Upprepa steg 11 och 12 för att lägga till löst och stängd som alternativ i den nedrullningsbara listrutan.

Överst på sidan

Steg 2: Definiera den villkorsstyrda formateringen

När du har lagt till kontrollerna i formulärmallen kan du ange lämplig villkorsstyrd formatering.

 1. Markera det upprepande avsnittet i formulärmallen och klicka på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Villkorsstyrd formatering.

 3. Klicka på fältet för den nedrullningsbara listan som du nyss infogat i den första rutan under Om det här villkoret är uppfyllt.

 4. Lämna värdet är lika med i den andra rutan.

 5. Klicka på Skriv in text i den tredje rutan och skriv Påbörjad.

  Obs!: Uttrycken är skiftlägeskänsliga.

 6. Klicka på röd under Ska den här formateringen användas i listan Fyllning och klicka på OK.

 7. Upprepa steg 2 till och med 6 för att lägga till villkorsstyrd formatering för de två återstående listposterna. Välj gul som bakgrundsfärg för Under utredning och grön som bakgrundsfärg för Slutförd.

Överst på sidan

Steg 3: Förhandsgranska formulärmallen

När du har lagt till villkorsstyrd formatering till formulärmallen bör du testa ändringarna för att försäkra dig om att de fungerar som de ska.

 1. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 2. Välj de olika alternativen i den nedrullningsbara listrutan i förhandsgranskningsfönstret. Observera att bakgrundsfärgen i avsnittet ändras beroende på vilket alternativ du väljer.

 3. Peka på AvsnittInfoga-menyn och klicka på avsnittsnamnet för att lägga till ett till avsnitt. Du ser att den villkorsstyrda formateringen tillämpas oberoende av de båda avsnitten.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×