Ange standardvärden för ett formulär

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du designar en formulärmall för Microsoft Office InfoPath 2007 kan tilldela du standardvärden till kontroller som är bundna till fält i en formulärmall. Ett standardvärde är det värde som visas automatiskt i en kontroll när användaren öppnar ett formulär för att fylla i.

I den här artikeln

Översikt över standardvärden

Ange standardvärdet för en kontroll

Ange standardvärdet med hjälp av en regel

Ange alla standardvärden för ett formulär

Översikt över standardvärden

När du utformar en formulärmall kan du tilldela standardvärden till kontroller för att hjälpa användare att fylla i ditt formulär snabbare. Om du har skapat en formulärmall för medarbetare kostnaden rapporten kan tilldela du dagens datum som standardvärde för en kontroll för en datumväljare. Därför fylls dagens datum i automatiskt i datumväljarkontrollen när användaren öppnar formuläret och de behöver inte manuellt ange datum.

Du kan ange standardvärden i formulärmallen genom att:

 • Tilldela en kontroll som fylls i automatiskt när användaren öppnar formuläret för att fylla i ett visst värde.

 • Använda en regel när du skapar ett standardvärde för en kontroll, baserat på data som användaren anger i en annan kontroll i formuläret.

 • Om alla standardvärden för formulärmallen.

Överst på sidan

Ange standardvärdet för en kontroll

När du anger ett standardvärde för ett fält i en formulärmall, anger du det värde som ska visas automatiskt i kontrollen när en användare fyller i ett formulär som baseras på mallen.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på DatakällaVisa-menyn.

 2. Högerklicka på det fält du vill ange standardvärdet i åtgärdsfönstret Datakälla och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett visst värde som standardvärde skriver du standardvärdet i rutan värde.

  • Skapa ett XPath-uttryck i dialogrutan Infoga formel om du vill använda ett XPath-uttryck för att skapa standardvärdet, Infoga formel Bild av knapp .

   Tips: Om du vill värdet i det markerade fältet ska uppdateras automatiskt varje gång formeln beräknas markerar du kryssrutan Uppdatera det här värdet när resultatet av formeln har beräknats om i dialogrutan fält eller egenskaper för gruppen.

 5. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Teknisk information

När du anger standardvärdet för en kontroll kan ställer du också standardvärde för fältet som kontrollen är bunden. En kontroll som är bunden till fältet ska tilldelas samma standardvärde.

Om standardvärdet är ett visst värde returneras lagras det värdet i filen template.xml som är kopplad till formulärmallen. Med hjälp av programmering ändra standardvärdet genom att ändra värdet för lämpliga fält i filen template.xml. Om standardvärdet är resultatet av ett XPath-uttryck, lagras uttrycket i filen manifest.xsf i elementet xsf:calculatedField för fältet.

Överst på sidan

Ange standardvärdet med hjälp av en regel

Du kan använda en regel för att ange standardvärdet för en kontroll baserat på värden i andra kontroller. En regel är en åtgärd som inträffar när villkor i formuläret. Du kan till exempel designa en formulärmall med en kontroll för region och en annan kontroll för postnummer. När en användare anger ett postnummer i kontrollen Postnummer, fylls delstat kontrollen automatiskt med rätt status.

För att kunna slutföra den här proceduren måste du ha två kontroller i formulärmallen – en användare anger data till och en som ska fyllas med ett standardvärde baserat på informationen som anges i den första kontrollen.

 1. Dubbelklicka på den kontroll som kontrollen och standardvärdet ska baseras på.

  Till exempel när det gäller kontroller region och postnummer dubbelklickar du på kontrollen Postnummer.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Under verifiering och regler klickar du på regler.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan regler.

 5. Ange ett namn för regeln i rutan namn.

 6. Om du vill ange när regeln ska köras klickar du på Ange villkor.

 7. Ange villkoret i dialogrutan villkor och klicka sedan på OK.

  Till exempel om du vill ha ett standardvärde att läggas till i en kontroll när användaren anger data i en annan kontroll i den första rutan, klicka på det fält som användaren anger data till klickar du på är lika med i den andra rutan och i den sista rutan , skriva in data som användare anger i kontrollen.

 8. Klicka på Lägg till åtgärd i dialogrutan regel.

 9. Klicka på Ställ in värdet för ett fält i listan åtgärd.

 10. Klicka på Bild av knapp bredvid rutan fält och sedan på den kontroll som du vill ange standardvärdet i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp.

 11. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett visst värde som standardvärde, Skriv värdet i rutan värde.

  • Om du vill använda ett XPath-uttryck för att skapa standardvärdet, klicka på Infoga formel Bild av knapp och ange formeln i dialogrutan Infoga formel.

 12. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Ange alla standardvärden för ett formulär

Om du vet alla kontroller i formulärmallen som kommer att innehålla ett standardvärde och standardvärden inte utifrån regler kan ange du alla standardvärden på samma gång.

 1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Avancerat i listan kategori och klicka sedan på Redigera standardvärden.

 3. Markera det fält du vill ange standardvärdet i dialogrutan Redigera standardvärden.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett visst värde som standardvärde, Skriv standardvärde för fältet i rutan Standardvärde.

  • Skapa ett XPath-uttryck i dialogrutan Infoga formel om du vill använda ett XPath-uttryck för att skapa standardvärdet, Infoga formel Bild av knapp .

   Tips: Om du vill värdet i det markerade fältet ska uppdateras automatiskt varje gång formeln beräknas markerar du kryssrutan Uppdatera det här värdet när resultatet av formeln har beräknats om i dialogrutan Redigera standardvärden.

 5. Upprepa steg 3 och 4 för varje fält som du vill ange standardvärde.

 6. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×