Ange schemaläggnings principer

Alla avtalade tider är inte samma sak. Det tar bara några minuter, medan andra kan ta flera timmar. I Microsoft-bokningar är boknings sidan här du anger schemaläggnings principer för ditt företag. Schemaläggnings principer innehåller längd för avtalade tider, acceptabla start-och annullerings tider samt automatiska meddelanden om boknings ändringar.

Obs!: Bokningar är som standard aktiverade för kunder som har Office 365 Business Premium eller Office 365 a3 och Office 365 A5. Bokningar är också tillgängliga för kunder som har Office 365 Enterprise, E3 och Office 365 Enterprise E5, men är inaktiverat som standard. Information om hur du aktiverar finns i artikeln om att få åtkomst till Office 365 business-apparna för enterprise-prenumerationer.

De principer du anger här är principer på den högsta nivån. De tillämpas automatiskt på alla tjänster du erbjuds såvida du inte väljer att ändra dem per tjänst. Låt oss säga att för de flesta tjänster, till exempel utrustnings reparationer, är det möjligt att använda en dag-varsel för annulleringar. Men för de tjänster som kräver lokal reservation eller avgifter, till exempel Golf lektioner, kan du behöva tre dagar. Du kan ställa in denna princip på tjänst nivå på sidan tjänster. Se definiera dina tjänste möjligheter för instruktioner.

Typer av schemaläggnings principer

I den här tabellen förklaras de olika schemaläggnings principer som är tillgängliga på sidan bokning.

Autentiseringsprincip

Förklaring

Tids ökningar

Avgör tidsintervall mellan avtalade tider. Du kan ställa in tids ökningen mellan 5 och 4 timmar. Du kan också ange egna anpassade tidsintervall. Ett intervall om 15 minuter innebär till exempel att en kund kan schemalägga en avtalad tid i 60 minuter på 8:00, 8:15, 8:30 och så vidare. Det betyder att ett 60-minuters intervall är bara tillgängligt i timmen. (Om du vill ange tjänste längder läser du definiera dina tjänst tjänster.)

Ledtid i timmar

Du kan skapa en bemannings plan baserat på de avtalade tider som är schemalagda så det är viktigt att veta hur många kunder som kommer att vara med på en viss dag. Med policyn för ledtid kan du ange hur många timmar i förväg som kunderna ska boka eller annullera en avtalad tid.

Maximalt antal dagar i förväg

Om du vill begränsa hur långt kunderna i förväg kan boka avtalade tider är det här inställningen för dig! Du kan ange högst 365 dagar eller mer.

Meddela när en bokning skapas eller ändras

Välj det här alternativet om du vill få ett e-postmeddelande när en kund anordnar en avtalad tid eller ändrar ett befintligt. E-postmeddelandet skickas till post lådan på sidan med företags information. Mer information finns i Ange din företags information .

Ställ in dina principer

  1. I Office 365 väljer du Start programmet och väljer sedan bokningar.

    AppLauncher med panelen bokning markerad

  2. Välj boknings sidai navigerings fönstret.

    Sidan bokning med vänster navigerings markerat

  3. Välj dina principer.

  4. Välj Spara och publicera.

Publicera boknings sidan

När du är redo att publicera boknings sidan väljer du Spara och publicera. Se publicera eller avpublicera sidan bokning för mer information.

Se även

Skapa din personal lista

Ange anställdas arbets tid

Schemalägga företagets öppet tider, ledig tid och semester tid

Säg hej till Microsoft-bokningar

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×