Ange programskyddsinställningar för Windows 10-enheter

Skapa en princip för programhantering för Windows 10

Om dina användare har privata Windows 10-enheter som de utför arbetsuppgifter med kan du skydda data även på de enheterna.

 1. Logga in på Microsoft 365 Business som global administratör. Välj panelen Administratör för att gå till administrationscentret.

 2. På kortet Enhetsprinciper i administrationsportalen väljer du Lägg till princip.

  Kortet Enhetsprinciper i administrationscentret.
 3. I fönstret Lägg till princip anger du ett unikt namn för principen.

 4. Välj Programhantering för Windows 10 under Principtyp.

 5. Välj Personlig eller Företagsägd under Enhetstyp.

 6. Kryptera arbetsfiler aktiveras automatiskt.

 7. Ange Hindra användare från att kopiera företagsdata till personliga filer och tvinga dem att spara arbetsfiler i OneDrive för företag till om du inte vill att användare ska kunna spara filer på sina datorer.

 8. Expandera Hantera hur användare kommer åt Office-filer på enheter och konfigurera önskade inställningar. Styr hur användare får åtkomst till Office-filer på mobila enheter är Av som standard, men vi rekommenderar att du aktiverar det med och godkänner standardvärdena. Se Tillgängliga inställningar för mer information.

  Du kan alltid använda länken Återställ standardinställningar för att återgå till standardinställningarna.

 9. Expandera Återställ data på Windows-enheter. Vi rekommenderar att du anger den till .

  Innan du kan bläddra till certifikatet för dataåterställningsagenten måste du skapa ett. Anvisningar finns i Create and verify an Encrypting File System (EFS) Data Recovery Agent (DRA) certificate (skapa och verifiera ett certifikat för en dataåterställningsagent för kryptering av filsystem).

  Som standard krypteras arbetsfiler med en hemlig nyckel som lagras på enheten och som är kopplad till användarens profil. Endast användaren kan öppna och dekryptera filen. Men om en enhet försvinner eller en användare tas bort kan en fil fastna i ett krypterat tillstånd. Certifikatet för dataåterställningsagenten kan användas av en administratör för att dekryptera filen.

  Bläddra till ett certifikat för dataåterställningsagent.
 10. Expandera Skydda ytterligare nätverks- och molnplatser om du vill lägga till ytterligare domäner och/eller SharePoint Online-webbplatser för att säkerställa att filerna i samtliga angivna program skyddas. Om du behöver ange mer än ett objekt i ett fält anger du ett semikolon (;) mellan objekten.

  Expandera Skydda ytterligare nätverks- och molnplatser och ange de domäner och/eller SharePoint Online-webbplatser du äger.
 11. Bestäm sedan vem som ska få de här inställningarna Om du inte vill använda standardsäkerhetsgruppen Alla användare väljer du Ändra och anger de säkerhetsgrupper som ska få dessa inställningar > Välj.

 12. Välj Lägg till för att spara principen och tilldela den till enheter.

Tillgängliga inställningar

Följande inställningar är till för att hantera hur användare kan komma åt Office-arbetsfiler.

Mer information finns i Hur mappar skyddsfunktioner i Microsoft 365 Business till Intune-inställningarna.

Inställning

Beskrivning

Kräv PIN-kod eller fingeravtryck för åtkomst till Office-program

Om inställningen är måste användare utöver användarnamn och lösenord, tillhandahålla annan autentisering innan de kan använda Office-programmen på sin mobila enhet.

Återställ PIN-kod när inloggningen misslyckas så här många gånger

Om du vill förhindra att obehöriga användare slumpmässigt gissar en PIN-kod. PIN-koden återställs efter det antal felaktiga försök som du anger.

Kräv att användare loggar in igen efter att Office-appar har varit inaktiva

Den här inställningen anger hur lång tid användare kan vara inaktiva innan de uppmanas att logga in igen.

Närliggande avsnitt

Validera programskyddsinställningar på PC-datorer med Windows 10
Microsoft 365 Business dokumentation och resurser
Komma igång med Microsoft 365 Business
Hantera Microsoft 365 Business

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×