Ange personliga alternativ

Innehåll i det här avsnittet

Mitt konto

Status

PIM-programvara

Mitt konto

 • Inloggningsnamn     Skriv namnet på ditt användarkonto, t.ex. someone@example.com.

 • Avancerat     Klicka på knappen Avancerat om du vill konfigurera din anslutning till Microsoft Office Communications Server. Konfigurationsinställningarna anges vanligtvis automatiskt eller av systemadministratören.

 • Starta Communicator automatiskt när jag loggar in i Windows     Markera det här alternativet om du vill förenkla starten av Communicator och logga in automatiskt varje gång du loggar in i Windows.

 • Öppna kontaktlistan automatiskt när Communicator startar     Markera det här alternativet om du vill att kontaktlistan ska öppnas varje gång du startar Communicator. Om det här alternativet inte är markerat visas Communicator-ikonen i Windows meddelandeområde (systemfältet) när Communicator startar.

Överst på sidan

Status

 • Visa min status som Inaktiv när datorn har varit inaktiv i     Ange hur lång tid (i minuter) som datorn kan vara inaktiv innan din närvarostatus ändras till Inaktiv. Inaktiv tid registreras när datorn inte mottar någon inmatning från användaren, vare sig från tangentbord, mus eller genom röstkommandon. Du kan maximalt ange 60 minuter. Mer information om närvarostatus finns i Grundläggande information om närvaro.

 • Visa min status som Inte vid datorn när datorn har varit inaktiv i     Ange hur lång tid (i minuter) som datorn kan vara inaktiv innan din närvarostatus ändras till Inte vid datorn. Inaktiv tid registreras när datorn inte mottar någon inmatning från användaren, vare sig från tangentbord, mus eller genom röstkommandon. Mer information om närvarostatus finns i Grundläggande information om närvaro.

Överst på sidan

PIM-programvara

 • Microsoft Office Outlook     När du väljer det här alternativet används kontaktlistan i Office Outlook som en källa för kontakter när du använder sökfunktionen i Communicator, utöver den globala adresslistan. När du väljer Microsoft Office Outlook som PIM blir alla alternativ i PIM-programmet, vilka beskrivs senare i den här artikeln, tillgängliga för dig.

  • Visa min frånvaroinformation för kontakter med åtkomstnivåerna privat, team och företag     Markera det här alternativet om du vill att din frånvaroinformation från Outlook ska visas i rutan för ditt personliga meddelande i Communicator så att andra kan se informationen. Du kan ange frånvaroinformation genom att öppna Outlook, klicka på Verktyg och sedan på Frånvaroguiden. När det här alternativet är markerat och du har angett ett frånvaromeddelande visas meddelandet för andra kontakter med åtkomstnivån Personlig, Team eller Företag. Mer information om åtkomstnivåer finns i Närvaroguiden.

  • Uppdatera min närvaro utifrån mina Outlook-kalenderdata    Välj det här alternativet om du vill uppdatera din närvarostatus baserat på ditt Outlook-schema. Om du markerar det här alternativet ändras t.ex. din närvarostatus automatiskt till Upptagen under den tid då du har ett schemalagt möte. När det schemalagda mötet är över ändras din närvarostatus automatiskt till ett annat värde.

   • Visa mötets ämne och plats för kontakter på min teamåtkomstnivå     Markera det här alternativet om du vill att kontakter med åtkomstnivån Team ska kunna se ämne och plats för dina Outlook-möten. Mer information om åtkomstnivåer finns i Grundläggande information om närvaro.

  • Spara mina snabbmeddelandekonversationer i mappen Konversationshistorik i Outlook     Välj det här alternativet om du vill att snabbmeddelandekonversationer ska visas i mappen Konversationshistorik i Outlook. Mer information om mappen Konversationshistorik i Outlook finns i Använda Communicator med Office Outlook 2007 och Office OneNote 2007.

  • Spara mina samtalsloggar i mappen Konversationshistorik i Outlook     Välj det här alternativet om du vill att dina inkommande och utgående samtal ska registreras i mappen Konversationshistorik i Outlook. Mer information om mappen Konversationshistorik i Outlook finns i Använda Communicator med Office Outlook 2007 och Office OneNote 2007.

  • Vad är en konversation eller ett samtal, och vilka kriterier avgör om de visas i mappen Konversationshistorik i Outlook?

   Vad är en konversation?

   Alla försök att upprätta en konversation med snabbmeddelanden anses som en konversation och gör att posten lagras i Outlook-mappen Konversationshistorik. Om du till exempel skickar ett snabbmeddelande till någon som inte svarar registreras ändå konversationen i mappen Konversationshistorik.

   Vad är ett samtal?

   Ett samtal är en session med någon form av ljud. Försök att ringa upp någon, vare sig det är ett röst- eller videosamtal, och alla försök att uppgradera till ett röstsamtal i en session med snabbmeddelanden, anses som ett samtal även om samtalet förblir obesvarat.

   När inleds en konversation eller ett samtal?

   En konversation eller ett samtal inleds när du gör något av följande:

   • Skickar en inbjudan till en konversation med snabbmeddelanden till en annan användare

   • Accepterar en inbjudan till en konversation med snabbmeddelanden från en annan användare

   • Tar emot ett ljud- eller videosamtal (oavsett om du accepterar det)

   • Ringer ett ljud- eller videosamtal

    När avslutas en konversation eller ett samtal?

    En konversation eller ett samtal avslutas när något av följande händer:

   • Du stänger konversationsfönstret (med alternativet Arkiv/Stäng eller knappen Stäng)

   • Konversationens tidsgräns uppnås efter 10 minuter.

   • Ett ljud- eller video samtal avslutas eller vidarekopplas.

   • Du loggar ut från Communicator eller anslutningen till servern kopplas från.

 • Windows Adressbok     Markera det här alternativet om du vill använda Windows Adressbok som källa när du söker efter kontakter med sökfunktionen i Communicator. Om du väljer Windows Adressbok i stället för Microsoft Office Outlook som PIM-program används Windows Adressbok i stället för kontaktlistan från Microsoft Office som alternativ källa för kontakter när du använder sökfunktionen i Communicator. Om du väljer Windows Adressbok ersätts inte den globala adresslistan från Communicator som huvudkälla för kontakter.

 • Inga     Markera det här alternativet om du bara vill att kontakter från den globala adresslistan ska returneras av sökfunktionen i Communicator. När du markerar det här alternativet används varken Windows Adressbok eller kontaktlistan i Outlook som alternativ källa för sökfunktionen i Communicator.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×