Ange nationella inställningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 tillhandahåller en smidig, kultur-specifika som gör att webbplatsägare att skapa webbplatser på ett visst språk och konfigurera de nationella inställningarna som är lämpliga för dessa webbplatser. Det språk som används i en webbplats måste anges under för att skapa webbplatser och kan inte ändras vid ett senare tillfälle. Om en server-administratör har installerat en eller flera språkpaket på servern, kan webbplatsägare eller administratör för webbplatssamlingen välja vilket språk som används för den nya webbplatsen, utifrån de språkpaket som är installerade.

I den här artikeln

Nationella inställningar som är tillgängliga för Office SharePoint Server 2007-webbplatser

Ändra nationella inställningar för en webbplats

Ändra dina personliga nationella inställningar

Nationella inställningar som är tillgängliga för Office SharePoint Server 2007 webbplatser

De nationella inställningarna för webbplatsen på den högsta nivån i en webbplatssamling ställs automatiskt in efter standardspråket för webbplatssamlingen. När en underordnad webbplats skapas ärver den de nationella inställningarna från den överordnade webbplatsen. Den som administrerar webbplatssamlingen kan välja att ändra de nationella inställningarna för webbplatsen på den högsta nivån. Som webbplatsägare kan du välja att använda de nationella inställningarna som ärvs från den överordnade webbplatsen eller ange andra nationella inställningar för underordnade webbplatser.

Meddelanden: 

 • Nationella inställningar som ändras på en viss överordnad webbplats sprids inte till befintliga underordnade webbplatser. Det beror på att underordnade webbplatser endast ärver de nationella inställningarna från den överordnade webbplatsen när de skapas.

 • Nationella inställningar för underwebbplatser som skapats i ett annat språk för användargränssnittet (UI) än den överordande webbplatsen inte använder den överordnade webbplatsen nationella inställningar. I stället används nationella standardinställningarna för gränssnittsspråk som valdes när underwebbplatsen har skapats.

Enskilda användare kan välja mellan att använda webbplatsens standardinställningar eller ange egna nationella inställningar. Detta gör det enklare för användare som befinner sig i olika länder eller regioner att samarbeta kring dokument som finns på samma SharePoint-webbplats. I följande tabell beskrivs de nationella inställningar som är tillgängliga för alla webbplatser och vilka inställningar som webbplatsägaren respektive enskilda användare kan konfigurera.

Inställning

Beskrivning

Webbplatsnivå

Personlig nivå

Följ webbinställningar

De nationella standardinställningar som webbplatsägaren har angett används alltid.

Nej

Ja

Nationella inställningar

Styr hur språkspecifik information som tal, datum, tid och kalenderinställningar visas på webbplatsen. Standardvärdena för alla övriga nationella inställningar (se nedan) grundas på den här inställningen. Om du ändrar det här alternativet för en webbplats ändras alla övriga nationella inställningar till standardinställningarna för det nya alternativet. När du har valt önskade nationella inställningar kan du ändra de övriga inställningarna efter behov.

Ja

Ja

Sorteringsordning

Styr vilken sorteringsordning som används i listor och bibliotek.

Ja

Nej

Tidszon

Styr webbplatsens tidszon.

Obs!: Server- och webbplatssamlingsadministratörer kan också ange en standardtidszon för alla webbplatser i ett webbprogram. Den här inställningen på webbplatsnivå åsidosätter inställningen på webbprogramsnivå.

Ja

Ja

Ställ in kalender

Anger vilken kalender som ska användas som primär kalender. Du kan även välja om veckonumren ska visas. 1 motsvarar årets första vecka och 52 årets sista vecka.

Ja

Ja

Aktivera en alternativ kalender

Gör det möjligt att ange en andra kalender som läggs till kalendern som har ställts in för SharePoint-webbplatsen.

Ja

Ja

Ange arbetsvecka

Definierar vilka veckodagar som utgör din arbetsvecka, första dagen i arbetsveckan och första veckan på året. Du kan även ange när arbetsdagarna börjar och slutar.

Obs!: Den här informationen används av Microsoft Office Outlook 2007 för att kunna visa arbetsvecka och veckans startdag i kalendern i en annan färg från nonwork dagar.

Ja

Ja

Tidsformat

Anger om tiden ska visas i 12- eller 24-timmarsformat.

Obs!: Beroende på vilka nationella inställningar du har valt kan du eventuellt endast välja 24-timmarsformatet.

Ja

Ja

Obs!: Som du kan se i tabellen ovan kan användare ange egna alternativ för alla nationella inställningar utom sorteringsordningen.

När en användare begär en sida, försöker Office SharePoint Server 2007 först ladda de nationella inställningarna som har angetts av användaren. Om de nationella inställningarna är inte tillgängliga, används de nivå Webbplatsinställningar som har angetts av webbplatsägaren. Dessa nationella inställningar används sedan för att formatera språkvariant känslig information på sidan.

Ändra nationella inställningar för en webbplats

Varje SharePoint-webbplats (både på den högsta nivån och underwebbplatser) kan anpassas så att specifika nationella inställningar som används som standard nationella inställningar för alla användare på webbplatsen. Enskilda användare kan du använda standard inställningar anges av webbplatsägaren eller ange sina egna personliga inställningar.

Du måste vara administratör av webbplatssamlingen eller webbplatsägare för att du ska kunna ändra de nationella inställningarna för en webbplats.

Gör följande på alla SharePoint-webbplatser som du vill ändra de nationella standardinställningarna för:

 1. Öppna webbplatsen där du vill ändra standardinställningarna.

 2. Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn, och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Nationella inställningar under Webbplatsadministration på sidan Webbplatsinställningar.

 4. Välj önskade inställningar för webbplatsen på sidan Nationella inställningar och klicka sedan på OK.

Ändra dina personliga nationella inställningar

Enskilda användare kan antingen använda nationella standardinställningarna som är inställd på en särskild webbplats eller sina egna nationella inställningar. Denna funktion gör det enklare för användare i andra länder och regioner att arbeta tillsammans med dokument som är i samma SharePoint-webbplatsen, oavsett vilken region du arbetar från. Tabellen tidigare i den här artikeln beskrivs de nationella inställningarna som är tillgängliga för alla webbplatser och visar vilka inställningar kan konfigureras med ägare av webbplatssamlingar och vilka som kan konfigureras med enskilda användare.

Gör följande på varje SharePoint-webbplats där du vill konfigurera personliga nationella inställningar:

 1. Öppna webbplatsen där du vill ställa in personliga nationella inställningar.

 2. Klicka på pilen bredvid Välkommen server\namn domännamn i det övre länkfältet och klicka sedan på Inställningar för min.

 3. Klicka på Mina nationella inställningar på sidan med användarinformation.

 4. Avmarkera kryssrutan Följ alltid webbinställningar under Följ webbinställningar på sidan Nationella inställningar.

 5. Välj de inställningar som du vill använda för webbplatsen och klicka sedan på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×