Ange marginaler för sidor och textrutor i Publisher

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ange marginaler för sidor eller textrutor som en del av din sidlayout i Publisher.

Ange sidmarginaler

Detaljerad information finns i Ange sidmarginaler för utskrift i Publisher.

Ange marginaler inuti en textruta

 1. Högerklicka på en textruta och klicka sedan på Formatera textruta.

 2. Klicka på fliken Textruta i dialogrutan Formatera textruta.

 3. Under Marginaler för textruta, Skriv eller Välj de marginaler du vill använda för vänster, höger, upp och ned.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Marginaler för Publishers standard textruta är 0,04 tum på alla sidor. Om du skapar ett nyhetsbrev med flera kolumner, kanske du vill ändra marginalerna till 0 tum gör det lättare att justera text och objekt.

Använda marginalinställningarna från en befintlig textruta som standardinställningar för nya textrutor

 1. Högerklicka på textrutan som har de marginaler du vill använda som standard.

 2. Klicka på Formatera textruta på snabbmenyn och klicka sedan på fliken färger och linjer.

 3. Markera kryssrutan Använd inställningar för nya textrutor.

 4. Klicka på OK.

  Nästa nya textruta som du skapar kommer att använda inställningarna från den här textrutan.

Skapa en ny textruta med de marginaler du vill använda manuellt

 1. Klicka på Rita textruta på fliken Start.

 2. Klicka där du vill att textrutan ska visas.

 3. Högerklicka på textrutan.

 4. Klicka på Formatera textruta på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

 5. Under Marginaler för textruta, Skriv eller Välj de marginaler du vill använda för vänster, höger, upp och ned.

 6. Klicka på fliken Färger och linjer.

 7. Markera kryssrutan Använd inställningar för nya textrutor.

 8. Klicka på OK.

Ange sidmarginaler

 1. Klicka på Marginaler på fliken Sidlayoutoch väljer du de fördefinierade marginaler som du vill använda
  eller

 2. Klicka på Anpassade marginaler och ange marginalvärdena som du vill använda i fliken Marginalstödlinjer.

Ange sidmarginaler så att de matchar de minsta marginaler som stöds av din skrivare

Vanlig skrivare har en oskrivbara område runt kanten på papperet mellan 0.17 och 0,5 tum bred. Inget i regionen skrivs ut. Om du vill ange sidmarginaler för din publikation så att de matchar den minsta möjliga marginal som stöds av din skrivare måste du först bestämma storleken på skrivarens oskrivbara område. Att fastställa skrivarens minimimarginaler:

 1. Klicka på knappen Arkiv och klicka på Skriv ut för att öppna utskriftssidan i Backstage-vyn.

 2. Välj den skrivare som du vill använda under Skrivare.

 3. I högerkanten av rubriken Skrivare visas en liten informationsikon. För muspekaren över ikonen så visas information om skrivarens status, inklusive värdena för minsta marginaler som visas i området Utskrivbart område.
  Skrivarstatus i Publisher

 4. Anteckna de minsta marginalvärdena. Du behöver dessa marginalvärden när du ställer in sidmarginalerna i publikationen.

 5. Klicka på knappen Arkiv när du vill återgå till publikationen.

 6. Klicka på Marginaler på fliken Sidlayout och klicka sedan på fliken Marginalstödlinjer.

 7. Under Marginalstödlinjer, skriver du de minsta möjliga marginal-värden som du har antecknat tidigare för vänster, höger, upp och ned.

 8. Klicka på OK.

Ange marginaler inuti en textruta

 1. Klicka i textrutan och välj sedan fliken Verktyg för textruta.

 2. Klicka på knappen marginaler för att ta fram på menyn.
  Marginaler för textruta

 3. Välj något av de fördefinierade inställningarna från galleriet marginal eller klicka på Anpassade marginaler och under Marginaler för textruta anger eller väljer du de marginaler du vill använda för vänster, höger, upp och nedoch klicka på OK.

  Obs!: Marginaler för Publishers standard textruta är 0,04 tum på alla sidor. Om du skapar ett nyhetsbrev med flera kolumner, kanske du vill ändra marginalerna till 0 tum gör det lättare att justera text och objekt.

Ange standardmarginaler för nya textrutor i den aktuella publikationen

Om det finns en befintlig textruta i din publikation som redan har de marginaler du vill använda som standard kan använda du den som exemplet för nya textrutor som du vill skapa. Annars måste du först skapa en textruta och ställa in standardmarginalerna som du vill använda.

Använda marginalinställningarna från en befintlig textruta som standardinställningar för nya textrutor

 1. Högerklicka på textrutan som har de marginaler du vill använda som standard.

 2. Klicka på Formatera textruta på snabbmenyn och klicka sedan på fliken färger och linjer.

 3. Markera kryssrutan Använd inställningar för nya textrutor.

 4. Klicka på OK.

Nya textrutor som du skapar ska använda formatering på den här textrutan.

Ange sidmarginaler

 1. Klicka på StödlinjerOrdna-menyn och klicka sedan på fliken Marginalstödlinjer.

 2. Ange marginalvärdena som du vill använda under Marginalstödlinjer.

Ange sidmarginaler så att de matchar de minsta marginaler som stöds av din skrivare

Skrivare har en region runt kanten på papperet mellan 0.17 och 0,5 tum bred där inget i regionen skrivs ut. Om du vill ange sidmarginaler för din publikation så att de matchar den minsta möjliga marginal som stöds av din skrivare måste du först bestämma storleken på skrivarens utskrivbara område.

 1. Markera filen >Skrivarinställning i din publikation.

 2. Utskriftsformat i dialogrutan, markera Skrivarinformation fliken mått finns i avsnittet utskrivbara området

Ange marginaler inuti en textruta

 1. Högerklicka på en textruta och klicka sedan på Formatera textruta.

 2. Klicka på fliken Textruta i dialogrutan Formatera textruta.

 3. Under Marginaler för textruta, Skriv eller Välj de marginaler du vill använda för vänster, höger, upp och ned.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Marginaler för Publishers standard textruta är 0,04 tum på alla sidor. Om du skapar ett nyhetsbrev med flera kolumner, kanske du vill ändra marginalerna till 0 tum gör det lättare att justera text och objekt.

Ange standardmarginaler för nya textrutor i den aktuella publikationen

Om det finns en befintlig textruta i din publikation som redan har de marginaler du vill använda som standard kan använda du den som exemplet för nya textrutor som du vill skapa. Annars måste du först skapa en textruta och ställa in standardmarginalerna som du vill använda.

Använda marginalinställningarna från en befintlig textruta som standardinställningar för nya textrutor

 1. Högerklicka på textrutan som har de marginaler du vill använda som standard.

 2. Klicka på Formatera textruta på snabbmenyn och klicka sedan på fliken färger och linjer.

 3. Markera kryssrutan Använd inställningar för nya textrutor.

 4. Klicka på OK.

  Nästa nya textruta som du skapar kommer att använda inställningarna från den här textrutan.

Skapa en ny textruta med de marginaler du vill använda manuellt

 1. Klicka på Textrutan Bild av knapp i verktygsfältet objekt.

 2. Klicka där du vill att textrutan ska visas.

 3. Högerklicka på textrutan.

 4. Klicka på Formatera textruta på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

 5. Under Marginaler för textruta, Skriv eller Välj de marginaler du vill använda för vänster, höger, upp och ned.

 6. Klicka på fliken Färger och linjer.

 7. Markera kryssrutan Använd inställningar för nya textrutor.

 8. Klicka på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×