Ange mönstermatchningsvillkor för data med hjälp av villkorsstyrd formatering

I Microsoft Office InfoPath kan du använda villkorsstyrd formatering för att ange olika formateringsalternativ för en kontroll utifrån villkor i formuläret. Den villkorsstyrda formateringen tillämpas om de angivna villkoren är uppfyllda när en användare fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen.

I den här artikeln får du veta hur du kan använda villkorsstyrd formatering för att styra informationen som en användare anger i en viss kontroll så att den matchar ett visst mönster. Du kan till exempel lägga till villkorsstyrd formatering för en textrutekontroll för ett telefonnummer och kräva att användaren anger telefonnumret enligt ett visst mönster.

Obs!: Om du vill kräva att data ska motsvara ett förutbestämt mönster kan du också använda dataverifiering.

I den här artikeln

Innan du börjar

Kompatibilitetsfrågor

Skapa mönstermatchningsvillkor för en kontroll

Innan du börjar

Den här åtgärden förutsätter att formulärmallen innehåller en kontroll som stöder villkorsstyrd formatering. Även om du kan skapa ett mönstermatchningsvillkor för valfri InfoPath-kontroll som stöder villkorsstyrd formatering, fungerar mönstermatchningen bäst med kontroller som visar tecken som tal, bokstäver eller skiljetecken. Det kan till exempel vara praktiskt att skapa ett mönstermatchningsvillkor för en textruta, men knappast för en kryssruta.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja ett visst kompatibilitetsläge för att utforma en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiveras, kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Lista med kontroller som stöder villkorsstyrd formatering

I följande tabell finns de kontroller i Office InfoPath 2007 som stöder villkorsstyrd formatering, samt information om huruvida de är tillgängliga för webbläsarkompatibla formulärmallar.

Obs!: Även om du kan skapa ett mönstermatchningsvillkor för valfri InfoPath-kontroll som stöder villkorsstyrd formatering, fungerar mönstermatchningen bäst med kontroller som visar tecken som tal, bokstäver och skiljetecken. Det kan till exempel vara praktiskt att skapa ett mönstermatchningsvillkor för en textruta, men knappast för en kryssruta.

Kontroller som stöder villkorsstyrd formatering

Tillgänglig för webbläsarkompatibla formulärmallar?

Kryssruta

Ja

Datumväljare

Ja

Nedrullningsbar listruta

Ja

Resultatruta

Ja

Listruta

Ja

Alternativknapp

Ja

Valfritt avsnitt

Ja

Upprepande avsnitt

Ja

Upprepande tabell

Ja

RTF-ruta

Ja

Avsnitt

Ja

Textruta

Ja

Bifogad fil

Ja

Knapp

Ja

Punktlista, numrerad lista eller oformaterad lista

Nej

Alternativavsnitt

Nej

Kombinationsruta

Nej

Vågrätt upprepande tabell

Nej

Pennritning

Nej

Översikt/Detaljer

Nej

Flervalslistruta

Nej

Bild

Nej

Upprepande rekursivt avsnitt

Nej

Lodrät etikett

Nej

Överst på sidan

Skapa mönstermatchningsvillkor för en kontroll

 1. Klicka på den kontroll i formulärmallen som du vill skapa ett mönstermatchningsvillkor för.

 2. Klicka på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

 3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Villkorsstyrd formatering.

 4. I den första rutan under på Om det här villkoret är uppfyllt klickar du på Markera ett fält eller en grupp.

 5. Klicka på fältet för kontrollen i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

 6. I den andra rutan i dialogrutan Villkorsstyrd formatering väljer du matchar mönstret eller matchar inte mönstret.

 7. I den tredje rutan klickar du på Välj ett mönster.

 8. Klicka på ett mönster under Standardmönster i dialogrutan Inmatningsmönster och klicka på OK.

  Lista med standardmönster

  Mönster

  Exempel

  Telefonnummer

  (00)-000 00 00

  Personnummer

  123-45-6789

  Postnummer

  98052

  Postnummer + 4

  SE-701 19

  Obs!: Om du vill skapa ett anpassat mönster klickar du på Eget mönster, anger det mönster du vill använda i rutan Eget mönster och klickar på OK.

 9. Välj formatering under Ska den här formateringen användas.

 10. Spara villkoret och gå tillbaka till formulärmallen genom att klicka på OK två gånger.

 11. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×