Ange mått i fönstret Storlek och placering

Ange mått i fönstret Storlek och placering

 • Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och klicka sedan på Storlek och placering.

Markera en form om du vill visa och redigera information om formen.

Ange höjden och bredden på en form

Fönstret Storlek och placering innehåller fält för höjd och bredd där du kan skriva ett exakt värde och en måttenhet.

Anta till exempel att du har ett litet rektangulärt bord som du vill lägga till i ett diagram med en kontorslayout. Bordskivan är 1 fot och 9 tum (533,40 mm) × 1 fot och 5 tum (431,80 mm). När du drar ett rektangulärt bord från stencilen Kontorsmöbler ser du att måtten är 3 fot och 6 tum (1 066,80 mm) × 6 tum (152,40 mm). I stället för att använda storleksändringshandtagen på bordsformen för att göra den mindre kan du ange den exakta storleken i fönstret Storlek och placering.

 1. Markera bordsformen på ritningssidan.

 2. Markera värdet 3 fot 6 tum (1 066,80 mm) i fältet Bredd i fönstret Storlek och placering och ersätt värdet med 1 fot 9 tum (533,40 mm). Tryck på RETUR.

  Avgränsa inte måttvärdena med kommatecken, t.ex. mellan fot och tum. I så fall returneras ett fel.

  Du kan använda en annan måttenhet genom att skriva det enhetsnamn som du vill använda. Du kan exempelvis skriva 21 tum (533,40 mm) eller 0,583 yard (533,40 mm).

 3. Markera värdet 6 fot (152,40 mm) i fältet Höjd och ersätt värdet med 1 fot 5 tum (431,80 mm).

Nu är bordsformen en korrekt representation av storleken på ett verkligt bord.

Ange värden med formler

Du kan ange värden i fönstret Storlek och placering genom att ange matematiska ekvationer med operatorer som följande:

 • Addera (+)

 • Subtrahera (-)

 • Multiplicera (*)

 • Dividera (/)

Beräkna det resulterande värdet och tillämpa det på formen genom att trycka på RETUR.

X, Y och axelposition

Värdena i fälten X och Y visar avståndet från nollpunkten i diagrammet till axelpositionen i den markerade formen.

Nollpunkten är oftast placerad längst ned till vänster på ritningssidan, men kan vara placerad på andra ställen i vissa mallar. Du hittar nollpunkten för en ritning genom att markera en form och ange värdena X och Y till 0 (noll). Formen flyttas så att formens axelposition ligger direkt på nollpunkten.

Axelpositionen i en form anger inte bara hur X- och Y-värdena bestämmer formens placering, utan även punkten som formen roterar runt. Om du till exempel vill rotera en form runt ett hörn i stället för runt mittpunkten använder du listrutan i fältet Axelposition för att ange hörnet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders