Ange kostnader för resurser

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Project 2007 beräknas kostnaderna för resurser utifrån ett antal faktorer och resurstyper.

Vad vill du göra?

Introduktion till att ange kostnader för resurser

Ange kostnader för en arbetsresurs

Ange kostnad per tillfälle för en arbetsresurs

Ange en fast kostnad för en aktivitet eller för projektet

Ange kostnader för en kostnadsresurs

Ange en kostnad för en materialresurs

Ange kostnad per tillfälle för en materialresurs

Introduktion till att ange kostnader för resurser

Microsoft Office Project beräknas kostnaderna för resurser utifrån vanlig och övertidskostnader, på kostnader per tillfälle, fasta kostnader eller kostnader för kostnadsresurs (till exempel flyg eller restaurangbesök) som har tilldelats aktiviteter. Innan du kan spara ändringar för att kostnadsinformation för en företagsresurs öppnas resursen för redigering.

Olika kostnadstyper används på olika sätt, beroende på om resursen är en arbetsresurs (någon), materialresurs (till exempel cement eller ingjutningsgods) eller en kostnadsresurs (till exempel flyg eller restaurangbesök). För arbetsresurser anges kostnaden per tidsenhet. Materialresurser och kostnadsresurser får momssatsen den per andra angivna enheter (till exempel ton, gårdsplaner eller enheter av en vald valuta).

Obs!: Den här artikeln tar inte upp hur du skapar en budget för projektet med hjälp av budgetresurser. Länkar till mer information om budgetresurser finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Ange kostnader för en arbetsresurs

 1. Välj ResurslistaVisa-menyn.

 2. Välj en resurs eller ange ett namn för en ny resurs i fältet Resursnamn.

 3. Skriv resursens lönesatser i fälten Standardkostnad och Övertidskostnad.

  Om fälten inte syns trycker du på TABB för att flytta till dem.

Du kan ange mer än en standardkostnad och en övertidskostnad för varje resurs:

 1. Markera resursen, Resursinformation Bild av knapp och klicka sedan på fliken kostnader.

 2. Klicka på fliken A (Standard) i Kostnadstabeller.

 3. Ange datum då kostnadsändringen träder i kraft i kolumnen Gäller från.

 4. Skriv resurskostnaderna i kolumnerna Standardkostnad och Övertidskostnad.

 5. Du kan ange en kostnadsändring för ett annat datum genom att skriva eller markera det nya datumet och ange nya standardkostnader och övertidskostnader på de extra raderna i kostnadstabellerna.

 6. Om du vill ange ytterligare uppsättningar med kostnader för samma resurs klickar du på fliken B och upprepar sedan steg 3–5.

Obs!: 

 • Kostnadssummor beräknas så snart kostnadsbaserade resurser, resurser med kostnader per tillfälle och kostnadsresurser tilldelats till aktiviteter.

 • Om standardkostnaden för en resurs påverkar också kostnaden för alla aktiviteter som är 100 procent färdig och som fortfarande har samma tilldelade resurs.

 • När du har angett flera kostnader för en enstaka resurs med hjälp av kostnadstabeller kan ändra du resurskostnaderna för materialresursen för tilldelningar genom att använda en annan kostnadstabell. Välj den resurs som tilldelats aktiviteten om du vill ändra kostnadstabell för en viss tilldelning i vyn Aktivitetsanvändning och klicka sedan på Tilldelningsinformation Bild av knapp . Klicka på kostnadstabell som du vill använda i listan kostnadstabell.

Överst på sidan

Ange en kostnad per tillfälle för arbetsresurser

 1. Välj ResurslistaVisa-menyn.

 2. Peka på TabellVisa-menyn och klicka sedan på Post.

 3. I fältet Per tillfälle anger du ett kostnadsvärde.

  Om fältet inte syns trycker du på TABB för att flytta till det.

Du kan ange mer än en kostnad per tillfälle för varje resurs:

 1. Markera resursen, Resursinformation Bild av knapp och klicka sedan på fliken kostnader.

 2. Klicka på fliken A (Standard) i Kostnadstabeller.

 3. Ange datum då kostnadsändringen träder i kraft i kolumnen Gäller från.

 4. Skriv kostnad per tillfälle i kolumnen Kostnad per tillfälle.

 5. Du kan ange en kostnad per tillfälle för ett annat datum genom att skriva eller markera det nya datumet och den nya kostnaden per tillfälle på de extra raderna i kostnadstabellerna.

 6. Om du vill ange ytterligare uppsättningar med kostnader för samma resurs klickar du på fliken B och upprepar sedan steg 3–5.

Kostnadssummor beräknas automatiskt så snart kostnadsbaserade resurser, resurser med kostnader per tillfälle och kostnadsresurser tilldelats till aktiviteter.

Obs!: När du har angett flera kostnader för en enstaka resurs med hjälp av kostnadstabeller kan ändra du resurskostnader för en tilldelning genom att använda en annan kostnadstabell. Välj den resurs som tilldelats aktiviteten om du vill ändra kostnadstabell för en viss tilldelning i vyn Aktivitetsanvändning och klicka sedan på Tilldelningsinformation Bild av knapp . Klicka på kostnadstabell som du vill använda i listan kostnadstabell.

Överst på sidan

Ange en fast kostnad för en aktivitet eller för projektet

Fasta kostnader används för en aktivitet, inte för en resurs.

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Peka på TabellVisa-menyn och klicka på Kostnad.

 3. I fältet Aktivitetsnamn väljer du den aktivitet som du vill ange en fast kostnad för.

 4. Skriv ett kostnadsvärde i fältet Fast kostnad.

Du kan också ange fasta kostnader för hela projektet. Det kan du göra om du bara är intresserad av totalkostnaderna för projektet (och inte kostnader på aktivitetsnivå), eller om du vill lägga till fasta utgifter som el och värme.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Vy.

 2. Markera kryssrutan Projektsammanfattning under Dispositionsalternativ och klicka sedan på OK.

 3. Välj projektsammanfattningsaktivitet i fältet Aktivitetsnamn.

 4. Skriv en kostnad för projektet i fältet Fast kostnad.

Överst på sidan

Ange kostnader för en kostnadsresurs

En kostnadsresurs kan du använda en kostnad för en aktivitet genom att tilldela en kostnad objekt (till exempel flyg eller logi) till aktiviteten. Till skillnad från fasta kostnader kan du använda valfritt antal kostnadsresurser till en aktivitet. Kostnadsresurser får du större kontroll när du använder olika typer av kostnader för aktiviteter.

Innan du anger en kostnad för en kostnadsresurs måste du skapa kostnadsresursen:

 1. Välj ResurslistaVisa-menyn.

 2. Skriv ett namn för kostnadsresurs (till exempel logi) i fältet Resursnamn och klicka sedan på Resursinformation Bild av knapp .

 3. Klicka på Kostnad i listan Typ på fliken Allmänt i dialogrutan Resursinformation.

När kostnadsresursen har skapats kan du tilldela resursen till en aktivitet. När kostnadsresursen har tilldelats till en aktivitet kan du ange kostnader för resurstilldelningen i vyn Aktivitetsanvändning.

 1. Klicka på AktivitetsanvändningVisa-menyn.

 2. Markera den uppgift som tilldelats kostnadsresursen och klicka sedan på Tilldelningsinformation Bild av knapp .

 3. Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan Tilldelningsinformation och ange sedan ett kostnadsvärde i rutan Kostnad.

 4. Klicka på OK.

När en kostnad tillämpas via en kostnadsresurs som är tilldelad till en aktivitet, kan beloppet för kostnadsresursen variera beroende på hur kostnadsresursen används.

Meddelanden: 

 • Till skillnad från fasta kostnader skapas kostnadsresurser som en typ av resurs och tilldelas sedan till en aktivitet.

 • Till skillnad från arbetsresurser, kan inte kostnadsresurser ha en kalender som tillämpas på. Om du tilldelar en aktivitet en kostnadsresurs och lägger till ett valutavärde på ett visst datum som fall utanför aktivitetens aktuella start eller slutdatum justerar Project 2007 datum för att inkludera datumet för resurstilldelning kostnad. Om du har en aktivitet som börjar på 1 augusti och slutar på 15 augusti och tilldela en kostnadsresurs med ett värde av 500 kr i augusti 21, till exempel justeras slutdatumet för aktiviteten till augusti 21, så att det speglar resurstilldelning kostnad. Den här funktionen ingår i Uppdatering av infrastrukturen för Project 2007.

 • Om du har uppskattade flera värden för en kostnadsresurs under en viss tidsperiod och faktisk värden skiljer sig från beräkningar, ersätter Project 2007 uppskattningar med de verkliga värdena. Problemet kostnad resurs skiljer sig från andra typer av resurser eftersom kostnadsresurser inte är knutna till verkligt arbete. Den här funktionen ingår i Uppdatering av infrastrukturen för Project 2007.

 • Kostnadsresursernas valutavärde är inte beroende av hur mycket arbete som utförs för den aktivitet de är tilldelade till.

Överst på sidan

Ange en kostnad för en materialresurs

 1. Välj ResurslistaVisa-menyn.

 2. Peka på TabellVisa-menyn och klicka sedan på Post.

 3. Markera en materialresurs eller skriv ett nytt materialresursnamn i fältet Resursnamn.

 4. Om det är en ny materialresurs gör du så här:

  1. Välj Material i fältet Typ.

  2. Skriv ett måttenhetsnamn i fältet Materialetikett som lyser (för ”liter”), cu. m (för ”kubikmeter”) eller ea (för ”alla”).

 5. I fältet Standardkostnad anger du en kostnad.

  Om fältet inte syns trycker du på TABB för att flytta till det.

Du kan ange mer än en kostnad för en materialresurs:

 1. Klicka på Resursinformation Bild av knapp och klicka sedan på fliken kostnader.

 2. Klicka på fliken A (Standard) i Kostnadstabeller.

 3. Skriv ett pris i kolumnen Standardkostnad.

 4. Skriv ett värde eller en procentuell förändring från föregående kostnad i kolumnen Standardkostnad på nästa rad. Skriv till exempel + 10% som indikerar att räntan har ökat 10% från föregående kostnad.

 5. Ange datum då kostnadsändringen träder i kraft i kolumnen Gäller från.

 6. Om du vill ange ytterligare uppsättningar med priser klickar du på fliken B och upprepar sedan steg 3–5.

Obs!: 

 • Ange materialresurs om du vill beräkna materialresurs utifrån materialresurskostnader i Microsoft Office Project. Till exempel om du vill tilldela en aktivitet en materialresurs med namnet cement som har ett enhetspris 100 kr per ton, väljer du resurstypen Material och Skriv eller välj resursnamnet Cement, etiketten Tonoch standardkostnaden för 100 kr .

 • Ange flera kostnader för en materialresurs om du arbetar med olika materialkvaliteter eller om du behöver ange kostnadsändringar för materialet på specifika datum. Du kan till exempel använda Kostnadstabeller för att ange kostnader för olika kvaliteter av heltäckningsmatta och för att ta med kostnadsökningar eller rabatter som du förväntar dig vid vissa tidpunkter under projektets gång.

Överst på sidan

Ange en kostnad per tillfälle för en materialresurs

 1. Välj ResurslistaVisa-menyn.

 2. Peka på TabellVisa-menyn och klicka sedan på Post.

 3. Markera en materialresurs eller skriv ett nytt materialresursnamn i fältet Resursnamn.

 4. Om det är en ny materialresurs markerar du Material i fältet Typ.

 5. Om det är en ny materialresurs anger du ett måttenhetsnamn i fältet Materialetikett som lyser (för ”liter”), cu. m (för ”kubikmeter”) eller ea (för ”alla”)

 6. I fältet Per tillfälle anger du ett kostnadsvärde.

  Om fältet inte syns trycker du på TABB för att flytta till det.

Du kan ange mer än en kostnad per tillfälle för varje resurs:

 1. Klicka på Resursinformation Bild av knapp och klicka sedan på fliken kostnader.

 2. För en ny materialresurs väljer du Material i rutan Typ.

 3. För en ny materialresurs anger du ett måttenhetsnamn i rutan Materialetikett.

 4. Klicka på fliken Kostnader och klicka sedan på A (standard) i Kostnadstabeller.

 5. Skriv ett kostnadsvärde i kolumnen Kostnad per tillfälle.

 6. Skriv ett värde eller en procentuell förändring jämfört med föregående kostnad i kolumnen Kostnad per tillfälle.

 7. Ange datum då kostnadsändringen träder i kraft i kolumnen Gäller från.

 8. Om du vill ange ytterligare uppsättningar med kostnader per tillfälle klickar du på fliken B och upprepar sedan steg 5–7.

Obs!: 

 • Ange en kostnad per tillfälle för en materialresurs om du vill ange endast en kostnad per tillfälle för materialresursen och inte vill ta med framtida kostnadsändringar.

 • Ange flera kostnader per tillfälle för en materialresurs om du vill ange fler än en kostnad per tillfälle för materialresursen eller vill ta med framtida ändringar av kostnaden per tillfälle.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×