Ange kompatibilitetsinställningar för en formulärmall

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du utformar en formulärmall kan du välja att skapa en formulärmall som kan öppnas eller ifyllda i InfoPath eller en webbläsare. Om formulärmallen kan öppnas och ifylld med hjälp av en webbläsare, kallas webbläsarkompatibel formulärmall. Den här typen av formulärmall sedan aktiveras webbläsaren-när den publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services.

I den här artikeln beskrivs hur du väljer kompatibilitetsinställningar för en formulärmall, antingen när du först skapar den eller efter att du har skapat den. Om du är osäker på vilka kompatibilitetsinställningar som formulärmallen har tittar du i området Kompatibilitet i statusfältet, som finns i det nedre högra hörnet i InfoPath-fönstret.

Artikelinnehåll

Översikt över webbläsarkompatibilitet

Ange en kompatibilitetsinställning när du skapar en formulärmall

Ändra kompatibilitetsinställningar för en befintlig formulärmall

Översikt över webbläsarkompatibilitet

Alla formulärmallar är kompatibla med InfoPath – det vill säga användarna kan öppna och redigera formulären i InfoPath, förutsatt att de har InfoPath installerat på sina datorer.

Om du har tillgång till en server som kör InfoPath Forms Services, kan du designa en enskild formulärmall för två typer av användare – de som har InfoPath installerat och de som inte har det. I det senare fallet fyller användarna i formulären i en webbläsare som stöds, inte i InfoPath. Om dina användare har InfoPath installerat, kan de öppna formuläret i InfoPath och sedan utnyttja alla funktioner i formuläret. Användare som fyller i sina formulär i en webbläsare kan använda färre funktioner, men har fördelen att kunna använda formuläret även om de inte har InfoPath. Om du planerar att publicera formulärmallen på en server som kör InfoPath Forms Services, måste du vara medveten om dessa begränsningar.

När du designar en webbläsarkompatibel formulärmall anger du en kompatibilitetsinställning, antingen direkt när du först skapar mallen, eller senare medan du designar den. Efter att du har designat en webbläsarkompatibel formulärmall, kan du testa, publicera och webbläsaraktivera mallen så att användarna kan fylla i den i en webbläsare.

Överst på sidan

Ange kompatibilitetsinställningar när du skapar en formulärmall

I dialogrutan Designa ett formulär kan du aktivera enbart webbläsarkompatibla funktioner som ska användas i formulärmallen. Om du gör det, kommer de InfoPath-kontroller eller -funktioner som inte stöds i webbläsarkompatibla formulärmallar att döljas eller inaktiveras, så att du inte frestas att använda dem i formulärmallen.

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka på Formulärmall under Designa ny i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Gör något av följande i galleriet Baserat på:

  • Om du vill definiera datakälla medan du designar formulärmallen klickar du på Tom.

  • Om du vill använda en webbtjänst eller databas som datakälla för formulärmallen klickar du på Webbtjänst eller Databas. Om du väljer det här alternativet kan du söka i eller skicka data till den externa datakällan.

  • Om du vill använda ett XML-dokument (XML) eller ett XML-schema (XSD) som datakälla klickar du på XML eller schema.

  • Om du vill använda dataanslutningsinformation i en dataanslutningsfil som grund för datakällan klickar du på Anslutningsbibliotek.

 4. Markera kryssrutan Aktivera endast webbläsarkompatibla funktioner och klicka på OK om du vill att formulärmallen ska vara kompatibel med InfoPath Forms Services.

  Inställning av kompatibilitet i dialogrutan Designa en formulärmall

  En ny formulärmall öppnas i InfoPath. I det nedre högra hörnet på InfoPath-fönstret, i statusfältet, visas orden Kompatibilitet: InfoPath och InfoPath Forms Services så att du vet att formulärmallen fungerar både i en webbläsare och i InfoPath.

 5. Designa formulärmallen på vanligt sätt.

  Om en funktion inte stöds på en server som kör InfoPath Forms Services, är den funktionen nedtonad i användargränssnittet och du kan inte lägga till den i formulärmallen. Om en viss kontroll inte stöds, visas inte den heller i åtgärdsfönstret Kontroller.

Överst på sidan

Ändra kompatibilitetsinställningar för en befintlig formulärmall

Du kan ändra den aktuella kompatibilitetsinställningen för en befintlig formulärmall när som helst under designprocessen. Om du till exempel övertar en vanlig InfoPath-formulärmall från en medarbetare och du vill att den ska bli webbläsarkompatibel, kan du ändra de befintliga kompatibilitetsinställningarna för formulärmallen.

En InfoPath-formulärmapp kan innehålla funktioner som inte stöds i webbläsarkompatibla formulärmallar, till exempel användarroller, egna åtgärdsfönstret eller kontroller med överordnad och underordnad information. När du har angett de nya kompatibilitetsinställningarna kan du visa en lista över kompatibilitetsproblem som kommer från att inställningen har ändrats i åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

 1. Öppna formulärmallen.

 2. Du öppnar åtgärdsfönstret Kontrollera layout genom att klicka på Kontrollera layoutVerktyg-menyn.

 3. Klicka på Ändra kompatibilitetsinställningar högst upp i åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

  Länken Ändra kompatibilitetsinställningar i åtgärdsfönstret Kontroller

 4. Klicka på Designa en formulärmall som kan öppnas i webbläsare och i InfoPath under Webbläsarkompatibilitet i dialogrutan Formuläralternativ och klicka på OK.

  Obs!: I vissa fall kan ett fel visas när du försöker att ändra kompatibilitetsinställningarna. Om du till exempel har använt IRM (Information Rights Management) för att begränsa behörighet till en befintlig formulärmall måste du ta bort den inställningen innan du kan ändra kompatibilitetsinställningarna.

  I åtgärdsfönstret Kontrollera layout visas nu fel och meddelanden som kommer från att kompatibilitetsinställningarna har ändrats.

  I följande tabell beskrivs skillnaden mellan fel och meddelanden i åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

  Icon

  Typ

  Beskrivning

  Bild av ikon

  Error

  Formulärmallen fungerar inte korrekt. Du ska åtgärda felen innan du publicerar en formulärmall.

  Bild av ikon

  Message

  Formulärmallen kanske inte fungerar som förväntat. Meddelanden är mindre allvarliga än fel. Du kan välja om att hantera meddelanden innan du publicerar en formulärmall.

 5. Klicka i åtgärdsfönstret Kontrollera layout under Webbläsarkompatibilitet på texten för det fel eller meddelande som du vill granska. När du gör detta sker vanligtvis något av följande:

  • Om problemet härstammar från en kontroll eller annat objekt i formulärmallen som inte stöds, markeras kontrollen eller objektet automatiskt. Om du vill ha mer information om problemet högerklickar du på kontrollen eller objektet i formulärmallen och klickar på Mer information på snabbmenyn.

  • Om problemet härstammar från en inställning som inte stöds – till exempel om formulärmallen anger användarroller, som inte fungerar i webbläsarkompatibla formulärmallar – visas ett mer beskrivande meddelandet som förklarar problemet.

 6. Granska felen för webbläsarkompatibilitet och korrigera dem.

  Obs!: Om du inte korrigerar felen kan du ändå publicera en webbläsarkompatibel formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services. Du kan emellertid inte webbläsaraktivera mallen på servern, vilket innebär att andra inte kan visa eller fylla i formuläret i en webbläsare.

 7. Granska meddelandena för webbläsarkompatibilitet och bestäm sedan om du behöver korrigera något.

 8. Klicka på Uppdatera om du vill uppdatera listan med fel och meddelanden allt eftersom du löser dem.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×