Ange hur data ska visas med hjälp av fördefinierade format

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Office Access 2007 finns flera fördefinierade formateringsalternativ som du kan använda för att visa data i en tabell eller ett formulär på ett snyggare sätt. I den här artikeln beskrivs de fördefinierade format du kan välja bland. Du får också veta hur du använder formaten.

Vilka fördefinierade format du kan välja bland beror på vilken datatyp du har valt för ett visst fält. Tänk på att den formategenskap du använder endast påverkar informationens utseende, och inte hur underliggande data lagras i tabellerna i Access. Anta till exempel att du väljer ett format där bara två decimaler visas i datatypen Valuta och att datakällan innehåller fyra decimaler. Då visas ett avrundat värde som skiljer sig från de verkliga värdena i tabellen.

Eftersom Access har ett standardformat för varje datatyp behöver du bara ändra formateringen om du vill ändra standardvisningen. Det kan vara praktiskt att använda ett visst format om du ibland vill att data ska visas med lite extra information. Anta till exempel att du har en inköpsordertabell där du vill ange att en viss produkt endast kan beställas i lådor. Då kan du använda ett eget format som gör att ordet & låda/lådor visas när en kvantitet anges i fältet. Genom att du anger att kvantiteten till exempel gäller låda/lådor uppstår ingen osäkerhet om vilken kvantitet som beställs.

Lägga till en textsträng som visningsformat för ett fält

Obs!: Även de nationella inställningarna i Microsoft Windows påverkar hur datatyperna Datum/tid, Tal och Valuta visas när du använder formateringsalternativ. Windows stöder flera olika språk liksom valuta- och datum/tid-format för länderna eller regionerna där dessa språk används. Mer information om de nationella inställningarna i Windows finns i Ändra de nationella inställningarna för att ändra utseende på vissa datatyper.

Många datatyper har fördefinierade formateringsalternativ i Access. För datatyper som saknar fördefinierad formatering kan du skapa ett eget format genom att ange uppsättningar av sträng- och platshållartecken i ett fält.

Vi ska nu se närmare på de fördefinierade formaten och hur de används.

Välja ett fördefinierat format

Välja ett format för datatyperna Tal och Valuta

Om du inte väljer en specifik Format-egenskapsinställning för ett fält eller en kontroll som visar ett tal eller ett valutavärde så visas talvärden i formatet Allmänt tal och valutavärdena i formatet Valuta.

I följande tabell anges och förklaras fördefinierade format för datatyperna Tal och Valuta.

Format

B eskrivning

Exempel

Allmänt tal

(Standard) Visar talet precis som det anges. Upp till 11 siffror till höger eller vänster om decimaltecknet kan visas. Om ett tal innehåller fler än 11 siffror eller om kontrollen inte är tillräckligt bred för att visa alla siffror, avrundas talet automatiskt. För mycket stora eller små tal (fler än 10 siffror till höger eller vänster om decimaltecknet) används matematisk notation.

123,456

Valuta

Lägger till valutasymbolen och formatet som har angetts i de nationella inställningarna i Windows.

123 456 $

Euro

Lägger till eurosymbolen () i numeriska data. Annars används valutaformatet som har angetts i de nationella inställningarna i Windows.

123 456,78 €

Fast

Visar tal utan tusentalsavgränsare och med två decimaler. Om värdet i fältet innehåller fler än två decimaler avrundas talet nedåt.

1234,56

Standard

Visar tal med tusentalsavgränsare och två decimaler. Om värdet i fältet innehåller fler än två decimaler avrundas talet nedåt till två decimaler.

1 234,56

Procent

Visar tal som procenttal med två decimaler och efterföljande procenttecken. Om det underliggande värdet innehåller fler än fyra decimaler, avrundas värdet nedåt.

123,50 %

Exp.form

Visar tal med matematisk notation (exponentialform).

1,23E+04

Välja ett format för datatypen Datum/tid

Kanske vill du välja ett specifikt format för att styra hur datum och tid visas. Om ett fält eller en kontroll till exempel är inställt på Datum/tid-datatyp och du väljer alternativet Kort datum visas datum i formatet 2007-08-24. Om du väljer formatet Långt datum visas samma datum i formatet den 24 augusti 2007.

Om du inte anger en Format-egenskapsinställning för datatypen Datum/tid visas datum- och tidsvärden i formatet Allmänt datum.

I följande tabell visas och beskrivs sex fördefinierade format för datatypen Datum/tid som du kan välja bland.

Format

Beskrivning

Exempel

Allmänt datum

(Standard) Visar datum som siffror och tid som timmar, minuter och sekunder. För båda typerna av värden används de datum- och tidsavgränsare som anges i de nationella inställningarna i Windows. Om värdet inte har någon tidskomponent, visas bara datumet. Om värdet inte har någon datumkomponent, visas bara tiden.

2006-08-29 10:10:42

Långt datum

Detsamma som inställningen för Långt datum i de nationella inställningarna i Windows.

den 29 augusti 2006

Medellångt datum

Visar datum i formatet dd-mmm-åååå med den datumavgränsare som har angetts i de nationella inställningarna i Windows.

29/Aug/2006
29-aug-2006

Kort datum

Detsamma som inställningen för Kort datum i de nationella inställningarna i Windows.

2006-08-29
06-08-29

Långt tidsformat

Visar timmar, minuter och sekunder. Den avgränsare som anges i de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:42

Medellångt tidsformat

Visar timmar och minuter. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:00

Kort tidsformat

Visar bara timmar och minuter. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10

Välja ett format för datatypen Ja/Nej

Du kan välja mellan tre fördefinierade format för att visa värdena för Yes/No-datatyp. Om du vill kan du använda kryssrutor och alternativknappar i stället för att ange ett Ja- eller Nej-värde i en textruta.

Format

Beskrivning

Ja/Nej

(Standard) Visar 0 som Nej och ett annat värde än noll som Ja.

Sant/falskt

Visar 0 som Falskt och ett annat värde än noll som Sant.

Av/På

Visar 0 som Av och ett annat värde än noll som På.

Du kan också använda egna format genom att till exempel använda egna ord eller fraser för Ja/Nej-värdena eller använda olika färger för värdena genom att ange en sträng.

Använda ett fördefinierat format

Innan du använder ett format för ett fält eller en kontroll ska du tänka på att formateringen bara påverkar informationens utseende och inte hur den lagras i Access. De nationella inställningarna i Windows kan delvis eller helt bestämma hur värdena visas.

Så här använder du ett fördefinierat format:

  1. I navigeringsfönstret högerklickar du på tabellen du vill ändra. Klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

  2. Klicka på fältet du vill formatera och klicka sedan på cellen bredvid rutan Format på fliken Allmänt.

  3. Klicka på pilen och välj ett format i listan.

    Den smarta etiketten Alternativ för uppdatering av egenskap Bild av knapp visas.

    Obs!: Om formatlistan är tom finns det inga fördefinierade format för datatypen i fråga och ett standardformat används.

  4. Du kan klicka på den smarta etiketten Alternativ för uppdatering av egenskap och välja att uppdatera formatet på alla platser där fältet används i databasen (exempelvis en kontroll i ett formulär), eller så kan du begränsa ändringen till endast tabellen.

  5. Spara ändringarna.

Tillämpa ett fördefinierat format på ett nummerfält

Obs!: När du använder ett format för ett tabellfält används samma format för alla formulär- och rapportkontroller som du binder (kopplar) till det tabellfältet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×