Ange förfalloprincip för lösenord i organisationen

Senast uppdaterad: 11 januari 2018

Jag har glömt användarnamn och lösenord för det konto jag använder med Office.

Den här artikeln är avsedd för personer som anger en förfalloprincip för lösenord för ett företag, en skola eller en ideell förening.

Om du är en användare har du inte behörighet att ange att ditt lösenord aldrig ska upphöra. Be den tekniska supporten på ditt företag eller din skola att göra det åt dig.

Som administratör kan du göra så att användarlösenord upphör efter ett visst antal dagar, eller ställa in så att lösenord aldrig upphör. Som standard är lösenord inställda på att aldrig upphöra.

Endast Globala Office 365-administratörer kan utföra de här stegen.

 1. Gå till Klicka på här om du vill gå till administrationscentret för Office 365. .

  Gå till administrationscenter för Office 365.

  Gå till administrationscenter för Office 365.

 2. Gå till Inställningar > Säkerhet och sekretess i Administrationscenter för Office 365: Om du inte är global administratör för Office 365 visas inte alternativet Säkerhet och sekretess.

  Gå till Säkerhet och sekretess.

 3. Klicka på Redigera.

  Välj Redigera.

 4. Om du inte vill att användarna ska behöva ändra lösenord ställer du in Lösenord upphör aldrig att gälla.

  Ställ in som På.

 5. Om du vill ha en tidsgräns på användarnas lösenord anger du hur ofta lösenorden ska upphöra att gälla i den första rutan. Du kan välja ett antal dagar mellan 14 och 730.

  Ange hur ofta lösenord ska upphöra.

 6. I den andra rutan anger du när användarna underrättas om att deras lösenord upphör att gälla och klickar sedan på Spara. Du kan välja ett antal dagar mellan 1 och 30.

 7. När användarens lösenord slutar gälla, visas ett meddelande om detta i det nedre högra hörnet på skärmen.

  En bild av det meddelande som visas för användaren när lösenordet är på väg att sluta gälla.

Viktiga saker du behöver veta om funktionen för lösenords giltighetstid

Här är några saker som kan vara bra att känna till om hur denna funktion fungerar från och med januari 2018:

 • Fel: Vi undersöker för närvarande ett fel som förhindrar att den här funktionen fungerar på rätt sätt. Användarna kanske inte får ett meddelande innan lösenordet förfaller. Det innebär att när de loggar in på Office 365 och deras lösenord har upphört att gälla, blir de uppmanade att ändra lösenordet vid den tidpunkten utan att ha fått ett meddelande i förväg.

 • Personer som endast använder Outlook-appen tvingas inte återställa lösenordet för Office 365 förrän det slutar gälla i cachen. Det kan dröja flera dagar från det faktiska utgångsdatumet. Det finns ingen lösning på det här felet på administratörsnivå.

 • Användarna får inget e-postmeddelande om att lösenordet slutar gälla om X dagar. Vill du ha den här funktionen? Rösta här!

Förhindra att det senaste lösenordet används igen

Om du förhindra återanvändning av gamla lösenord kan göra du det i Azure AD. Mer information finns i artikeln om lösenordsprinciper och begränsningar i Azure Active Directory.

Synkronisera användares lösenords-hashar från lokal Active Directory till Azure AD (Office 365)

Den här artikeln handlar om att ange förfalloprincipen för användare som bara använder molnet (Azure AD). Den gäller inte för hybrididentitetsanvändare som använder synkronisering av lösenordshashar, direktautentisering och lokal federation som ADFS.

Information om hur du synkroniserar användarlösenordshashar från lokal AD till Azure AD finns i Implementera synkronisering av lösenordshashar med Azure AD Connect-synkronisering.

Relaterade artiklar

Ange att en enskild användares lösenord aldrig ska förfalla

Låt användare återställa sina egna lösenord i Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×