Ange fältstorleken

Du kan ändra hur mycket utrymme som varje post i en tabell använder genom att ändra egenskapen för fältstorlek för talfält i en Access-tabell. Du kan också ändra fältstorleken för ett fält som lagrar textdata, även om den här åtgärden har mindre effekt på mängden utrymme som används.

Obs!: De funktioner som beskrivs i den här artikeln gäller inte Access-webbdatabaser och Access-webbappar.

Artikelinnehåll

Vad händer om jag ändrar fältstorleken?

Du kan ändra fältstorleken för ett fält som är tomt eller för ett fält som redan innehåller data. Vad som händer när du ändrar fältstorleken beror på om fältet redan innehåller data.

 • Om fältet inte innehåller data    När du ändrar fältstorleken begränsas storleken på nya data för fältet. För talfält bestämmer fältstorleken exakt hur mycket diskutrymme Access använder för varje värde i fältet. För textfält bestämmer fältstorleken den högsta mängd diskutrymme som tillåts för varje värde i fältet.

 • Om fältet innehåller data    När du ändrar fältstorleken kortas alla värden i fältet som överskrider den angivna fältstorleken av. Storleken på nya datavärden för fältet begränsas också (se ovan).

Ändra fältstorleken för ett talfält

Tips: Om det fält vars fältstorlek du vill ändra redan innehåller data bör du säkerhetskopiera databasen innan du fortsätter.

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som innehåller fältet som du vill ändra och klicka sedan på Designvy.

 2. Markera det fält i tabellrutnätet vars fältstorlek du vill ändra.

 3. Ange den nya fältstorleken i egenskapen Fältstorlek på fliken Allmänt i fönstret Fältegenskaper. Du kan välja något av följande värden:

  • Byte – Används för heltal från 0 till 255. En byte lagringsutrymme krävs.

  • Heltal – Används för heltal från -32 768 till +32 767. Två byte lagringsutrymme krävs.

  • Långt heltal – Används för heltal från -2 147 483 648 till +2 147 483 647. Fyra byte lagringsutrymme krävs.

   Tips: Använd datatypen Långt heltal när du vill skapa en extern nyckel för att koppla ett fält till primärnyckelfältet Räknare för en annan tabell.

  • Enkel – Används för numeriska flyttalsvärden mellan -3,4 × 1038 och +3,4 × 1038 och upp till sju signifikanta siffror. Fyra byte lagringsutrymme krävs.

  • Dubbel – Används för numeriska flyttalsvärden mellan -1,797 x 10308 och +1,797 ×10308 och upp till 15 signifikanta siffror. Åtta byte lagringsutrymme krävs.

  • ReplikeringsID – Används för att lagra en globalt unik identifierare (GUID) som krävs för replikering. 16 byte lagringsutrymme krävs.

   Obs!: Replikering är inte tillåten med filformatet ACCDB.

  • Decimal – Används för numeriska värden mellan -9,999... × 1027 och +9,999... × 1027. 12 byte lagringsutrymme krävs.

Ändra fältstorleken för ett textfält

Tips: Om det fält vars fältstorlek du vill ändra redan innehåller data bör du säkerhetskopiera databasen innan du fortsätter.

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som innehåller fältet som du vill ändra och klicka sedan på Designvy.

 2. Markera det fält i tabellrutnätet vars fältstorlek du vill ändra.

 3. I fönstret Fältegenskaper, på fliken Allmänt, anger du det nya fältet i egenskapen Fältstorlek. Du kan ange ett värde mellan 1 och 255. Det här talet anger det högsta antalet tecken som varje värde kan ha. För större textfält använder du datatypen PM (Lång text om du använder Access 2016).

  Obs!: För data i ett textfält (Kort text om du använder Access 2016) reserveras inget utrymme utöver vad som krävs för verkliga värden. Egenskapen Fältstorlek är den största storleken för fältvärdet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×