Ange ett Skicka till-mål för ett bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ange ett anpassat Skicka till-mål för ett bibliotek, så att personer som använder biblioteket enkelt kan kopiera filer till ett mål som du har angett. Om du vill ange ett anpassat Skicka till-mål för ett bibliotek måste du ha behörigheten Design för biblioteket.

I den här artikeln

Hur fungerar kommandot Skicka till?

Ange en Skicka till-mål för ett dokumentbibliotek

Hur fungerar kommandot Skicka till?

Skicka till-kommandot visas på snabbmenyn för varje fil i biblioteket. Webbplatsadministratörer och listhanterare kan ange ett anpassat Skicka till-mål för ett bibliotek, så att detta mål visas på snabbmenyn för de personer som använder biblioteket. Du kan också använda Skicka till-kommandot när du kopierar en fil till ett mål som du anger.

Genom att använda Skicka till-kommandot kan du kopiera filer från biblioteket där de skapats till ett annat bibliotek. När en fil kopieras på detta vis får kopian en koppling till källfilen och du kan välja att uppdatera kopian med ändringar som görs i källfilen. Om kopian och källfilen dessutom delar gemensamma kolumner eller fält kommer dessa kolumner och fält att uppdateras samtidigt med kopian.

Skicka till-kommandot underlättar för användarna i en organisation att dela information med andra grupper eller publicera information på en central plats. En marknadsföringsgrupp kan exempelvis spara arbetsutkast av sina marknadsundersökningar i ett dokumentbibliotek på sin avdelningsgruppwebbplats. När dessa marknadsundersökningar färdigställts, kan gruppen med Skicka till-kommandot kopiera dokumenten till ett annat dokumentbibliotek som är tillgängligt för marknadsförarna på fältet och andra grupper inom ett företag. När en medlem i en marknadsföringsgrupp med hjälp av Skicka till-kommandot kopierar ett dokument till detta mål, kan han eller hon välja att bli uppmanad att uppdatera befintliga kopior varje gång som källdokumentet checkas in. Medlemmen i marknadsföringsgruppen kan om så är lämpligt sedan välja att uppdatera befintliga kopior när källfilen uppdateras.

Skicka till-kommandot underlättar hantering av filer mellan bibliotek och webbplatser i en organisation eftersom servern, när filerna kopieras med Skicka till-kommandot, gör en uppföljning av relationen mellan källfilen och alla dess kopior. Användarna kan visa och hantera alla kopior av ett objekt centralt från sidan Hantera kopior, där de kan se vilka kopior som begär uppdatering, ändra uppdateringsinställningar för kopior, uppdatera kopiorna eller skapa nya kopior.

Meddelanden: 

 • Med standardinställningen kan du använda Skicka till-kommandot när du kopierar filer till bibliotek i en webbplatssamling. Om du kopierar filer från en klientdator som har ett program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, till exempel Microsoft Office Word 2007 och en webbläsare som stöder Microsoft ActiveX-kontroller, exempelvis Microsoft Internet Explorer, kan du med Skicka till-kommandot kopiera filer mellan bibliotek i en webbplatssamling, men också mellan olika webbprogram. Om du kopierar filer från webbläsaren på en klientdator som inte stöder ActiveX-kontroller, kan du endast kopiera filer till bibliotek i webbplatssamlingar som har samma domännamn (samma namn på webbplatsen på högsta nivån) som källbibliotek.

 • Om du behöver kopiera filer till en webbplats som har formulärautentisering aktiverad eller är en säker webbplats (exempelvis en webbplats med en URL som börjar med https://), måste du lägga till målet för kopian i listan med tillförlitliga webbplatser i din webbläsare.

Överst på sidan

Ange ett Skicka till-mål för ett dokumentbibliotek

Ange ett Skicka till-mål i dokumentbiblioteket där källfilerna (originalversionerna) finns.

 1. Notera URL för det SharePoint-bibliotek som du vill kunna kopiera filer till.

 2. Om biblioteket som du vill ange ett Skicka till-mål för inte redan är öppet, klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på biblioteket.

  1. I menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på inställningarna för den typ av bibliotek som du öppnar.

   I ett dokumentbibliotek klickar du exempelvis på Inställningar för dokumentbibliotek.

 3. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 4. Ange ett kort namn för det mål som filerna kopieras till vid Eget Skicka till-mål under Målnamn. Det underlättar om namnet är kort eftersom namnet visas efter Skicka till-kommandot på snabbmenyn för biblioteket.

 5. Skriv en URL (Uniform Resource Locator) för SharePoint-bibliotek som du vill kunna kopiera filer under URL. Till exempel om du vill kopiera till ett visst dokumentbibliotek eller till en mapp i ett dokumentbibliotek, skriver du antingen: http://servername/sitename/libraryname eller http://servername/sitename/libraryname/mappnamn.

  Viktigt!: Kopiera inte URL-adressen för målbiblioteket i SharePoint direkt från webbläsaren för att sedan klistra in den i denna textruta eftersom denna version av URL-adressen innehåller extratecken som hindrar filen från att kopieras korrekt till målbiblioteket.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×