Ange ett lösenord för att skydda din Outlook-information

Ett lösenord kan anges för en Outlook-datafil (.pst) för att förhindra ofrivilligt intrång från andra som använder datorn. När ett lösenord används uppmanas användarna att ange ett lösenord när Outlook startar eller när filen först öppnas i en Outlook-session.

Säkerhetsmeddelande: Lösenord för Outlook-datafil (.pst) är inte utformade för att skydda mot avsiktliga, skadliga försök att få åtkomst till din information. Ett bättre sätt att begränsa åtkomsten till dina data är att skapa ett lösenordsskyddat användarkonto i Windows för varje person som använder datorn. Mer information finns i Hjälp och support.

Ange eller ändra lösenord för en .pst-fil

När du har angett ett lösenord för din Outlook-datafil (.pst) är det bra att byta lösenord regelbundet.

 1. Öppna Outlook och på fliken Arkiv väljer du Kontoinställningar > Kontoinställningar.

  Tillgängliga alternativ när du väljer kontoinställningar i Outlook

 2. På fliken Datafiler väljer du den Outlook-datafil (.pst) som du vill skapa eller ändra ett lösenord för. Välj sedan Inställningar.

 3. Välj Ändra lösenord.

  Obs!: Knappen Ändra lösenord visas inte om du använder ett Exchange-konto. Nätverkslösenordet används för att få åtkomst till Exchange-kontot och -information.

 4. Ange ett lösenord i dialogrutan Ändra lösenord i rutorna Nytt lösenord och Bekräfta lösenord. Lösenordet kan vara upp till 15 tecken långt.

  Dialogrutan Ändra lösenord

  Obs!: Använd starka skiftlägeskänsliga lösenord som innehåller en blandning av minst åtta versaler, gemener, siffror och symboler, till exempel Y6dh!et5. Ett långt och komplicerat lösenord ger bättre lösenordsskydd.

 5. Klicka på OK för att bekräfta lösenordet.

Metodtips och lösenordstips

 • Det är viktigt att du kommer ihåg ditt lösenord. Om du skulle glömma det kan Microsoft inte återställa det. Förvara nedskrivna lösenord på ett säkert ställe, på en annan plats än den information som de ska skydda.

 • Datorn kan komma ihåg ditt lösenord så att du inte behöver skriva in det varje gång du öppnar Outlook-datafil (.pst). Om ditt Microsoft Windows-användarkonto är lösenordsskyddat och ingen annan har tillgång till Windows-användarkontot kan du välja Spara lösenordet i lösenordslistan efter att du har bekräftat det nya lösenordet.

 • När du anger ett lösenord för en Outlook-datafil (.pst) anges lösenordet för hela filen. Du kan inte ange lösenord för enskilda mappar i Outlook-datafil (.pst).

Ange eller ändra lösenord för en .pst-fil

Objekt som du skapar och tar emot i Outlook lagras i personliga mappfiler (.pst) på datorns hårddisk. Standardplatsen är \Users\ditt användarnamn\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Varje person som använder samma dator kan få sin e-post levererad till en separat personlig mapp som är lösenordsskyddad.

 1. På menyn Arkiv klickar du på Datafilshantering för att öppna dialogrutan Kontoinställningar.

 2. På fliken Datafiler klickar du på den personliga mappfil (.pst) som du vill skapa ett lösenord för. Klicka sedan på Inställningar för att öppna dialogrutan Personliga mappar.

 3. Klicka på knappen Ändra lösenord.

  Obs!: Den här knappen visas inte om ditt e-postkonto körs i Microsoft Exchange. Dina Outlook-mappar är redan skyddade med Exchange-lösenordet.

 4. Skriv det nya lösenordet i rutan Nytt lösenord. Lösenordet kan vara upp till 15 tecken och är skiftlägeskänsligt.

  Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

  Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 5. I rutan Bekräfta lösenord anger du ditt nya lösenord igen.

 6. Om du delar en dator med andra ska du inte markera kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan. Alla som har åtkomst till datorn kan i så fall öppna din .pst-fil. Om ditt Windows-konto är lösenordsskyddat och inga andra användare har tillgång till datorn, kan du markera kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan om du vill slippa att skriva in ditt lösenord varje gång du behöver använda .pst-filen.

 7. Klicka på OK två gånger och sedan på Stäng.

Metodtips och lösenordstips

 • Det finns inget inloggningslösenord för själva Outlook-programmet. Det lösenord du ställer in enligt instruktionerna här skyddar dina personliga data som används i Outlook, men kommer inte att hindra andra användare från att använda Outlook eller skydda data mot hackare. Ditt Microsoft-konto och lösenord som du använder för att logga in i Windows ser till att andra användare inte kan komma åt dina filer, inte bara i Outlook utan alla filer som du skapar och sparar i program som körs i Windows.

 • Om du kör Outlook via Microsoft Exchange – vilket är vanligt i företagsmiljöer och sällsynt vid privat e-post – behöver du inte ange något lösenord för dina Outlook-data. Skyddet av dina Outlook-data hanteras redan av Microsoft Exchange.

 • När du anger ett .pst-lösenord anges det för hela .pst-filen. Du kan inte ange lösenord för enskilda mappar i .pst.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×