Ange en mall för ett dokument- eller formulärbibliotek

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du skapar ett dokument- eller formulärbibliotek kan du ange en standardfilmall för biblioteket. När någon skapar en ny fil i biblioteket öppnas standardmallen i det associerade programmet. Till exempel kan du ange en Microsoft Office Word 2010-mall i ett dokumentbibliotek. När någon skapar en ny fil i dokumentbiblioteket öppnas mallen i Word.

Om du vill ange ytterligare inställningar eller standardinnehåll som ska visas i alla nya filer, t.ex. önskad disposition för ett marknadsföringskampanjförslag eller en officiell ansvarsfriskrivning i en sidfot, kan du lägga till informationen i mallen.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om filmallar i ett dokument- eller formulärbibliotek

Typer av filer som du kan och inte kan sparas i ett SharePoint-bibliotek

Två typer av bibliotek som använder filmallar

Var filmallar lagras i biblioteket

Skapa en Filmall för ett formulärbibliotek

Använda innehållstyper för att skapa dokument- eller formulärbiblioteksmallar

Ange en standardfilmall när du skapar en dokument- eller formulärbibliotek

Ändra standardfilmallen för ett dokument- eller formulärbibliotek

Redigera standardfilmallen

Ange en anpassad Filmall

Läsa mer om filmallar i ett dokument- eller formulärbibliotek

När du skapar ett dokument- eller formulärbibliotek kan du ange en standardfilmall för biblioteket. När någon skapar en ny fil i biblioteket öppnas standardmallen i det associerade programmet. Till exempel kan du ange en Microsoft Office Word 2010-mall i ett dokumentbibliotek. När någon skapar en ny fil i dokumentbiblioteket öppnas mallen i Word.

Om du vill ange ytterligare inställningar eller standardinnehåll som ska visas i alla nya filer, t.ex. önskad disposition för ett marknadsföringskampanjförslag eller en officiell ansvarsfriskrivning i en sidfot, kan du lägga till informationen i mallen.

Överst på sidan

Filtyper som kan respektive inte kan, sparas i ett SharePoint-bibliotek

Beroende på vilka filer som finns i ett bibliotek kan någon av följande situationer uppstå:

Filer som är kompatibelt med SharePoint-teknik    För en användare att skapa en fil med hjälp av kommandot Nytt i ett dokumentbibliotek skapas filmallen från ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010, till exempel Microsoft Office Word 2010. När du skapar en ny fil i ett formulärbibliotek kan standardprogram vara antingen ett XML-baserade formulärprogram som är kompatibelt med SharePoint 2010, till exempel Microsoft InfoPath 2010.

Andra programfiler    För de flesta andra program kan du fortfarande lagra och hantera filen i biblioteket. Men i stället för att skapa filen direkt från dokumentbiblioteket kan du skapa filen i programmet och sedan lägger den i biblioteket.

Blockerade programfiler    Av säkerhetsskäl blockerade filtyper vissa program, till exempel .exe, sparas i ett bibliotek.

Mer information om blockerade filtyper finns under Se även.

Överst på sidan

Två typer av bibliotek som använder filmallar

De två typer av bibliotek som använder mallar är dokument- och formulärbibliotek.

Dokumentbibliotek    Du kan använda ett dokumentbibliotek för att lagra och hantera många olika filtyper, inklusive dokument, kalkylblad, presentationer, textfiler och andra typer av filer. Ett dokumentbibliotek är ofta den vanligaste platsen på en webbplats där du kan skapa, samla in, uppdatera, och hantera filer med dina gruppmedlemmar och dela med andra medarbetare i företaget. Du kan använda ett dokumentbibliotek som en generell fil-databas. Eller du kan använda ett dokumentbibliotek för ett särskilt syfte, till exempel en marknadsföringsaktivitet team kan ha ett eget dokumentbibliotek för planering av material, nyheter och publikationer.

Formulärbibliotek    Ett formulärbibliotek gör det enkelt för dig att dela och spåra XML-baserade formulär som används för att samla in information. Du kan till exempel skapa ett formulärbibliotek för din avdelning utgiftsrapportformulär. Mall för Reseräkning formulär lagras som standardfilmall i formulärbiblioteket. Varje gång som någon har skapat en utgiftsrapport öppna de mallen som ett tomt formulär som innehåller layouten, fält och beräkningar av rapporten. När någon fyller i formuläret sparas på utgiftsrapport med data (och enbart data) som en XML-datafil i formulärbiblioteket. Det är mycket enklare att bearbeta varje utgiftsrapport separat med andra system, sammanställa data eller exportera för vidare bearbetning och analys genom att dela upp data från formuläret.

Överst på sidan

Spara filmallar i biblioteket

När ett dokument- eller formulärbibliotek har en standardfilmall sparas den i mappen Formulär i biblioteket.

Öppna biblioteket i Utforskaren för att se formulärmappen som innehåller filmallen för biblioteket.

Innehållet i mappen Formulär i ett dokumentbibliotek

Som standard har ett dokumentbibliotek en filmall med namnet template.dotx, men om du vill kan du kan ändra filen. Om du vill ange en annan mall måste du först skapa den i ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010, t.ex. Office Word 2010, och sedan spara den i mappen Formulär i ett bibliotek. Ange sedan adressen till den anpassade mallen från biblioteket.

Ett formulärbibliotek innehåller som standard en platshållarfil med namnet template.xml, som du måste ersätta med en egen formulärmall.

Överst på sidan

Skapa en filmall för ett formulärbibliotek

Om du vill skapa eller anpassa en mall i ett formulärbibliotek kan du använda ett XML-baserat formulärdesignprogram som är kompatibelt med SharePoint 2010, t.ex. Microsoft Office InfoPath 2010. Det finns flera orsaker till att du bör använda ett formulärdesignprogram. Du kan t.ex. göra följande om du använder Office InfoPath 2010:

 • Skapa formulärbiblioteket och mallen direkt från InfoPath.

 • Enkelt redigera och publicera formulärmallen på nytt till formulärbiblioteket.

 • Sammanfoga enskilda XML-datafiler skapade från formulärmallar för vidare bearbetning.

 • Höja XML-datafälten till bibliotekskolumner i formulärbiblioteket.

När en användare skapar ett formulär öppnas det som standard i ett formulärredigeringsprogram som är kompatibelt med SharePoint 2010, på användarens klientdator. Om inget kompatibelt program är installerat kan formuläret öppnas i webbläsaren, om det är utformat att öppnas i webbläsaren. Om du vill kan du ange att ett formulär som är utformat att öppnas i en webbläsare alltid öppnas i webbläsaren. Du kan ändra standardbeteendet med inställningen Öppna dokument i webbläsaren under de avancerade inställningarna för biblioteket.

Överst på sidan

Använda innehållstyper för att skapa dokument- eller formulärbiblioteksmallar

Om flera innehållstyper har aktiverats och mallar har angetts för innehållstyperna används de mallar som har angetts för respektive innehållstyp i biblioteket i stället för standardfilmallen. I sådana fall måste du ändra innehållstyperna om du vill anpassa mallarna för biblioteket.

Överst på sidan

Ange en standardfilmall när du skapar ett dokument- eller formulärbibliotek

Obs!: Du måste ha fullständig behörighet för att skapa en mall för ett dokument- eller formulärbibliotek.

 1. Navigera till den webbplats där du vill skapa biblioteket.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder, på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Skapa.

  Obs!:  Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 3. Klicka på Dokumentbibliotek eller Formulärbibliotek under Bibliotek.

 4. Ange ett namn för biblioteket i rutan Namn. Biblioteksnamnet är obligatoriskt.

  Namnet visas längst upp på bibliotekssidan, blir en del av adressen till bibliotekssidan och visas i navigeringselement som används för att hitta och öppna biblioteket.

 5. Beskriv vad biblioteket ska användas till i rutan Beskrivning. Beskrivningen är inte obligatorisk.

  Beskrivningen står längst upp på bibliotekssidan, under biblioteksnamnet. Om du planerar att ställa in biblioteket så att innehåll kan skickas via e-post kan du lägga till bibliotekets e-postadress i beskrivningen så att den blir lätt att hitta.

 6. Om du vill lägga till en länk till biblioteket i verktygsfältet Snabbstart kontrollerar du att Ja är markerat under Navigering.

 7. I området Versionshistorik för dokument klickar du på Ja om du vill att en version, eller en säkerhetskopia, av en fil ska skapas varje gång filen checkas in i biblioteket.

 8. Gör något av följande i avsnittet Dokumentmall:

  Dokumentbibliotek    Ange vilken typ av fil som ska användas som en mall för nya filer i dokumentbiblioteket. Följande filtyper finns som standard:

  • Ingen

  • Microsoft Word 97-2003-dokument

  • Microsoft Excel 97-2003-kalkylblad

  • Microsoft PowerPoint 97-2003-presentation

  • Microsoft Word-dokument

  • Microsoft Excel-kalkylblad

  • Microsoft PowerPoint-presentation

  • Microsoft OneNote 2010-anteckningsbok

  • Microsoft SharePoint Designer-webbsida

  • Bassida

  • Webbdelssida

   Formulärbibliotek    Välj den formulärmall som du vill ange som typ av formulär för alla formulär i biblioteket.

 9. Klicka på Skapa.

Överst på sidan

Ändra standardfilmallen för ett dokument- eller formulärbibliotek

Du kan ändra standardmallen på två sätt:

 • Om dokument- eller formulärbiblioteket har en standardfilmall för ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010, kan du redigera standardmallen.

 • För andra program kan du inte redigera standardmallen direkt, men du kan kopiera en ny mallfil till mappen Formulär för biblioteket för att ange en anpassad mall.

Överst på sidan

Redigera standardfilmallen

 1. Navigera till webbplatsen som innehåller biblioteket vars standardmall du vill redigera.

 2. Klicka på namnet för biblioteket i Snabbstart eller klicka på Webbplatsåtgärder, på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på bibliotekets namn i det aktuella biblioteksavsnittet.

  Obs!: Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 3. Klicka på fliken Bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Biblioteksinställningar i gruppen Inställningar grupp, klicka Library inställning.

 4. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 5. Klicka på Redigera mall under rutan Mall-URL i området Dokumentmall. Något av följande sker:

  Dokumentbibliotek    Mallen öppnas i ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010 och som är associerat med filtypen för den aktuella mallen. Office Word 2010 öppnas exempelvis om standardmallen är en Word-mall eller Office Excel 2010 öppnas om standardmallen är ett Excel-kalkylblad.

  Formulärbibliotek    Mallen öppnas antingen i ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010, antingen en XML-baserade formulärprogram, till exempel Microsoft Office InfoPath 2010 eller en XML-redigerare.

  Obs!: Om användare på webbplatsen redan har fyllt i formulär som bygger på den ursprungliga mallen bör du undersöka hur ändringar i mallen kan påverka dessa formulär. Om du t.ex. lägger till ett fält som måste fyllas i kan fel uppstå i de formulär som har fyllts i innan du lade till fältet.

 6. Gör de ändringar du vill göra och spara mallen. Stäng programmet om du inte längre vill att det ska vara öppet, eller växla till webbplatsen.

 7. Beroende på vilket formulärprogram du använder kan du behöva publicera mallen på nytt till biblioteket på webbplatsen från programmet.

 8. På webbplatsen klickar du på OK längst ned på sidan med avancerade inställningar för dokument- eller formulärbibliotek.

Överst på sidan

Ange en anpassad filmall

 1. Skapa och spara den anpassade mallen i ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010. Notera mallens plats och växla till SharePoint 2010.

 2. Navigera till webbplatsen som innehåller biblioteket vars anpassade mall du vill redigera.

 3. Klicka på namnet för biblioteket i Snabbstart eller klicka på Webbplatsåtgärder, på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på bibliotekets namn i det aktuella biblioteksavsnittet.

  Obs!: Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 4. Klicka på fliken Bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Öppna med Utforskaren i gruppen Ansluta och exportera.

 5. Bläddra tills du hittar den anpassade mallen du har skapat i Utforskaren.

 6. Högerklicka på filen och klicka sedan på Kopiera på snabbmenyn.

 7. Klicka på Bakåt tills du har kommit tillbaka till biblioteket och klicka sedan på mappen Formulär för att öppna den.

 8. Högerklicka på ett tomt område i mappfönstret och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

 9. Stäng Utforskaren och gå tillbaka till biblioteket på webbplatsen.

 10. Klicka på Inställningar för bibliotekInställningar-menyn.

 11. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 12. Gör något av följande i avsnittet Dokumentmall:

  Dokumentbibliotek    Skriv adressen till din egen mall i rutan Mall-URL. Platsen är webbadressen för mallen på webbplatsen i förhållande till namnet på webbplatsen. Till exempel om mallen kallas Watermark.dotx och lägga till mappen formulär för Delade dokument, dokumentbibliotek, skriver du följande:

  Delade Documents/Forms/Watermark.dotx

  Formulärbibliotek    Skriv in adressen till den anpassade mallen som du vill använda i rutan Mall-URL. Platsen är webbadressen för mallen på webbplatsen i förhållande till namnet på webbplatsen. Om mallen kallas Orders.xml och lägga till mappen formulär för formulärbibliotek Inköp kan skriver du till exempel följande:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Obs!:  Om inte inställningarna i rutan Dokumentmall är tillgängliga kan en administratör ha angett att flera innehållstyper ska användas. Om du vill se om flera innehållstyper har aktiverats kontrollerar du om Ja har markerats under Vill du tillåta hantering av innehållstyper? i Innehållstyper direkt ovanför Dokumentmallar. Om Ja har aktiverats måste du redigera mallen för innehållstypen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×