Ange en egen mall för ett SharePoint-bibliotek

Ange en egen mall för ett SharePoint-bibliotek

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du skapar ett SharePoint dokumentbibliotek du kan ange en standardfiltyp ska öppnas när en ny fil skapas (du kan till exempel ange en PowerPoint-fil som standardfiltyp att öppna). Du kan också anpassa standardfilmallen för biblioteket. Du kan till exempel skapa ett Microsoft Word-mall med anpassade sidhuvuden och sidfötter eller andra anpassade funktioner och återkomma standardmall för biblioteket. Sedan när du eller användarna skapa en ny fil öppnas i rätt program med din anpassade funktioner.

Obs!: Du måste ha fullständig behörighet för biblioteket för att skapa en mall.

Konfigurera en standard-format när du skapar ett bibliotek

Gör så här om du vill ange en filtyp för att öppna en tom fil i lämpligt program.

 1. Navigera till den webbplats där du vill skapa biblioteket.

 2. Klicka på inställningar för Kugghjulsformad knapp för inställningar och klicka sedan på Lägg till ett program

 3. Välj dokumentbibliotek.

 4. Klicka på Avancerade inställningar.

 5. Lägga till ett namn, valfri beskrivning, versionshantering, och om det behövs, om du vill att biblioteket ska ta emot e-post.

 6. Väljer du standardfilformat och version Dokumentmall listrutan.

  Välj en mall

 7. Klicka på Skapa.

Anpassa standardmall för ett dokumentbibliotek

Använd den här proceduren för att anpassa standardmallen. Det finns två sätt som du kan ändra standardmallen:

 • Om dokument- eller formulärbiblioteket har en standardfilmall för ett program som är kompatibelt med SharePoint, kan du redigera standardmallen.

 • För andra program kan du inte redigera standardmallen direkt, men du kan kopiera en ny mallfil till mappen Formulär för biblioteket för att ange en anpassad mall.

Redigera standardfilmallen

 1. Navigera till den webbplats där ditt bibliotek är.

 2. Klicka på fliken bibliotek i SharePoint Server, i menyfliksområdet och sedan på Inställningar för bibliotek.

  Klicka på Inställningar för Kugghjulsformad knapp för inställningar för SharePoint Online, och klicka sedan på Inställningar för bibliotek.

 3. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

  Klicka på Avancerade inställningar i fönstret inställningar
 4. Klicka på Redigera mall under fältet Mall-URL i området Dokumentmall. Något av följande sker:

  Om din webbplats ingår i ett Office365-abonnemang kanske du i det här steget blir uppmanad att ange användarnamnet och lösenordet för ditt Office365-abonnemang.

  • Dokumentbibliotek    Mallen öppnas i ett program som är kompatibelt med SharePoint och som är associerat med filtypen för den aktuella mallen. Word öppnas exempelvis om standardmallen är en Word-mall eller Excel öppnas om standardmallen är ett Excel-kalkylblad.

  • Formulärbibliotek    Mallen öppnas antingen i ett program som är kompatibelt med SharePoint, en XML-baserade formulärprogram, till exempel InfoPath, eller en XML-redigerare.

   Redigera mall
   Redigera standardmall för bibliotek

   Redigera standardmall för bibliotek

  Obs!: Om användare på webbplatsen redan har fyllt i formulär som bygger på den ursprungliga mallen bör du undersöka hur ändringar i mallen kan påverka dessa formulär. Om du t.ex. lägger till ett fält som måste fyllas i kan fel uppstå i de formulär som har fyllts i innan du lade till fältet.

 5. Gör önskade ändringar och sparar sedan mallen. Spara mallen för SharePoint Online med ett nytt filnamn. Stäng programmet om du inte längre behöver öppna eller växla till din webbplats.

  Obs!: Den anpassade mallen måste ha ett annat filnamn än standardljudet för SharePoint Online. Använda klientens Spara som för att spara filen till mappen formulär med ett nytt filnamn. Till exempel för Word, Använd inte standard filnamn template.dotx.

 6. Beroende på vilket formulärprogram du använder kan du behöva publicera mallen på nytt till biblioteket på webbplatsen från programmet.

 7. På webbplatsen klickar du på OK längst ned på sidan med avancerade inställningar för dokument- eller formulärbibliotek.

Ange en anpassad filmall

 1. Skapa och spara din egen mall i ett program som är kompatibelt med SharePoint. Anteckna platsen och växla sedan till SharePoint.

  Obs!: Om dokumentet standardmallen heter något annat än template.dotx, visas inga standardmallarna i listan eller biblioteket.

 2. Navigera till webbplatsen som innehåller biblioteket vars anpassade mall du vill redigera.

 3. Du måste använda Internet Explorer för det här steget. Klicka på Alla dokument längst upp till höger i SharePoint Online, och sedan klicka på Visa i Utforskaren.

  Klicka på fliken bibliotek i menyfliksområdet för SharePoint Server och klicka sedan på Öppna med Utforskaren i gruppen Anslut och exportera.

  Viktigt!: Om Utforskaren öppnas inte eller om du ser ett felmeddelande visas, kan du behöva lägga till webbplatsen som en betrodd plats i webbläsarens inställningar. Mer information finns i Öppna i Utforskaren eller vy med Utforskaren i SharePoint. .

 4. Bläddra tills du hittar den anpassade mallen du har skapat i Utforskaren.

 5. Högerklicka på filen och klicka sedan på Kopiera på snabbmenyn.

 6. Klicka på Bakåt tills du har kommit tillbaka till biblioteket och klicka sedan på mappen Formulär för att öppna den.

 7. Högerklicka på ett tomt område i mappfönstret och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

 8. Stäng Utforskaren och gå tillbaka till webbplatsen.

 9. Klicka på Webbplatsinnehåll till vänster.

 10. Sök efter dokumentbiblioteket under innehållet, hålla muspekaren över namnet, klicka på ellipsen (...) och klicka sedan på Inställningar.

  Om du inte ser kommandona ovan klickar du i Klassisk SharePoint. I så fall kan gå till dokumentbiblioteket i menyfliksområdet och klicka på fliken bibliotek sedan Inställningar för bibliotek.

 11. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 12. Gör något av följande i avsnittet Dokumentmall:

  Dokumentbibliotek    Ange adressen till den anpassade mallen i rutan Mall-URL. Platsen är webbadressen till mallen på webbplatsen, relativt till namnet på webbplatsen. Om mallen t.ex. har namnet Vattenstämpel.dotx och du lägger till den i mappen Formulär för dokumentbiblioteket Delade dokument, skriver du:

  Delade Documents/Forms/Watermark.dotx

  Mallbibliotek    Ange adressen till den anpassade mallen i rutan Mall-URL. Platsen är webbadressen till mallen på webbplatsen, relativt till namnet på webbplatsen. Om mallen t.ex. har namnet Order.dotx och du lägger till den i mappen Formulär för dokumentbiblioteket Köp, skriver du:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Obs!:  Om inte inställningarna i rutan Dokumentmall är tillgängliga kan en administratör ha angett att flera innehållstyper ska användas. Om du vill se om flera innehållstyper har aktiverats kontrollerar du om Ja har markerats under Vill du tillåta hantering av innehållstyper? i Innehållstyper direkt ovanför Dokumentmallar. Om Ja har aktiverats måste du redigera mallen för innehållstypen.

Mer information om filmallar i ett dokument- eller formulärbibliotek

Här är några tips och riktlinjer för hur du skapar och använder mallar.

Filtyper som kan respektive inte kan sparas i ett SharePoint-bibliotek

Beroende på vilka filer som finns i ett bibliotek kan någon av följande situationer uppstå:

Filer som är kompatibla med SharePoint tekniker    för en användare att skapa en fil med hjälp av kommandot Nytt i ett dokumentbibliotek filmallen skapas från ett program som är kompatibelt med SharePoint, till exempel Microsoft Office Word. När du skapar en ny fil i ett formulärbibliotek kan standardprogram vara ett XML-baserade formulärprogram som är kompatibelt med SharePoint, till exempel Microsoft InfoPath.

Andra programfiler    För de flesta andra program kan du fortfarande spara och hantera filen i biblioteket. Men i stället för att skapa filen direkt från dokumentbiblioteket kan du skapa den i det aktuella programmet och sedan överföra den till biblioteket vid ett senare tillfälle.

Blockerade programfiler    Av säkerhetsskäl blockerade filtyper vissa program, till exempel .exe, sparas i ett bibliotek. Mer information finns i typer av filer som inte kan läggas till i en lista eller ett bibliotek.

Två typer av bibliotek som använder filmallar

De två typer av bibliotek som använder mallar är dokument- och formulärbibliotek.

Dokumentbibliotek    Du använder ett dokumentbibliotek för att lagra och hantera många olika filtyper, till exempel dokument, kalkylblad, presentationer, textfiler och andra filtyper. Ett dokumentbibliotek är ofta den vanligaste platsen på en webbplats för att skapa, samla in, uppdatera och hantera filer tillsammans med gruppmedlemmar och dela dem med andra kolleger i företaget. Du kan använda ett dokumentbibliotek som en allmän lagringsplats för filer eller använda det för ett specifikt syfte. En marknadsföringsgrupp kan till exempel ha ett eget dokumentbibliotek för materialplanering, pressmeddelanden och publikationer.

Formulärbibliotek    Ett formulärbibliotek underlättar delning och spårning av XML-baserade formulär som används för att samla in information. Du kan t.ex. skapa ett formulärbibliotek för gruppens utgiftsrapportformulär. Formulärmallen för en utgiftsrapport lagras som standardfilmall i formulärbiblioteket. Varje gång någon skapar en utgiftsrapport öppnar de mallen som ett tomt formulär med layout, fält och beräkningar från utgiftsrapporten. När någon fyller i formuläret sparas utgiftsrapportdata (enbart data) som en XML-fil i formulärbiblioteket. Genom att skilja på data och formuläret är det mycket enklare att behandla varje utgiftsrapport för sig i andra system, sammanfoga data och exportera data för ytterligare behandling och analys.

Spara filmallar i biblioteket

När ett dokument- eller formulärbibliotek har en standardfilmall sparas den i mappen Formulär i biblioteket.

Öppna biblioteket i Utforskaren och finns i mappen formulär som innehåller filmallen för biblioteket.

Mapp för lagring av mallar

Ett dokumentbibliotek har en Filmall kallas template.dotx, som standard, men du kan ändra den här filen om du behöver. Om du vill ange en annan mall, måste du först skapa den i ett program som är kompatibelt med SharePoint, till exempel Word, och spara den till mappen formulär i ett bibliotek. Från biblioteket, kan du sedan ange adressen till den anpassade mallen.

Ett formulärbibliotek innehåller som standard en platshållarfil med namnet template.xml, som du måste ersätta med en egen formulärmall.

Skapa en filmall för ett formulärbibliotek

Om du vill skapa eller anpassa en mall i ett formulärbibliotek kan använda du en XML-baserade formulärprogram som är kompatibelt med SharePoint, till exempel InfoPath. Det kan finnas fler fördelar med att använda en formulärprogram. Till exempel när du använder InfoPath kan kan du göra följande:

 • Skapa formulärbiblioteket och mallen direkt från InfoPath.

 • Enkelt redigera och publicera formulärmallen på nytt till formulärbiblioteket.

 • Sammanfoga enskilda XML-datafiler skapade från formulärmallar för vidare bearbetning.

 • Höja XML-datafälten till bibliotekskolumner i formulärbiblioteket.

När en användare skapar ett formulär, öppnas som standard i det formulär-redigeringsprogram som är kompatibelt med SharePoint på användarens dator. Om ingen kompatibel programmet installeras öppna formuläret, om det är utformad för att öppna i webbläsaren i webbläsaren. Om du vill kan ange du att ett formulär som öppnas i en webbläsare alltid öppnas i webbläsaren. Du kan ändra standardbeteendet i inställningen Öppna dokument i webbläsaren i de avancerade inställningarna för biblioteket.

Gå till inställningar, Inställningar för bibliotek
Klicka på inställningar och sedan på inställningar för bibliotek i SharePoint online

Klicka på inställningar och sedan på inställningar för bibliotek i SharePoint online

Listinställningar i menyfliksområdet
Klicka på inställningar för bibliotek på fliken bibliotek i menyfliksområdet i SharePoint server

Klicka på inställningar för bibliotek på fliken bibliotek i menyfliksområdet i SharePoint server

Klicka på Avancerade inställningar i fönstret inställningar

Inställningar för dokumentbibliotek

Skärmbild av sidan Avancerade inställningar för ett dokumentbibliotek i SharePoint

Inställningen Öppna dokument i webbläsare

Om flera innehållstyper är aktiverade och mallar har angetts för de innehållstyper som används i biblioteket mallar som anges av innehållstyper och inte standardfilmallen. I det här fallet måste du ändra innehållstyperna om du vill anpassa mallar för biblioteket. Mer information om innehållstyper finns i Introduktion till innehållstyper och innehållstyppublicering.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×