Ange en egen mall för ett SharePoint-bibliotek

Ange en egen mall för ett SharePoint-bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar ett SharePoint dokumentbibliotek du kan ange en standardfiltyp ska öppnas när en ny fil skapas (du kan till exempel ange en PowerPoint-fil som standardfiltyp att öppna). Du kan också anpassa standardfilmallen för biblioteket. Du kan till exempel skapa en Word-mall med anpassade sidhuvuden och sidfötter eller andra anpassade funktioner och återkomma standardmall för biblioteket. Sedan när du eller användarna skapa en ny fil öppnas i rätt program med din anpassade funktioner.

Obs!: Du måste ha fullständig behörighet för biblioteket för att skapa en mall.

Konfigurera en standard-format när du skapar ett bibliotek

Gör så här om du vill ange en filtyp för att öppna en tom fil i lämpligt program.

 1. Navigera till den webbplats där du vill skapa biblioteket.

 2. Klicka på inställningar för Kugghjulsformad knapp för inställningar och klicka sedan på Lägg till ett program

 3. Välj dokumentbibliotek.

 4. Klicka på Avancerade inställningar.

 5. Lägga till ett namn, valfri beskrivning, versionshantering, och om det behövs, om du vill att biblioteket ska ta emot e-post.

 6. Väljer du standardfilformat och version Dokumentmall listrutan.

  Välj en mall

 7. Klicka på Skapa.

Anpassa standardmall för ett dokumentbibliotek

Använd den här proceduren för att anpassa standardmallen. Det finns två sätt som du kan ändra standardmallen:

 • Om dokument- eller formulärbiblioteket har en standardfilmall för ett program som är kompatibelt med SharePoint, kan du redigera standardmallen.

 • För andra program kan du inte redigera standardmallen direkt, men du kan kopiera en ny mallfil till mappen Formulär för biblioteket för att ange en anpassad mall.

Redigera standardfilmallen

 1. Navigera till den webbplats där ditt bibliotek är.

 2. Klicka på fliken bibliotek i SharePoint Server, i menyfliksområdet och sedan på Inställningar för bibliotek.

  Klicka på Inställningar för Kugghjulsformad knapp för inställningar för SharePoint Online, och klicka sedan på Inställningar för bibliotek.

 3. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

  Klicka på Avancerade inställningar i fönstret inställningar
 4. Klicka på Redigera mall under fältet Mall-URL i området Dokumentmall. Något av följande sker:

  Om webbplatsen är en del av ett Office 365-abonnemang vid den här tidpunkten, uppmanas du att ange ditt Office 365-prenumeration användarnamn och lösenord.

  • Dokumentbibliotek    Mallen öppnas i ett program som är kompatibelt med SharePoint och som är associerat med filtypen för den aktuella mallen. Word öppnas exempelvis om standardmallen är en Word-mall eller Excel öppnas om standardmallen är ett Excel-kalkylblad.

  • Formulärbibliotek    Mallen öppnas antingen i ett program som är kompatibelt med SharePoint, en XML-baserade formulärprogram, till exempel InfoPath, eller en XML-redigerare.

   Redigera mall
   Redigera standardmall för bibliotek

  Obs!: Om användare på webbplatsen redan har fyllt i formulär som bygger på den ursprungliga mallen bör du undersöka hur ändringar i mallen kan påverka dessa formulär. Om du t.ex. lägger till ett fält som måste fyllas i kan fel uppstå i de formulär som har fyllts i innan du lade till fältet.

 5. Gör önskade ändringar och sparar sedan mallen. Spara mallen för SharePoint Online med ett nytt filnamn. Stäng programmet om du inte längre behöver öppna eller växla till din webbplats.

  Obs!: Den anpassade mallen måste ha ett annat filnamn än standardljudet för SharePoint Online. Använda klientens Spara som för att spara filen till mappen formulär med ett nytt filnamn. Till exempel för Word, Använd inte standard filnamn template.dotx.

 6. Beroende på vilket formulärprogram du använder kan du behöva publicera mallen på nytt till biblioteket på webbplatsen från programmet.

 7. På webbplatsen klickar du på OK längst ned på sidan med avancerade inställningar för dokument- eller formulärbibliotek.

Ange en anpassad filmall

 1. Skapa och spara din egen mall i ett program som är kompatibelt med SharePoint. Anteckna platsen och växla sedan till SharePoint.

  Obs!: Om dokumentet standardmallen heter något annat än template.dotx, visas inga standardmallarna i listan eller biblioteket.

 2. Navigera till webbplatsen som innehåller biblioteket vars anpassade mall du vill redigera.

 3. Du måste använda Internet Explorer för det här steget. Klicka på Alla dokument längst upp till höger i SharePoint Online, och sedan klicka på Visa i Utforskaren.

  Klicka på fliken bibliotek i menyfliksområdet för SharePoint Server och klicka sedan på Öppna med Utforskaren i gruppen Anslut och exportera.

  Viktigt!: Om Utforskaren öppnas inte eller om du ser ett felmeddelande visas, kan du behöva lägga till webbplatsen som en betrodd plats i webbläsarens inställningar. Mer information finns i Öppna i Utforskaren eller vy med Utforskaren i SharePoint.

 4. Bläddra tills du hittar den anpassade mallen du har skapat i Utforskaren.

 5. Högerklicka på filen och klicka sedan på Kopiera på snabbmenyn.

 6. Klicka på Bakåt tills du har kommit tillbaka till biblioteket och klicka sedan på mappen Formulär för att öppna den.

 7. Högerklicka på ett tomt område i mappfönstret och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

 8. Stäng Utforskaren och gå tillbaka till webbplatsen.

 9. Klicka på Webbplatsinnehåll till vänster.

 10. Sök efter dokumentbiblioteket under innehållet, hålla muspekaren över namnet, klicka på ellipsen (...) och klicka sedan på Inställningar.

  Om du inte ser kommandona ovan klickar du i Klassisk SharePoint. I så fall kan gå till dokumentbiblioteket i menyfliksområdet och klicka på fliken bibliotek sedan Inställningar för bibliotek.

 11. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 12. Gör något av följande i avsnittet Dokumentmall:

  Dokumentbibliotek    Ange adressen till den anpassade mallen i rutan Mall-URL. Platsen är webbadressen till mallen på webbplatsen, relativt till namnet på webbplatsen. Om mallen t.ex. har namnet Vattenstämpel.dotx och du lägger till den i mappen Formulär för dokumentbiblioteket Delade dokument, skriver du:

  Delade Documents/Forms/Watermark.dotx

  Mallbibliotek    Ange adressen till den anpassade mallen i rutan Mall-URL. Platsen är webbadressen till mallen på webbplatsen, relativt till namnet på webbplatsen. Om mallen t.ex. har namnet Order.dotx och du lägger till den i mappen Formulär för dokumentbiblioteket Köp, skriver du:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Obs!:  Om inte inställningarna i rutan Dokumentmall är tillgängliga kan en administratör ha angett att flera innehållstyper ska användas. Om du vill se om flera innehållstyper har aktiverats kontrollerar du om Ja har markerats under Vill du tillåta hantering av innehållstyper? i Innehållstyper direkt ovanför Dokumentmallar. Om Ja har aktiverats måste du redigera mallen för innehållstypen.

Mer information om filmallar i ett dokument- eller formulärbibliotek

Här är några tips och riktlinjer för hur du skapar och använder mallar.

Filtyper som kan respektive inte kan sparas i ett SharePoint-bibliotek

Beroende på vilka filer som finns i ett bibliotek kan någon av följande situationer uppstå:

Filer som är kompatibla med SharePoint tekniker    för en användare att skapa en fil med hjälp av kommandot Nytt i ett dokumentbibliotek filmallen skapas från ett program som är kompatibelt med SharePoint, till exempel Microsoft Office Word. När du skapar en ny fil i ett formulärbibliotek kan standardprogram vara ett XML-baserade formulärprogram som är kompatibelt med SharePoint, till exempel Microsoft InfoPath.

Andra programfiler    För de flesta andra program kan du fortfarande spara och hantera filen i biblioteket. Men i stället för att skapa filen direkt från dokumentbiblioteket kan du skapa den i det aktuella programmet och sedan överföra den till biblioteket vid ett senare tillfälle.

Blockerade programfiler    Av säkerhetsskäl blockerade filtyper vissa program, till exempel .exe, sparas i ett bibliotek. Mer information finns i typer av filer som inte kan läggas till i en lista eller ett bibliotek.

Två typer av bibliotek som använder filmallar

De två typer av bibliotek som använder mallar är dokument- och formulärbibliotek.

Dokumentbibliotek    Du använder ett dokumentbibliotek för att lagra och hantera många olika filtyper, till exempel dokument, kalkylblad, presentationer, textfiler och andra filtyper. Ett dokumentbibliotek är ofta den vanligaste platsen på en webbplats för att skapa, samla in, uppdatera och hantera filer tillsammans med gruppmedlemmar och dela dem med andra kolleger i företaget. Du kan använda ett dokumentbibliotek som en allmän lagringsplats för filer eller använda det för ett specifikt syfte. En marknadsföringsgrupp kan till exempel ha ett eget dokumentbibliotek för materialplanering, pressmeddelanden och publikationer.

Formulärbibliotek    Ett formulärbibliotek underlättar delning och spårning av XML-baserade formulär som används för att samla in information. Du kan t.ex. skapa ett formulärbibliotek för gruppens utgiftsrapportformulär. Formulärmallen för en utgiftsrapport lagras som standardfilmall i formulärbiblioteket. Varje gång någon skapar en utgiftsrapport öppnar de mallen som ett tomt formulär med layout, fält och beräkningar från utgiftsrapporten. När någon fyller i formuläret sparas utgiftsrapportdata (enbart data) som en XML-fil i formulärbiblioteket. Genom att skilja på data och formuläret är det mycket enklare att behandla varje utgiftsrapport för sig i andra system, sammanfoga data och exportera data för ytterligare behandling och analys.

Spara filmallar i biblioteket

När ett dokument- eller formulärbibliotek har en standardfilmall sparas den i mappen Formulär i biblioteket.

Öppna biblioteket i Utforskaren och finns i mappen formulär som innehåller filmallen för biblioteket.

Mapp för lagring av mallar

Ett dokumentbibliotek har en Filmall kallas template.dotx, som standard, men du kan ändra den här filen om du behöver. Om du vill ange en annan mall, måste du först skapa den i ett program som är kompatibelt med SharePoint, till exempel Word, och spara den till mappen formulär i ett bibliotek. Från biblioteket, kan du sedan ange adressen till den anpassade mallen.

Ett formulärbibliotek innehåller som standard en platshållarfil med namnet template.xml, som du måste ersätta med en egen formulärmall.

Skapa en filmall för ett formulärbibliotek

Om du vill skapa eller anpassa en mall i ett formulärbibliotek kan använda du en XML-baserade formulärprogram som är kompatibelt med SharePoint, till exempel InfoPath. Det kan finnas fler fördelar med att använda en formulärprogram. Till exempel när du använder InfoPath kan kan du göra följande:

 • Skapa formulärbiblioteket och mallen direkt från InfoPath.

 • Enkelt redigera och publicera formulärmallen på nytt till formulärbiblioteket.

 • Sammanfoga enskilda XML-datafiler skapade från formulärmallar för vidare bearbetning.

 • Höja XML-datafälten till bibliotekskolumner i formulärbiblioteket.

När en användare skapar ett formulär, öppnas som standard i det formulär-redigeringsprogram som är kompatibelt med SharePoint på användarens dator. Om ingen kompatibel programmet installeras öppna formuläret, om det är utformad för att öppna i webbläsaren i webbläsaren. Om du vill kan ange du att ett formulär som öppnas i en webbläsare alltid öppnas i webbläsaren. Du kan ändra standardbeteendet i inställningen Öppna dokument i webbläsaren i de avancerade inställningarna för biblioteket.

Gå till inställningar, Inställningar för bibliotek
Klicka på inställningar och sedan på inställningar för bibliotek i SharePoint online

Klicka på inställningar och sedan på inställningar för bibliotek i SharePoint online

Listinställningar i menyfliksområdet
Klicka på inställningar för bibliotek på fliken bibliotek i menyfliksområdet i SharePoint server

Klicka på inställningar för bibliotek på fliken bibliotek i menyfliksområdet i SharePoint server

Klicka på Avancerade inställningar i fönstret inställningar

Inställningar för dokumentbibliotek

Skärmbild av sidan Avancerade inställningar för ett dokumentbibliotek i SharePoint

Inställningen Öppna dokument i webbläsare

Använda innehållstyper för att skapa dokument- eller formulärbiblioteksmallar

Om flera innehållstyper är aktiverade och mallar har angetts för de innehållstyper som används i biblioteket mallar som anges av innehållstyper och inte standardfilmallen. I det här fallet måste du ändra innehållstyperna om du vill anpassa mallar för biblioteket. Mer information om innehållstyper finns i Introduktion till innehållstyper och innehållstyppublicering.

Ange en standardfilmall när du skapar ett dokument- eller formulärbibliotek

 1. Navigera till den webbplats där du vill skapa biblioteket.

 2. Klicka menyn Inställningar, Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll, och sedan på klicka Skapa.

  Obs!:  Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 3. Under Bibliotek, klicka på Dokumentbibliotek eller Formulärbibliotek.

 4. Ange ett namn för biblioteket i rutan Namn. Biblioteksnamnet är obligatoriskt.

  Namnet visas längst upp på bibliotekssidan, blir en del av adressen till bibliotekssidan och visas i navigeringselement som används för att hitta och öppna biblioteket.

 5. Beskriv vad listan ska användas till i rutan Beskrivning. Beskrivningen är inte obligatorisk.

  Beskrivningen visas högst upp på sidan för biblioteket, under namnet på biblioteket. Om du planerar att aktivera biblioteket ska ta emot innehåll via e-post kan du lägga till e-postadressen till biblioteket dess beskrivning, så att andra lätt kan hitta den.

 6. Om du vill lägga till en länk i Snabbstart måste du kontrollera att Ja är markerat i avsnittet Navigering.

 7. I dokumentet Versionshistorik avsnitt klickar du på Ja om du vill ha en version, eller en säkerhetskopia, i en fil som skapas varje gång en fil är markerad i biblioteket.

 8. Gör något av följande i avsnittet Dokumentmall:

  Dokumentbibliotek    Ange vilken typ av fil som ska användas som en mall för nya filer i dokumentbiblioteket. Följande filtyper finns som standard:

  • Inget

  • – Microsoft Word 97-2003-dokument

  • – Microsoft Excel 97-2003-kalkylblad

  • – Microsoft PowerPoint 97-2003-presentation

  • – Microsoft Word-dokument

  • – Microsoft Excel-kalkylblad

  • – Microsoft PowerPoint-presentation

  • – Microsoft OneNote 2010-anteckningsbok

  • – Microsoft SharePoint Designer-webbsida

  • – Bassida

  • – Webbdelssida

   Formulärbibliotek    Välj den formulärmall som du vill ange som typ av formulär för alla formulär i biblioteket.

 9. Klicka på Skapa.

Ändra standardfilmallen för ett dokument- eller formulärbibliotek

Du kan ändra standardmallen på två sätt:

 • Om dokument- eller formulärbiblioteket har en standardfilmall för ett program som är kompatibelt med SharePoint, kan du redigera standardmallen.

 • För andra program kan du inte redigera standardmallen direkt, men du kan kopiera en ny mallfil till mappen Formulär för biblioteket för att ange en anpassad mall.

Redigera standardfilmallen

 1. Navigera till webbplatsen som innehåller biblioteket vars standardmall du vill redigera.

 2. Klicka på namnet för biblioteket i Snabbstart eller på Inställningar, klicka på Visa webbplatsinnehåll,och sedan på bibliotekets namn i det aktuella biblioteksavsnittet..

  Obs!: Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 3. Klicka på fliken Bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Biblioteksinställningar i gruppen Inställningar grupp, klicka Library inställning.

 4. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 5. Klicka på Redigera mall under fältet Mall-URLKlicka området Dokumentmall. Något av följande sker:

  Dokumentbibliotek    Mallen öppnas i ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010 och som är associerat med filtypen för den aktuella mallen. Till exempel öppnas Word 2010 om standardmallen är en Word-mall eller Excel 2010 öppnas om standardmallen är ett Excel-kalkylblad.

  Formulärbibliotek    Mallen öppnas antingen i ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010, antingen en XML-baserade formulärprogram, till exempel InfoPath 2010 eller en XML-redigerare.

  Obs!: Om användare på webbplatsen redan har fyllt i formulär som bygger på den ursprungliga mallen bör du undersöka hur ändringar i mallen kan påverka dessa formulär. Om du t.ex. lägger till ett fält som måste fyllas i kan fel uppstå i de formulär som har fyllts i innan du lade till fältet.

 6. Gör de ändringar du vill göra och spara mallen. Stäng programmet om du inte längre vill att det ska vara öppet, eller växla till webbplatsen.

 7. Beroende på vilket formulärprogram du använder kan du behöva publicera mallen på nytt till biblioteket på webbplatsen från programmet.

 8. På webbplatsen klickar du på OK längst ned på sidan med avancerade inställningar för dokument- eller formulärbibliotek.

Ange en anpassad filmall

 1. Skapa och spara den anpassade mallen i ett program som är kompatibelt med SharePoint. Notera mallens plats och växla sedan till SharePoint.

 2. Navigera till webbplatsen som innehåller biblioteket vars anpassade mall du vill redigera.

 3. Klicka på namnet för biblioteket i Snabbstart eller på Inställningar, klicka på Visa webbplatsinnehåll,och sedan på bibliotekets namn i det aktuella biblioteksavsnittet..

  Obs!: Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 4. Klicka på fliken Bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Öppna med Utforskaren i gruppen Ansluta och exportera.

 5. Bläddra tills du hittar den anpassade mallen du har skapat i Utforskaren.

 6. Högerklicka på filen och klicka sedan på Kopiera på snabbmenyn.

 7. Klicka på Bakåt tills du har kommit tillbaka till biblioteket och klicka sedan på mappen Formulär för att öppna den.

 8. Högerklicka på ett tomt område i mappfönstret och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

 9. Stäng Utforskaren och gå tillbaka till biblioteket på webbplatsen.

 10. Klicka på UndersökningInställningar-menyn.

 11. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 12. Gör något av följande i avsnittet Dokumentmall:

  Dokumentbibliotek    Skriv adressen till din egen mall i rutan Mall-URL. Platsen är webbadressen för mallen på webbplatsen i förhållande till namnet på webbplatsen. Till exempel om mallen kallas Watermark.dotx och lägga till mappen formulär för Delade dokument, dokumentbibliotek, skriver du följande:

  Delade Documents/Forms/Watermark.dotx

  Formulärbibliotek    Skriv in adressen till den anpassade mallen som du vill använda i rutan Mall-URL. Platsen är webbadressen för mallen på webbplatsen i förhållande till namnet på webbplatsen. Om mallen kallas Orders.xml och lägga till mappen formulär för formulärbibliotek Inköp kan skriver du till exempel följande:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Obs!:  Om inte inställningarna i rutan Dokumentmall är tillgängliga kan en administratör ha angett att flera innehållstyper ska användas. Om du vill se om flera innehållstyper har aktiverats kontrollerar du om Ja har markerats under Vill du tillåta hantering av innehållstyper? i Innehållstyper direkt ovanför Dokumentmallar. Om Ja har aktiverats måste du redigera mallen för innehållstypen.

Läsa mer om filmallar i ett dokument- eller formulärbibliotek

När du skapar en dokument- eller formulärbibliotek kan ange du en standardfilmall för biblioteket. När någon skapar en ny fil i biblioteket öppnas standardmallen i lämpligt program. Du kan exempelvis ange en Word 2010-mall i ett dokumentbibliotek. När någon skapar en ny fil i dokumentbiblioteket öppnas mallen i Word.

Om du vill ange andra inställningar eller standardinnehåll som ska visas i alla nya filer, till exempel önskad disposition för ett marknadsföringskampanjförslag eller en officiell ansvarsfriskrivning i en sidfot, kan du lägga till informationen i mallen.

Filtyper som kan respektive inte kan sparas i ett SharePoint-bibliotek

Beroende på vilka filer som finns i ett bibliotek kan någon av följande situationer uppstå:

Filer som är kompatibelt med SharePoint-teknik    För en användare att skapa en fil med hjälp av kommandot Nytt i ett dokumentbibliotek skapas filmallen från ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010, till exempel Word 2010. När du skapar en ny fil i ett formulärbibliotek kan standardprogram vara ett XML-baserade formulärprogram som är kompatibelt med SharePoint 2010, till exempel Microsoft InfoPath 2010.

Andra programfiler    För de flesta andra program kan du fortfarande lagra och hantera filen i biblioteket. Men i stället för att skapa filen direkt från dokumentbiblioteket kan du skapa filen i programmet och sedan lägger den i biblioteket.

Blockerade programfiler    Av säkerhetsskäl blockerade filtyper vissa program, till exempel .exe, sparas i ett bibliotek.

Mer information om åtgärder finns under Se även.

Två typer av bibliotek som använder filmallar

De två typer av bibliotek som använder mallar är dokument- och formulärbibliotek.

Dokumentbibliotek    Du kan använda ett dokumentbibliotek för att lagra och hantera många olika filtyper, inklusive dokument, kalkylblad, presentationer, textfiler och andra typer av filer. Ett dokumentbibliotek är ofta den vanligaste platsen på en webbplats där du kan skapa, samla in, uppdatera, och hantera filer med dina gruppmedlemmar och dela med andra medarbetare i företaget. Du kan använda ett dokumentbibliotek som en generell fil-databas. Eller du kan använda ett dokumentbibliotek för ett särskilt syfte, till exempel en marknadsföringsaktivitet team kan ha ett eget dokumentbibliotek för planering av material, nyheter och publikationer.

Formulärbibliotek    Ett formulärbibliotek gör det enkelt för dig att dela och spåra XML-baserade formulär som används för att samla in information. Du kan till exempel skapa ett formulärbibliotek för din avdelning utgiftsrapportformulär. Mall för Reseräkning formulär lagras som standardfilmall i formulärbiblioteket. Varje gång som någon har skapat en utgiftsrapport öppna de mallen som ett tomt formulär som innehåller layouten, fält och beräkningar av rapporten. När någon fyller i formuläret sparas på utgiftsrapport med data (och enbart data) som en XML-datafil i formulärbiblioteket. Det är mycket enklare att bearbeta varje utgiftsrapport separat med andra system, sammanställa data eller exportera för vidare bearbetning och analys genom att dela upp data från formuläret.

Spara filmallar i biblioteket

När ett dokument- eller formulärbibliotek har en standardfilmall sparas den i mappen Formulär i biblioteket.

Öppna biblioteket i Utforskaren för att se mappen formulär som innehåller filmallen för biblioteket.

Innehållet i mappen Formulär i ett dokumentbibliotek

Ett dokumentbibliotek har en Filmall kallas template.dotx, som standard, men du kan ändra den här filen om du behöver. Om du vill ange en annan mall, måste du först skapa den i ett program som är kompatibelt med SharePoint 2010, till exempel Word 2010 och spara den till mappen formulär i ett bibliotek. Från biblioteket, kan du sedan ange adressen till den anpassade mallen.

Ett formulärbibliotek innehåller som standard en platshållarfil med namnet template.xml, som du måste ersätta med en egen formulärmall.

Skapa en filmall för ett formulärbibliotek

Om du vill skapa eller anpassa en mall i ett formulärbibliotek kan använda du en XML-baserade formulärprogram som är kompatibelt med SharePoint 2010, till exempel InfoPath 2010. Det kan finnas fler fördelar med att använda en formulärprogram. Till exempel när du använder InfoPath 2010 kan kan du göra följande:

 • Skapa formulärbiblioteket och mallen direkt från InfoPath.

 • Enkelt redigera och publicera formulärmallen på nytt till formulärbiblioteket.

 • Sammanfoga enskilda XML-datafiler skapade från formulärmallar för vidare bearbetning.

 • Höja XML-datafälten till bibliotekskolumner i formulärbiblioteket.

När en användare skapar ett formulär öppnas det som standard på användarens klientdator i ett formulärredigeringsprogram som är kompatibelt med SharePoint. Om det inte finns något kompatibelt program installerat kan formuläret öppnas i webbläsaren om det är utformat för det. Om du vill kan du ange att ett formulär som är utformat att öppnas i en webbläsare alltid öppnas i webbläsaren. Du kan ändra standardbeteendet med inställningen Öppna dokument i webbläsaren under de avancerade inställningarna för biblioteket.

Använda innehållstyper för att skapa dokument- eller formulärbiblioteksmallar

Om flera innehållstyper har aktiverats och mallar har angetts för innehållstyperna används de mallar som har angetts för respektive innehållstyp i biblioteket i stället för standardfilmallen. I sådana fall måste du ändra innehållstyperna om du vill anpassa mallarna för biblioteket.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×